SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM ÜYELERİ
PROGRAMLAR VE DERS İÇERİKLERİ
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ö)
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans
Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans
Hemşirelikte Yönetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Hemşirelikte Yönetim Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Zühal BAHAR
[email protected]
Prof. Dr. Refik MAS
[email protected]
Prof. Dr. İbrahim Kemal ASTARCIOĞLU
[email protected]
Doç. Dr. Ayşe BEŞER
[email protected]
Doç. Dr. Samiye METE
[email protected]
Doç. Dr. Özgül KARAYURT
[email protected]
Doç. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
[email protected]
Doç. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN
[email protected]
Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
[email protected]
Doç. Dr. Sevgi KIZILCI
[email protected]
Doç. Dr. Hatice MERT
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. F.Şeyda ÖZBIÇAKÇI
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Fatma VURAL
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Özlem UĞUR
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Merlinda ALUŞ TOKAT
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Murat BEKTAŞ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Gülşah GÜROL ARSLAN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Nihal GÖRDES AYDOĞDU
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Dilek BÜYÜKKAYA BESEN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZTÜRK HANEY
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Aylin DURMAZ EDEER
[email protected]
Prof. Dr. Beril DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU
[email protected]
Prof. Dr. Bülent GÜLEKLİ
[email protected]
Prof. Dr. Ş. ERBİL ÜNSAL
[email protected]
Prof. Dr. Bülent ÜNDAR
[email protected]
Prof. Dr. Uğur SAYGILI
[email protected]
Prof. Dr. Sebahattin ALTUNYURT
[email protected]
Prof. Dr. Nuray DUMAN
[email protected]
Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN
[email protected]
Prof. Dr. Durgül YILMAZ
[email protected]
Prof. Dr. Yücel ARISOY
[email protected]
Prof. Dr. Kamer MUTAFOĞLU
[email protected]
Prof. Dr. Binnaz DEMİRKAN
[email protected]
Prof. Dr. Beyazıt YEMEZ
[email protected]
Prof. Dr. Can CİMİLLİ
[email protected]
Prof. Dr. Uğur KOCA
[email protected]
Doç. Dr. Koray ATİLA
[email protected]
Doç. Dr. Tolga F. KÖROĞLU
[email protected]
Doç. Dr. Pembe KESKİNOĞLU
[email protected]
Doç. Dr. Erdem YAKA
[email protected]
Doç. Dr. Halis ULAŞ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Nevzat DEVEBAKAN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Engin Deniz ERİŞ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DOĞAN
[email protected]
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (CHH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
CHH 5003 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I
CHH 5011 Cerrahi Hastalıkları Hemş. Uygulama I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
CHH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
0
2
2
2
KUR
0
4
2
0
0
UYG
2
2
3
2
KREDİ
6
4
6
6
2
AKTS
2
2
3
2
2
4
0
0
2
0
4
2
3
3
2
6
4
4
6
3
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
CHH 5004 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
CHH 5096 Seminer
CHH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
0
2
KUR
0
2
0
0
2
0
UYG
2
3
2
2
KREDİ
6
6
6
4
2
2
AKTS
CHH 5014 Ameliyathane Hemşireliği
CHH 5018 Cerrahi Hast. Hemş. Uygulama II
CHH 5020 Hasta Güvenliğini Geliştirme
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
0
2
2
KUR
4
4
4
0
UYG
4
2
4
2
KREDİ
6
4
6
4
AKTS
CHH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
CHH 5013 Ostomi ve Yara Bakım Hemşireliği
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
CHH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(II. Ö) (CHH-YL-TEZSİZ)
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
CHH 7001 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I
2
0
2
6
CHH 7003 Cerrahi Hastalıkları Hemş. Uygulama
0
4
2
4
CHH 7005 Hemşirelikte Araştırma I
2
2
3
6
CHH 7007 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
2
0
2
6
CHH 7009 Hemşirelikte Sağlık Tanılaması ve Fizik Muayene
2
0
2
4
CHH 7011 Ameliyathane Hemşireliği
2
0
2
4
2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
CHH 7002 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II
2
0
2
6
CHH 7004 Hemşirelikte Araştırma II
2
2
3
6
CHH 7006 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
2
0
2
6
CHH 7008 Acil Hemşireliği
2
0
2
4
CHH 7010 Yoğun Bakım Hemşireliği
2
0
2
4
CHH 7012 Transplantasyon Hemşireliği
2
0
2
4
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
CHH 7013 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği III
2
0
2
6
CHH 7015 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları III
2
0
2
6
CHH 7017 Kanıta Dayalı Hemşirelik
2
0
2
4
CHH 7019 Ostomi ve Yara Bakım Hemşireliği
2
4
4
6
CHH 7099 Dönem Projesi
0
2
0
8
1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
NOT
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Dönem Projesi AKTS’si 8, Toplam AKTS 90’dir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI (CHH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
SBE 6047 Deneysel Araş. Verilerinin Kaydı ve Sunumu
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı
Tıp
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
SBE 6056 Sağlık Bilimlerinde Etik II
SBE 6057Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
CHH 6006 Cerrahi Hastalıkları Hemş. Temel Kavramlar
CHH 6017 Cerrahi Hast. Hemşir. Kuram ve Model.
Kullanımı
CHH 6018 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama I
CHH 6019 Transplantasyon Hemşireliği
CHH 6020 Ameliyathane Hemşireliği
CHH 6021 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler
CHH 6022 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama II
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
CHH 6098 Uzmanlık Alanı
CHH 6199 Tez Çalışması
4. GRUP DERSLERİ
CHH 6023 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama III
HYH 6014 Liderlik ve Yönetimin Teorik Temelleri
HEM 6042 Hemşirelikte Eğitim Yaklaşım. Ve Eğitim
Yönetimi
HEM 6044 Kültürlerarası Hemşirelik
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
HEM 6054 Yoğun Bakım Hemşireliği
HEM 6055 Acil Hemşireliği
HEM 6056 Kanıta Dayalı Hemşirelik
HEM 6057 Hemşirelikte Danışmanlık Becerileri
NOT 1
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
15
15
15
15
30
15
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
3
2
1
5
3
15
0
1
0
1
1
6
15
0
1
0
1
1
4
15
30
1
2
2 1 yarıyıl
5
15
0
1
0
1
1
3
45
0
3
0
3
3
9
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
30
30
0
30
2
2
0
2
2
3
2
3
12
16
0
90
0
6
3
3
12
30
0
2
0
2
2
12
30
0
2
0
2
2
12
30
0
2
0
2
2
12
0
90
0
6
3
3
12
30
0
2
0
2
2
8
45
0
3
0
3
150
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
0
30
30
90
0
0
0
2
2
6
0
0
3
2
2
3
2
2
12
15
6
30
45
30
30
30
15
30
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2
10
6
6
12
12
6
15
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl )
ağırlıklı olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini
tamamlamalıdır
NOT 2
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
NOT 3
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
NOT 4
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
NOT 5
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
NOT 6
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
TKS Toplam Kuramsal Saat, TUS: Toplam Uygulama Saati, HKS: Haftalık Kuramsal Saat, HUS: Haftalık
Uygulama Saati, TK: Toplam Kredi
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (ÇSH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
ÇSH 5007 Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
ÇSH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
KUR
4
2
0
0
UYG
4
3
2
KREDİ
10
6
6
2
AKTS
2
2
2
3
2
2
4
4
4
0
0
2
4
4
4
3
2
3
10
10
10
4
6
6
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
ÇSH 5006 Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
ÇSH 5096 Seminer
ÇSH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
0
2
KUR
0
2
0
0
2
0
UYG
2
3
2
2
KREDİ
6
6
6
4
2
2
AKTS
ÇSH 5008 Pediatri Hemşireliğinde Oyun ve Oyuncağın Kullanımı
ÇSH 5010 Pediatrik Palyatif Bakım Hemşireliği
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
HEM 5040 Çocuk Acil Hemşireliği
HEM 5100 Çocuk Hemşireliği Uygulaması
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
2
2
2
0
KUR
0
4
0
0
4
UYG
2
4
2
2
2
KREDİ
10
10
4
4
7
AKTS
ÇSH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
ÇSH 5009 Çocuk cerrahi Hemşireliği
ÇSH 5011 Pediatri Hemşireliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar
ÇŞH 5013 Pediatrik Onkoloji Hemşireliği
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5099 Büyüme ve Gelişme
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
ÇSH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60 Toplam AKTS 120’dir
NOT 2
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların programlarından ders
seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
NOT 3
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI (ÇSH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
SBE 6047 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve
Sunumu
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
SBE 6053 Top. Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddet
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı
Tıp
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
SBE 6056 Sağlık Bilimlerinde Etik II
SBE 6057 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
15
0
1
0
1
1
6
15
0
1
0
1
1
4
15
30
1
2
2 1 Yarıyıl
5
15
0
1
0
1
1
3
45
0
3
0
3
3
9
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
ÇSH 6027 Çocuk Hemşireliği Kuram ve Modelleri
ÇSH 6028 Çocuk Gelişim Kuramları
ÇSH 6029 Çocuk Sağlığını Koruma ve Geliştirme
ÇSH 6030 Çocuk Hemşireliği Uygulaması I
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
ÇSH 6098 Uzmanlık Alanı
ÇSH 6199 Tez Çalışması
4. GRUP DERSLERİ
30
30
2
2
3
3
15
30
0
2
0
2
2
13
30
0
2
0
2
2
13
0
120
0
8
4 1 Yarıyıl
20
30
0
2
0
2
2
8
45
0
3
0
12
150
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
ÇSH 6024 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği
ÇSH 6031 Kronik Hastalığı Olan Çocuğun Bakımı
ÇSH 6032 Çocuk Hemşireliği Uygulaması II
HEM 6044 Kültürlerarası Hemşirelik
HEM 6048 Okul Sağlığı Hemşireliği
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
HEM 6055 Acil Hemşireliği
HEM 6056 Kanıta Dayalı Hemşirelik
HEM 6057 Hemşirelikte Danışmanlık Becerileri
HEM 6058 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği
HSH 6012 Sağlığı Koruma ve Geliştirme
NOT 1
15
15
15
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
2
15
30
15
0
0
30
1
2
1
0
0
2
1
2
2
1
2
2
1
5
3
15
0
1
0
1
1
3
30
30
0
30
30
45
30
15
30
30
45
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
2
2
3
2
1
2
2
3
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
1 Yarıyıl
2
2
3
2
1
2
2
3
11
13
20
10
5
6
12
6
15
15
15
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl ) ağırlıklı
olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır
NOT 2
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
NOT 3
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
NOT 4
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
NOT 5
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler
NOT 6
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
TKS: Toplam Kuramsal Saat, TUS: Toplam Uygulama Saati, HKS: Haftalık Kuramsal Saat, HUS: Haftalık
Uygulama Saati, TK: Toplam Kredi
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (DKH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
DKH 5009 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş. I
DKH 5011 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş.Uyg. I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
DKH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
0
2
2
2
KUR
0
8
0
2
0
UYG
2
4
2
3
KREDİ
6
6
6
6
2
AKTS
3
2
2
2
0
0
2
0
3
2
3
2
4
4
6
3
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
DKH 5010 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş. II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
DKH 5096 Seminer
DKH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
0
2
KUR
0
0
0
2
2
0
UYG
2
2
2
3
0
0
KREDİ
6
4
6
6
2
2
AKTS
DKH 5012 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş. Uyg. II
DKH 5008 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş. Uyg. III
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
0
0
2
KUR
2
4
0
UYG
1
2
2
KREDİ
2
4
4
AKTS
DKH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
DKH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI (DKH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
TKS
TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
SBE 6047 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve
Sunumu
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
SBE 6053 Top. Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddet
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı
Tıp
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
SBE 6056 Sağlık Bilimlerinde Etik II
SBE 6057 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
15
15
15
15
45
TKS
0
1
0
1
1
6
0
1
0
1
1
4
30
1
2
2 1 yarıyıl
5
0
1
0
1
1
3
0
3
0
3
3
9
TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
DKH 6026 Kadın Sağlığı Uygulaması I
DKH 6027 Kadın Sağlığında Kuram ve Modeller
DKH 6028 Kadın Sağlığı Uygulaması II
DKH 6029 Kadın Sağlığının Kavramsal Temelleri
DKH 6030 Kadın Sağlığı Sorunları
DKH 6031 Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik
DKH 6032 Perinatal Tıp ve Hemşirelikte Son Gelişmeler
DKH 6033Perinatal Eğitim Yöntemleri
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
DKH 6098 Uzmanlık Alanı
DKH 6199 Tez Çalışması
4. GRUP DERSLERİ
0
30
0
30
45
30
30
30
30
45
TKS
60
0
4
2
2
12
30
2
2
3
3
18
60
0
4
2
2
12
0
2
0
2
2
12
0
3
0
3
3
18
0
2
0
2
2
12
0
2
0
2
2
12
0
2
0
2
2
12
0
2
0
2
2
8
0
3
0
12
150
TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
15
15
15
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
2
15
30
15
0
0
30
1
2
1
0
0
2
1
2
2
1
2
2
1
5
3
15
0
1
0
1
1
3
HEM 6042 Hemşirelikte Eğitim Yaklaşım. Ve Eğitim
0
2
0
2
2
6
30
Yönetimi
HEM 6044 Kültürlerarası Hemşirelik
30
0
2
0
2
2
10
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
45
0
3
0
3
3
6
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
30
0
2
0
2
2
6
HEM 6056 Kanıta Dayalı Hemşirelik
15
0
1
0
1
1
6
HEM 6057 Hemşirelikte Danışmanlık Becerileri
30
0
2
0
2
2
15
HEM 6058 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği
30
0
2
0
2
2
15
HYH 6008 Hemşirelikte İnformatik
45
0
3
0
3
3
6
NOT 1
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl ) ağırlıklı
olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır
NOT 2
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
NOT 3
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
NOT 4
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
NOT 5
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
NOT 6
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
KS: Toplam Kuramsal Saat, TUS: Toplam Uygulama Saati, HKS: Haftalık Kuramsal Saat, HUS: Haftalık
Uygulama Saati, TK: Toplam Kredi
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(HSH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
HSH 5009 Halk Sağlığı Hemşireliği I
HSH 5003 Epidemiyoloji
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
HSH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
2
KUR
8
0
0
2
0
UYG
6
2
2
3
KREDİ
8
4
6
6
2
AKTS
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
3
2
2
2
KUR
0
0
2
0
UYG
3
2
3
2
KREDİ
4
4
6
3
AKTS
HSH 5004 Halk Sağlığı Hemşireliği II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
HSH 5096 Seminer
HSH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
0
2
KUR
8
0
0
2
2
0
UYG
6
2
2
3
KREDİ
6
4
6
6
2
2
AKTS
HSH 5006 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
2
KUR
0
0
UYG
2
2
KREDİ
4
4
AKTS
HSH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
HSH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI (HSH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
SBE 6047 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve
Sunumu
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
SBE 6053 Top. Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddet
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı
Tıp
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
SBE 6056 Sağlık Bilimlerinde Etik II
SBE 6057 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
15
15
15
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
2
15
30
15
0
0
30
1
2
1
0
0
2
1
2
2
1
2
2
1
5
3
15
0
1
0
1
1
3
15
15
15
0
0
30
1
1
1
0
0
2
1
1
2
1
6
1
4
1
5
Yarıyıl
15
0
1
0
1
1
3
45
0
3
0
3
3
9
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
HSH 6012 Sağlığı Koruma ve Geliştirme
45
0
3
0
3
3
15
HSH 6013 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kuram ve Modeller 30
30
2
2
3
3
15
HSH 6014 Sağlık Dinamikleri
30
0
2
0
2
2
10
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
30
0
2
0
2
2
8
HSH 6098 Uzmanlık Alanı
45
0
3
0
12
HSH 6199 Tez Çalışması
150
4. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
HSH 6015 İş Sağlığı Hemşireliği
HSH 6016 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
HEM 6042 Hemşirelikte Eğitim Yaklaşım.ve Eğitim Yön.
