Sayın: Belediye Meclis Üyesi
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. maddesi gereğince 03
Kasım 2014 Pazartesi günü saat 18.00 de Belediye Kültür Merkezi içindeki meclis toplantı
salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 30.10.2014
Ömer Faruk ÇELİK
Belediye Başkanı
GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
3- Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.
4- 01 Ekim 2014 tarihli meclis toplantı tutanağının görüşülmesi.
KOMİSYON RAPORLARI:
5- Plan Bütçe Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 7 sayılı (Mülkiyeti Belediyemize ait
Aşağı Çobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Hamzabeyli, Yeni Harmandalı,
Karaağaçlı ve Selimşahlar Mahallelerinde bulunan hizmet binalarımızdan birer
çalışma ofisinin Şehzadeler İlçesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na tahsisi veya
kiraya verilip verilmeyeceği) ile ilgili raporu.
6- Plan Bütçe ile İdari Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 1 sayılı (Belediyemizin 20152019 dönemini kapsayan 5 (Beş) yıllık strateji planı” ile ilgili raporu.
7- Plan Bütçe Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 8 sayılı (Belediyemizin 2015 yılına
ait Performans Programı) ile ilgili raporu.
8- Plan Bütçe Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 9 sayılı (Belediyemizin 2015 Mali Yılı
Hazırlık Bütçesi ) ile ilgili raporu.
9- İdari Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 5 sayılı (Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği) ile ilgili raporu.
10- İdari Komisyonu’nun 10.10.2014 tarih ve 6 sayılı (Kadastro çalışmalarında görev
almak üzere yeni bilirkişi belirlenmesi) ile ilgili raporu.
1
11- İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 5 sayılı (Akpınar Mahallesi, 2011 ada, 34-5-6-7- 8-9-10 ve 11 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebi.) ile ilgili raporu.
12- İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 6 sayılı (Adakale Mahallesi, 1459 ada,
1460 ada ve 2674 ada’da bulunan bazı parsellerin yapılaşma şartlarının
belirlenmesi) ile ilgili raporu.
13- İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 7 sayılı (Adnan Menderes Mahallesi, 3580
ada, 3 parselde imar planı değişikliği talebi) ile ilgili raporu.
14- İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 8 sayılı (Karaağaçlı Mahallesi, 151 ada, 1
parselin imar durumu talebi.) ile ilgili raporu.
15- İmar Komisyonu’nun 08.10.2014 tarih ve 9 sayılı (Çatı eğimlerinde kullanılacak
malzemelerin tespit edilmesi.) ile ilgili raporu.
TEKLİFLER:
16- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarih ve 134 sayılı ( 6360 sayılı Kanun hükmü
gereğince Sancaklı Bozköy Belediyesinden devir ile alınan araçlardan 45 EH 413
plakalı Motosiklet ile 45 EK 002 Plakalı Kartal Marka Binek Otomobilin Sulama
Birliğine tahsis veya hibe edilebilmesi hususunda S.S. Sancaklıbozköy Sulama
Birliği Kooperatifi’nin talebi) ile ilgili teklifi.
17- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.10.2014 tarih ve 145 sayılı (Belediyemiz hizmetlerinde
kullanılmak üzere ihtiyaç olan 3 adet Binek araç, 8 adet hafif ticari araç, 2 adet çift
kabin pikap, 3 adet açık kasa kamyonet, 1 adet damperli kamyonet, 1 adet
dampersiz kamyonet, 1 adet reklam aracı (Minibüs) ve 1 adet Otobüs’ün 237 sayılı
Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince alınabilmesi) ile ilgili teklifi.
18- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 64 sayılı (Belediyemiz Temizlik
İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 2 (İki) adet Hafif Ticari araç
alınabilmesi) ile ilgili teklifi.
19- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 49 sayılı Belediyemiz Park ve
Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmak üzere ihtiyaç olan (1 adet Mini KazıcıYükleyici “1600-2000 kg kapasiteli”, 2 adet çift kabinli açık kasa kamyonet, 16+1
kişilik kapalı minibüs “Dolmuş”, 1 adet hafif ticari taşıt) araçların alınabilmesi ile
ilgili teklifi.
20- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 199/1 sayılı (Belediyemizin
Sosyal Yardım Yönetmeliği) ile ilgili teklifi.
21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 181 sayılı (Fen İşleri
İşmakinelere kiralama gelir ücret tarifeleri) ile ilgili teklifi.
22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 186 sayılı (Fen İşleri Yol
Bozma gelir ücret tarifeleri) ile ilgili teklifi.
23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 183 sayılı (Ölçü Ayar
Memurluğunda uygulanacak gelir ücret tarifeleri) ile ilgili teklifi.
24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 184 sayılı (Evlendirme
Memurluğunda uygulanacak gelir ücret tarifeleri) ile ilgili teklifi.
2
25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.10.2014 tarih ve 189 sayılı (İmar ve Şehircilik
Müdürlüğümüzce 2015 yılında uygulanacak gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi) ile
ilgili teklifi.
26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 185 sayılı (Belediyemiz
hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan Akpınar Mahallesi, 1996 ada, 16
parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın satın alınabilmesi, iş ve işlemlerin
yürütülmesi için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi) ile
ilgili teklifi.
27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 975 sayılı (Tarihi Kentler
Birliğine üye olunup olunmayacağı, olunacak ise Belediyemizi temsilen 2 Asil,
1 Yedek Üye belirlenebilmesi) ile ilgili teklifi.
28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2014 tarih ve 977 sayılı (Aşağıçobanisa
Mahallesi, 123 ada, 7 nolu parselin imar durumu talebi.) ile ilgili teklifi.
29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2014 tarih ve 982 sayılı (İlçemiz 2.
Anafartalar Mahallesi, 1516 sokak ile 1519 sokağın kesişiminde yer alan oyun
alanında yapılmakta olan trafonun yerinin değiştirilmesi için imar planı tadilatı
yapılabilmesi) ile ilgili teklifi.
3
Download

Sayın: Belediye Meclis Üyesi Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı