Ders İçeriği (Syllabus)
PSL 305-01 Psikopatoloji-II
2013–2014 Bahar
Salı 14.00-17.00 B10ZK-03
Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK
Klinik Psikolog
[email protected]
Kaynak:
Davison, GC & Neale, JM (2011). Anormal Psikolojisi. (Çev Ed. İhsan Dağ). Düzeltilmiş yeniden basım. Türk
Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
Oltmanns, TF., Neale JM., & Davison, GC (2003). Anormal davranışlar psikolojisinde vak’a çalışmaları. (Çev.
Ed. İhsan Dağ). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
Dersin içeriği ve amacı: Üç kredilik ve zorunlu statüde olan bu ders davranışsal ve ruhsal bozuklukların
incelenmesine PSL305 Psikopatoloji-I’in devamı niteliğindedir. Aşağıda sıralanan psikolojik bozukluklarının
nedenleri, sınıflandırma ve tedavi yöntemleri ele alınacak ve söz konusu alandaki çağdaş kuram ve
araştırmalar tanıtılacaktır.
Dersle ilgili bilgi ve bazı belgelere www.goncasoygut.com adresindeki “dersler” bölümünden ulaşılabilir.
Dersin Değerlendirmesi:
Gereklilik
Ara Sınav-I
Ara Sınav-II
Final
%
30
30
40
Tarih
25 Mart
6 Mayıs
27 Mayıs
Ders Kapsamı (dönem boyunca değişiklik olabilir)
Şubat’14
18
Somatoform Bozukluklar (Ders Kitabı s. 160-172)
25
Dissosiyatif Bozukluklar (Ders Kitabı s.173-183; Vak’a Kitabı s.83-106)
Mart’14
04
Psikofizyolojik Bozukluklar ve Sağlık Psikolojisi (Ders Kitabı s.185-212; Vak’a Kitabı s.61-82)
11
Duygudurum Bozuklukları (1) (Ders Kitabı s.234-256; Vak’a Kitabı s.107-128)
18
Duygudurum Bozuklukları (2) (Ders Kitabı s.234-256; Vak’a Kitabı s.107-128)
25
1. Ara Sınav
Nisan’14
01
Yeme Bozuklukları (Ders Kitabı s.213-233; Vak’a Kitabı s.291-320)
08
Şizofreni (Ders Kitabı s.272-300; Vak’a Kitabı s.169-187); Vak’a Kitabı s.211-231)
15
Madde Bağımlılığı ile İlişkili Bozukluklar (Ders Kitabı s.303-344)
22
Kişilik Bozuklukları (1) (Ders Kitabı s.346-371; Vak’a Kitabı s.321-373)
29
Kişilik Bozuklukları (2) (Ders Kitabı s.346-371; Vak’a Kitabı s.321-373)
Mayıs’14
06
2. Ara Sınav
13
Ergenlik Dönemi Psikopatolojileri (Davetli Hoca: Dr.Zeynep Tüzün HÜ Adelösan Kliniği)
20
Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları (Ders Kitabı s. 372-421; Vak’a Kitabı s.233290)
26 Mayıs – 06 Haziran 2014 Yarıyıl Genel Sınavları
16 Haziran – 20 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları
Download

Ders İçeriği (Syllabus) PSL 305-01 Psikopatoloji