İLAN
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Körfez Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.ve 21.maddelerine göre
04/11/2014 Salı günü saat 15:00'da, Belediye Hizmet Binamızın Meclis Toplantı Salonunda
gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.
İsmail BARAN
Belediye Başkanı
GÜNDEM
:
1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu ,
2-10/10/2014 tarihli tutanak özetinin oylanması,
3-1/1000 ölçekli revizyon imar plan notlarına ticaret alanı lejantında bulunan alanlarda
yapılacak yapılarda zemin kat ticari kullanımıyla ilgili maddenin plan notlarına eklenmesi
ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu,
4-Meri 1/1000 ölçekli Körfez merkez uygulama imar planında bazı imar adalarında yapı
yaklaşma koşullarının değiştirilmesi hakkında uygulama imar planı değişikliği teklifi ile
ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu,
5-Körfez Kent Merkezi Kuzeyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan
İtirazların değerlendirilmesi,
6-Gecekondu Dönüşüm Bölgesi Sınırları içerisindeki alanlarda geçerli olan imar planı
Hükümlerinin Körfez İlçesi Uygulama İmar Planı hükümlerine işlenmesine dair uygulama
imar planı değişikliği teklifi,
7-Körfezdeki sanayi alanlarını içeren bölgeye ait Özel Güvenlik Bölgesi Sınırının imar
planına işlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi,
8-Körfez Kent Merkezi içerisinden geçen Nato Boru Hattı güzergahında yer alan bazı
alanların Yeşil Alan olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi,
9-İhdas alanlarının Körfez Belediyesi adına tescili hakkında Belediyemiz meclisince karar
alınması,
10-Tütünçiftlik Sahil Parkı 01-05 ve 06 nolu, Yarımca Sahili Parkı 01 nolu kafeteryaların
ve gölgeliklerin tasarruf haklarının beş yıl süreyle KÖRPAŞ Gıda ve İht.Mad.Top.Per.
Paz.Tic.ve Yat.A.Ş.’ne devredilmesi,
11- Körpaş A.Ş. Sermaye Artırımı,
12-Yarpaş’ın SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması,
13-Memur Boş Kadro Değişikliği,
14-Sözleşmeli Personel Alımı,
15-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı İhalesi,
16-Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Temizlik Hizmet Alımı İhalesi,
17-Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Hizmet Alımı İhalesi,
18-Tarihi Kentler Birliğine üye olunması,
19-Dilek ve temenniler,
20-Kapanış.
Download

i lan körfez belediye başkanlığından