BAŞKANIN MESAJI
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenli olarak çıkarmayı
planladığı bültenimizin bu ilk sayısı vesilesiyle Yönetim Kurulumuz adına hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum...
Odamız 10 meslek grubundan müteşekkil 1548 aktif üyesine 6 oda personeli ile hizmet
vermektedir. Bingöl’deki üye
işadamlarımıza daha iyi ve
kaliteli hizmet verebilmek için
odamız kurumsallaşma sü-
recine girmiştir. Avrupa Standartlarında üyelerimize hizmet
verebilmek gayesiyle Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin
Akreditasyon sürecine 11. Dönem olarak kabul almış bulunmaktayız. >> 2’DE
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BULTENI
BİRİNCİ BİNGÖL KALKINMA
PLATFORMU TOPLANTISI YAPILDI
İLÇELERDEKİ
ÜYELERİMİZLE
BULUŞTUK
Bingöl’ün ilçelerini ziyaret ederek üye işadamlarının problemlerini tespit etmeye çalışan
BİNTSO Yönetim Kurulu, ziyaretlerine Solhan ve Genç ilçesinden başladı. >> 3’TE
UZMANLAŞMIŞ MESLEK
EDİNDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ
“UMEM BECERI’10”
B
ingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO)
olarak düzenlediğimiz, Kalkınma Bakanımız Sn. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında
toplanan Bingöl Kalkınma Platformunun birinci
toplantısına Bingöl Valisi İbrahim Taşyapan, Ak
BTSO MESLEK GRUP
TOPLANTILARI
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde
bulunan 10 meslek grubunun sorunlarının
tespiti ve çözüm yollarının geliştirilmesi için
toplantılar düzenlendi. >> SAYFA 10’DA
Parti Bingöl Milletvekili Eşref Taş, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çalbay, ilgili Kamu Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri
ve işadamları katıldı. Toplantıda açılış konuşması
yapan Başkan Çalbay...>> DEVAMI SAYFA 4’TE
“HUZUR, KALKINMAYI DA
GETİRECEK”
Bingöl’ün, teşvik sisteminde 6. Bölgede yer
almasının büyük bir
avantaj olduğunu ifade eden Vali Taşyapan,
yatırımın artması için en önemli gerekliliğin huzur ve güven ortamı olduğunu
vurguladı ve ekledi: “Bölgemizde huzur
ve güven ortamı devam ettiği ve kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz
sürece, hem sosyal hem ekonomik
alanda kalkınma hızlı bir ivme ile devam edecektir.” >> SAYFA 20’DE
“TÜM ODALARIMIZ
VE BORSALARIMIZ
5 YILDIZLI OLACAK”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde sürdürülen oda ve borsaların akreditasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
>> SAYFA 7’DE
UMEM Bingöl Kurs yönetimi,
ilimizdeki iş dünyasının ihtiyacı
olan meslek kurslarını açmak
için gelen talepleri değerlendirmek üzere her ay düzenli
olarak toplanıyor. >> 5’TE
“KADIN AKADEMİSİ”
BAŞLIYOR
BİNTSO Kadın Girişimciler
Kurulu’nun
organizesinde,
Bingöl Valiliği himayesinde,
“Daha güçlü kadın, daha güçlü aile, daha güçlü toplum ve
daha güçlü bir Bingöl” için
kadınlarımızın ayaklarına giderek toplamda 15 mahallemizde yapılacak olan “Kadın
Akademisi” Sosyal Destek ve
Eğitim Projemize 15 Şubat’ta
başlıyor. >> SAYFA 6’DA
2
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
2014’ÜN İLK MECLİS TOPLANTISI BAKANIMIZIN MESAJI
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası yılın
ilk meclis toplantısını Bingöl Valisi Sn.
Taşyapan’ın katılımı ile gerçekleştirdi.
Sabah kahvaltısı ile başlayan toplantı,
BİNTSO Meclis üyeleri ile tanışma ve
üyelerin gündeme getirdiği meselelerin
karşılıklı müzakere edilmesi ile devam
etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen
toplantıda; Bingöl’ün ticari alanlarının
genişletilmesi ihtiyacı, kamu kurumlarının yerelde alışveriş yapmalarının teşviki, yereldeki ticari işletmelerin kamu
kuruluşlarının alışveriş yapabilmeleri
için gerekli kalite ve fiyatlara ulaşmaları, inşaat ihale mevzuatları gibi konular karşılıklı müzakerelerde öne çıkan
konulardı. Tanışma ve üyeler ile sohbetin sonrasında, Ocak 2014 Meclis
Toplantı gündemlerine geçildi. Vali Sn.