HEM 6044 Kültürlerarası Hemşirelik
HEM 6048 Okul Sağlığı Hemşireliği
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
HEM 6056 Kanıta Dayalı Hemşirelik
HEM 6057Hemşirelikte Danışmanlık Becerileri
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
30
0
30
30
30
45
30
15
30
0
90
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
3
2
1
2
0
6
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
10
15
6
10
5
6
6
6
15
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl ) ağırlıklı
olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir
TKS: Toplam Kuramsal Saat, TUS: Toplam Uygulama Saati, HKS: Haftalık Kuramsal Saat, HUS: Haftalık
Uygulama Saati, TK: Toplam Kredi
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİK ESASLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(HEH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
HEH 5003 Hemşirelik Esasları I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hem. Yaklaşımları I
HEH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
KUR
0
2
0
0
UYG
2
3
2
KREDİ
6
6
6
2
AKTS
2
0
2
3
2
2
0
8
0
0
0
2
2
2
2
3
2
3
4
5
4
4
4
6
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
HEH 5006 Hemşirelik Esasları II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
HEM 5038 Fizyopatoloji Hemş. Yaklaşımı. II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEH 5096 Seminer
HEH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
0
2
KUR
0
2
0
0
2
0
UYG
2
3
2
2
KREDİ
6
6
6
4
2
2
AKTS
HEH 5008 Hemşirelik Esasları Uygulaması II
HEH 5010 Hemşirelik Bakımında Veri Tabanı Oluşturma II
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
HEM 5102 Palyatif Bakım Hemşireliği
CHH 5020 Hasta Güvenliğini Geliştirme
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
0
2
2
2
2
KUR
8
0
0
0
4
UYG
2
2
2
2
4
KREDİ
5
4
4
4
6
AKTS
HEH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
HEH 5005 Hemşirelik Esasları Öğretimi
HEH 5007 Hemşirelik Esasları Uygulaması I
HEH 5009 Hemşirelik Bakımında Veri Tabanı Oluşturma I
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
HEH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (HYH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
HYH 5005 Hemşirelikte Yönetim I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HYH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
3
2
KUR
0
2
0
0
UYG
2
3
3
KREDİ
8
6
4
2
AKTS
0
2
2
2
2
6
0
2
0
0
3
2
3
2
2
6
4
6
2
3
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
HYH 5006 Hemşirelikte Yönetim II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
HYH 5096 Seminer
HYH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 2
2
2
2
0
2
KUR
0
0
2
2
0
UYG
2
2
3
KREDİ
8
4
6
2
2
AKTS
HYH 5008 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması II
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
SBE 5042 Hasta Güvenliği
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
0
2
3
KUR
6
0
0
UYG
3
2
3
KREDİ
8
4
4
AKTS
HYH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
HEM 5007 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması I
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5039 Tıp Bilimlerine ve Tıp Terminolojisine Giriş
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
HYH 5099 Tez Çalışması
NOT1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DOKTORA PROGRAMI (HYH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS
TK
HAFTA AKTS
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
15
0
1
0
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
15
0
1
0
SBE 6047 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve
15
0
1
0
Sunumu
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
15
0
1
0
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
30
0
2
0
SBE 6053 Top. Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik
15
30
1
2
Aile İçi Şiddet
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı
15
0
1
0
Tıp
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
15
0
1
0
SBE 6056 Sağlık Bilimlerinde Etik II
15
0
1
0
SBE 6057 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
15
30
1
2
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik 15
0
1
0
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
45
0
3
0
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS
1
1
2
1
3
TK
1
6
1
4
1 Yarıyıl
5
1
3
3
9
HAFTA AKTS
HYH 6014 Liderlik ve Yönetimin Teorik Temelleri
HYH 6015 Hemşirelikte Yönetim Teorileri
HYH 6016 Hemşirelik Yönetiminde Yenilikler
HYH 6017 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması I
HYH 6018 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması II
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
HYH 6098 Uzmanlık Alanı
HYH 6199 Tez Çalışması
4. GRUP DERSLERİ
2
3
3
2
2
2
TK
2
15
3
21
3
21
2
13
2
13
2
8
12
150
HAFTA AKTS
HEM 6042 Hemşirelikte Eğitim Yaklaşım.ve Eğitim
Yönetimi
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
HEM 6056Kanıta Dayalı Hemşirelik
NOT 1
30
0
2
0
45
0
3
0
45
0
3
0
0
60
0
4
0
60
0
4
30
0
2
0
3
0
TKS TUS HKS HUS
30
45
30
15
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
2
1
2
2
1
5
3
1
1
3
0
2
0
2
2
6
0
0
0
3
2
1
0
0
0
3
2
1
3
2
1
6
6
6
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl )
ağırlıklı olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır
NOT 2
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
NOT 3
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
NOT 4
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
NOT 5
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
NOT 6
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (HYH-YL-TEZSİZ II. Ö)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
HYH 7003 Hemşirelikte Yönetim I
HEM 7029 Hemşirelikte Araştırma I
HEM 7091 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
KUR UYG
2
4
2
2
3
0
KREDİ ECTS
4
3
3
2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
HYH 7004 Hemşirelikte Yönetim II
HEM 7030 Hemşirelikte Araştırma II
HEM 7036 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
KUR UYG
2
4
2
2
2
0
KREDİ
4
3
2
3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
HEM 7093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SKA 7030 Hasta Güvenliği
4. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
HYH 7082 Dönem Projesi
KUR UYG KREDİ
2
0
2
3
0
3
0
2
KUR UYG KREDİ
-
GÜZ VE BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLER 1
SKA 7004 Kalite Yönetim Sistemi
SKA 7015 Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış
SKA 7009 Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi
SKA 7003 Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim
SKA 7017 Sağlık Kuruluşlarında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
SKA 7002 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
KUR UYG
2
0
2
0
1
0
2
0
2
0
2
0
KREDİ
2
2
1
2
2
2
Ders alma süresi içinde en az 8 kredilik bölümün alınması zorunludur.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İHH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
İHH 5003 İç Hastalıkları Hemşireliği I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
İHH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
KUR
8
0
2
0
UYG
6
2
3
KREDİ
12
6
6
2
AKTS
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
ERS 5021 Internal Medicine Nursing II
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
3
2
2
2
2
KUR
0
0
2
0
8
UYG
3
2
3
2
6
KREDİ
4
4
6
3
10
AKTS
İHH 5004 İç Hastalıkları Hemşireliği II
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
İHH 5096 Seminer
İHH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
0
2
KUR
8
0
2
2
0
UYG
6
2
3
KREDİ
10
6
6
2
2
AKTS
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEM 5102 Palyatif Bakım Hemşireliği
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
2
2
KUR
0
0
0
UYG
2
2
2
KREDİ
4
4
4
AKTS
İHH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
İHH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120 kredi almalıdır.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI (İHH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
SBE 6047 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve
Sunumu
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
SBE 6053 Top. Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddet
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı
Tıp
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
SBE 6057 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
İHH 6011 Kronik Hastalıklar Hemşireliği
İHH 6012 İç Hastalıkları Hemşireliğinin Kavramsal
Temelleri
İHH 6013 İç Hastalıkları Hemşireliği Kuram ve Modelleri
İHH 6014 Kronik Hastalıklar Hemşireliği Uygulaması
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
İHH 6098 Uzmanlık Alanı
İHH 6199 Tez Çalışması
4. GRUP DERSLERİ
İHH 6015 İç Hastalıkları Uygulaması
HEM 6042 Hemşirelikte Eğitim Yaklaşım. Ve Eğitim
Yönetimi
HEM 6044 Kültürlerarası Hemşirelik
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
HEM 6054 Yoğun Bakım Hemşireliği
HEM 6055 Acil Hemşireliği
HEM 6056 Kanıta Dayalı Hemşirelik
HEM 6057 Hemşirelikte Danışmanlık Becerileri
ERS 6011 Chronical Diseases Nursing
ERS 6012 Conceptual Basis of Internal Medicine Nursing
ERS 6013 Theories and Model in Internal Medicine Nursing
ERS 6014 Practice of Chronical Diseases Nursing
NOT 1
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
15
15
15
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
2
15
30
15
0
0
30
1
2
1
0
0
2
1
2
2
1
2
2
1
5
3
15
0
1
0
1
1
3
15
15
0
30
1
1
0
2
1
2
30
30
0
0
2
2
0
0
2
2
1
6
1
5
Yarıyıl
15
0
1
0
1
1
3
45
0
3
0
3
3
9
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
2
2
12
12
30
60
2
4
4
4
20
0
60
0
4
2
2
12
30
0
2
0
2
2
8
45
0
12
150
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
0
30
60
0
0
2
4
0
2
2
2
2
12
6
30
45
30
30
30
15
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
2
3
2
2
2
1
2
2
2
4
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
4
2
10
6
6
12
12
6
15
12
12
20
12
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl ) ağırlıklı
olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır
NOT 2
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
NOT 3
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
NOT 4
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
NOT 5
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
NOT 6
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
TKS: Toplam Kuramsal Saat, TUS: Toplam Uygulama Saati, HKS: Haftalık Kuramsal Saat, HUS: Haftalık
Uygulama Saati, TK: Toplam Kredi
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İSH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PROGRAMI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
İSH 5003 İş Sağlığı ve İş Sağlığı Hemşireliği I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemşirelik Yaklaşımları I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
HSH 5003 Epidemiyoloji
İSH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
2
KUR
4
0
2
0
0
UYG
4
2
3
2
KREDİ
8
6
6
4
2
AKTS
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HSH 5006 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
3
2
KUR
0
0
UYG
3
2
KREDİ
4
4
AKTS
İSH 5004 İş Sağlığı ve İş Sağlığı Hemşireliği II
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemşirelik Yaklaşımları II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
İSH 5096 Seminer
İSH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
0
2
KUR
0
0
2
0
2
0
UYG
2
2
3
2
KREDİ
6
6
6
4
2
2
AKTS
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
2
KUR
0
0
UYG
2
2
KREDİ
6
4
AKTS
İSH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
İSH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (ONH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
ONH 5003 Onkoloji Hemşireliği I
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
ONH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
KUR
8
0
2
0
UYG
6
2
3
KREDİ
12
6
6
2
AKTS
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
3
2
2
2
KUR
0
0
2
0
UYG
3
2
3
2
KREDİ
4
4
6
3
AKTS
ONH 5004 Onkoloji Hemşireliği II
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
ONH 5096 Seminer
ONH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
0
2
KUR
8
0
2
2
0
UYG
6
2
3
KREDİ
10
6
6
2
2
AKTS
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEM 5102 Palyatif Bakım Hemşireliği
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
2
2
KUR
0
0
0
UYG
2
2
2
KREDİ
4
4
4
AKTS
ONH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
ONH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tezin Toplam AKTS’si 60, Toplam AKTS 120’dir.
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (PSH-YL)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
AKTS
PSH 5003 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I
HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I
SBİ 5009 Kognisyon-Davranış Nörobiyolojisine Giriş
PSH 5098 Uzmanlık Alanı
I.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
2
KUR
8
2
0
0
UYG
6
3
2
KREDİ
13
6
5
2
AKTS
HEM 5093 Hemşirelikte Kalite Yönetimi
HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
HEM 5095 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları I
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I
SBE 5041 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
3
2
2
2
KUR
0
0
0
2
0
UYG
2
3
2
3
2
KREDİ
4
4
6
6
3
AKTS
PSH 5006 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II
HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II
PSH 5096 Seminer
PSH 5098 Uzmanlık Alanı
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
2
2
2
0
2
KUR
8
0
2
2
0
UYG
6
2
3
KREDİ
12
4
6
2
2
AKTS
HEM 5008 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri
HEM 5038 Fizyopatoloji-Hemş. Yaklaşımları II
SBİ 5005 Öğrenme ve Bellek
SBİ 5012 Kognisyon İleşitişim ve Duygulanım Bozuklukları
III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
2
2
2
2
KUR
0
0
0
0
UYG
2
2
2
2
KREDİ
4
6
4
4
AKTS
PSH 5099 Tez Çalışması
IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
KUR
UYG
KREDİ
30
AKTS
-
-
-
30
PSH 5099 Tez Çalışması
NOT 1
NOT 2
NOT 3
Öğrenci her yarıyıl 30 AKTS almalıdır. Tez Toplam AKTS 60, Toplam AKTS 120’dir
Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI (PSH –DR)
2014-2015 GÜZ YARIYILI ÖĞRETİM PLANI
1. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
SBE 6025 Kalitatif Araştırma Yöntemleri
15
0
1
0
1
1
3
SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe
15
0
1
0
1
1
3
SBE 6047 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu 15
0
1
0
1
1
2
SBE 6048 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci
15
0
1
0
1
1
1
SBE 6051Deneysel Araşt. Projelerinin Hazırlan. Değer.
