ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak ayı
toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.01.2015 Çarşamba günü saat
14.00’da Belediye Hizmet Binamızın Meclis Toplantı Salonunda başlaması kararlaştırılmıştır.
İlan olunur.
GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış.
2. Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 ve 05.12.2014 günlü olağan toplantı tutanaklarının oylanması.
3. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve
802 sayılı yazısı.
4. Planlama ve İmar Komisyonuna Üye Seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2014
tarih ve 803 sayılı yazısı.
5. Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2014
tarih ve 804 sayılı yazısı.
6. İsim Verme Komisyonuna Üye Seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih
ve 805 sayılı yazısı.
7. Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2014
tarih ve 806 sayılı yazısı.
8. Muhtarlar, STK, Yerel Gündem ile Kent Konseyleri Uyum ve Çalışma Komisyonuna Üye Seçimi
yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 807 sayılı yazısı.
9. Hukuksal İnceleme ve Araştırma İhtisas Komisyonuna Üye Seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri
Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 808 sayılı yazısı.
10. Ortak Hizmet Projelerine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 1258 sayılı yazısı.
11. Sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 4899 sayılı yazısı.
12. Geçici işçi vize teklifine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 4900
sayılı yazısı.
13. Norm kadro uygulamasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 4944
sayılı yazısı.
14. Norm kadro uygulaması ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 4965 sayılı yazısı.
15. Kamu personeli kreş ücret tespiti ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 231 sayılı yazısı.
16. Kreş Müdürlüğünün Yönetmelik taslağına ilişkin Kreş Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 234 sayılı
yazısı.
17. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 5244 sayılı yazısı.
18. Kütüphane Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Kütüphane
Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 759 sayılı yazısı.
19. Huzurevi Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Huzurevi
Müdürlüğünün 23.12.2014 tarih ve 279 sayılı yazısı.
20. Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Dış İlişkiler
Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 46 sayılı yazısı.
21. Kardeş Kent olunması talebine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 47 sayılı yazısı.
22. Estetik Komisyonu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönergede yapılacak değişikliğe ilişkin İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 29094 sayılı yazısı.
./.
-223. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe ilişkin İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 29095 sayılı yazısı.
24. Parka isim verilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.12.2014 tarih ve 26663 sayılı
yazısı.
25. Parka isim verilmesi talebine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 18.12.2014 tarih ve 2658 sayılı
yazısı.
26. Parklara isim verilmesi talebine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 2723 sayılı
yazısı.
27. Parka isim verilmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 2725 sayılı yazısı.
28. 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün
31.12.2014 tarih ve 7218 sayılı yazısı.
29. 2742, 2743,2744 adalardaki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6983 sayılı yazısı.
30. 13113 ada 1 parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6985 sayılı yazısı.
31. 20m. altı yol güzergahına cephe konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin ticaret kullanımına ilişkin
taleplerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine
ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6986 sayılı yazısı.
32. 5055 ada 9 parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu Raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6987 sayılı yazısı.
33. 8295 ada 8 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6988
sayılı yazısı.
34. 12627 ada 11 parselde sehven eski parselasyon sınırına göre geçirilen İBZT onama sınırının, 12627 ada
11 parsele uygun olarak düzeltilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6989
sayılı yazısı.
35. 7691 ada 4 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6990
sayılı yazısı.
36. 662 ada 6 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6991
sayılı yazısı.
37. 3405 ada 6 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6992
sayılı yazısı.
38. 647 ada 7 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6993
sayılı yazısı.
39. 872 ada 34 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 6994
sayılı yazısı.
Download

antalya muratpaşa belediye başkanlığından