Taşyapan’ın katıldığı toplantının gün-
demlerinden bazıları; Oda faaliyetleri
hakkında Oda Meclisinin bilgilendirilmesi, Aralık ayı oda hesap özetleri
ile 2013 yılı için gerçekleşen bütçenin
gözden geçirilmesi ve kabul edilmesi,
2014 yılı tahmini bütçenin onaylanması vardı. Toplantıya iştirakinden ötürü
Oda Meclis Başkanı M. Akif Günerigök
ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Erkan
Çalbay’ın Valimiz Sn. Taşyapan’a teşekkürü, Valimiz Sn Taşyapan’ın toplantıya
katılımdan ötürü memnuniyetlerini ifade
etmeleri ile toplantının ilk kısmı tamamlandı. Toplantının ikinci kısmında kalan
gündemlerin görüşülmesine devam
edildi. Yaklaşık üç saat süren 2014 yılının ilk Oda Meclis toplantısı, gündemlerin tamamlanması üzerine, karşılıklı iyi
niyet temennileri ile sona erdi.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
(BİNTSO) olarak 1.1.2014 tarihi itibari
ile yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa”sı yeni uygulamaları hakkında 3 Ocak 2014 tarihinde saat 14:00’da BİNTSO konferans
salonunda bilgilendirme toplantısı
yapıldı. Toplantı BİNTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Sayılır
ve BİNTSO Genel Sekreteri Hakan
Başbozkurt başkanlığında, İş Sağlığı
Uzman Hekimi Dr. Nesip Beki’nin sunumu ile çok sayıda işverenin katılımı ile gerçekleşti. Bilindiği üzere yeni
uygulamaya göre 50'den az çalışanı
olup da tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki meslek guruplarının işyerlerinde
iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile
işyeri hekimleri çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Tüm işletmeler SSK
sicil numaraları ile hangi tehlike sını-
fında olduklarını ilgili web sitelerinden
(Örneğin;
http://www.ozdenosgb.
com/is-sagligi-ve-guvenligine-iliskintehlike-siniflari-listesi.html) veya 29
Mart 2013 tarih ve 28602 sayılı resmi
gazetede yayınlanan “İş sağlığı güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesi
tebliği” nden öğrenerek, gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.
İmalat sanayii ülkemizde ekonomik gelişmenin lokomotif sektörüdür. İmalat sanayimiz 2012 yılı GSMH verilerine göre 221 milyar
TL değerinde bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2013
yılında toplam ihracatımız 152 milyar dolara,
imalat sanayii ihracatımız 141 milyar dolara
ulaşmıştır. 10. Kalkınma Planı döneminde
de imalat sanayiinde dönüşümü başlatarak
imalat sanayiinde geldiğimiz seviyeyi daha
da ileriye taşımayı ve 2023 yılında 500 milyar
dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştirmeyi
amaçlıyoruz.
Bu çerçevede Bingöl ilimizde de sanayinin
geliştirilmesine yönelik olarak önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan en
önemlisi olan 76 hektar büyüklüğündeki Organize Sanayi Bölgemizin altyapı çalışmaları
2007 yılında tamamlanmıştır. 44 adet sanayi
parseline sahip olan OSB’deki parsellerin tamamı tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 16 adedi üretim, 3 adedi inşaat, 25 adedi
proje aşamasındadır. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 180 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca, Bingöl ilinde 409 işyerlik 4 adet
Sanayi Sitesi hizmete sunulmuştur. Bunlara
ek olarak, Bingöl’de 2009-2010 yılı itibarıyla
eğitim hayatına başlamış olan üniversitemiz
ilde sanayinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.
2012 yılında geliştirerek yenilediğimiz teşvik sistemi ile Bingöl ilimizdeki yatırımcılara
çok daha cazip imkânlar sunulmaktadır. 2013
yılı ilk 11 ayı itibarıyla Bingöl ilinde 1,1 milyar TL’lik yatırım ve 669 kişilik yeni istihdamın öngörüldüğü 21 adet teşvik belgesinin
düzenlenmiş olması Bingöl’ün gelişme ivmesi açısından sevindirici bir gelişmedir. Bu
yatırımların hızla gerçekleşmesiyle öncelikle
ilimizdeki tarım-hayvancılık ve madencilik
ürünleri daha ileri seviyede işlenecek, ilimizdeki istihdam, üretim ve yaratılan katma değer artacaktır.