30
0
2
0
2
2
5
SBE 6053 Top. Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Aile
15
30
1
2
2
2
3
İçi Şiddet
SBE 6054 Sağlık Alan. Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp 15
0
1
0
1
1
3
SBE 6055 Ölçüm Aracı Geliştirme
15
0
1
0
1
1
6
SBE 6056 Sağlık Bilimlerinde Etik II
15
0
1
0
1
1
4
SBE 6057 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
15
30
1
2
2 1Yarıyıl
5
SBE 6058 Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik
15
0
1
0
1
1
3
HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma
45
0
3
0
3
3
9
2. ve 3. GRUP DERSLERİ
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
PSH 6023Psikiyatri Hemşireliği Felsefesi ve Uygulamaları
PSH 6024 Sağlık Politikaları ve Psikiyatri Hemşireliği
PSH 6025 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması
PSH 6026Psikiyatri Hemşireliği Kuram ve Modelleri
PSH 6027 Aile Dinamikleri ve Psikiyatri Hemşireliği
PSH 6028 Psikiyatri Hemşireliğinde Terapötik Müdahaleler
HEM 6041 Hemşirelik Kuramları
PSH 6098 Uzmanlık Alanı
PSH 6199 Tez Çalışması
4. GRUP DERSLERİ
PSH 6029 Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği
PSH 6030 Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Psikiyatri
Hemşireliği
HEM 6042 Hemşirelikte Eğitim Yaklaşım. ve Eğitim
Yönetimi
HEM 6044 Kültürlerarası Hemşirelik
HEM 6050 Veri Çözümleme Yöntemleri
HEM 6053 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
HEM 6056 Kanıta Dayalı Hemşirelik
HEM 6057 Hemşirelikte Danışmanlık Becerileri
HEM 6058 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
30
0
2
0
2
2
20
30
0
2
0
2
2
15
0
60
0
4
2
2
15
15
30
1
2
2
2
15
30
0
2
0
2
2
15
30
0
2
0
2
2
15
30
0
2
0
2
2
8
45
0
3
12
150
TKS TUS HKS HUS TK HAFTA AKTS
30
30
30
30
45
30
15
30
30
0
0
2
2
0
0
2
2
2
2
15
15
0
2
0
2
2
6
0
0
0
0
0
0
2
3
2
1
2
2
0
0
0
0
0
0
2
3
2
1
2
2
2
3
2
1
2
2
10
6
6
6
15
15
Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS (üç yarıyıl ) ağırlıklı
olarak ders ve 150 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır
Ders alma süresi içinde 1.grup derslerden en az 4 kredi alınması gerekmektedir.
Öğrencinin, doktora eğitimi süresince bilimsel etkinliklerden aldığı 15 puan, 1 kredi olarak seçmeli ders
kredisine sayılır.
Öğrenci “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler” den kredili veya seçmeli olarak alabilir.
Öğrenciler, derslerine ek olarak danışmanının onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların
programlarından ders seçebilirler.
Uzmanlık Alanı dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
TKS: Toplam Kuramsal Saat, TUS: Toplam Uygulama Saati, HKS: Haftalık Kuramsal Saat, HUS: Haftalık
Uygulama Saati, TK: Toplam Kredi
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
CHH 5003 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (2-0-2) 6 AKTS
Hastalıklara holistik yaklaşım, hemşirelik süreci, cerrahi hastalarda ağrı, homeostasis ve nomeostasis
bozukluklarında vücut reaksiyonları, inflamasyon ve immunite, cerrahi hastada nutrisyonel ve metabolik destek,
yara iyileşmesi ve hemşirelik bakımı, antibiyotikler ve cerrahide antibiyotik kullanımı, anestezi alan hasta ve
bakım ilkeleri, cerrahi hastada psiko-sosyal ve fiziksel tanılama.
CHH 5004 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II (2-0-2) 6 AKTS
Travmalar ve hemşirelik bakım ilkeleri, transplantasyon ve hemşirelik bakım ilkeleri, meme cerrahisi ve
hemşirelik bakımı, kardiyo-vasküler sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı ilkeleri, solunum sistemi hastalıkları
cerrahisi ve hemşirelik bakım ilkeleri, sindirim sistemi hastalıkları cerrahisi ve hemşirelik bakım ilkeleri, üriner
sistem cerrahisi ve hemşirelik bakım ilkeleri, kas-iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakım ilkeleri, gözkulak-larenks-farenks ve sinüs cerrahisi ve hemşirelik bakım ilkeleri, cerrahi hemşireliğinde temel ilkeler.
CHH 5011 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I (0–4–2) 4 AKTS
Genel Cerrahi/Ortopedi/GKDC, Nöroşirurji Kliniği/Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Uygulaması
CHH 5018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II (0–4–2) 4 AKTS
Genel Cerrahi/Ortopedi/GKDC, Nöroşirurji Kliniği/Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Uygulaması
CHH 5013 OSTOOMİ VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ (2–4–4) 6 AKTS
Ostomi ve Yara Hemşireliğinin Yeri ve Önemi, Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu , Yara Etiyolojileri ve
Oluşum Mekanizması, Yaraların Sınıflandırılması, Yara Oluşumunu Etkileyen Faktörler, Yara Tanılaması ve
Değerlendirilmesi, Yara Tanılamada/Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler , Yara İyileşme Aşamaları, Yara
İyileşme Komponentleri, Yara İyileşmesinde Komplikasyonlar, Yara İyileşme Aşamalarında Hemşirelik Bakımı
, Yara Yatağı Hazırlama ,Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler,Yara İyileşme Tipleri ,Cerrahi Yara, Cerrahi
Alan Enfeksiyonları, Basınç Yaralarının önlenmesi ve bakımında hemşirelik yaklaşımları, Diyabetik Ayak
Yaraları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Venöz ve Arteriyel Yaralar ve Hemşirelik Yaklaşımları, Yara Bakım
Ürünleri, Yara Bakımında Yeni Teknolojiler, Ostomi, Tipleri ve Hemşirelik Yaklaşımları, Ostomi Bakım
Ürünleri ve Ostomi Bakımında Yeni Teknolojiler.
CHH 5014 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (2–4–4) 6 AKTS
Ameliyathane ekibinin rol ve sorumlulukları konusunda AORN önerileri,
Cerrahi asepsi ve enfeksiyon kontrolü, Ameliyathanede mayo masasının hazırlanması, ameliyat pozisyonları ve
komplikasyonların (Basınç yarası, DVT vb) önlenmesinde hemşirenin sorumlulukları, Anestezi, analzeji ve
sedasyon, Ameliyathanede hasta güvenliği ve AORN önerileri , Tıbbi hatalar, Hasta güvenliğinde risk faktörleri,
Hasta güvenliğinin iyileştirilmesi , Hasta güvenliği kültürü, Hasta güvenliği için yürütülen ulusal ve uluslar arası
çalışmalar, JCI’ın hasta güvenliği hedefleri ve uygulanması, Güvenli çevre oluşturma, Ameliyathanede Hasta
Güvenliği Uygulamaları, Güvenli çevre oluşturma, Hedeflere yönelik uygulamalar, Hasta güvenliğinin
sağlanmasında kontrol sistemleri, Ameliyathanede çalışan güvenliği, Enfeksiyonun, yangının, elektrik
yanıklarının, toksik zehirlenmelerin, kesici ve delici aletle yaralanmaların, radyasyon, lazer ve lateks alerjisinin
önlenmesi, Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar, Ameliyathane Hemşiresinin rol ve sorumluluklarına
yönelik standartlar, Türkiye’deki uygulamalar, Minimal invaziv cerrahi ve hemşirelik uygulamaları, Robotik
cerrahi ve hemşirelik uygulamaları, Elektrocerrahi ve hemşirelik uygulamaları, Pnömatik turnike
uygulamalarında hemşirenin sorumlulukları, Ameliyathanede yasal ve etik konular
CHH 5020 HASTA GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME (2–4–4) 6 AKTS
Hasta güvenliği dersinin ve hedeflerin tanıtımı, Hasta güvenliği kültürü için yürütülen ulusal ve uluslararası
çalışmalar, JCI 2011 hasta güvenliği hedefleri ve uygulanması, Dünyada sağlıkla ilgili önemli kuruluşların hasta
güvenliği hedefleri ve uygulamaları, Güvenli çevre oluşturma,Güvenli çevre oluşturmada kanıta dayalı
uygulamalar,Ameliyathanede hasta güvenliği uygulamaları,Ameliyathanede hasta güvenliğinde kanıta dayalı
uygulamalar,Ameliyathanede hedeflere yönelik uygulamalar,Ameliyathanede hedeflere yönelik kanıta dayalı
uygulamalar,Hasta güvenliğinin sağlanmasında kontrol sistemleri, Hasta güvenliğinin sağlanmasında kontrol
sistemlerinde kanıta dayalı uygulamalar.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.Ö)
DERS İÇERİKLERİ
CHH 7001 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I (2-0-2) 6 AKTS
Dersin Amacı; öğrencinin, kanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi
hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek
derinlemesine bilgi kazanmasını amaçlamaktadır.
CHH 7002 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II (2-0-2) 6 AKTS
Dersin Amacı; Bu ders, öğrencinin, kanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi
hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek
derinlemesine bilgi kazanmasını amaçlamaktadır.
Öğrencilerin, ders boyunca konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme,
sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirmektir.
CHH 7003 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (0-4-2) 4 AKTS
Dersin Amacı; Öğrencinin cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında güncel teorik bilgiye dayalı klinik karar verme,
problem çözme ve bakım yönetimi becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
CHH 7004 Hemşirelikte Araştırma II (2-2-3) 6 AKTS
Dersin Amacı; Hemşirelik Uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemi, hemşirelik araştırmalarının
mesleki uygulamalarda kullanımı, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, hemşirelik
araştırma problemlerinin seçini, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri, veri toplama ve analiz
yöntemleri ile araştırmada etik konular, araştırmanın eleştirel olarak değerlendirilmesidir.
CHH 7005 Hemşirelikte Araştırma I (2-2-3) 6 AKTS
Dersin Amacı; Öğrencilere hemşirelik mesleğinde bilimsel araştırma yapmanın önemini kavratma, araştırmaları
kritik edebilme, araştırma süreci ve etik ilkeler doğrultusunda araştırmaya katılma, araştırma sonuçlarını
hemşirelik bakımını iyileştirmek için kullanabilme bilgi ve becerilerini temel düzeyde kazandırmak.
CHH 7006 Fizyopatoloji-Hemşireliği Yaklaşımları II (2-0-2) 6 AKTS
Dersin Amacı; öğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramları öğretmektir. Bu derste hücre, organ, sistem
fonksiyonlarını bozan en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Öğrencilere bu derste hücre
düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini
kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma
becerisi kazandırılır.
CHH 7007 Fizyopatoloji-Hemşireliği Yaklaşımları I (2-0-2) 6 AKTS
Dersin amacı; öğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramları öğretmektir. Bu derste hücre, organ, sistem
fonksiyonlarını bozan en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Öğrencilere bu derste hücre
düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir.
CHH 7008 Acil Hemşireliği (2-0-2) 4 AKTS
Dersin amacı; Bu dersin amacı öğrencilere kanıta dayalı kaynaklar, ulusal ve uluslar arası standartlar ve rehberler
doğrultusunda; etik ve hasta güvenliği ilkelerini dikkate alarak; acil hemşireliğinin profesyonel rolü ve öneminin
farkında olarak; akut ve kritik hasta bakım yönetimi konusunda güncel bilgiler kazandırmaktır.
CHH 7009 Hemşirelikte Sağlık Tanılaması ve Fizik Muayene (2-0-2) 4 AKTS
Dersin amacı: öğrencilere, sağlık değerlendirmesi, görüşme, gözlem, öykü alma, fizik muayeneye ilişkin bilgi, ve
beceri kazandırmak ve sağlık tanılaması ile hemşirelik süreci arasındaki ilişkiyi tanımlamasını sağlamaktır.
CHH 7010 Yoğun Bakım Hemşireliği (2-0-2) 4 AKTS
Dersin amacı: yoğun bakım hemşireliği alanında öğrencilere yoğun bakım ünitesinde izlenen hastanın bakım
yönetimi ve izlemi, kritik hastası olan ailelerin gereksinimleri, yoğun bakım hemşireliğinde etik ve yasal
sorumluluklar, yoğun bakım ünitelerinde kanıta dayalı uygulamalar konusunda güncel bilgi kazandırmaktır.
CHH 7011 Ameliyathane Hemşireliği (2-0-2) 4 AKTS
Dersin Amacı; Bu dersin amacı kanıta dayalı kaynaklar, AORN standartları ve güncel rehberler doğrultusunda
ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumlulukları, ameliyathanede hasta bakım yönetimi, ameliyathane ortamının
hazırlanması, ameliyathanede güncel uygulamalar, hasta ve çalışan güvenliği, etik ilkeler ve yasal süreçler
konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır
CHH 7012 Transplantasyon Hemşireliği (2-0-2) 4 AKTS
Dersin amacı; transplantasyon hemşiresinin rolü ve önemini tartışabilme, organ ve doku transplantasyonunda
temel kavram ve tanımları bilme, organ ve doku transplantasyonu yapılacak hastanın ameliyat öncesi, sırası ve
sonrası bakımı konusunda, son literatür ve kanıta dayalı rehberlerin önerileri doğrultusunda bilgi kazandırmaktır.
