03 KASIM 2014-KARAR ÖZETİ
1- Odunpazarı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 14302 sayılı
yazısına istinaden; Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Söz konusu Eğitim
Bölgesi Komisyonunda görev yapmak üzere; Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyesi Nüket
YÜCESAN’ın seçilmesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
2- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tapunun Sevinç Mahallesi 476 parselin satışına ilişkin
Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği”
ile karar verildi.
3- Tapunun Kurtuluş Mahallesi 13685 ada, 23 parsel, Mamuca 6609 parselde bulunan
Belediyemiz hisselerinin satışı ile Mamuca Mahallesi 5801 ada, 47 parsel, Mamuca Mahallesi
10684 ada, 13 ve 14 parsellerde bulunan Belediyemize ait şuyulu arsa satışına ilişkin Başkanlık
yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar
verildi.
4- 71 Evler Mahallesi, 19 P 4d pafta, 9975 adaya ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere;
İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
5- Kırmızıtoprak Mahallesi, 20 M 2c pafta, 13604 ada, 14 parsele ilişkin Başkanlık yazısının
incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
6- Çarşı Mevkii, 2 Eylül caddesinin doğusunda yer alan yapı adalarına ilişkin Başkanlık yazısının
incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
7- Osmangazi Mahallesi, 20 M 4a pafta, 13136 ada, 7 parsele ilişkin Başkanlık yazısının
incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
8- Cunudiye Mahallesi 19 M 3b pafta, 2514 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek
üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
9- Aşevi Yönetmelik Taslağı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk
Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
10- Meclis Başkanı Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek, gündemdeki komisyonlara
havale edilen konuların görüşülmesi için Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2014 Kasım Ayı
Olağan Meclis toplantısı 23’ncü birleşim 1’inci oturumunun 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat
17.30’da yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
05 KASIM 2014-KARAR ÖZETİ
1- 03.11.2014 tarih ve 22/264 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tapunun Sevinç Mahallesi 476 parselin satışına ilişkin İmarHukuk Ortak Komisyon Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
2- 03.11.2014 tarih ve 22/265 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,
Tapunun Kurtuluş Mahallesi 13685 ada, 23 parsel, Mamuca 6609 parselde bulunan Belediyemiz
hisselerinin satışı ile Mamuca Mahallesi 5801 ada, 47 parsel, Mamuca Mahallesi 10684 ada, 13 ve
14 parsellerde bulunan Belediyemize ait şuyulu arsa satışına ilişkin
İmar-Hukuk Ortak
Komisyon Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
3-
03.11.2014 tarih ve 22/268 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,
Çarşı Mevkii, 2 Eylül caddesinin doğusunda yer alan yapı adalarına ilişkin İmar-Hukuk Ortak
Komisyon Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
4- 03.11.2014 tarih ve 22/266 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 71 Evler
Mahallesi, 19 P 4d pafta, 9975 adaya ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile
karar verildi.
5-
03.11.2014 tarih ve 22/267 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kırmızıtoprak
Mahallesi, 20 M 2c pafta, 13604 ada, 14 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne,
“Oybirliği” ile karar verildi.
6-
03.11.2014 tarih ve 22/269 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osmangazi
Mahallesi, 20 M 4a pafta, 13136 ada, 7 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne,
“Oybirliği” ile karar verildi.
7- 03.11.2014 tarih ve 22/270 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,
Cunudiye Mahallesi 19 M 3b pafta, 2514 ada, 1 parsele ilişkin İmar Komisyonu
Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
8- 03.11.2014 tarih ve 22/271 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,
Aşevi Yönetmelik Taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği”
ile karar verildi.
9- Meclis Başkanı Kazım KURT’un Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2014 Aralık Ayı Olağan Meclis
toplantısı 24’ncü birleşim 1’inci oturumunun 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 17.30’da
Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki önergesinin kabulüne,
“Oybirliği” ile karar verildi.
Download

kasım 2014 meclis karar özetleri