Bu vesileyle, Bingöllü sanayicilerimize ülkemizin kalkınma yolundaki çabalarına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eder,
bundan sonra gerçekleştirecekleri azami
katkı ve katılımlarına olan inanç ve temennilerimi ifade ederim.
Dr. Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
3
İLÇELERDEKİ ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK
BİNTSO Yönetim Kurulu düzenli olarak Bingöl’ün ilçelerini ziyaret etmeye ve
ilçedeki üye işadamlarımızın problemlerini dinlemeye Solhan ve Genç ilçesinden
başladı. 19 Kasım 2013 Solhan Konak
Otelde Solhanlı işadamlarıyla, 17 Aralık
2013 tarihinde ise Genç Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Gençli üye işadamları ile biraraya geldi. Sıcak bir atmosferde geçen toplantılar yaklaşık iki saat
sürdü. Toplantılarda BİNTSO’nun yapmış
olduğu faaliyetler ve projeler hakkında
bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle nitelikli
eleman istihdamına konulu BİNTSO’nun
başkanlığında yürüyen UMEM projesi ile
devletimizin üç yıldan fazla sigorta prim
desteği verdiği meslek edindirme projesi
hakkında bilgilendirme yapıldı. Bingöl’ün
kaynaklarının dışarıya akmaması ile ilgili
odamızın yürüttüğü “Bingöl’ü seviyorum,
Bingöl’de alışveriş yapıyorum” isimli projeye işadamlarımızın destek olunması,
aynı farkındalığın ilçeleri içinde oluşturulması istendi. Ayrıca bu proje kapsamında
odamızın üyelerine projeler hususunda
her türlü danışmanlık hizmeti sunacağı
bilgisi paylaşıldı. FKA ve KOSGEB’den
uzman heyet ajansın yürütmüş olduğu
projeler hakkında bilgilendirme yaptılar,
soruları cevapladılar. Toplantıda Solhan
ve Genç’li üye işadamlarımıza ait temel
problemler ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişi yapıldı. Belli aralıklarla ilçelerimizdeki işadamları ile tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırılarak toplantılar
sona erdi.
BİNPINAR VE SÜTBİR FABRİKA ZİYARETLERİ
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri,
BİNTSO tarafından yürütülen KOSGEB
destekli “Bingöl’ü seviyorum, Bingöl’de
alışveriş yapıyorum” adlı proje kapsamında Solhan’da faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı destekli BİNPINAR Su ve
SÜTBİR süt ürünleri fabrikalarını ziyaret
edip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Ziyarette; BİNTSO Başkanı Erkan
Çalbay’a, BİNTSO Başkanvekili Cemal
Sayılır, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Akçan ve M. Sait Kolak, BİNTSO Genel Sekreteri Hakan Başbozkurt, Fırat Kalkınma
Ajansı (FKA) Bingöl Şubesi uzmanları İsa
Telimen, Murat Ortak ve Aytekin Sezgin
ve proje koordinatörü Cuma Karaaslan
eşlik etti.
BİNPINAR MADEN SUYU DA ÜRETECEK
BİNPINAR Su fabrikasında gezip çalışmalarla ilgili fabrika yetkililerinden bilgi alan heyet, Bingöl’e ve bölgeye hizmet veren BİNPINAR’ın aynı zamanda
Bingöl’ün de reklamı olduğunu belirtip
Binpınar Karivan AŞ. Yönetim Kurulu
Başkanı M. Sıdık Diken’e başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür ettiler.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu
ifade eden M. Sıdık Diken de, Binpınar’ın
yeni projelerinden bahsetti ve çok yakında yeni bir marka ile maden suyu üretimine geçeceği bilgisini paylaştı.
SÜTBİR YÜKSELİŞTE
Ziyaretlerine, Bingöl’de son dönemlerde atağa geçen ve tadı ile geniş kitlelere hitap etmeye başlayan SÜTBİR
Sür Ürünleri fabrikası ile devam eden
BİNTSO Başkan ve üyeleri, SÜTBİR A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Agit
Karagöz’den kapasite ve faaliyetlerle ilgili
bilgi aldılar.
