T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 19 )
KararınKonusu
Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ :
MEVZU
seçimi;
: 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
ikinci maddesi doğrultusunda, 5393 Sayılı Yasanın 19. Maddesi hükümleri gereğince “Gizli
Oyla” yapılan seçimler sonucu, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediyemiz Meclis
Üyelerinden; (17) oyla Hayrettin ALTUNOK; Meclis 1. Başkan Vekilliğine, (17) oyla ise
Emre SARISALTIKOĞLU; Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçildiler. Ayrıca; Meclis 1. Başkan
Vekilliği için (12) oy Rıdvan YAVUZBİLGE’ye, Meclis 2. Başkan Vekilliği için ise (12) oy
Halit KANAK’a çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 20 )
KararınKonusu
Meclis Katiplerinin Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 3. ) MADDESİ :
MEVZU
seçimi;
: 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis Katiplerinin (2 Asil 2 Yedek)
KA R A R : 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
üçüncü maddesi doğrultusunda, 5393 Sayılı Yasanın 19. Maddesi gereğince “Gizli Oyla”
yapılan seçimler sonucu, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediyemiz Meclis Üyelerinden;
(17) oyla Emine DEMİRCİ ve (17) oyla ise Önder Yüksel ERYİĞİT; “Asil Meclis
Katipliklerine” (17) oyla Selda GİDİŞ UZKAN ve (17) oyla Haluk HELVACIOĞLU ise
“Yedek Meclis Katipliklerine” seçildiler. Ayrıca; “Asil Meclis Katiplikleri” için Ahmet
KÜÇÜK ve Mustafa UÇAR’a (13)’er oy “Yedek Meclis Katiplikleri” için ise Yadigar
BAKACAK ve Havva DEMİRTAŞ (AK PARTİ)’a (13)’er oy çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise
bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 21 )
KararınKonusu
Encümen Üyeleri Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 4. ) MADDESİ :
MEVZU
: 5393 sayılı yasanın 33. Maddesi gereğince Meclisten Encümene (3) adet
“Encümen Üyesi” seçimi;
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
dördüncü maddesi doğrultusunda, 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi gereğince, bir yıl süreyle
görev yapacak yeni “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi amacıyla, seçim yapılması için, mecliste
grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkan Vekilleri tarafından, Coşkun TANIŞ, Ersel YAZICI
ve Önder Yüksel ERYİĞİT Cumhuriyet Halk Partisinden, Recep ALPASLAN, Bedir GÜRSES
ve Halit KANAK ise Adalet ve Kalkınma Partisinden aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından
“Gizli Oyla” yapılan seçimler sonucu, Coşkun TANIŞ, Ersel YAZICI ve Önder Yüksel
ERYİĞİT; (17)’şer oyla, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Meclisten Encümene “Encümen
Üyesi” olarak seçildi. Diğer adaylar; Recep ALPASLAN, Bedir GÜRSES ve Halit KANAK’a ise
(13)’er oy çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 22 )
KararınKonusu
Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 5. ) MADDESİ :
MEVZU
: Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçimi;(5 Kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
beşinci maddesi doğrultusunda, Belediyemiz “Plan ve Bütçe Tetkik Komisyonu” üyelerinin
belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin
meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk
Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait üç üyelik için meclis üyelerinden Ahmet
ŞAHİN, Hüseyin EKİCİ ve Dilek TEKİN aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis
Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait iki üyelik için Meclis Üyelerinden Recep
ALPASLAN ve Ahmet KÜÇÜK aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak
Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, Gizli Oyla yapılan seçimlere geçildi. Gizli Oyla
yapılan seçimler sonucu, Meclis üyelerinden Ahmet ŞAHİN, Hüseyin EKİCİ ve Dilek TEKİN
(26)’şar Oyla Cumhuriyet Halk Partisinden, Tamer CANBAZ ve Yadigar BAKACAK ise
(17)’şer Oyla Adalet ve Kalkınma Partisinden bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden Recep
ALPASLAN ve Ahmet KÜÇÜK’e ise (13)’er oy verildi. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 23 )
KararınKonusu
İmar Komisyonu Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 6. ) MADDESİ :
MEVZU
: İmar Komisyonu Üye seçimi;(5 Kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
altıncı maddesi doğrultusunda, Belediyemiz (5) Kişilik İmar Komisyonunun belirlenebilmesi
amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin meclis
üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait üç üyelik için meclis üyelerinden Ersel YAZICI,
Tarık ERDOĞAN ve Muharem Aziz ZENGİN aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait iki üyelik için Meclis Üyelerinden
Mehmet AYTEKİN ve Hasan BACIOĞLU aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından, konu ile
ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, Gizli Oyla yapılan seçimlere geçildi.