CHH 7013 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği III (2-0-2) 6 AKTS
Dersin Amacı; Bu ders, öğrencinin, cerrahi hastalıkları hemşireliğininde yeni gelişmeleri, (çevre dostu
uygulamaları, nanoteknoloji, genetik hemşireliği vb), öğrenerek derinlemesine bilgi kazanmasını amaçlamaktadır.
Öğrenciler, cerrahi hemşireliği alanında olgu örnekleri üzerinde edinmiş oldukları bilgiyi entegre ederek, analiz ve
sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
CHH 7015 Fizyopatoloji-Hemşireliği Yaklaşımları III (2-0-2) 6 AKTS
Dersin Amacı; öğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramları öğretmektir. Bu derste hücre, organ, sistem
fonksiyonlarını bozan en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Öğrenciye edindiği olgusal/
kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz
etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem
fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır
CHH 7017 Kanıta Dayalı Hemşirelik (2-0-2) 4 AKTS
Bu dersin amacı; Öğrencilere kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilginin
kazandırılması ve öğrencilere, uygulamalarını kanıta dayandırmaları konusunda tutum geliştirmelerine yardımcı
olmak amaçlanmaktadır.
CHH 7019 Ostomi ve Yara Bakım Hemşireliği (2-4-4) 6 AKTS
Dersin Amacı; Bu ders öğrencinin kanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda yara ve
stoma bakımı, hemşirenin bu alandaki rol ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmasını ve bu bilgiyi bakıma
yansıtabilecek beceriyi kazanmasını amaçlamaktadır.
CHH 7099 Dönem Projesi (0-2-0) 8 AKTS
Bitirme projesinin hazırlanmasındaki amaç, öğrencinin bilimsel bir araştırma yapmasını sağlayarak kendisini
geliştirmesine yardımcı olmaktır. Öğrenci böylece, bir araştırmacı olarak kaynak taraması yapmayı, bilgi ve belge
derlemeyi, bunları seçerek gruplandırmayı ve değerlendirmeyi öğrenir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
CHH 6006 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR (2-0-2) 6 AKTS
Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde problem çözme ve karar verme, erişkin gelişim teorileri, psiko-sosyal ve
biyolojik yaşlanma teorileri, erişkin gelişim özellikleri, stres ve stressörlere nörobiyokimyasal, psiko-sosyal tepki
ve adaptasyon, hücre yaralanması ve enflamasyon-ümmün yanıt ve yara iyileşmesi, sıvı elektrolit ve asid-baz
dengesizlikleri, uyku ve istirahatin etkisi ve iyileşme ile ilişkisi, ağrı-postoperatif ağrı ve yönetimi, hastanede
malnütrisyon ve enteral - parenteral beslenme, eğitim teorileri ve hasta eğitim stratejileri, cerrahinin bireye etkisi
ve bireyin tepkileri.
CHH 6017 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KURAM VE MODELLERİN
KULLANIMI (2-2-3) 16 AKTS
Sistem, adaptasyon, gereksinim, gelişim ve öğrenme teorileri, cerrahi hastalıkları hemşireliğinde kullanımı,
klinik-akut-kritik bakıma uygun “bakım modeli” geliştirme, uygulanan bakımı bilimsel olarak değerlendirme
ölçütleri oluşturma.
CHH 6018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I (0-6-3) 12 AKTS
Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde her sisteme özgü majör sistem patolojileri ve ameliyatlarından sonra birey ve
ailenin bakım yönetiminde bilginin uygulamaya entegrasyonunu sağlayarak geliştirdiği bakım modellerini ve
bakım standartlarını, uygulama ve değerlendirme.
CHH 6019 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ (2-0-2) 12 AKTS
Doku ve organ transplantasyonunda tarihsel süreç, benimsenen yeni yaklaşımlar, toplumumuzun kültürel
özellikleri, hasta/ailesi ve sağlık çalışanlarının doku ve organ transplantasyonuna karşı tutumları, ulusal ve
uluslar arası etik ilkeler ve yasal düzenlemeler, donör ve alıcı arasındaki “yeniden doğma” ve “razı olma” gibi
kültürel değerlerde hasta hemşire etkileşimleri, alıcı ve donör adayı ailelerinin tepkileri, psikososyal
gereksinimleri, birey ve ailenin eğitiminde teori ve stratejiler, organ / dokunun elde edilmesi, korunması,
transplant rejeksiyonunun immünolojisi, immüno supresyon tedavisi, enfeksiyon hastalıkları ve transplantasyon,
böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer, pankreas, kornea ve kemik iliği transplantasyonunda hemşirelik bakım
yönetimi, evde bakımı, hemşirelik bakımına yön verecek bilgi üretimi ve standartların geliştirilmesi, klinik
danışmalık ve liderlik.
CHH 6020 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (2-0-2) 12 AKTS
Ameliyathane hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları, bireyin fiziksel, kimyasal, biyolojik güvenliğini
sağlama ve sürdürme, cerrahi aseptik prosedürler, spesifik cerrahi prosedürlerde hemşirenin rolü, ameliyathane
hemşirelik uygulamalarında standartlar, hasta savunuculuğu, koardinasyon, kalite ve maliyet, dökümantasyon,
merkezi sterilizasyon, ameliyathane hemşireliğinde sürekli eğitim, ameliyathane hemşireliğini geliştirme ve
sonuçlarını değerlendirme
CHH 6021 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER (2-0-2) 12 AKTS
Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde yeni gelişmeleri izleme, hemşirelik ve diğer disiplinlerden elde edecekleri
bilgileri sentez etme, yeni bilgileri hemşirelik bakımında kullanma, eğitici, araştırmacı, klinik liderlik rolünü
kullanarak; erişkin cerrahi hastalıklarında bakım yönetimi, komplikasyonların önlenmesi, birey ve ailenin
fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerinin karşılanmasında yeni bilgiye dayalı stratejiler geliştirme, bakım
standartları oluşturma, bilgiye dayalı karar verme ve sorunu saptama, çözümleme ve sonuçlarını değerlendirme.
CHH 6022 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II (0-6-3) 12 AKTS
Cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulaması, öğrenciye tez konusunu destekleyecek ilgi duyduğu ve derinleşmek
istediği alanda, kanıt dayalı hemşirelik yaklaşımlarını inceler, uygulanabilir yeni bilgiyi hemşirelik bakımına
entegre eder ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla araştırma yapma olanağı sağlar.
CHH 6023 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA III (0-6-3) 12 AKTS
Bu uygulama dersi, öğrencinin ders dönemi dışında, derinleştiği ilgi alanında uluslarası ya da ulusal gelişmiş bir
üniversite hastanesi ya da araştırma merkezinde çalışmasını sağlayarak bu alanda farklı bilgi beceri ve deneyim
kazanmasını sağlar.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
ÇSH 5007 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (2–4–4) 10 AKTS
Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığı, Türkiyede sağlık sistemi, çocuk sağlığına etki eden etmenler, ana ve çocuk
sağlığı hemşireliği.
ÇSH 5006 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II (2–0–2) 6 AKTS
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde krizli dönemler, hastanedeki çocuk, gereksinimi, aile ve sağlık
personeli, kronik hastalığı olan çocuk, aile ve sağlık personeli, ölümcül hastalığı olan çocuk, aile ve sağlık
personeli, sakatlık ve psikososyal yönü, çocukta ruhsal sorunlar.
ÇSH 5008 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN KULLANIMI (2-0-2) 10 AKTS
Oyun ve oyuncağın Gelişimsel tarihi. Çocuğun Gelişiminde oyun ve oyuncağın yeri. Yaş dönemlerine göre oyun
ve oyuncak güvenliği. Yaş dönemlerine göre oyun ve oyuncak güvenliği-Devam Oyun ve oyuncağın çocuk
sağlığına etkileri. Çocukta ve ebeveynde oyun-oyuncak seçimini etkileyen faktörler Çocukta oyun terapileri ve
oyun terapisi kuramları. Pediatri hemşireliğinde yaratıcı ve geliştirici oyun aktiviteleri-Müzik. Pediatri
hemşireliğinde yaratıcı ve geliştirici oyun aktiviteleri-Resim. Pediatri hemşireliğinde yaratıcı ve geliştirici oyun
aktiviteleri- Öykü ve masal kullanımı. Pediatri hemşireliğinde yaratıcı ve geliştirici oyun aktiviteleri- Kukla ve
tıbbi palyaço. Pediatri hemşireliğinde yaratıcı ve geliştirici oyun aktiviteleri- Yaratıcı Drama Kullanmı. Pediatri
hemşireliğinde yaratıcı ve geliştirici oyun aktiviteleri-Bilgisayar ve internet kullanımı. Pediatri hemşireliğinde
yaratıcı ve geliştirici oyun aktiviteleri-Teknolojik Araçlar
ÇSH 5009 ÇOCUK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ (2-4-4) 10 AKTS
Çocuk Cerrahi Hemşireliğinin Tarihçesi ve Temel kavramları. Çocuklarda yaş dönemlerine göre Ameliyat
Öncesi Bakım ve Hazırlık. Çocuklarda yaş dönemlerine göre Ameliyat sırasında Bakım. Çocuklarda yaş
dönemlerine göre Ameliyat sonrası Bakım. Solunum Sistemi Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı Solunum
Sistemi Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı- Devam. GİS Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı. GİS Cerrahisi
Geçiren Çocuk ve Bakımı-Devam. Kardiyovaskuler sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı. Kardiyovaskuler
sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve. Bakımı-Devam Üriner Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı. Üriner
Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı_devam Genital Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı.
Nörolojik Sistem Cerrahisi Geçiren Çocuk ve Bakımı
ÇSH 5010 PEDİATRİK PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ (2-4-4) 10 AKTS
Palyatif Bakımın amacı, tanımı ve ilkeleri. Ülkemizde palyatif bakım ve palyatif bakım hemşireliğinin durumu.
Nötropenisi olan çocuğa hemşirelik yaklaşımı. Ağrısı olan çocuğa hemşirelik yaklaşımı Beslenme bozukluğu
olan çocuğa hemşirelik yaklaşımı. Bulantı- kusması olan çocuğa hemşirelik yaklaşımı. Konstipasyon ve diyaresi
olan çocuğa hemşirelik yaklaşımı. Yorgunluğu olan çocuğa hemşirelik yaklaşımı. Dispnesi olan çocuğa
hemşirelik yaklaşımı. Palyatif bakım alan çocuğun evde bakımı. Çocuğun evde bakımında yaşanan sorunlar ve
Aile yükü Çocuğun spritüel bakımı. Ölmek üzere olan çocuğun bakımı. İyi ölüm/ huzurlu ölüm kavramı, Ölüm
sırasında ve sonrasında çocuğun bakımı Yas süreci ve yas sürecindeki aileye hemşirelik yaklaşımı
ÇSH 5011 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR (2-4-4) 10 AKTS
Kanıt, Kanıta dayalı uygulama, Kanıt düzeyleri, Kanıtlara ulaşma yolları ve kanıt merkezleri, Pediatri
Hemşireliğinde Kanıt kullanım engelleri , Pediatri Hemşireliğinde Kanıta dayalı uygulamalar için stratejiler,
Kanıta Dayalı Uygulamalar için soru oluşturma modelleri, Kanıta Dayalı Uygulamalar için soru oluşturma
modelleri, Kanıta Dayalı Uygulamalar için soru oluşturma, Nicel araştırmalarda Kanıt Çeşitleri- Meta analiz,
Nicel araştırmalarda Kanıt Çeşitleri- Sistematik derleme, Nitel araştırmalarda Kanıt Çeşitleri-Meta sentez
sistematik derleme, Pediatri hemşireliğinde belirlenen sorunlar doğrultusunda kanıta dayalı protokol oluşturma,
Pediatri hemşireliğinde belirlenen sorunlar doğrultusunda kanıta dayalı kılavuzlar oluşturma, Belirlenen sorunla
ilgili kılavuzu/protokol oluşturma, Oluşturulan kılavuz-protokolün gruba sunumu
ÇSH 5013 PEDİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ (2-4-4) 10 AKTS
Kanser Oluşum Süreci (Onkogenezis), Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi ve İnsidansı Çocukluk
Çağında Sık Görülen Kanser Türleri ve Özellikleri, Çocukluk Çağında Sık Görülen Kanser Türleri ve Özellikleri
(devam), Çocukluk Çağında Kanserlerinin Tedavisi, Çocukluk Çağı Kanserlerinde Hemşirelik Bakımı,
Çocuklarda Kemik İliği/Kök Hücre Nakli ve Hemşirelik Bakımı, Kanser Tanısı Alan Çocuğa ve Ailesine
Psikososyal Yaklaşım, Kanserin Çocuğun Ailesine Etkisi, Kanserli çocuk ve umut, Beden imajı ve kanserli
çocuk, Terminal Dönemdeki Kanserli Çocuk ve Ailesine Yaklaşım, Terminal Dönemdeki Kanserli Çocuk ve
Ailesine Yaklaşım, Tedavisi Biten Kanserli Hastaların Bakımı/ İzlemi, Çocukluk Çağı Kanserlerinde Görülen
Onkolojik Aciller ve Yaklaşım, Kanserli hasta ile iletişim, Kötü haber verme
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS
İÇERİKLERİ
ÇSH 6027 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ (2–2–3) 15 AKTS
Gelişim, stres, sistem, algılama kuramları, uyum, gereksinim, özbakım kuram ve modelleri. Bu kuram ve
modellerin hemşirelik bakım süreci, bakıma dayalı araştırmalarda kullanımı.
ÇSH 6028 ÇOCUK GELİŞİM KURAMLARI (2–0–2) 13 AKTS
Çocuk gelişim teorileri, öğrenme teorileri, rol modeli teorisi, sosyal gelişim teorisi, sosyal destek teorisi, karar
verme teorisi, sosyo-kültürel teori.
ÇSH 6029 ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME (2-0-2) 13 AKTS
Yaş dönemlerine göre çocuğun sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve korunması, özbakım, olumlu sağlık
davranışlarının kazandırılması, aileye rehberlik ve danışmanlık, hemşirelik girişimleri.