Çevre illere ciddi oranda ürünlerini
satan, Bingöl’ün reklamı olan fabrikanın
il ekonomisine olan katkısından ötürü
memnuniyetlerini ifade eden BİNTSO heyeti, fabrikanın önümüzdeki dönem yapacağı faaliyetler ve yatırımlar hakkında
aldıkları bilgilerin akabinde iyi niyet dileklerini paylaşıp ziyareti noktaladılar
4
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BİRİNCİ BİNGÖL KALKINMA PLATFORMU TOPLANTISI YAPILDI
>> BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
Toplantıda açılış konuşması yapan
Başkan Çalbay “İşadamlarımızın problemlerini çözmek için ortak akıl ve iradenin ortaya konulacağı böyle bir platform
toplantısına ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Bu konuda Platformumuza başkanlık etmek suretiyle bizi destekleyen başta Bakanımıza, Valimize ve tüm platform
toplantı katılımcılarına teşekkür ediyorum” dedi. Vali İbrahim Taşyapan ise Bingöl Kalkınma Platformu adı altında Bingöl
Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir
platform oluşturulduğunu belirterek, “Burada öncelik ilimizi nasıl kalkındırabiliriz,
ilimizin durumu nedir, bunun bir fotoğrafını çekerek, hangi konularda eksikliklerimiz var, hangi konulara ağırlık vermemiz
lazım, bu toplantıda bir fikir alışverişinde
bulunacağız. Bu platformun, ilimizde yatırım ortamının gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Bingöl
Kalkınma Platformu'nun ilk toplantısını
gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, kentin bütün kesimlerinin bir araya gelerek Bingöl'ün kalkınması, refahı,
istihdamı ve üretimini artırmaya yönelik
istişarede bulunacaklarını belirterek, "Bugün birincisini gerçekleştireceğiz. Tabi
şunun altını çizmem gerekiyor bugünkü
toplantı çok içerik tartışacağımız bir toplantı olmayacak. Daha çok bu platformu
tartışacağımız bir toplantı olacak" dedi.
Sn Valimizin ve Sn. Bakanımızın Platform hakkında düşüncelerini paylaştıkları
açılış konuşmalarının ardından, Başkan
Çalbay günün anısına Bakan Yılmaz’a plaket takdim etti. Daha sonra basına kapalı
olan platform toplantısına geçildi. Yaklaşık
4 saat süren “Bingöl Kalkınma Platformu”
istişare toplantısında; platformun amaçları, toplantı sıklığı, platformun kimlerden
müteşekkil olması gerektiği hususlarında
tüm katılımcılardan fikir alındı. Toplantı katılımcılarının öncelikle ittifak ettikleri konu
Bingöl’ün temel problemlerinin çözüm
yollarının aranmasında, böyle bir platform
çatısı altında ortak akıl ve iradenin ortaya
konulmasının önemli olduğu idi. Tüm katılımcılar dinlendikten sonra sırasıyla;
• Platform toplantılarının her 3 ayda bir
yapılmasına,
• İkinci toplantının Nisan 2014 tarihinde
MESLEK GRUPLARINA GÖRE FAAL ÜYE SAYILARI
MESLEK GRUPLARI
BİLGİ - İLETİŞİM - KOZMETİK - MEDİKAL MESLEK GRUBU
OTOMOTİV - ULAŞTIRMA - AKARYAKIT MESLEK GRUBU
TEKSTİL VE MOBİLYA MESLEK GRUBU
BEYAZ ESYA VE KUYUMCULUK MESLEK GRUBU
İNŞAATI TAMAMLAYICI İŞLER VE MÜHENDİSLİK MESLEK GRUBU
TARIM HAYVANCILIK MESLEK GRUBU
İNŞAAT MESLEK GRUBU
GIDA MESLEK GRUBU
MADENCİLİK - İNŞAAT MALZEMELERİ - İMALAT - HIRDAVAT
HİZMET SEKTÖRÜ MESLEK GRUBU
GENEL TOPLAM
ADET
73
154
67
64
135
63
593
167
117
115
1548
yapılmasına,
• Toplantıların Bingöl’ün kalkınması için
belirlenen öncelikli gündemler çerçevesinde yapılmasına,
• Platformun öncelikli gündemlerine
ilişkin ilgili birimlerin ön hazırlık yaparak
gelmesine,
• İkinci kalkınma platform toplantısının
Bingöl’de yatırımcı ve işadamlarımızın en
büyük problemi olan “yer tahsisi ve sanayi alanları oluşturulması” gündeminin müzakere edilmesine ve başta Defterdarlık
olmak üzere ilgili tüm kamu kuruluşlarının
gerekli hazırlıkları yaparak toplantıya gelmesine,
• Platform toplantılarına gündemle ilgili tüm kamu kuruluşlarının yanı sıra,
işadamları derneklerinin, sivil toplum örgütlerinin, basın temsilciliğinin, işadamları
temsilcilerinin iştirak etmelerine,
• Platform sekreteryasını BİNTSO’nun
yapmasına,
karar verildi. Birinci Bingöl Kalkınma
Platformu toplantısı BİNTSO’nun ev sahipliğinde katılımcılara akşam yemeği ikramı ile son buldu.