Gizli Oyla yapılan seçimler sonucu; Meclis üyelerinden Ersel YAZICI, Tarık ERDOĞAN ve
Muharem Aziz ZENGİN Cumhuriyet Halk Partisinden (20)’şer Oyla, Rıdvan YAVUZBİLGE
ve Yadigar BAKACAK ise Adalet ve Kalkınma Partisinden (16)’şar Oyla, bir yıl süreyle görev
yapmak üzere, “İmar Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden
Mehmet AYTEKİN ve Hasan BACIOĞLU’na ise (13)’er oy verildi. Sonuç yüksek sesle meclise
bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 24 )
KararınKonusu
Ulaşım ve Trafik Komisyonuna
Üye Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 7. ) MADDESİ :
MEVZU
: Ulaşım ve Trafik Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
yedinci maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyelerinin (5
Kişilik) belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca,
Mecliste temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak,
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait
üç üyelik için meclis üyelerinden İbrahim IŞIK, Haluk HELVACIOĞLU ve Ersel YAZICI aday
gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait
iki üyelik için Meclis Üyelerinden Mustafa UÇAR ve Halit KANAK aday gösterildi. Başka aday
çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, Gizli Oyla
yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden; İbrahim IŞIK,
Haluk HELVACIOĞLU ve Ersel YAZICI (16)’şar oyla Cumhuriyet Halk Partisinden, Tamer
CANBAZ ve Hasan BACIOĞLU (15)’şer oyla Adalet ve Kalkınma Partisinden olmak üzere,
bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Ulaştırma Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler. Adalet ve
Kalkınma Partisinden Mustafa UÇAR ve Halit KANAK’a ise (13)’er oy verildi. Sonuç yüksek
sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 25 )
KararınKonusu
Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna
Üye Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 8. ) MADDESİ :
MEVZU
: Eğitim Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında gündemin
sekizinci maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu Üyelerinin
(5 Kişilik) belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca,
Mecliste temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak,
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait
üç üyelik için meclis üyelerinden Emine DEMİRCİ, Emre SARISALTIKOĞLU ve Cemal
KAYA aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi
partilerine ait iki üyelik için Meclis Üyelerinden Seher İLHAN YILDIZ ve Hava DEMİRTAŞ
aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar
doğrultusunda, Gizli Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis
üyelerinden; Emine DEMİRCİ, Emre SARISALTIKOĞLU ve Cemal KAYA (16)’şar oyla
Cumhuriyet Halk Partisinden, Tamer CANBAZ ve Mehmet AYTEKİN ise (15)’şer oyla
Adalet ve Kalkınma Partisinden olmak üzere, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Eğitim
Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden Seher
İLHAN YILDIZ ve Hava DEMİRTAŞ’a (13)’er oy verilmiş olup, (1) oy ise “BOŞ” çıktı.
Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 26 )
KararınKonusu
HUKUK Komisyonuna Üye Seçimi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 9. ) MADDESİ :
MEVZU
: Hukuk Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
dokuzuncu maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Hukuk Komisyonu Üyelerinin (5 Kişilik)
belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca, Mecliste
temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Mecliste
grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait üç üyelik
için meclis üyelerinden Hayrettin ALTUNOK, Fahrettin ALTINTAŞ ve Muharem Aziz
ZENGİN aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi
partilerine ait iki üyelik için Meclis Üyelerinden Abdullah ERENOĞLU ve Bedir GÜRSES aday
gösterildi. Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar
doğrultusunda, Gizli Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis
üyelerinden; Hayrettin ALTUNOK, Fahrettin ALTINTAŞ ve Muharem Aziz ZENGİN
(16)’şar oyla Cumhuriyet Halk Partisinden, Rıdvan YAVUZBİLGE ve Yadigar BAKACAK
ise (15)’er oyla Adalet ve Kalkınma Partisinden bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Hukuk
Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden Abdullah ERENOĞLU
ve Bedir GÜRSES’e (13)’er oy çıkmış olup, (1) oy ise “BOŞ” çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise
bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 27 )
KararınKonusu
Uluslararası İlişkiler Komisyonuna
Üye Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 10. ) MADDESİ :
MEVZU
: Uluslararası İlişkiler Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 07 Nisan 2009 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin
onuncu maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyelerinin (5
Kişilik) belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca,
Mecliste temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak,
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait
üç üyelik için meclis üyelerinden Coşkun TANIŞ, Selda GİDİŞ UZKAN ve Mustafa AYDIN
aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine
ait iki üyelik için Meclis Üyelerinden Rıdvan YAVUZBİLGE ve Halit KANAK aday gösterildi.
Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda,
Gizli Oyla yapılan seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden; Coşkun
TANIŞ, Selda GİDİŞ UZKAN ve Mustafa AYDIN (16)’şar oyla Cumhuriyet Halk Partisinden,
Recep ALPASLAN ve Seher İLHAN YILDIZ ise (15)’er oyla Adalet ve Kalkınma Partisinden
bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeliklerine”
seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden Rıdvan YAVUZBİLGE ve Halit KANAK’a (13)’er
oy çıkmış olup, (1) Oy ise “BOŞ” çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 28 )
KararınKonusu
Gençlik ve Spor Komisyonuna
Üye Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 11. ) MADDESİ :
MEVZU
: Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin on
birinci maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin (5
Kişilik) belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca,
Mecliste temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak,
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait
üç üyelik için meclis üyelerinden Fahrettin ALTINTAŞ, Dilek TEKİN ve Mustafa AYDIN aday
gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait
iki üyelik için Meclis Üyelerinden Tamer CANBAZ ve Mustafa UÇAR aday gösterildi. Başka
aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, Gizli
Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden; Fahrettin
ALTINTAŞ, Dilek TEKİN ve Mustafa AYDIN (17)’şer oyla Cumhuriyet Halk Partisinden,
Seher İLHAN YILDIZ (15) oyla ve Mehmet AYTEKİN ise (14) oyla Adalet ve Kalkınma
Partisinden bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine”
seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden Tamer CANBAZ ve Mustafa UÇAR’a (13)’er oy
çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 29 )
KararınKonusu
Çevre ve Sağlık Komisyonuna
Üye Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 12. ) MADDESİ :
MEVZU
: Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin on
ikinci maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin (5 Kişilik)
belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca, Mecliste
temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Mecliste
grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait üç üyelik
için meclis üyelerinden Emine DEMİRCİ, Önder Yüksel ERYİĞİT ve İbrahim IŞIK aday
gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait
iki üyelik için Meclis Üyelerinden Seher İLHAN YILDIZ ve Yadigar BAKACAK aday
gösterildi. Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar
doğrultusunda, Gizli Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis
üyelerinden; Emine DEMİRCİ, Önder Yüksel ERYİĞİT ve İbrahim IŞIK (17)’şer oyla
Cumhuriyet Halk Partisinden, Rıdvan YAVUZBİLGE ve Ahmet KÜÇÜK ise (15)’er oyla
Adalet ve Kalkınma Partisinden bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Çevre ve Sağlık
Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden Seher İLHAN YILDIZ
ve Yadigar BAKACAK’a (13)’er oy çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 30 )
KararınKonusu
TARİFE Komisyonuna Üye Seçimi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 13. ) MADDESİ :
MEVZU
: Tarife Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin on
üçüncü maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Tarife Komisyonu Üyelerinin (5 Kişilik)
belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca, Mecliste
temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Mecliste
grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait üç üyelik
için meclis üyelerinden Ersel YAZICI, Dilek TEKİN ve Haluk HELVACIOĞLU aday
gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait
iki üyelik için Meclis Üyelerinden Recep ALPASLAN ve Bedir GÜRSES aday gösterildi. Başka
aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, Gizli
Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden; Ersel
YAZICI, Dilek TEKİN ve Haluk HELVACIOĞLU (17)’şer oyla Cumhuriyet Halk
Partisinden, Tamer CANBAZ ve Hasan BACIOĞLU (15)’er oyla Adalet ve Kalkınma
Partisinden bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Tarife Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Recep ALPASLAN ve Bedir GÜRSES’e (13)’er oy çıktı.
Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 31 )
KararınKonusu
HARİTA Komisyonuna Üye Seçimi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 14. ) MADDESİ :
MEVZU
: Harita Komisyonuna üye seçimi; (5 kişi)
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu
oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin on
dördüncü maddesi doğrultusunda, Belediyemiz Harita Komisyonu Üyelerinin (5 Kişilik)
belirlenebilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca, Mecliste
temsil edilen siyasi partilerin meclis üyelerinin sayısal oranları dikkate alınarak, Mecliste
grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine ait üç üyelik
için meclis üyelerinden Muharem Aziz ZENGİN, Mustafa AYDIN ve Hüseyin EKİCİ aday
gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine ait
iki üyelik için Meclis Üyelerinden Hasan BACIOĞLU ve Mehmet AYTEKİN aday gösterildi.
Başka aday çıkmadığından, konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda,
Gizli Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden;
Muharem Aziz ZENGİN, Mustafa AYDIN ve Hüseyin EKİCİ (17)’şer oyla Cumhuriyet Halk
Partisinden, Mehmet AYTEKİN (27) oyla ve Ahmet KÜÇÜK (15) oyla Adalet ve Kalkınma
Partisinden bir yıl süreyle görev yapmak üzere, “Harita Komisyonu Üyeliklerine” seçildiler.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Hasan BACIOĞLU’na ise (13) Oy çıktı. Sonuç yüksek sesle
meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 32 )
KararınKonusu
M.B.B. Birliğine Üye Seçimi.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 15. ) MADDESİ
:
MEVZU
: Belediyemizi Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinde temsil etmek
üzere, meclis üyeleri arasından (3) Asil (2) Yedek üye seçimi;
KA R A R
: 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” sonucu oluşan
Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin on beşinci maddesi
doğrultusunda, Belediyemizi Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinde (Belediye Başkanımız dışında)
temsil edecek (3) Asil ve (2) yedek üye belirlenebilmesi için seçim yapılmasına ilişkin, Yazı İşlerinin
Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve (96957449-653407) sayılı teklifi doğrultusuna seçim yapıldı.
Belediyemizi Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinde temsil edecek, (Belediye
Başkanımız dışında) (3) Asil ve (2) Yedek Meclis Üyesinin belirlenmesi amacıyla seçimlere geçildi.
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine mensup meclis
üyelerinden Emine DEMİRCİ, Emre SARISILTIKOĞLU ve Selda GİDİŞ UZKAN; “Asil Üyelikler” için,
Dilek TEKİN ve Haluk HELVACIOĞLU ise “Yedek Üyelikler” için aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma
Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi partilerine mensup meclis üyelerinden sadece Tamer
CANBAZ “Asil Üyelikler” için, Recep ALPASLAN ise “Yedek Üyelikler” için aday gösterildi. Başka aday
çıkmadığından, Gizli Oyla yapılan seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan seçim sonucu; Meclis üyelerinden
Emine DEMİRCİ, Emre SARISILTIKOĞLU ve Selda GİDİŞ UZKAN (17)’şer oyla, Belediyemizi
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinde (Belediye Başkanımız dışında) temsil etmek üzere “Asil
Üyeliklere” Dilek TEKİN ve Haluk HELVACIOĞLU ise (17)’şer oyla “Yedek Üyeliklere” seçildiler.
Tamer CANBAZ’a “Asil Üyelikler” için (13) oy, Recep ALPASLAN’a ise “Yedek Üyelikler” için (13) oy
verildi. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 33 )
KararınKonusu
Trakya Belediyeler Birliğine Üye Seçimi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 16. ) MADDESİ :
M E V Z U : Trakya Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere (2) asil (1) yedek üye seçimi;
KA R A R : Trakya’da yirmi belediyenin birleşmesiyle, Avrupa ile Türkiye arasında yerel yönetimler
düzeyinde işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile merkezi Tekirdağ da bulunan “Doğu-Batı Trakya Belediyeler
Birliği –TRAKYAKENT” isimli bir birlik kurulmuştur. Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa ve Balkan Devletleri
ile çok güçlü olan tarihi, kültürel ve insani bağlarının uluslar arası işbirliğine dönüştürülebilmesi için, 21 Mayıs
1980 tarihinde Madrid’de imzalanan ve ülkemizce 4517 Sayılı Kanunla kabul edilen, “Avrupa Yerel
Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Sözleşmesi” çerçevesinde kurulmuş bulunan söz
konusu bu birliğe, Belediyemiz de 08.06.2001 tarih ve (23) sayılı meclis kararı doğrultusunda üye olarak
katılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu oluşmuş bulunan
belediyemiz meclisinde, birliğin tabii üyesi olan Belediye Başkanımız dışında Belediyemizi “Doğu-Batı
Trakya Belediyeler Birliği –TRAKYAKENT” isimli Birlikte temsil etmek üzere, belediyemiz meclis üyeleri
arasından (2) asil ve (1) yedek üyenin seçilerek belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014
tarih ve (96957449-653408) sayılı teklifi doğrultusunda seçime geçildi. .
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı tarafından, kendi partilerine
mensup meclis üyelerinden Coşkun TANIŞ ve Cemal KAYA; “Asil Üyelikler” için, İbrahim IŞIK ise
“Yedek Üyelik” için aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından ise; kendi
partilerine mensup meclis üyelerinden Abdullah ERENOĞLU “Asil Üyelikler” için, Rıdvan YAVUZBİLGE
ise “Yedek Üyelik” için aday gösterildi. Başka aday çıkmadığından, “Gizli Oyla” yapılan seçimlere geçildi.
“Gizli Oyla” yapılan seçimler sonucu; Meclis üyelerinden; Coşkun TANIŞ ve Cemal KAYA; (17)’şer oyla,
Belediyemizi
“Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği –TRAKYAKENT” isimli Birlikte (Belediye
Başkanımız dışında) temsil etmek üzere “Asil Üyeliklere” İbrahim IŞIK ise (17) oyla “Yedek Üyeliğe”
seçildiler. Abdullah ERENOĞLU’na “Asil Üyelikler” için (13) oy, Rıdvan YAVUZBİLGE’ye ise “Yedek
Üyelik” için (13) oy çıktı. Sonuç yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
11 / 04 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 34 )
KararınKonusu
Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 17. ) MADDESİ :
M E V Z U : Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere (1) asil (1) yedek üye seçimi;
KA R A R : Halen; “Avrupa Birliği Aday Ülkesi” olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu “Avrupa
Konseyi”nin oluşturduğu “Avrupa Tarihi Kentler Birliğinde” Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir
şekilde sağlamak üzere, Tarihi Kentleri bir araya getirmek ve bu Kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal
mirasın bir “Ortak miras” kavramıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş olup, merkezi Bursa’da
bulunan “TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ” isimli birliğe, Belediyemiz de 05.12.2005 tarih ve (54) sayılı
meclis kararı doğrultusunda üye olarak katılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler
Genel Seçimleri sonucu oluşmuş bulunan belediyemiz meclisinde, birliğin tabii üyesi olan Belediye
Başkanımız dışında Belediyemizi “Tarihi Kentler Birliği” isimli Birlikte temsil etmek üzere, belediyemiz
meclis üyeleri arasından (1) asil ve (1) yedek üyenin seçilerek belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri
Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve (96957449-653412) sayılı teklifi doğrultusunda seçime geçildi. .