ÇSH 6033 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0-8-4) 20 AKTS
Bu ders, çocuk ve adolesanın sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın yeniden düzeltilmesinde seçilmiş teori ve
araştırma bilgileri kullanılarak bakım yönetimine odaklanır. Öğrenciye bu alanda uygulama ve araştırma yapma
olanağı sağlar.
ÇSH 6024 ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ (2-0-2) 11 AKTS
Yenidoğan resüsitasyonu, çocuk resüsitasyonu, hastalıklar (konjestif kalp yetmezliği, hipertansif aciller, solunum
sistemi hastalıkları, oksijen tedavisi ve toksisite, akut renal yetmezlik, kanama hastalıkları, pediyatrik travma,
status epileptikus) ve hemşirelik bakımı, yoğun bakım ortamındaki ailelere yaklaşım.
ÇSH 6031 KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞUN BAKIMI (2-0-2) 13 AKTS
Kronik hastalık, hastalığa tepkiler, kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım, çocuk ve ailenin hastalığa
uyumu ve baş etmesi, kronik hastalıklar (kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, üriner sistem, endokrin sistem,
solunum sistemi vb) ve hemşirelik bakımı.
ÇSH 6032 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0-6-3) 20 AKTS
Bu ders, çocuk ve adolesanın sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın yeniden düzeltilmesinde seçilmiş teori ve
araştırma bilgileri kullanılarak bakım yönetimine odaklanır. Öğrenciye bu alanda uygulama ve araştırma yapma
olanağı sağlar.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DKH 5008 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA III (0–4–2) 4 AKTS
Uygulama.
DKH 5009 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (2–0–2) 6 AKTS
Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde güncel gelişmeler, biyolojik potansiyel-üremenin genetik temeli,
gebelik için biyolojik hazırlık, gebelik ve gebelik döneminde hemşirelik bakımı, prenatal dönemde eğitim ve
danışmanlık.
DKH 5010 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II (2–0–2) 6 AKTS
Doğum ve doğum eylemi sırasında hemşirelik, normal yeni doğan, yeni doğanda görülen komplikasyonlar,
doğum sonrası dönem (post-partum) ve hemşirelik bakımı, doğum sonrası dönemde görülen komplikasyonlar,
anne-bebek etkileşimi, hemşirenin kendi duyguları, adölesan gebelikler, elektif abortuslar, hemşirelik
yaklaşımları, aile planlaması ve infertilite.
DKH 5011 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA I (0–8–4) 6 AKTS
Uygulama.
DKH 5012 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA II (0–2–1) 2 AKTS
Uygulama.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DKH 6026 KADIN SAĞLIĞI UYGULAMASI I (0–4–2) 12 AKTS
Öğrenci kadın sağlığı ve sorunları ile ilgili olarak çeşitli alanlarda (1., 2., 3. basamakta) uygulama yapar.
Öğrencinin uygulama alanı tez ve / veya çalışma alanı ile ilgili alanlarından seçilir.
DKH 6027 KADIN SAĞLIĞINDA KURAM VE MODELLER (2–2–3) 18 AKTS
Hemşirelik (bakım), sağlık ve sosyal bilim kuram ve modellerinin kadın sağlığı ile ilişkisi, kadın sağlığı
sorunlarının çözümünde hemşirelik kuram ve modellerinin kullanımı, bu kuram ve modellerin yer aldığı
araştırmaların irdelenmesi.
DKH 6028 KADIN SAĞLIĞI UYGULAMASI II (0–4–2) 12 AKTS
Öğrenci kadın sağlığı ve sorunları ile ilgili olarak çeşitli alanlarda (1., 2., 3. basamakta) uygulama yapar.
Öğrencinin uygulama alanı tez ve / veya çalışma alanı ile ilgili alanlarından seçilir.
DKH 6029 KADIN SAĞLIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERİ (2–0–2) 12 AKTS
Kadın sağlığına tarihsel bakış, sosyal, politik, yasal ve sağlık alanındaki değişimlerin kadın sağlına etkisi, kadın
yaşam dönemleri, kadın sağlığını etkileyen sosyal bilim kuramları, kadının rolleri, kadını güçlendirme, kadın
sağlığını etkileyen sosyal ve yasal sorunlar.
DKH 6030 KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI (3–0–3) 18 AKTS
Kadın sağlığı açısından risk grupları, erken erişkin dönem, erişkin döneme geçiş, orta erişkin dönem, geç erişkin
dönemde kadın sağlığın etkileyen biyolojik, psikosoyal, yasal ve etik sorunlar, kadın sağlığını değerlendirme,
kadın ve cinsellik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, pelvik hastalıklar ve kanserler, menapoz, gebelik sorunları.
DKH 6031 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE HEMŞİRELİK (2–0–2) 12 AKTS
İnfertilite, infertiliteyi etkileyen etmenler, infertil çiftlerin tanılanması, fiziksel ve psikososyal değerlendirmeler,
testler, yardımcı üreme teknikleri.
DKH 6032 PERİNATAL TIP VE HEMŞİRELİKTE SON GELİŞMELER (2–0–2) 12 AKTS
Perinatolojinin konu alanının tanımlanması, Perinatal tanılamada non-invaziv yöntemler; fetal USG, maternal
serum analizleri, perinatal tanıda invaziv yöntemler; amnion mayi analizleri, koryon villus örneklemesi, fetal kan
örneklemesi, perinatolojide danışmanlık.
DKH 6033 PERİNATAL EĞİTİM YÖNTEMLERİ (2–0–2) 12 AKTS
Erişkin eğitim ilkeleri, prenatal eğitimin yararları, içeriği, ilkeleri, yöntemleri, doğuma hazırlık sınıflarının
ilkeleri, tipleri, yararları, içeriği. Eğitim sınıflarını planlama ve yürütme.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HSH 5003 EPİDEMİYOLOJİ (2–0–2) 4 AKTS
Epidemiyolojinin tanımı, ilkeleri, Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, Bölge nüfusu, (Nüfus
yoğunluğu, demografik hızlar, nüfus artışı, nüfus bilgi kaynakları, verilerin doğruluğu), Epidemiyolojide veri
toplamada kullanılan araçlar, Bildirim ve sürveyans sistemleri, Salgınların epidemiyolojik incelemesi, Bulaşıcı
hastalıklar epidemiyolojisi, Epidemiyolojik ölçütler, Epidemiyolojik saha araştırmaları, Vaka kontrol
araştırmaları, Kesitsel araştırmalar, Saha taramaları, Kohort araştırmaları, Müdahale araştırmaları.
HSH 5004 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II (2-8-6) 6 AKTS
Toplum bakımında hemşirelik sürecinin kullanımı, toplumda gruplarla çalışma, çevre sağlığı ve güvenlik,
bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon kontrol uygulamaları, toplum ruh sağlığı, ailenin gelişimi, aile sağlığının
geliştirilmesinde hemşirelik sürecinin kullanımı, 0-6 yaş çocuk bakımı, okul çağı ve adölesan dönemi bakımı,
genç ve orta yaş erişkinlerin bakımı, yaşlı bakımı, sağlığı geliştirme araç ve teknikleri, okul sağlığı hemşireliği,
iş sağlığı hemşireliği.
HSH 5006 SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ (2–0–2) 4 AKTS
Demografik nüfus hareketleri, demografik dönüşüm, sağlıkta eşitsizlik, din, kültür ve sağlık ilişkisi,
küreselleşme ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sistemleri ve sağlık sonuçları, göç, gecekondulaşma ve sağlık
üzerindeki etkileri bütüncül bir yaklaşımla tartışılacak hekim ve hemşirenin bu alanlarla ilgili olarak değişen ve
gelişen sorumlulukları kapsamlı olarak ele alınacaktır.
HSH 5009 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I (2-8-6) 8 AKTS
Toplum sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, günümüzde sağlık bakım sisteminin durumu, temel
sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutu, toplum hemşireliğinde etik, sağlık bakımını etkileyen
sosyal ve kültürel etkenler, yasaların ve hükümet politikalarının toplum hemşireliğine etkileri, toplum
hemşireliğinde kavramsal modeller, toplum hemşireliğinde epidemiyolojik modelin kullanımı, bir rehber olarak
toplum hemşireliğinde araştırma, toplum hemşireliğinde eğitim modelleri ve ilkelerinin kullanımı, program
yönetimi, toplum hemşireliğinde kalite geliştirme, toplum hemşireliğinde kullanılan hemşirelik tanıları, topluma
dayalı hemşirelik uygulamaları.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HSH 6012 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME (3-0-3) 15 AKTS
Birey/aile/toplumun sağlığını koruma geliştirme, sağlık ve hastalıklarla ilgili sağlık politikaları, yaşam kalitesi,
adaptasyon, değişim, değişime direnç, baş etme, karar verme, sağlık/hastalık algıları ve bunlar üzerinde etkili
faktörler, sağlığı geliştirme ile ilgili teoriler ve modeller, hemşirelik rol ve becerileri.
HSH 6013 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KURAM VE MODELLER (2–2–3) 15 AKTS
Halk Sağlığı Hemşireliğinde kullanılan sistem teorisi, özbakım teorisi, uyum teorisi , sağlığı koruma ve konuya
ilişkin diğer teori ve modeller.
HSH 6014 SAĞLIK DİNAMİKLERİ (2–0–2) 10 AKTS
Toplumu oluşturan birey/aile/grup gibi alt sistemlerin sağlıklarını etkileyen dinamikler, bu dinamiklerin analizi,
karar verebilmede gereken kavramsal alt yapı, genel sistem teorisi, sağlık, hemşirelik, çevre ve insan olmanın
doğası hakkında hemşirelik teorileri ve araştırma sonuçlarının kullanımı.
HSH 6015 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (2-0-2) 10 AKTS
Tüm çalışanların sağlığını koruma ve geliştirmede işyeri hemşiresinin yeri ve rolü ve konuya ilişkin teori ve
araştırma sonuçları, işyerinde çalışma yaşamını düzenleyen yasal konular, işgücünün özellikleri, sağlık iş ilişkisi,
iş sağlığı ve güvenliğinde ulusların sağlık hedefleri, iş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama, kurum
değerlendirme, sağlık hizmetlerinin yönetimi, iş sağlığı hemşirelik uygulamalarında yasal sorumluluklar,
program geliştirme, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve araştırma.
HSH 6016 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0-6-3) 15 AKTS
Halk Sağlığı Hemşireliğinde iş sağlığı, okul sağlığı, farklı kültürel gruplar, yoksulluk gibi benzer özel alanlarda
sağlık risklerinin tanımlanması, sağlık geliştirme ve danışmanlık hizmetleri, sektörlerarası işbirliği sağlama
becerileri.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİK ESASLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HEH 5003 HEMŞİRELİK ESASLARI I (2–0–2) 6 AKTS
Hemşirelik mesleği ve tarihi gelişimi, profesyonellik ve profesyonel hemşire, hemşirelik felsefesi, hemşirelik
eğitiminin felsefesi, hemşirelikte etik boyutlar ve değerler, hemşirelikte yasal boyutlar, insan ve temel insan
gereksinimleri, günlük yaşam aktiviteleri, homeostazis, yaşam bulguları ve değerlendirilmesi, hemşirelikte fizik
muayene, vücut mekanikleri, hijyen, ilaç uygulamaları, hastanın cerrahi girişimine hazırlanması.
HEH 5005 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ (2-0-2) 4 AKTS
HEH 5006 HEMŞİRELİK ESASLARI II (2–0–2) 6 AKTS
Uyku, ağrı, hastanın güvenliğinin sağlanması, hastanın rahatlatılması, ölmekte olan hastanın bakımı, süreç,
tanımı, gerekliliği, yararları, süreç aşamaları, hemşirelik tanısı-nursing diagnosis, bakım planı yapma, uygulamahemşirelik müdahalesi, değerlendirme ve rapor yazma, hemşirelikte kaynak (kitap vb.) kullanımı, hemşirelikte
araştırma, programın genel tartışma ve değerlendirilmesi.
HEH 5007 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI I (0-8-4) 5 AKTS
Dahili Birimler Klinik Uygulaması,Cerrahi Birimler Klinik Uygulaması,Yoğun Bakım Birimleri Klinik
Uygulaması
HEH 5008 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI II (0-8-4) 5 AKTS
Dahili Birimler Klinik Uygulaması, Cerrahi Birimler Klinik Uygulaması, Yoğun Bakım Birimleri Klinik
Uygulaması
HEH 5009 HEMŞİRELİK BAKIMINDA VERİ TABANI OLUŞTURMA I (2-0-2) 4 AKTS
Sistematik hemşirelik bakımı için veri tabanı oluşturmanın gereği ve önemi, Sağlığın değerlendirilmesinde
hemşirenin rolü, Sağlığı değerlendirilen birey: Kültürü, spiritual boyutu, ailesi ve toplumsal özellikleri,
Hemşirelik verisi toplama, kaydetme ve analiz etme: Objektif ve Subjektif veri toplama Hemşirelik verisi
toplama, kaydetme ve analiz etme: Verileri doğrulama ve kaydetme, Hemşirelik verisi toplama, kaydetme ve
analiz etme: Verileri analiz etme; kritik düşünme, verileri ilişkilendirme ve hemşirelik tanısını belirleme
becerilerini geliştirme, Ara sınav Yetişkin bireyin fiziksel değerlendirmesi: Genel değerlendirme-öykü alma,
Yetişkin bireyin fiziksel değerlendirmesi:mental durum muayenesi, Yetişkin bireyin fiziksel değerlendirmesi:
yaşam bulguları, Yetişkin bireyin fiziksel değerlendirmesi: Ağrının değerlendirilmesi, Yetişkin bireyin fiziksel
değerlendirmesi: Beslenmenin değerlendirilmesi, Yetişkin bireyin fiziksel değerlendirmesi: Spiritual
değerlendirme, Dönem Sonu Değerlendirme
HEH 5010 HEMŞİRELİK BAKIMINDA VERİ TABANI OLUŞTURMA II (2-0-2) 4 AKTS
Veri tabanı oluşturmada fizik değerlendirme ilkeleri, Fizik değerlendirme teknikleri (İnspeksiyon, palpasyon,
perküsyon, oskültasyon), Fiziksel değerlendirmede kullanılan araç gereçler ve işlevleri Yetişkin bireyde Deri,
Saç ve Tırnakların Değerlendirilmesi, bireyde Baş ve Boynun Değerlendirilmesi, Yetişkin bireyde Gözün
değerlendirilmesi, Yetişkin bireyde Kulakların Değerlendirilmesi, Ağız, Boğaz, Burun ve Sinüslerin
Değerlendirilmesi Yetişkin bireyde Deri, Saç ve Tırnakların Değerlendirilmesi, Fiziksel Değerlendirme
Labotuvar Uygulaması I , Yetişkin bireyde Göğüs ve Akciğerlerin Değerlendirilmesi, Yetişkin bireyde Kalp ve
Boyun Damarlarının Değerlendirilmesi, Periferal Vasküler Değerlendirme, Yetişkin bireyde Göğüs ve
Akciğerlerin Değerlendirilmesi, Yetişkin bireyde Abdominal Değerlendirme, Yetişkin bireyde Meme -Lenf
Bezleri ve üreme sisteminin Değerlendirilmesi, Yetişkin bireyin fiziksel değerlendirmesi: Nörolojik
Değerlendirme, Fiziksel Değerlendirme Labotuvar Uygulaması II.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ORTAK YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ (2–0–2) 4 AKTS
Hemşirelikte klinik öğretimi, klinik öğretimde öğreticinin sorumlulukları, klinik öğretimde öğrencinin
sorumlulukları ve beklentileri, öğrencilerin kliniğe, uygulama alanına uyumlarının sağlanması, klinik
uygulamada kullanılan öğretim yöntemleri, klinik uygulamaların değerlendirilmesi, hasta ve ailesine eğitim,
hemşirelikte klinik öğretimde karşılaşılan sorunları, klinik uygulamalar ve teknolojik bilgi, hemşirelikte yüksek
lisans konu alanlarına özgü öğretim.
HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I (2–2–3) 6 AKTS
Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemi, hemşirelik araştırmalarının mesleki
uygulamalarda kullanımı, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, hemşirelik araştırma
problemlerinin seçimi, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri, veri toplama ve analiz yöntemleri ile
araştırmada etik konular, araştırmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi, bir araştırma önerisi hazırlamak,
araştırmayı yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek, proje raporunu sözel ve yazılı olarak sunmak.
HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II (2–2–3) 6 AKTS
Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemi, hemşirelik araştırmalarının mesleki
uygulamalarda kullanımı, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, hemşirelik araştırma
problemlerinin seçimi, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri, veri toplama ve analiz yöntemleri ile
araştırmada etik konular, araştırmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi, bir araştırma önerisi hazırlamak,
araştırmayı yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek, proje raporunu sözel ve yazılı olarak sunmak.
HEM 5099 BÜYÜME VE GELİŞME (2–0–2) 6 AKTS
Büyüme ve gelişme süreci, büyüme ve gelişme ilkeleri, büyüme ve gelişmeyi etkileyen etmenler, büyüme ve
gelişme kuramları, büyüme ve gelişme teorilerinin hemşirelik bakım ve araştırmalarındaki yeri, çocuk ve ailesi
ile iletişim, yaş gruplarına özgü büyüme ve gelişme, çocuk ve ailesine danışmanlık ve rehberlik, yenidoğanın
büyüme ve gelişmesi ve aliesine danışmanlık ve rehberlik, bebeğin (1-12 yaş) büyüme ve gelişmesi ve aliesine
danışmanlık ve rehberlik, oyun çocuğunun (1-3 yaş) büyüme ve gelişmesi ve aliesine danışmanlık ve rehberlik,
okul öncesi çocuğunun (3-6 yaş) büyüme ve gelişmesi ve aliesine danışmanlık ve rehberlik, okul çocuğunun (612 yaş) büyüme ve gelişmesi ve aliesine danışmanlık ve rehberlik, adolesanın (11-13 yaş) büyüme ve gelişmesi
ve aliesine danışmanlık ve rehberlik,
HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ (2-0-2) 4 AKTS
Hemşireliği etkileyen etmenler, hemşirelik kuram geliştirme süreci ve kavramsal çerçeveye duyulan gereksinim,
hemşireliğin dört temel kavramı (paradigms), insan kavramı, insan gereksinimleri, hemşirelik modellerine göre
insan, hasta hakları bildirgesi, sağlık – hastalık kavramı, sağlık bakım sistemi, davranışı ve sağlığı etkileyen
değişkenler, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hemşirenin rolü, çevre kavramı, hemşirelik kavramı,
yardım etme süreci, sorun çözme süreci. Stress, anksiyete (kaygı), ağrı-acı çekme, yalnızlık, uyum, kayıp, Kriz,
beden imgesi, ümit-ümitsizlik, duyusal yoksunluk, güçsüzlük, danışmanlık-rehberlik, empati.
HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ – HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II (2–0–2) 6 AKTS
Kardiyovasküler patoloji, solunum sistemi patolojisi, renal patoloji, gastrointestinal (G.I.) patoloji, devam, sinir
sistemi patolojisi, devam, endokrin sistem patolojisi, hücrelerin oksijen gereksinimini etkileyen bozukluklar,
hücrelerin beslenme gereksinimini etkileyen bozukluklar, hücrelerin eliminasyo gereksinimini etkileyen
bozukluklar, hücrelerin elektroliz-sıvı ve asit-baz dengesi gereksinimini etkileyen bozukluklar.
HEM 5040 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 4 AKTS
Acil hastanın özellikleri ve acil hastaya yaklaşım, çocuk hastaların erişkinden farkları, acil hastaya yaklaşım,
triyaj, çocuklarda yaşa göre yaşamsal bulgular, solunum sistemi acilleri ve hemşirelik yaklaşımları, Dolaşım
sistemi acilleri ve hemşirelik yaklaşımları, sinir sistemi acilleri ve hemşirelik yaklaşımları, endokrinolojik aciller
ve hemşirelik yaklaşımları, üriner sistem acilleri ve hemşirelik yaklaşımları, gastrointestinal sistem acilleri ve
hemşirelik yaklaşımları, zehirlenmeler ve hemşirelik yaklaşımları, yanıklar ve hemşirelik yaklaşımları,
psikolojik aciller ve hemşirelik yaklaşımları, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği.
HEM 5100 ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0–4–2) 7 AKTS
Çocuk Hemşireliği Uygulaması
HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (3–0–3) 4 AKTS
İletişim süreci, terapotik iletişim, iletişim teknikleri, hemşirenin danışman rolü, yardım edici süreç, hemşire ve
yardım edici sürecin hemşirelikte kullanılışı-vaka örneği.
HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ (2–0–2) 4 AKTS
Kalite yönetimi, kalite yönetim programı, bakım standartlarının geliştirilmesi, kalite geliştirme sürecinin
aşamaları, bakım kalitesinin ölçümü, kalite geliştirme sürecinin uygulaması, kalite çemberi, hemşirelikte kalite
yönetimi yaklaşımı ile değişim için sistematik bir yaklaşım, bir kalite sistemi olarak ISO 9000 serisi.
HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ – HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I (2–0–2) 6 AKTS
Hücre, protein sentezi, hücre çoğalmasının genetik kontrolü, hücre membranından taşınması, membran
potansiyeli, aksiyon potansiyeli, eksitasyon ve ritmisite, karbonhidrat metabolizması ve ATP oluşumu, protein
metabolizması, lipid metabolizması, elektrolit-sıvı dengesi ve dengesizlikleri, asit-baz dengesinin düzenlenmesi,
vücut ısısı, ısının düzenlenmesi ve ateş, doku zedelenmesi ve onarımı, genel tartışma.
HEM 5102 PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 4 AKTS
Palyatif Bakım, Amacı, tanımı ve ilkeleri, Ülkemizde palyatif bakım ve palyatif bakım hemşireliğin durumu
,Ağrısı olan hastanın bakımı,Ağrının fizyolojisi,Ağrının değerlendirilmesi ,Ağrıda farmakolojik tedavi,Ağrıda
nonfarmakolojik tedavi,Ağrılı hastanın hemşirelik bakımı ,Anoreksi ve kaşeksisi olan hastanın bakımı ,Bulantıkusması olan hastanın bakımı ,Diyare /Konstipasyon sorunu olan hastanın bakımı,Deliryum/ Huzursuzluk/
ajitasyon sorunu olan hastanın bakımı,Anemi / yorgunluk sorunu olan hastanın bakımı,Dispnesi olan hastanın
bakımı ,Hasta ve ailesi ile iletişim ,Hastanın Psikosoyal sorunları ,Palyatif bakım hastasının evde bakımı
,Hastanın evde bakımında yaşanan sorunlar Aile yükü, Bakım verenlerin psikolojik, sosyal, fiziksel ve
ekonomik sorunları,Ölmek üzere olan hastanın bakımı,İyi ölüm/ huzurlu ölüm kavramı,Ölüm sırasında ve
sonrasında hastanın bakımı,Yas süreci ve ailenin bakımı, Palyatif bakım ekibi ve hemşirenin rolü, Palyatif
bakımda yasal ve etik sorunlar,Palyatif bakım hemşiresinin sorunları
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
HEM 6051 HEMŞİRELİKTE ETİK (1–0–1) 3 AKTS
Sağlık bakım sistemi içinde hızla yaşanan değişim ve gelişmelerin hemşireliğe yansıması ve yarattığı etik
problemler, etik teorileri ve hemşirelikte kullanımı, etik karar verme süreci, mesleğin etik kodları.
HEM 6056 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK (1–0–1) 6 AKTS
Kanıta dayalı sağlık bakımı, kanıta dayalı hemşirelik, kanıt kaynaklar, sistematik inceleme, randomize kontrollü
çalışmalar, en iyi kanıt kullanılarak hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi.
HEM 6041 HEMŞİRELİK KURAMLARI (2–0–2) 8 AKTS
Hemşirelikte kuram geliştirme süreci, hemşirelik bilimi, hemşirelik kuramları, bilimsel kuramların yapısı, kuram
analizi, kuram-araştırma ve uygulama arasındaki ilişkiler.
HEM 6042 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM YAKLAŞIMLARI VE EĞİTİM YÖNETİMİ (2-0-2) 6 AKTS
Hemşirelikte eğitim yaklaşımları, hemşirelik eğitiminde yaşanan sorunlar, eğitici ve öğrenci merkezli eğitim
yaklaşımları, öğrenme teorileri, müfredat geliştirme, eğitim ve değerlendirme yöntemleri.
HEM 6057 HEMŞİRELİKTE DANIŞMANLIK BECERİLERİ (2-0-2) 15 AKTS
Danışmanlık teorileri ve modelleri, danışmanın özellikleri, yardım becerileri, danışmanlık sürecinin ögeleri,
hemşirelikte danışmanlık becerileri.
HEM 6044 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK (2-0-2) 10 AKTS
Kültür, kültür sağlık ilişkisi, kültürlerarası hemşirelik, kültür teorileri, kültürel çeşitlilik, kültürel farkındalık,
kültürel tanılama, farklı kültürlerdeki ailelere yaklaşım.
HEM 6058 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (2-0-2) 15 AKTS
Kekemelik, tırnak yeme, enüresis, enkopresis, okuldan kaçma, uyku bozuklukları, depresyon vb gibi durumlarda
çocuk ve aileye yaklaşım.
HEM 6054 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ (2-0-2) 12 AKTS
Yoğun bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, ekip çalışması, kritik hastalar için fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve yasal yönden güvenli bir çevre oluşturma, tüm sistemlerdeki majör ve kompleks patofizyolojik
durumlarda bireyin oksijenasyon, perfüzyon, bilinç, sıvı-elektrolit, asid-baz dengesizliği, fizik tanılama, yapay
havayolu, mekanik ventilasyon, hemodinamik, intrakranial basınç monitorizasyonu, ventriküler destek, temel
gereksinimleri karşılama, özel durumlarda iletişim, kritik hasta bakımında bilgiye dayalı bakım standartları
geliştirme, bakım ve izlem algoritimleri, kalite indikatörleri oluşturma, yoğun bakıma özel durumlarda yasal ve
etik durumlar, etik karar verme, beyin ölümü, transplantasyonda potansiyel donör olanakları, ötonazide ulusal ve
uluslar arası standartlar, bakımı iyileştirme ve sonuçlarını değerlendirme.
HEM 6055 ACİL HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 12 AKTS
Acil hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, ekip çalışması, acil serviste önceliklerin belirlenmesi, tiryaj,
acil servislerde sınıflandırma sistemlerinde ulusal ve uluslararası standartlar, olağan dışı durumlar ve hemşirelik
hizmetleri, travmalar, ileri yaşam desteği, solunum, kardiovasküler, metabolik aciller ve zehirlenmelerde hızlı
tanılama, ilk yardım ve acil bakım yönetimi, acil serviste birey ve ailenin gereksinimleri, beyin ölümü ve etikyasal sorumluluklar, acil hemşirelik yaklaşımlarında standartlar, algoritimler geliştirme, verilen acil hemşirelik
bakımını iyileştirme ve sonuçlarını değerlendirme.
HEM 6048 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 5 AKTS
Okul hemşireliğinin tarihsel gelişimi, hemşiresinin yönetimsel fonksiyonları, okul sağlığında kavramsal
modeller, okul çocuğunda sağlığı geliştirme, okulda birincil – ikincil – üçüncül koruma, okul hemşireliğinde
kanıta dayalı yaklaşım, okulda çevre ve sağlıkla ilgili riskler ve yönetimi, sağlık eğitimi, teknolojinin kullanımı,
öğrenci, öğretmen ve ailelerle iletişim, danışmanlık, olağandışı durumların planlanması ve politikaların
oluşturulması.
HEM 6049 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA (3–0–3) 9 AKTS
Araştırma yöntemleri, kuramsal temelleri, özelliklerini, araştırma planlanması, veri toplama yöntemleri ve
analizleri, hemşirelik teorileri ile araştırma metotları arasındaki ilişkileri analiz ve sentez etme, hemşirelik
teorileri kullanarak insan sağlığına ilişkin problemleri çözecek ileri araştırmaları yapabilme, bilgi ve mantık
yürütme becerisini geliştirme.