2013 YILINDA KAPANAN ÜYE BİLGİLERİ
ÜYE TÜRÜ
ADET
KOOPERATİF
1
ŞİRKET
90
GERÇEK KİŞİ
47
TOPLAM
138
FAAL ÜYELERİMİZİN KAYITLI SERMAYE DAĞILIMI
TÜRÜ
ANONİM ŞİRKET
2013 YILINDA VERİLEN BELGELER
KAPASİTE RAPORU
MENŞE ŞEHADETNAMESİ
İŞ MAKİNESİ TESCİLİ
ŞİRKET BİLGİ DEĞİŞİKLİLĞİ
TOPLAM
ADET
49
34
58
117
258
KOLLEKTİF ŞİRKET
KOOPERATİF
LİMİTED ŞİRKET
GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ
GENEL TOPLAM
ADET
SERMAYE MİKTARI
63
63.016.750,00
1
200.000,00
107
35.573.624,00
1036
318.904.950,00
334
14.836.700,00
1546
427.532.024,00
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ
“UMEM BECERI’10”
Bütün Türkiye’de aktif bir şekilde yürütülmekte olan UMEM
Projesinin ilimizdeki yeni Kurs Yönetimi Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Genel Sekreteri Hakan Başbozkurt, İşkur
Şube Müdürü Ercan Gön, Milli Eğitim İl Şube Müdürü Orhan
Seven, Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Abdulselam Begiş katılımlarıyla düzenli olarak yapılmaktadır. UMEM Bingöl Kurs yönetimi ilimizdeki iş dünyasının ihtiyacı olan meslek kurslarını
açmak için gelen talepleri değerlendirmek üzere her ay düzenli
olarak toplanmaktadır.
UMEM BECERİ’10 NEDİR?
Bir meslek edindirme projesi olan UMEM kapsamında, nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri manasını yitiren işsizlerimizi kurs vererek yetiştiren ve nitelikli insan kaynağı bulamadığı için verimsiz çalışan şirketlerimiz
için rekabet gücü kazanmaya neden olan bir projedir. Firmalar
UMEM projesinden aşağıdaki nedenlerden ötürü ciddi fayda
sağlayabiliyorlar;
• İhtiyaç duyduğu mesleklerde kursların açılması,
• Bu kurslarda eğitim görenlere hiçbir mali yükümlülük altına
girmeden staj imkânı,
• İşe almayı düşündüğü kişiyi iş başında görme imkânı,
Ayrıca bu kurslarda yetişen elemanları istihdam etmekle,
hem nitelikli elemanlara kavuşuyor, hem de sağlanan teşviklerden yararlanıyorlar. Peki, UMEM projesi iş arayanlara ne tür
imkânlar sunuyor? Bunları da aşağıda sıralayabiliriz;
• Bingöl İlimizdeki donanımları yenilenen Meslek Lisemizde
en son teknoloji ile eğitim görüyor,
• Teorik eğitim ve İEP’lerle hem bir meslek ediniyor, hem de
günlük 20 TL kazanıyor,
• Bu eğitimler sonucunda başarılı oldukları takdirde, istihdam edilme şansı elde ediyor
UMEM projesi ayrıca işverenler içinde esnek bir projedir. Firmalar;
• Eğitim müfredatı konusunda görüş bildirebilir,
• Mülakatlar yapılırken, kursa katılacak kişileri seçebilir,
• İstihdam garantisi verdiği kişileri doğrudan kursa aldırabilir,
• Eğitimleri, firma bünyesinde verebilir,
• Eğitimlere, ustaları ve ustabaşlarını gönderebilir,
• Kurslar sırasında, kursiyerleri ziyaret edebilirler.
