RESİM
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
2014- YAZ GRUBU, II. DÖNEM (18 EKİM 2014-17 OCAK 2015)
UYGULAMALI DERSLERE GİRECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI LİSTESİDİR.
SAAT DERS ADI
ADEDİ
4
Materyal Tasarımı
2
Yrd. Doç. Dr. Aydın Efe, Yrd. Doç. Dr. Erhan Metin
4
Özel Öğretim Yöntemleri
2
Doç. Dr. İsmet Üzen, Yrd. Doç. Dr. Erhan Metin
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
2
Doç. Dr. İsmet Üzen, Yrd. Doç. Dr. Erhan Metin
4
Materyal Tasarımı
1
Doç. Dr. Barış TAŞ
4
Özel Öğretim Yöntemleri
1
Yrd. Doç. Dr. Nazan ÖZÜR
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
1
Yrd. Doç. Dr. Bekir GÖKMEN
4
Materyal Tasarımı
1
Prof. Dr. İlhan Yıldız
4
Özel Öğretim Yöntemleri
1
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hanoğlu
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
1
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Kalaycı
4
Materyal Tasarımı
1
Yrd. Doç. Dr. Sezer Okay
4
Özel Öğretim Yöntemleri
1
Doç. Dr. Tamer Keçeli
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
1
Yrd. Doç. Dr. Yurdagül Erşahin
4
Materyal Tasarımı
1
Öğr. Gör. Burhan Yılmaz
KAMU YÖNETİMİ
4
Özel Öğretim Yöntemleri
1
Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Özdemir
1
HEMŞİRELİK
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
1
Öğr. Gör. Canan Sürmeli
1
ÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
4
Materyal Tasarımı
3
9
4
Özel Öğretim Yöntemleri
3
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
3
4
4
Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri
2
2
2
Öğretmenlik Uygulaması (Teori)
2
Yrd. Doç. Dr. M.Gül Akmaz, Doç. Dr. A.Arvas , Yrd. Doç.
Dr. Şerife Özer
Doç. Dr.Ö. Çakır, Doç. Dr. A.Arvas, Yrd. Doç. Dr.
M.Cerrahoğlu
Doç. Dr. Ö. Çakır, Yrd. Doç. Dr. M.Cerrahoğlu , Yrd. Doç.
Dr. M.T.Berbercan,
Doç. Dr. Alper Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Cengiz
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Esra Betül Koç
Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Faruk Karaaslan, Yrd. Doç. Dr. Esra Betül
Koç Öztürk
BÖLÜMLER
TARİH
COĞRAFYA
FELSEFE
SOSYOLOJİ
BİYOLOJİ
MATEMATİK
YEKÜN
6
3
1
2
3
1
6
Download

uygulamalı derslere girecek