HEM 6050 VERİ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ (3-0-3) 6 AKTS
Minitab istatistiksel yazılımının tanıtılması, minitab’ta veri dosyaları ve veriler, nitel verilerin betimlenmesi,
nicel verilerin çözümlenmesi, olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme dağılımları, tek örneklem ile
çıkarsamalar, iki örneklem ile çıkarsamalar.
HEM 6053 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK (2-0-2) 6 AKTS
Sağlık yasaları ve mevzuatı, sağlıkta politik gündem, hemşireliği etkileyen politikalar ve yasal düzenlemeler,
ulusal sağlık politikalarının hemşireliğe etkisi, hemşire insangücü tahmin çalışmaları, hemşirelik çalışma alanları
ile ilgili eğilimler, hemşirelerin otonomisini arttırma stratejileri, hemşirelik için ulusal öncelikler, yasal süreçleri
etkileme stratejileri, lobicilik, sağlık ekonomisi ve kaynak dağılımı, sağlık hizmetlerinin finansmanı ile ilgili
sorunlar, sağlık personeli arz ve talebine sağlık güvence sistemlerinin etkisi.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HYH 5005 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I (2–0–2) 8 AKTS
Hemşire alımı ve seçimi, eğitim, performans değerlendirme, işe gelmeme ve işten ayrılmaların anlaşılması ve ele
alınışı, hemşire planlaması, çalışma çizelgelerinin hazırlanması, bütçe ve kaynak kullanımı, sağlık bakımında
bilgisayar kullanımı, çatışma ve baş etme, stres yönetimi, risk yönetimi ve güvenlik, üst yönetimle çalışma,
koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde hemşirelik yönetimi, hasta bakımının yönetimi.
HYH 5006 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II (2–0–2) 8 AKTS
Hemşirelik hizmetlerinde yönetim, hemşirelik departmanının organizasyonu, hemşirelik hizmetlerinde görev
tanımları, hemşirelik hizmet standartları ve politikaları, verimlilik, değişim, sağlık bakımında etik, iletişim
becerileri, hemşirelerin motivasyonu ve iş doyumu, liderlik, zaman yönetimi, problem çözme ve karar verme.
HYH 5007 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI I (0-6-3) 6 AKTS
Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde uygulama
HYH 5008 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI I (0-6-3) 8 AKTS
Akredite olmuş hastanede gözlem
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
HYH 6008 HEMŞİRELİKTE İNFORMATİK (3–0–3) 6 AKTS
Biyomedikal teknoloji, bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri, hemşirelik yönetimi bilgi sistemleri, veri güvenliği,
etik sorunlar, elektronik hasta kayıtları; bilgi yönetimi, hemşireliğin gereksindiği bilgi sistemlerinin
değerlendirilmesi, hemşirelik sınıflandırma sistemleri, elektronik ortamda bilgi kullanımı; hemşirelik
yönetiminde karar verme stratejilerini destekleyen veritabanları- yapılandırılmış hemşirelik terminolojileri,
hemşirelik veri tabanları.
HYH 6014 LİDERLİK VE YÖNETİMİN TEORİK TEMELLERİ (2–0–2) 15 AKTS
Liderlik ve yönetim paradigmaları ve teorileri; hemşirelik ve sağlık bakımında liderlik ve yönetim konuları;
liderlik teorilerinin eleştirel olarak değerlendirilmesi; liderliğin, hemşirelerin rolü, hemşirelik mesleği ve sağlık
sistemi üzerine etkisi; liderlikle ilgili teorilerin ve araştırma sonuçlarının tartışılması, eleştirel olarak
değerlendirilmesi ve uygulanması.
HYH 6015 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM TEORİLERİ (3–0–3) 21 AKTS
Hemşirelikte yönetim ile ilgili yönetim teorilerinin analizi; hemşirelik uygulamalarını oluşturan temel kavramlar
ile örgütsel teorileri sentezleyerek teori ve model geliştirmeye katkıda bulunmak üzere davranışsal, sosyal ve
yönetim bilimlerinin değerlendirilmesi; hemşirelik hizmetleri için bir model geliştirme, modelin geçerliliğinin
analizi.
HYH 6016 HEMŞİRELİK YÖNETİMİNDE YENİLİKLER (3–0–3) 21 AKTS
Sağlık sistemi ve hemşirelikle ilgili güncel sorunlar; hemşire yöneticilerin fonksiyonlarını ve sorumluluklarını
etkileyen sorunlar; bu sorunların çözümü için çözüm stratejileri, farklı stratejilerin etkililiğini değerlendirme,
riskli gruplarının bakımı için alternatif modeller geliştirme.
HYH 6017 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI I (0–4–2) 13 AKTS
Bir sağlık kuruluşunda sistem teorisini kullanarak örgütsel analiz yapma; örgütsel teorileri yönetimde kullanma.
HYH 6018 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI II (0–4–2) 13 AKTS
Değişimleri tahmin etme ve bunlara ulaşmak üzere uzun vadeli stratejiler geliştirme, politikaları değerlendirme;
örgütsel yapıyı ve onun örgütsel teori, mevcut politikalar, iletişim sistemleri ve performans değerlendirme ile
ilişkisini inceleme; ekonomi politikaların etkisini ve sağlık hizmeti sunumuna etkilerini inceleme; bir dönem
sonu projesi hazırlama.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II.Ö) DERS İÇERİKLERİ
HYH 7003 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I (2-4-4)
Bu ders, hemşirelik hizmetlerinde yönetim, hemşirelik departmanının organizasyonu, hemşirelik hizmetlerinde
görev tanımları, hemşirelik hizmet standartları ve politikaları, verimlilik, değişim, sağlık bakımında etik, iletişim
becerileri, hemşirelerin motivasyonu ve iş doyumu, liderlik, zaman yönetimi, problem çözme ve karar verme
konularını içerir.
HEM 7029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I (2-2-3)
HEM 7030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II (2-2-3)
Bu ders, hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemi, hemşirelik araştırmalarının mesleki
uygulamalarda kullanımı, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, hemşirelik araştırma
problemlerinin seçimi, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri, veri toplama ve analiz yöntemleri ile
araştırmada etik konular, araştırmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi, bir araştırma önerisi hazırlamak,
araştırmayı yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek, proje raporunu sözel ve yazılı olarak sunumu konularını
içerir.
HEM 7091 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (3-0-3)
Bu derste, iletişim süreci, terapotik iletişim, iletişim teknikleri, hemşirenin danışman rolü, yardım edici süreç,
hemşire ve yardım edici sürecin hemşirelikte kullanılışı konuları vaka örnekleri ile incelenir.
HYH 7004 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II (2-4-4)
Bu derste, hemşire alımı ve seçimi, eğitim, performans değerlendirme, işe gelmeme ve işten ayrılmaların
anlaşılması ve ele alınışı, hemşire planlaması, çalışma çizelgelerinin hazırlanması, bütçe ve kaynak kullanımı,
sağlık bakımında bilgisayar kullanımı, çatışma ve baş etme, stres yönetimi, risk yönetimi ve güvenlik, üst
yönetimle çalışma, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde hemşirelik yönetimi hasta bakımının yönetimi konuları
ele alınır.
HEM 7036 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ (2-0-2)
Bu derste, hemşireliği etkileyen etmenler, hemşirelik kuram geliştirme süreci ve kavramsal çerçeveye duyulan
gereksinim, hemşireliğin dört temel kavramı, insan kavramı, insan gereksinimleri, hemşirelik modellerine göre
insan, hasta hakları bildirgesi, sağlık – hastalık kavramı, sağlık bakım sistemi, davranışı ve sağlığı etkileyen
değişkenler, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hemşirenin rolü, çevre kavramı, hemşirelik kavramı,
yardım etme süreci, sorun çözme süreci konuları incelenir.
HEM 7093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ (2-0-2)
Bu derste, kalite yönetimi, kalite yönetim programı, bakım standartlarının geliştirilmesi, kalite geliştirme
sürecinin aşamaları, bakım kalitesinin ölçümü, kalite geliştirme sürecinin uygulaması, kalite çemberi,
hemşirelikte kalite yönetimi yaklaşımı ile değişim için sistematik bir yaklaşım, bir kalite sistemi olarak ISO 9000
serisi konuları irdelenir.
SKA 7030 HASTA GÜVENLİĞİ (3-0-3)
Bu derste, hasta güvenliği kavramı, kültürel faktörler, yasal mevzuat (hasta hakları dahil), ulusal ve uluslar arası
standartlar, hasta güvenliği ile ilgili kuruluşlar, amaçları, ölçüm, değerlendirme ve değişim yönetimi; hasta
güvenliği ve sağlık çalışanları, ekip çalışması ve iletişim, sağlık çalışanlarının yetkinliği, sağlık çalışanlarının
çalışma koşulları ve yasal hakları; hasta güvenliği açısından tıbbi uygulamalar; tıbbi bakım ve tedavi kılavuzları,
ameliyathane, transfüzyon güvenliği, ilaç güvenliği ile ilgili temel kavramlar ele alınır.
SKA 7004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (2-0-2)
Bu derste öncelikle uluslararası kalite yönetim standartlarının temelinde yer alan ISO 9001 kalite yönetim
sistemi ele alınacaktır. Buna bağlı olarak kalite yönetim sistemi, yönetimin sorumluluğu, kaynakların
yönetilmesi, ürün ve/veya hizmetin gerçekleştirilmesi ile bunların ölçme, analiz ve değerlendirilmesi
irdelenecektir. Tüm bunlar sistem teorisi ve süreç yönetimi ile ilişkilendirilerek, bir sağlık kuruluşlunda rollerin
belirlenmesi ve dokümante edilmesi üzerine uygulamalı olarak analiz edilecektir. Sağlık kuruluşlarının kalite
politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar özellikle değerlendirilecektir. Bu
kapsamda ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 13485 tıbbi aygıtlar- kalite yönetim sistemi,
ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları ile CE normu ele
alınacaktır. Bunların sağlık kuruluşlarında uygulamaları teorik ve pratik bazda gerçekleştirilecektir.
SKA 7015 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2-0-2)
Sağlık Kuruluşlarının çalışma ortamlarında birey ve grup davranışlarının açık ve net anlaşılması, çalışma
koşulları problem ve dinamiklerine eleştirel bir görüş getirebilme, örgüt için rekabetçi avantaj sağlayacak
çalışanları örgüte çekip motivasyon, iş doyumu ve verimliliklerini artırarak başarıyı yakalamalarının sağlanması
üzerinde durur. Öğrencilerin çalışma koşulları problemlerini algılamaları, insanları tanıma ve yönlendirmede
liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlar. Örgütsel davranış kavramlarının, analitik modellerinin sınıf ortamında
uygulanmasına olanak verir. Bu derste Örgütsel Davranışın Tarihsel Geçmişi, Sağlık Kuruluşları ve İşgücü
Farklılığı, Bireysel Davranışı Anlama, Güdüleme (Süreç ve gereksinme), Algılama, Tutum ve değerler, Kişilik,
Düşünme ve Eyleme Geçme, Alışkanlıklar, Beceri ve Yetenekler, Kişilerarası Davranışları Anlama, Stres ve
Çatışma, Çatışma ve Uzlaşma, Liderlik, Güç ve Politika, Grup ve Takımlar, Grup Dinamikleri, Gruplarda
Çatışma, Takımlar, Takım Oluşturma, Örgüt düzeyinde davranışları anlama, Örgütsel Değişim, Örgütsel Kültür,
İş tasarımı, İnsan kaynakları yönetimi konularını içerir.
SKA 7009 SAĞLIK KURULUŞLARINDA RİSK YÖNETİMİ (1-0-1)
Dersin amacı hastanelerde risk kavramını, risk yönetimi araçları ile tekniklerini tanıtmak ve bunları kullanabilir
hale gelmesini sağlamaktır. Buna bağlı olarak hastanelerde spesifik risk unsurlarının analizi yapılıp, bunları
yönetilmesi, hastanenin değerini artırmaya katkıda bulunulması faaliyetleri ders kapsamında ele alınacaktır.
Risk, risk yönetimi, sigorta ve türleri, işyeri güvenliği, risk yönetiminde hukuki çerçeve, risk yönetiminde etik,
hastanelere özgü yüksek riskli alanlar değerlendirilecektir.
SKA 7003 SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM (2-0-2)
Bu ders öğrencilerin stratejik yönetim kavram ve kuramlarını; bunların sağlık kuruluşlarına uyarlanmasını, örgüt,
endüstri ve toplum açısından önemlerini anlamalarını sağlar. Öğrencilerin stratejik karar verme becerilerinin
gelişiminde yardımcı olur. Çeşitli çevrelerin ayrımını yapar, temel yönetim rol ve sorumluluklarını belirler,
stratejik planların tasarım, uyarlanma ve değerlendirilmesindeki önemli alanların eleştirel görüş açısı ile sağlık
kuruluşlarında nasıl uyarlanacağını analiz etmede bütüncül bir yaklaşım geliştirir. Stratejik yönetim model ve
tekniklerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi yeteneğinin gelişmesini sağlar. Bu ders Stratejik Yönetim,
Yönetim süreci, yapısı, Çevre analizi, İç çevre, Dış çevre, Fonksiyonel Düzeyde Yarışmacı Avantaj, İş
düzeyinde Yarışmacı Avantaj, Yüksek Teknoloji’de Strateji, Küresel Çevrede Strateji, Kurumsal Strateji
Bütünleştirme ve Dış Kaynaklama, Strateji Tekniklerini, Endüstride Uyarlama, Endüstriler arası ve ülkeler arası
uyarlama, Stratejik ortaklıklar, Strateji yapma, yaratma ve geleceği yönetme, Sağlık örgütlerinde performans,
Stratejilerin Uygulanması 1: Yönetim Yapıları ve Sistemleri, Stratejilerin Uygulanması 2: Yönetim Biçimleri
Paylaşılan Değerler, İnsan Kaynakları ve İşletme Yetenekleri, Stratejik Değerler ve Kontrol, Kurumsal
Yönetişim ve Yönetsel Etik konularının derinliğine incelenmesini vurgular.
