T.C.
İZMİR İLİ
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar Tarihi
: 11.04.2014
Dairesi
: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Nosu
: 2014/14-15-16-17-18-19-20-21-22-
Konusu
: KARAR ÖZETLERİ
23-24-25-26-27-28-29
Dönemi
: NİSAN
MECLİS OTURUMUNDA BULUNANLAR
Meclis Başkanı: Saliha ŞENGÜL
Meclis Üyeleri: Ali GÜRGEN,Hatice COŞKUN,Ali CURA, Cemil SAVRAN,Ahmet DANA,Ertan
KAYMAK,Turgut PINAR,Mehmet KURT,Özcan KAYMAK,Hüseyin BÜLBÜL,Orhan ŞAHİN,Cengiz
SÜTÇÜOĞLU,Pilot ZEYBEK,Tevfik DUMANLIOĞLU,Necati EFE
14/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Belediye Meclisi Divan
Katipliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Hatice COŞKUN ve Ahmet DANA
seçildi.
15/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Belediye Meclisi Yedek Divan
Katipliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Cemil SAVRAN ve Ertan KAYMAK
seçildi.
16/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Belediye Meclisi 1.Başkan
Vekilliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali CURA seçildi.
17/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Belediye Meclisi 2.Başkan
Vekilliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Cemil SAVRAN seçildi.
18/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (b) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev
yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliklerine Cemil SAVRAN ve Turgut PINAR seçildi.
19/4
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Belediye İmar Komisyonunun
,Hukuk Komisyonunun ,Sağlık Komisyonunun,Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 yıl süre ile
görev yapmak üzere 5 üyeden oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
20/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği 1 yıllığına Plan Bütçe Tarife Tespit
Komisyonu üyeliklerine Mhp Grubu Meclis Üyelerinden Cemil SAVRAN,Hatice
COŞKUN,Turgut PINAR,Akp Grubu Meclis Üyelerinden Hüseyin BÜLBÜL,Chp grubu
Meclis Üyelerinden Pilot ZEYBEK oybirliği ile seçildi.
21/4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İmar
Komisyon Üyeliklerine Mhp Grubu Meclis Üyelerinden Ali CURA,Hatice
COŞKUN,Turgut PINAR,Akp Grubu Meclis Üyelerinden Hüseyin BÜLBÜL Chp Grubu
Meclis Üyelerinden Tevfik DUMANLIOĞLU oybirliği ile seçildi.
22/4
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Hukuk
Komisyonu Üyeliklerine Mhp Grubu Meclis Üyelerinden Ahmet DANA, Hatice
COŞKUN, Ertan KAYMAK, Akp Grubu Meclis Üyelerinden Orhan ŞAHİN,Chp Grubu
Meclis Üyelerinden Necati EFE oybirliği ile seçildi.
23/4
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere
Sağlık Komisyonu Üyeliklerine Mhp Grubu Meclis Üyelerinden Ahmet DANA, Hatice
COŞKUN,Cemil SAVRAN,Akp Grubu Meclis Üyelerinden Özcan KAYMAK,Chp Grubu
Meclis Üyelerinden Tevfik DUMANLIOĞLU oybirliği ile seçildi.
24/4
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17.maddesi
gereğince Eğitim Bölgeleri Danışma Kurulunda görev almak üzere Meclis Üyelerinden
Hatice COŞKUN oyçokluğu ile seçildi.
25/4
Meclis toplantılarının her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün
yapılacağını da kararlaştırmak üzere belirlenmesine ve 2014 yılı meclis tatil ayının temmuz
ayı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Download

Nisan