ANADOLU SİGORTA (ANSGR.IS)
ÖNERİ: AL
Araştırma ve Kurumsal Finans Departmanı
TL
Usd
Piyasa Değeri (mn TL, mn $)
725
342
Hedef Değer (mn TL, mn $)
941
444
Kapanış
1,45
0,68
Hedef Fiyat
1,88
0,89
PD/DD
PD/DD (Sigorta Şirketleri Ort.)
0,81
2,28
Firma Bilgileri
Sektör
Rasyolar
2013
Hayat Teknik Kar Marjı
0,0%
0,0%
-0,8%
-0,8%
Hayatdışı Teknik Kar Marjı
2014T
Teknik Kar Marjı
-0,8%
-0,8%
Faaliyet Gideri Oranı
25,3%
24,5%
Net Kar Marjı
2,5%
2,2%
Özsermaye Karlılığı
8,1%
7,7%
Sigorta
Faaliyet Alanı
Hayatdışı Sigorta
Ödenmiş Sermaye (mn TL)
500
Ortaklık Yapısı
Pay(%)
Milli Reasürans
57,0%
Halka Açık
43,0%
BİST REL.
ANSGR
180
0,80
160
0,70
140
0,60
120
0,50
100
0,40
80
0,20
40
Sigorta için %12,4 sermaye maliyetine göre
hesapladığımız hedef fiyatımız 1,88 TL olup hisse için AL önerisi
veriyoruz.
Anadolu
Sigorta 2014 tahmini 0,8 F/DD ve %8 sermaye getirisi
ile uluslararası rakiplerine göre %35 iskontoludur. Ayrıca, 2014
tahmini 10,2 F/K oranı ile işlem gören hisse uluslararası
rakiplerine göre %9 iskontolu olup 3 yıllık bileşik net kar
büyümesi %7 ile rakiplerinin üzerindedir (3%). Uzun vadeli
sermaye getirisinin %7 seviyesinde korumasını beklediğimiz
Anadolu Sigorta'nın mevcut durumda değerlemesinin cazip
olduğunu düşünmekteyiz. Yüksek karlılık ivmesi ve güçlü temel
göstergeleri ile şirketin rakiplerine göre iskontolu olmayı
haketmediğini düşünüyoruz.
• Anadolu Sigorta için 2014 yılı net kar tahminimiz 71mn TL olup yıldan
0,30
60
Anadolu
Değişim TL (%)
2,8%
2,1%
16,9%
Değişim $ (%)
3 8%
3,8%
3 0%
3,0%
5 7%
5,7%
yıla yüzde 6 artışa işaret etmektedir; 2015 yılı için ise net karda yıldan
yıla yüzde 13 artış beklemekteyiz. 2014 yılında ve orta vadede teknik
zararların devam etmesini öngörmemize rağmen şirketin çeşitlendirilmiş
yatırım portföyü sayesinde net karlılıkta 3 yıllık bileşik yüzde 11 artış
kaydedeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki üç yılda net kar majının
ortalama yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşeceğini net yatırım getirisinin
ise ortalama yüzde 4,1 olacağını bekliyoruz. Şirket için uzun vadeli
büyüme oranını yüzde 5,6 olarak, uzun vadeli kombine oranını ise
yüzde
ü d 101 olarak
l k öngörmekteyiz.
ö ö
kt i
• Toplam prim üretiminin üçte birini oluşturan kasko branşında yüzde 19
0,10
20
0
07.08.2012
-
19.12.2012
26.04.2013
Performans
05.09.2013
1 Aylık
17.01.2014
3 Aylık 12 Aylık
TL
USD
12 Aylık En Yüksek
1,49
0,71
12 Aylık En Düşük
1,08
0,53
Hayat Teknik Kar Marjı
Hayatdışı Teknik Kar Marjı
Teknik Kar Marjı
Net Yatırım Kar Marjı
Net Kar Marjı
Özsermaye Karlılığı
Aktif karlılığı (%)
Gelir Tablosu (mn TL)
Hayat Disi Teknik Gelir
Hayat Disi Teknik Gider(-)
Hayat Dışı Teknik Denge
Hayat Teknik Gelir
Hayat Teknik Gider (-)
Hayat Teknik Denge
Emeklilik Teknik Gelir
Emeklilik Teknik Gideri (-)
Emeklilik Teknik Denge
Hayat Dışı Teknik Denge
Hayat Teknik Denge
Emeklilik Teknik Denge
Genel Teknik Bölüm Dengesi
Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Karı
Dönem Net Kari veya Zarari
2013/03
0,0%
2,1%
2,1%
2,5%
0,5%
1,8%
0,5%
2014/03
0,0%
4,7%
4,7%
2,2%
2,6%
9,0%
2,5%
2013/03
2014/03
%
478,5
463,5
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
15,0
43,8
41,8
-13,4
3,6
570,5
533,4
37,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,1
0,0
0,0
37,1
68,1
70,0
-11,1
20,3
19,2
15,1
147,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
147,7
0,0
0,0
147,7
55,7
67,3
-17,0
464,7
pazar payına sahip olan Anadolu Sigorta iyi fiyatlama sayesinde kasko
branşı net kar marjını yüzde 4,5'e çıkarmıştır (1Ç13: yüzde 0,8 ). 2015
yılında kasko kar marjının yüzde 7,3'e yükseleceğini ve teknik karlılığın
destekleneceğini öngörmekteyiz. Bununla birlikte iyi fiyatlamaya rağmen
trafik branşında zararlar devam etmektedir. Ürün gamında motor
segmentinden motordışı segmentlere gözle görülür bir değişim olmadığı
sürece taknik zararların orta vadede devam edeceğini düşünüyoruz.
Kombine orandaki her 100 baz puanlık değişim şirketin net karını 14
milyon TL etkilemektedir.
• Faiz oranlarındaki artışlar hisse için potansiyel katalizör olmaktadır.
2014 yılında net yatırım gelirinin yüzde 13, 2015 yılında ise yüzde 5
artacağını öngörmekteyiz. Anadolu Sigorta'nın çeşitlendirilmiş yatırım
portföyü gelirlerdeki oynaklı azaltmaktadır. Önümüzdeki üç yılda net
yatırım getirisinin ise ortalama yüzde 4,1 olacağını bekliyoruz. Faiz
oranlarındaki her 100 baz puanlık değişim şirketin net karını 12 milyon
TL etkilemektedir.
,
•
Trafik sigortalarındaki 2013 yılsonundaki iyi fiyatlamaların etkisinde
2014 yılının ikinci yarısının karlılık açısından ilk yarıyıla kıyasla daha iyi
olacağını düşünmekteyiz. Yüksek karlılık ivmesi, güçlü temel göstergeler
ve sektörün olumlu görünümü göz önüne alındığında
Anadolu
Sigorta'nın iskontolu işlem görmeyi haketmediğine inanıyoruz.
Download

ANADOLU SİGORTA (ANSGR.IS)