Mecliste grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından; kendi
partilerine mensup meclis üyelerinden Hayrettin ALTUNOK “Asil Üyelik” için, Ahmet ŞAHİN ise
“Yedek Üyelik” için aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı tarafından; kendi
partilerine mensup meclis üyelerinden Hava DEMİRTAŞ “Asil Üyelik” için aday gösterildi. Yedek üyelik
için aday gösterilmedi. Başka aday çıkmadığından, Gizli Oyla yapılacak seçime geçildi. Gizli Oyla yapılan
seçim sonucu; Meclis üyelerinden; Hayrettin ALTUNOK (17) oyla, Belediyemizi “Tarihi Kentler
Birliği” isimli Birlikte (Belediye Başkanımız dışında) temsil etmek üzere “Asil Üyeliğe” Ahmet ŞAHİN
ise (17) oyla “Yedek Üyeliğe” seçildiler. Hava DEMİRTAŞ’a “Asil Üyelik” için (13) Oy çıktı. Sonuç
yüksek sesle meclise bildirildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
Karar No
11 / 04 /2014
( 35 )
MECLİS KARARI
KararınKonusu
Belediye Başkanının 2013 Yılı
Faaliyet Raporunun müzakeresi;
BAŞKAN :Dr. Hasan AKGÜN (Hayrettin ALTUNOK-Meclis 1. Başkan Vekili)
Belediye Meclisini
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ (Katılmadı)-Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROLRıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ (Katılmadı)-Abdullah
ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLU-Ahmet KÜÇÜKRecep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 18. ) MADDESİ :
M E V Z U : Belediye Başkanının (01 Ocak 2013-31 Aralık 2013) dönemine ilişkin faaliyet raporunun
5393 sayılı yasanın 56. Maddesi gereğince müzakeresi;
KA R A R
: Belediye Başkanının (01 Ocak 2013-31 Aralık 2013) dönemine ilişkin faaliyet raporunun 5393
sayılı yasanın 56. Maddesi gereğince müzakeresine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve (96957449653413) sayılı teklifi ve eki “Faaliyet Raporu” 30 Mart 2014 tarihinde yapılan “Mahalli İdareler Genel Seçimleri”
sonucu oluşan Belediyemiz Meclisinin, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantısında, gündemin 18. maddesi
olarak görüşüldü.
Belediye Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN; Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi sırasında, Meclis Oturumunu
yönetmek üzere, oturuma kısa bir ara vererek yerini, 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis Başkanlığı
görevini yürüten Meclis 1. Başkan Vekili Hayrettin ALTUNOK’a devretti. Meclis 1. Başkan Vekili Hayrettin
ALTUNOK tarafından yapılan konuşmaya müteakip, Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN’ün (01 Ocak 2013-31
Aralık 2013) dönemine ait faaliyet raporunun, 5393 sayılı yasanın 56. Maddesi gereğince müzakeresine geçildi.
Tüm Meclis Üyelerine kitapçık şeklinde dağıtılmış bulunan “Faaliyet Raporu”nun okunmasına geçildi.
Ancak; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gurup Başkanı Coşkun TANIŞ tarafından, mecliste grubu
bulunan her iki siyasi parti grup başkanlarının konu üzerinde uzlaştıkları belirtilerek, Belediye Başkanımız Dr.
Hasan AKGÜN’ün (01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013) dönemine ait Faaliyet Raporu’nun, önemli bölümlerini içerecek
şekilde, özet olarak okunması ve müteakiben de okunmuş sayılarak, oya sunulması önerildi. Meclis 1. Başkan
Vekili Hayrettin ALTUNOK tarafından; Faaliyet Raporunun önemli bölümlerinin özet olarak okunması istendi.
Faaliyet Raporu özet olarak okundu.
Faaliyet Raporunun özet olarak okunmasının tamamlanmasına müteakip, Meclis 1. Başkan Vekili
Hayrettin ALTUNOK tarafından Belediye Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN’ün (01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013)
dönemine ait Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Faaliyet Raporunun
okunmuş sayılması mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu ile ilgili olarak mecliste grubu bulunan her
iki siyasi parti grup başkanları tarafından lehte ve aleyhte yapılan konuşmalar ve Belediye Başkanı Dr. Hasan
AKGÜN tarafından yapılan cevabi konuşmaya müteakiben, Meclis 1. Başkan Vekili Hayrettin ALTUNOK
tarafından, müzakerelere son verilerek, Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN’ün (01 Ocak 2013-31 Aralık 2013)
dönemine ilişkin faaliyetlerini içeren ve 5393 sayılı yasanın 56. Maddesi uyarınca meclise sunulan Faaliyet
Raporunun kabulü oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN’ün (01 Ocak 2013-31
Aralık 2013) dönemine ilişkin faaliyetlerini içeren 2013 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Download

Nisan 2014 Meclis Kararlarını indirmek için tıklayın