UMEM projesinin bir diğer önemli çıktısı ise istihdam durumunda, istihdam edilen kişilerin;
• 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için
42 ay süreyle
• 30 yaş üzerindeki erkekler için 30 ay süreyle
Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
UMEM Projesi katılım hususunda Bingöl’lü işverenlerimizi
ve işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı BİNTSO ile irtibata geçmelerini ve bu imkânlardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.
İşverenlerin ihtiyaç duydukları alanda kurs açma başvurularını
BİNTSO’ya yapmaları gerekmektedir.
5
TOBB YARDIMLARI YOKSUL
ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI
Her yıl olduğu gibi bu yılda TOBB’un sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde İllerdeki yoksul öğrencilere yollamış olduğu yardım
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) ve Bingöl İl Milli Eğitim
Müdürlüğü organizesi ile Bingöl’de ki yoksul öğrencilere dağıtıldı.
Bu yıl otuz bin lira değerindeki yardımlar, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tespit etmiş olduğu 600 yoksul öğrenciye kışlık kaban
ve bot ayakkabıdan oluşan yardım paketleri olarak bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Dağıtım için yapılan temsili törene İl Milli
Eğitim Müdürü Yakup Sarı, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan
Çalbay, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Sayılır, Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Aybek, Murat Akçan ve M. Sait Kolak,
BİNTSO Genel Sekreteri Hakan Başbozkurt ve yardım malzemelerini teminini organize eden Macitler Tekstil yöneticisi Fırat Macit
katıldı. Törende Başkan Çalbay Odamızın her yıl TOBB’un yollamış
olduğu yardımların bu yılda titizlikle tespit edilmiş ihtiyaç sahibi
600 öğrenciye kış gelmeden ulaştırılmasından ötürü emeği geçen
herkese teşekkürlerini ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Sn Sarı ise
tespit edilmiş okullardaki yoksul çocukların bu yardımlar ile hem
ihtiyaçlarının görüldüğünü, hem de öğrencilerin motivasyonlarının
arttığını söyledi. Bu vesile ile İl Milli Eğitim Müdürü Sn Sarı TOBB’u
temsilen BİNTSO Yönetimine yapılan bu tür eğitim desteklerinden
ötürü teşekkür etti.
BİNGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
ORKÖY ÇALIŞMALARI: 5 ilçe 15 köyde; 11 Adet Süt Koyunculuğu, 4 Adet Fenni Arıcılık, 254 Adet Güneş Enerjisi olmak
üzere toplam 269 Adet Orköy Kredisi uygulanmıştır. Verilen Süt
Koyunculuğu ve Fenni Arıcılık kredilerinde %25 hibe uygulaması yapılmaktadır. 2014 yılında 320 adet orköy kredi uygulaması
planlanmaktadır.
FİDANLIK ÇALIŞMALARI: 2 Adet sera, hizmet binası, çevre düzeni çalışmaları yapılmış olup, 200.000 Adet sedir tohumu
ekimi gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı içinde seralarda 15000 adet
aşılı ceviz üretimine geçilecektir.
AĞAÇLANADIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ÇALIŞMALARI: Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 61 Ha saha tesisi ve
57 Ha saha bakım çalışması yapılmıştır. 2639 adet ceviz, 780
adet karaçam, 7920 adet sedir, 2200 adet diğer yapraklı olmak
üzere toplam 13539 adet fidan dikimi gerçekleşmiştir. Toprak
Muhafaza ve Erozyon Kontrolü çalışmaları kapsamında 579 Ha
saha tesisi ve 500 Ha saha bakım çalışması yapılmıştır. Etüt Proje kapsamında 885 Ha Yiğitbaşı-Çanakcı Toprak Muhafaza ve
Erozyon Kontrolü Projesi yapılmıştır. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Lediz Mikkrohavzası çalışmaları kapsamında
200 Ha Toprak Muhafaza çalışması yapılmıştır. 2014 yılı içinde
1000 Ha alan programa alınacaktır.
SİLVİ KÜLTÜR ÇALIŞMALARI: 6 adet köyde Köy Tüzel Kişiliğince koruma faaliyetleri yaptırılmıştır. 30 Ha koruya tahvil,
237,50 Ha silvikültür ödenekli, 543,50 Ha üretim ödenekli olmak
üzere toplam 811 Ha alanda silvikültür çalışmaları yürütülmüştür.
