T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
EZİNE DEVLET HASTANESİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI FORMU
KOD:YÖN.PL.01
Yayın Tarihi: EKİM/2007
Bölüm
I.ÖzDeğerlendirme
Planlanan Tarih
Revizyon Tarihi: 14/01/2013
Gerçekleşen
Tarih
Revizyon No 01
Sayfa Sayısı:1/2
Öz Değerlendirmeciler
Yönetim Hizmetleri
17-18/04/2014
17-18/04/2014 Uzm.Dr M.Akif ZALOĞLU. Gülsün PARLAK . Ebru GÖREN
Hasta Bakım Hizmetleri ve
Klinikler
17-18/04/2014
17-18/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . Selahatin KELEŞ
M.Sait ARSLAN. Şennur DEMIRTAŞ.. Gülsün PARLAK .
Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi
17-18/04/2014
17-18/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . Selahattin Keleş KELEŞ
M.Sait ARSLAN.
Hafize YILDIZ
Tesis Yönetimi
17-18/04/2014
17-18/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU
M.Sait ARSLAN. Gülsün PARLAK .
Acil Durum ve Afet Yönetimi
21-22/04/2014
21-22/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . Selahattin KELEŞ
M.Sait ARSLAN
Gülsün PARLAK .
Bilgi Yönetimi
21-22/04/2014
21-22/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN. Gülsün PARLAK
Stok Yönetimi
21-22/04/2014
21-22/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN Gülsün PARLAK .
Atık Yönetimi
21-22/04/2014
21-22/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN . Gülsün PARLAK.
Poliklinik Hizmetleri
21-22/04/2014
21-22/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . Selahattin KELEŞ. M.Sait ARSLAN . Hafize YILDIZ
Acil Sağlık Hizmetleri
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU Selahattin KELEŞ. M.Sait ARSLAN .Şennur DEMIRTAŞ.
Biyokimya Laboratuvar Hizm.
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN . Gülsün PARLAK .
Görüntüleme Hizmetleri
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU.Selahattin KELEŞ. M.Sait ARSLAN . Gülsün PARLAK .
Klinikler
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU .Selahattin KELEŞ
M.Sait ARSLAN . Gülsün PARLAK . Hafize YILDIZ .
Ameliyathane Hizmetleri
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU. M.Sait ARSLAN. Gülsün PARLAK. Şennur DEMIRTAŞ.
Eczane Hizmetleri
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN .Gülsün PARLAK Şennur DEMIRTAŞ.
Sterilizasyon Hizmetleri
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU.M.Sait ARSLAN.Gülsün PARLAK. Şennur DEMIRTAŞ.
Transfüzyon Hizmetleri
24-25/04/2014
24-25/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU.M.Sait ARSLAN.Gülsün PARLAK. Şennur DEMIRTAŞ.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU M.Sait ARSLAN Gülsün PARLAK Ebru GÖREN ..
Fizik Tedavi Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN Gülsün PARLAK .Ebru GÖREN .
Diyaliz Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU M.Sait ARSLAN .Gülsün PARLAK . Ebru GÖREN .
Doğum Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU . M.Sait ARSLAN .Gülsün PARLAK . Ebru GÖREN .
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizm.
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU. M.Sait ARSLAN .Gülsün PARLAK Ebru GÖREN
Mutfak Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU .Hayrettin ÖZBAŞ M.Sait ARSLAN .Elif ÖLMEZ.
Çamaşırhane Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU. Selahattin KELEŞ. M.Sait ARSLAN . Hafize YILDIZ
Morg Hizmetleri
28-29/04/2014
28-29/04/2014 Uzm.Dr.M.Akif ZALOĞLU .Hayrettin ÖZBAŞ .. M.Sait ARSLAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
EZİNE DEVLET HASTANESİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI FORMU
KOD:YÖN.PL.01
Bölüm
Yönetim Hizmetleri
Yayın Tarihi: EKİM/2007
II.ÖzDeğerlendirme
Planlanan Tarih
Revizyon Tarihi: 14/01/2013
Gerçekleşen
Tarih
Revizyon No 01
Sayfa Sayısı:2/2
Öz Değerlendirmeciler
24-25/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER. Gülsün PARLAK. Ebru GÖREN .
Hasta Bakım
Hizmetleri ve Klinikler
24-25/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER.. Selahattin KELEŞ.Ayla AYGÜN. Gülsün PARLAK . Şennur
DEMIRTAŞ.
Enfeksiyonların
Kontrolü ve Önlenmesi
24-25/11/2014
Tesis Yönetimi
24-25/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER.Ayla AYGÜN .Gülsün PARLAK
Acil Durum ve Afet
Yönetimi
24-25/11/2014
Uzm.DrŞule ÖZER .Selahattin KELEŞ. Ayla AYGÜN.Gülsün PARLAK
Bilgi Yönetimi
24-25/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER . Ayla AYGÜN. Gülsün PARLAK
Stok Yönetimi
24-25/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Ayla AYGÜN.Gülsün PARLAK
Atık Yönetimi
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Ayla AYGÜN. Gülsün PARLAK
Poliklinik Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Selahattin KELEŞ. Ayla AYGÜN. Hafize YILDIZ
Acil Sağlık Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Selahattin KELEŞ.Ayla AYGÜN .Şennur DEMIRTAŞ
Biyokimya Laboratuvar
Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER . Ayla AYGÜN.Gülsün PARLAK
Görüntüleme
Hizmetleri
Ameliyathane
Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER.Selahattin KELEŞ . Ayla AYGÜN.Gülsün PARLAK
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Sennur DEMIRTAŞ.. Ayla AYGÜN .Gülsün PARLAK
Eczane Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Sennur DEMIRTAŞ.Ayla AYGÜN .Gülsün PARLAK
Sterilizasyon Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Sennur DEMIRTAŞ.Ayla AYGÜN.Gülsün PARLAK
Transfüzyon
Hizmetleri
26-27/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Sennur DEMIRTAŞ.Ayla AYGÜN
Gülsün PARLAK
Uzm.Dr.Şule ÖZER.. Selahattin KELEŞ.Hafize YILDIZ . Ayla AYGÜN
Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetleri
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER.Ayla AYGÜN. Gülsün PARLAK .Ebru GÖREN
Fizik Tedavi Hizmetleri
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER:Ayla AYGÜN .Gülsün PARLAK .Ebru GÖREN
Diyaliz Hizmetleri
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER.Ayla AYGÜN.Gülsün PARLAK .Ebru GÖREN
Hasta Dosyası ve Arşiv
Hizmetleri
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER.Ayla AYGÜN .Gülsün Parlak.Ebru GÖREN
Mutfak Hizmetleri
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER. Hayrettin ÖZBAŞ . Ayla AYGÜN .Elif ÖLMEZ
Çamaşırhane
Hizmetleri
Morg Hizmetleri
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Selahattin KELEŞ.Ayla AYGÜN .Hafize YILDIZ
28/11/2014
Uzm.Dr.Şule ÖZER .Hayrettin ÖZBAŞ. Ayla AYGÜN.Hafize YILDIZ
Download

Öz Değerlendirme Takvimi