SKA 7017 SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2-0-2)
Bu ders örgütsel stratejik planlama süreci ile ilişkili olarak insan kaynakları yönetiminin tüm rol ve fonksiyonları
üzerinde durur. Yerel ve küresel anlamda hızla değişen dünyada sağlık kuruluşlarının etkin bir öğrenen örgüt
olmasında rekabetçi avantaj sağlayacak insan kaynaklarının yönetilmesine ilişkin fonksiyonları derinliğine
inceler. İnsan kaynakları politika, uygulama ve eğilimlerini üst yönetim için stratejik öneme sahip konuları ele
alır. İnsan kaynakları yönetimi stratejileri ve uygulamalarıyla performansı yüksek bir örgüt kültürü yaratılması,
desteklenmesi ve sürdürülmesi ile ilgilenir aynı zamanda uluslar arası insan kaynakları yönetimi üzerinde de
durur. Bu derste Sağlık kuruluşlarında stratejik insan kaynakları yönetimi modeli, Sağlık kuruluşlarında İnsan
Kaynakları planlaması, Sağlık kuruluşları için aday toplama, Eleman seçme ve yerleştirme, Oryantasyon ve
eğitim, Kariyer Planlaması ve Yönetimi, Eğitim, yetiştirme ve geliştirme, Performans değerleme süreci ve
teknikleri, Ücret ve maaş yönetimi ve sosyal çıkarlar, İş disiplini ve iş güvenliği, Sendikal ilişkiler konuları ele
alınacaktır.
SKA 7002 KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2-0-2)
Bu ders, sağlık işletmelerinde kalite geliştirmeye yönelik niteliksel araştırma yöntemlerini tanıtmayı
amaçlamaktadır. Ders kapsamında; niteliksel araştırmanın kullanım alanları, planlaması, araştırma sorusunun
özellikleri, veri toplama yöntemleri, örneklem seçimi, verilerin analiz yöntemleri, niteliksel araştırmanın
geçerliliği konuları işlenecektir. Dersin içeriği, örnek olay analizi, katılımlı / katılımsız gözlem, görüşme
teknikleri, odak grup çalışmaları gibi niteliksel araştırma tasarımları ve etnografı, görüngübilim, içerik analizi,
yapı bozumu, söylem / retorik analizi gibi niteliksel veri analiz yöntemlerinden oluşmaktadır. Buna bağlı olarak
yapılacak olan kalitatif çalışmaların, raporlanması ve sunumu ele alınacaktır.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
İHH 5003 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (2-8-6) 12 AKTS
Hemşirelik süreci, ağrı, koruyucu sağlık hizmetleri, erken tanı ve önemi, uyku, homeostazis, yatağa bağımlı
hasta, hemşirelikte holistik yaklaşım, yaşlılık, kanser, kemoterapi, semptomların kontrolü, terminal dönem hasta
bakımı, hospice ve felsefesi-hospice hemşireliği.
İHH 5004 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II (2-8-6) 10 AKTS
Kardiyovasküler sisteme ilişkin sorunu olan hasta bakımı, solunum sistemine ilişkin sorunu olan hasta bakımı,
renal sisteme ilişkin sorunu olan hasta bakımı, gastrointestinal sisteme ilişkin sorunu olan hasta bakımı,
karaciğer ve pankreas hastasının bakımı, sinir sistemi hastalıklarına ilişkin sorunu olan hasta bakımı, devam,
endokrin sisteme ilişkin sorunu olan hasta bakımı, solunum sistemi ilişkin sorunu olan hasta bakımı,
metabolizma hastalıklarına ilişkin sorunu olan hasta bakımı, eliminasyon sorunu olan hasta bakımı, elektrolitsıvı ve asit-baz dengesi sorunu olan hasta bakımı.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
İHH 6012 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN KAVRAMSAL TEMELLERİ (2–0–2) 12 AKTS
Kronik hastalık, rehabilitasyon, yaşlılık, stres yönetimi, kayıp, yas, ölüm, koruyuculuk ve savunuculuk, hasta
hakları, etik karar verme, kültürel duyarlılık, profesyonel sorumluluk alma.
İHH 6011 KRONİK HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 12 AKTS
Kronik hastalığın birey/aile/topluma etkisi, kayıp, uyum, özbakım, özyönetim, evde bakım, bakımvericiler,
sağlık bakım sistemleri, sosyal destek sistemleri, baş etme.
İHH 6014 KRONİK HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0–4–2) 12 AKTS
Bu ders, erişkin sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın yeniden düzeltilmesinde seçilmiş teori ve araştırma
bilgileri kullanılarak bakım yönetimine odaklanır. Öğrenciye bu alanda uygulama ve araştırma yapma olanağı
sağlar.
İHH 6013 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ (2–4–4) 20 AKTS
Özbakım modeli, gereksinim modeli, uyum modeli, günlük yaşam aktiviteleri modeli, sağlık inanç modeli,
sistem teorisi, öğrenme teorileri, aile teorileri, yetersizlik teorileri.
İHH 6015 İÇ HASTALIKLARI UYGULAMASI (0–4–2) 12 AKTS
İç hastalıkları hemşireliği uygulaması, öğrenciye ilgi duyduğu ve derinleşmek istediği alanda uygulama ve
araştırma yapma olanağı sağlar.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
İSH 5003 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I (2-4-4) 8 AKTS
İş sağlığı, Dünya’da ve ülkemizde iş sağlığının gelişimi,iş sağlığı ile ilgili örgütler, iş sağlığı ve güvenliği, iş
sağlığı hemşireliği, tarihsel gelişimi, rol ve sorumlulukları, uygulama standartları, iş sağlığı hemşireliği
yönetmeliği, sağlığı koruma, ,etik ilkeler, risk grupları, işyeri hemşirelik uygulamaları, işyeri hemşirelik
uygulamalarının değerlendirilmesi, işyeri hemşirelik süreci, bütçe planlama, kayıtlar
İSH 5004 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II (2-0-2) 6 AKTS
İş sağlığı, Dünya’da ve ülkemizde iş sağlığının gelişimi, iş sağlığı ile ilgili örgütler, iş sağlığı ve güvenliği, iş
sağlığı hemşireliği, tarihsel gelişimi, rol ve sorumlulukları, uygulama standartları, iş sağlığı hemşireliği
yönetmeliği, sağlığı koruma, ,etik ilkeler, risk grupları, işyeri hemşirelik uygulamaları, işyeri hemşirelik
uygulamalarının değerlendirilmesi, işyeri hemşirelik süreci, bütçe planlama, kayıtlar
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
ONH 5003 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ I (2–8–6) 12 AKTS
Kanserli hasta bakım planı için Virginia Herderson modeli, kanserin önlenmesinde hemşirenin rolü, kanserli
hastalar ve aileleri ile iletişim, kanser tedavisi, kemoterapi uygulamalarında görülen komplikasyonlar,
kemoterapi tedavisinde görülen cilt reaksiyonları, bulantı ve kusmanın kontrolü, daire ve konstipasyon,
hemşirelik bakımı, stomatit ve ilgili hemşirelik bakımı, anemi-yorgunluk ve hemşirelik bakımı, trombositopeni
sonucu kanama ve kontrolü, lökopeni sonucu enfeksiyon ve ilgili hemşirelik bakımı, kemoterapi alan çocuk ve
yaşlıların hemşirelik bakımı, terminal dönemde olan kanserli hastanın bakımı.
ONH 5004 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ II (2–8–6) 10 AKTS
Deri kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, nelanoma tanısı olan hastanın bakımı, bakım
planının geliştirilmesi, baş-boyun kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, tiroid kanseri olan
hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, akciğer ve plevra kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının
geliştirilmesi, özefagus ve mide kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, karaciğer ve safra
yolları kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, kolon, rektum ve anüs kanseri olan hastanın
bakımı, bakım planının geliştirilmesi, meme kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, serviks,
endometrium, over ev ajen tümörü olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, testis, prostat ve penis
kanseri olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, böbrek ve mesane tümörleri olan hastanın bakımı,
bakım planının geliştirilmesi, kemik ve yumuşak doku tümörleri, hodgin ve multiple miyelom tanısı olan
hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi, lösemi tanısı olan hastanın bakımı, bakım planının geliştirilmesi.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
PSH 5003 RUH SAĞLIĞI VE PRİSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I (2-8-6) 13 AKTS
Psikiyatri hemşireliğinin gelişimi, psikiyatri hemşiresi ve disiplinlerarası ruh sağlığı ekibi, sağlık-hastalık
olgusunda hemşirelik modeli, disiplinlerarası psikiyatri bakımı için kavramsal çerçeve, psikiyatri hemşireliğinde
etik, stres, kaygı ve baş etme, psikobiyoloji.
* Öğrenci haftada 8 saat hastanede yatan hasta ve aileleriyle çalışma yapar. Sürenin yarısında psikiyatri
kliniğinde yatan hasta ve aileleriyle, kalan yarısında ise ortopedi, onkoloji vb. kliniklerde yatan hastayla çalışır.
* Haftada 1 saat öğrencinin klinik uygulama sırasında yaptığı çalışma tartışılır ve süpervizyon verilir.
PSH 5006 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II (2-8-6) 12 AKTS
Benlik kavramında değişiklikler, terapötik hemşire-hasta ilişkisi, yardım edici süreç, rehabilite edici psikiyatri
hemşireliği, toplum ruh sağlığında psikiyatri hemşiresinin rolü, psikiyatri dışındaki kliniklerde psikososyal
hemşirelik, psikiyatri hemşireliğinde araştırma.
* Öğrenci haftada 8 saat hastanede yatan hasta ve aileleriyle çalışma yapar. Sürenin yarısında psikiyatri
kliniğinde yatan hasta ve aileleriyle, kalan yarısında ise ortopedi, onkoloji vb. kliniklerde yatan hastayla çalışır.
* Haftada 1 saat öğrencinin klinik uygulama sırasında yaptığı çalışma tartışılır ve süpervizyon verilir.
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
PSH 6023 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ FELSEFESİ VE UYGULAMALARI (2–0–2) 20 AKTS
Dünyada ve ülkemizdeki değişim ve gelişmelere paralel olarak Psikiyatri Hemşireliğinin felsefesi, temel insan
bilimleri ile psikiyatri hemşireliğinin ilişkisi, mevcut uygulamaların irdelenmesi, teori ve uygulamaların
psikiyatri hemşireliği felsefesi ile uygunluğu.
PSH 6024 SAĞLIK POLİTİKALARI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 15 AKTS
Ruh sağlığını etkileyen risklerin tanımlanması ve politikalar üretilmesi, mevcut ruh sağlığı politikalarının
irdelenmesi ve psikiyatri hemşireliğinin aktif yer alabilmesinin önemi, lobicilik ve örgütlenme.
PSH 6025 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0–4–2) 15 AKTS
Psikiyatri kliniklerinde ve sahada psikiyatrik hizmetlerini irdeleme, psikiyatri hemşireliğinin konumuna eleştirel
yaklaşabilme,sorunları tanımlama ve projeler üretebilme, psikiyatrik hizmetlerin sunumu ile ilgili bakım
sonuçlarına ilişkin araştırma verilerini kullanabilme.
PSH 6026 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ (1–2–2) 15 AKTS
Psikiyatri hemşireliği modellerini analiz etme, yeni modellerin oluşturulması, uygulanması ve eleştirel olarak
incelenmesi.
PSH 6027 AİLE DİNAMİKLERİ VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 15 AKTS
Aile Yaşam Döngüsü –Aile gelişim dönemleri, Aile Dinamikleri- Aile Yaşam Kalitesi dinamikleri, Aile
İşlevleri, Ailede Etkileşim Örüntüleri, Hasta olarak aile, Sistem olarak aile, Toplumun bir bölümü olarak aile,
Aile Dinamiklerini etkileyen durumlar, Akut ve kronik fiziksel hastalıklar ve hile, Kronik ruhsal hastalıklar ve
aile, Kanser hastası ve aile, Yaşlı ve aile, Aile Teorileri, Aile gelişim teorisi, Bowen’ın aile teorisi, Yapısal aile
teorisi, İletişim teorisi , Ailelerle Çalışma ve İşbirliği, Aile Tanılama, Aile Genogramı, Ailelerle ilgili politikalar
ve hizmetler, Aile müdahaleleri
PSH 6028 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER (2–0–2) 15 AKTS
Grup ve bireysel terapide tedavi edici etmenler : Umut aşılama, evrensellik, grup bağlılığı, katarsis.
Kişilerarası öğrenme: Kişilerarası ilişkilerin önemi, kişiyle grup çevresi arasındaki dinamik
etkileşimler, aktarım ve iç görü.
Terapistin temel görevleri: Grubun oluşturulması ve sürdürülmesi, burada şimdide uğraşma, aktarım ve
saydamlık, Krize müdahale modelleri, Bilişsel- davranışçı terapiler, Psikoeğitim, Motivasyonel müdahaleler,
Klinik vakalar/ olgu sunumu.
PSH 6029 KONSÜLTASYON LİYAZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 15 AKTS
Hasta ve ailelerine yardım, sağlık personeline yardım, konsültasyon taleplerinin incelenmesi, liyazon sürecinin
irdelenmesi yolu ile gereksinim analizi ve uygulanması.
PSH 6030 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (2–0–2) 15 AKTS
Ruh sağlığını tehdit eden toplumsal, sosyal riskler ve ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığı, sosyal güvenlik ve
ruhsal sorunlara yaklaşım, toplumsal sorun olarak madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı politikalar ve önlemler,
ruh sağlığını korumada kurumsal yapılanma ve hizmetler (sığınma evleri, ıslahevleri, okul hemşireliği, iş sağlığı
hemşireliği, dayanışma dernekleri vb) krizi önleme-müdahale, travma sonrası müdahale, depresyon ve paniği
önleyici yaklaşımlar, çocuk-kadın-ergen-yaşlıda risk yaklaşımı ve ruh sağlığının korunması, grup dinamiği,
örgüt psikolojisi, çatışma çözümü.
Download

hemşirelik - Dokuz Eylül Üniversitesi