ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
DERS PROGRAMLARI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZLİ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
HEM 505
İHH 501
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Araştırma Yöntemleri
İç Hastalıkları Hemşireliği-1
Türü
Z
Z
Z
Teori
3
3
3
Uygulama
0
0
4
Kredi
3
3
5
AKTS
Kredisi
5
5
12
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
0
3
5
İHH 503
Onkoloji Hemşireliği
S
2
0
2
3
İHH 505
Geriatri Hemşireliği
S
2
0
2
3
14
4
18
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
HEM 516
İHH 502
HEM 500
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Biyoistatistik
İç Hastalıkları Hemşireliği-2
Seminer
Türü
Z
Z
Z
Z
Teori
3
3
3
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
0
3
5
4
5
10
1
1
0
HEM 504
Fizyopatoloji
S
3
0
3
6
İHH 508
Semptom Yönetimi
S
2
0
2
3
HEM
Adli Hemşirelik
S
2
0
2
3
14
5
16
30
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam
Saat
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
İHH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
IV. Yarıyıl
Teori
0
Dersin
Kodu
İHH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
Teori
0
I ve II. Yarıyıl için seçmeli derslerden ikisi tercih edilecektir.
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam: 120
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZLİ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
HEM 505
Araştırma Yöntemleri
Z
3
0
3
5
ÇOH 501
Çocuk Sağlığı Hemşireliği I
Z
2
2
3
7
ÇOH 503
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-1
Z
2
2
3
8
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
0
3
5
13
4
15
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
HEM 516
Biyoistatistik
Z
3
0
3
5
ÇOH 502
Çocuk Sağlığı Hemşireliği-2
Z
2
2
3
7
ÇOH 504
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-2
Z
2
2
3
7
HEM 500
Seminer
Z
0
1
0
1
ÇOH 505
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi
S
2
2
3
5
12
7
15
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam
Saat
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
ÇOH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
IV. Yarıyıl
Dersin
Kodu
ÇOH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
Toplam: 120
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZLİ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
HEM 505
PSH 501
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Araştırma Yöntemleri
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Temelleri
Türü
Z
Z
Z
Teori
3
3
3
Uygulama
0
0
4
Kredi
3
3
5
AKTS
Kredisi
5
5
10
HEM 501
PSH 507
Sağlığın Değerlendirilmesi
Terapötik İletişim ve Görüşme Teknikleri
S
S
3
3
0
0
3
3
5
5
PSİ 515
Psikoterapi Kuramları
S
3
0
3
5
PSH 509
Kronik Psikiyatrik Hastalıklar ve Bakım
S
3
0
3
5
PSİ 517
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
S
3
0
3
5
PSİ 519
Bilişsel Psikoloji ve BDT
S
3
0
3
5
15
4
17
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
HEM 516
PSH 512
HEM 500
PSİ 524
PSİ 528
PSİ 518
PSH 512
PSH 508
PSİ 520
Toplam
Saat
Teori
3
3
3
Uygulama
0
0
4
Kredi
3
3
5
0
1
0
AKTS
Kredisi
5
5
9
1
S
3
0
3
5
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
15
5
17
30
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Biyoistatistik
Klinik Psikiyatri Hemşireliği
Seminer
Türü
Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik
Yaklaşımlar
İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
Koruyucu Ruh Sağlığı Hemşireliği
Psikososyal Hemşirelik
Grup Psikoterapileri
Z
Z
Z
Z
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
PSH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
IV. Yarıyıl
Teori
0
Dersin
Kodu
PSH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam: 120
I ve II. Yarıyıl için seçmeli derslerden ikisi tercih edilecektir.
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZLİ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
HEM 505
Araştırma Yöntemleri
Z
3
0
3
5
KDH 501
Perinatoloji Hemşireliği
Z
3
4
5
11
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
0
3
5
KDH 505
Perinatolojide yenilikler
S
2
0
2
4
14
4
16
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
Z
3
0
3
5
Z
3
4
5
10
HEM 500
Biyoistatistik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Seminer
Z
0
1
0
1
KDH 504
Kadın Sağlığında Değerlendirme
S
3
0
3
6
KDH 506
Jineonkoloji
S
2
0
2
3
14
5
16
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
HEM 516
KDH 502
Toplam
Saat
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KDH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
IV. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KDH 500
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
Toplam: 120
Download

hemşirelik anabilim dalı tezli yüksek lisans