2014 yılı içinde 1000 Ha alan programa alınacaktır.
6
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BİNTSO DİYARBAKIR TSO VE TB ZİYARETLERİ
BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çalbay, Yönetim Kurulu üyeleri Murat AKÇAN ve M. Sait KOLAK, Meclis
Üyesi Mehmet EKİN, ve Genel Sekreter
Hakan BAŞBOZKURT’tan oluşan heyet
DTSO’yu ziyaret etti. Ziyarette BİNTSO
heyetini DTSO Meclis Başkanı Celalettin
BİRTANE makamında kabul etti. Ziyarete
DTSO Genel Sekreteri Mehmet ASLAN
ve Gn. Sekreter Yardımcıları Abbas BÜYÜKTAŞ ve Şevder DEMİRALP bulundu.
Ziyaret DTSO’nun tarihi binasında gerçekleşti. DTSO Meclis Başkanı BİRTANE
oda faaliyetleri ve meclis hakkında bilgi
verdi. Ardından Genel Sekreter ASLAN
oda faaliyetleri ve oda yapısı ile ilgili sunum yaptı. Ziyarette BİNTSO Başkanı
ÇALBAY, odanın üyelerine daha kaliteli
hizmet verebilmek için TOBB Akreditasyon sürecine başladığına değinerek, bu
süreçte Türkiye’de ilk akredite olan odala-
rından olan DTSO’nun güzel uygulamalarını Bingöl’e taşımak istediklerini ifade etti.
DTSO Meclis Başkanı BİRTANE ise ziyaretten duydukların memnuniyeti dile getirerek, her zaman ortak çalışmalara hazır
olduklarını söyledi. Yapılan konuşmaların
ardından DTSO Meclis Başkanı BİRTANE, yeni göreve gelen BİNTSO Başkanı
ÇALBAY’a ve Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar dileyerek plaket takdim
etti. Başkan ÇALBAY ise DTSO Başkanı
BİRTANE’ye BİNTSO Logolu çini plaket
hediye etti. Program BTSO’nun BİNTSO
heyetine öğle yemeği ikramı ile sona erdi.
Programın ardından BİNTSO heyeti
Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret etti. Ziyarette BİNTSO heyetini DTB
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi Ebubekir BAL makamında
kabul etti. Ziyarete DTB Başkan Vekili
Şehmus AYHAN ve Genel Sekreter Kamuran KARADAĞ’da bulundu. BİNTSO
Başkanı ÇALBAY, odanın üyelerine daha
kaliteli hizmet verebilmek için TOBB Akreditasyon sürecine başladığına değinerek,
odamıza ufuk olması için Çevre İllerimizdeki Ticaret ve Sanayi Oda/Borsa ziyaretlerine başladıklarını ve güzel uygulamaları
Bingöl’e taşımak istediklerini ifade etti.
DTB Başkanı BAL ise ziyaretten duydukların memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümü noktasında her zaman ortak
çalışmalara hazır olduklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından DTB Başkanı
BAL, yeni göreve gelen BİNTSO Başkanı
ÇALBAY’a görevlerinde başarılar dileyerek Diyarbakır motifli çini plaket hediye
etti. Başkan ÇALBAY ise DTB Başkanı
BAL’a BİNTSO Logolu çini plaket hediye
etti. Ziyaret karşılıklı iyi niyet dilekleri ile
son buldu.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Kadın Girişimciler Kurulunun organizesinde, Bingöl Valiliği himayesinde,
“Daha güçlü kadın, daha güçlü aile, daha
güçlü toplum ve daha güçlü bir Bingöl”
için kadınlarımızın ayaklarına giderek toplamda 15 mahallemizde yapılacak olan
“Kadın Akademisi” Sosyal Destek ve Eğitim Projemize 15 Şubat 2014-Cumartesi
günü 100.yıl Ortaöğretim okulunda başlıyoruz.
