ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat ayı
toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.02.2015 Çarşamba günü saat 14.00’de
Belediye Hizmet Binamızın Meclis Toplantı Salonunda başlaması kararlaştırılmıştır.
İlan olunur.
GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış.
2. Belediyemiz Meclisinin 07.01.2015 ve 12.01.2015 günlü olağan toplantı tutanaklarının oylanması.
3. Katı atık, alt yapı ve teknik inceleme gezisine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve
91 sayılı yazısı.
4. İran-Tahran Fuarına ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 92 sayılı yazısı.
5. Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile işbirliği protokolü düzenlenebilmesi
hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih
ve 93 sayılı yazısı.
6. Muratpaşa Belediyesinin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine (SODEM) üye olması ve Belediye
Başkanı Av. Ümit UYSAL’ın belediyemizi temsilen Yetkilendirilmesine ilişkin Özel Kalem
Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 109 sayılı yazısı.
7. Türk Hava Yoları ile Protokol imzalamaya Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit UYSAL’a yetki
verilmesine ilişkin Huzurevi Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih 45 sayılı yazısı.
8. Etiler Pazartesi Pazarına ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve 80 sayılı yazısı.
9. Araç Tahsisine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14.01.2015 tarih ve 87 sayılı yazısı.
10. Parka isim verilmesi ile ilgili İsim Verme Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Park ve
Bahçeler Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 144 sayılı yazısı.
11. Parka isim verilmesi ile ilgili İsim Verme Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Park ve
Bahçeler Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 145 sayılı yazısı.
12. Tahsis talebi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
28.01.2015 tarih ve 399 sayılı yazısı.
13. Muratpaşa Belediyesi Estetik Komisyonu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge ile ilgili
Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve
1803 sayılı yazısı.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 1804 sayılı yazısı.
15. Çatılarda yapılaşma koşullarında yapılacak bazı değişikliklere ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
27.01.2015 tarih ve 1805 sayılı yazısı.
../..
-216. Kreş Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Kreş
Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 48 sayılı yazısı.
17. 12627 Ada 11 Parselde sehven eski parselasyon sınırına göre geçirilen İBZT onama sınırının, 12627
Ada 11 Parsele uygun olarak düzeltilmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve
Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 525 sayılı yazısı.
18. 7691 Ada 4 Parseldeki plan değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve
Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 527 sayılı yazısı.
19. 662 Ada 6 Parseldeki plan değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve
Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 528 sayılı yazısı.
20. 3405 Ada 6 Parseldeki plan değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve
Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 530 sayılı yazısı.
21. 647 Ada 7 Parseldeki plan değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve
Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 531 sayılı yazısı.
22. 245 Ada 33,34 Parsellerdeki plan değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Plan
ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 532 sayılı yazısı.
23. 1567 Ada 7 ve 16 parsellerdeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih
ve 534 sayılı yazısı.
24. 20m. altında yol güzergahına cepheli konut parsellerinde İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımına
ilişkin plan notu değişikliğine yönelik 12519 Ada 3 parselin itirazına ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 535 sayılı yazısı.
25. 30m. ve üzeri yol güzergahına cepheli konut parsellerinde yüksek zemin katta ticaret kullanımına
ilişkin plan notu değişikliğine yönelik 6278 Ada 2,3,4,5 ve 6 parsellerin itirazına ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 536 sayılı yazısı.
26. 30m. ve üzeri yol güzergahına cepheli konut parsellerinde yüksek zemin katta ticaret kullanımına
ilişkin plan notu değişikliğine yönelik 13107 Ada 4 ve 5 parsellerin itirazına ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 538 sayılı yazısı.
27. 13181 Ada 8 Parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 539
sayılı yazısı.
28. 5554 Ada 6 parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 540
sayılı yazısı.
29. 5554 Ada 6 parselin güneyinde yer alan “çocuk bahçesi” kullanımı ile ilgili hazırlanan plan notu
değişikliği önerisine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 542 sayılı yazısı.
30. 1821 Ada 9 Parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 543
sayılı yazısı.
Download

antalya muratpaşa belediye başkanlığından