Kadın Akademisinde amaçlanan, toplumun çekirdeğini oluşturan ailedeki birlik
ve beraberliği yeniden tesis etmeye yönelik ailenin kadın üyelerine sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarına olumlu katkı sağlayacak; aile bütünlüğünde kadının
rolü, manevi boşlukların doldurulmasının
aile huzuruna katkısı, eşler arası iletişim,
çocuğun kişilik gelişiminde doğru anne
modelinin rolü, ergen psikolojisi, mutfak
ekonomisi, kadın sağlığı, aile içi sorunlara
ortak çözüm üretme, aile fertlerini doğru
yönlendirme, kaybedilmeye yüz tutmuş
insani değerlerimiz, komşuluk ilişkileri,
aile büyükleri ve akraba ilişkilerinin önemi
gibi konularda eğitimler vermektir.
Projemizi gerçekleştirmek için bizlere
destek olan başta Sayın Valimiz İbrahim
Taşyapan’a, organizasyon toplantısına
katılan proje ortaklarımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü,
İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve
Bingöl Üniversitesi yetkililerine çok teşekkür ediyor, “Kadın Akademisi” projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.
Feyza Başak KOÇ
BİNTSO Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı
“KADIN AKADEMİSİ” BAŞLIYOR
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
7
“TÜM ODALARIMIZ VE BORSALARIMIZ 5 YILDIZLI OLACAK”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesinde sürdürülen oda ve borsaların akreditasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun elinden akreditasyon
belgesi alan 21 oda/borsa ile birlikte 5 yıldızlı hizmet verme noktasına ulaşan oda/
borsa sayısı 152’ye ulaştı. Akreditasyon
süreci devam eden 69 oda/borsanın da
çalışmaları tamamlandığında bu sayı 221’i
bulacak. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 365 oda ve borsanın tamamının
akreditasyonlarını tamamlamaları ve 5 yıldızlı oda/borsa konumuna yükselmeleri olduğunu vurguladı.
9. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu
Sertifika Töreni TOBB Birlik Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Akredite olan ve akreditasyon süreci devam eden toplam 221 Oda/
Borsanın Meclis ve Yönetim Kurulu Başkan
ve Üyeleri ile Genel Sekreter ve personelinin
katıldığı törenin açılışında konuşan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, göreve geldikleri günden itibaren ‘takip eden’ değil,
‘yönlendiren’, ‘yol açan’ olmayı amaçladıklarını belirterek, akreditasyon sisteminin
hizmet kalitesinin standardizasyonu açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.
Hisarcıklıoğlu, akredite olan oda/borsaların, 5 yıldızlı oda/borsa sayılacağını
bildirirken, “Bu belge, Londra’da, Paris’te,
Berlin’de oda/borsa üyeleri hangi hizmeti
alıyorsa, bizim odamızda da üyelerimizin
aynı kalitede hizmet alacağının garantisidir.
221oda/borsamız belgesini aldığında. Oda
borsalarımızın yüzde 60’ı akredite olmuş
hale gelecek” dedi.
Bugün, TOBB bünyesindeki 355 oda ve
borsanın İngilizce konuşur, yazar ve proje
üretir hale geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların proje fabrikası haline
geldiğini söyledi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“2012 sonu itibariyle oda ve borsalarımızda 450’den fazla proje tamamlandı. Oda
ve borsalarımız 400 milyon TL hibe kaynak
kullandı. 2013 yılında yapılan proje sayısı
ise 351. Son bir yılda neredeyse önceki yıllardaki proje sayısının tamamına yaklaştık.
Aynı yıl 207 milyon TL de hibe kaynak kullanıldı” diye konuştu.
-Oda ve borsalar yol açan, yol gösteren hale geldi
TOBB’un ve oda/borsaların faaliyetleri
hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, oda ve
borsaların üyeleri için yol açan, yol gösteren kurumlar haline geldiğini dile getirdi.
Artık bilgi ihraç eder durumda olduklarını
ifade eden TOBB Başkanı, 57 İslam ülkesinin genel sekreterlerine eğitim verdiklerini kaydetti. Kazakistan Devlet Başkanı
Nazarbeyev’e oda borsa sistemi hakkında
özel bilgi verdiğini ve Kazakistan’ın Türkiye’deki sistemi uygulamak üzere harekete
geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,“Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı’nın
da kendisine, ‘Alman oda sistemini dünyanın en iyisi biliyorduk, ama bizim sizden öğreneceğimiz şeyler var’ dediğini hatırlattı.
İş dünyası olarak hep büyük resme
odaklandıklarını söyleyen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Ülkenin ekonomik olarak
büyümesi önemli. Çünkü ekonomi güçlü
olmazsa ne vatandaşınızın refahı olur, ne
de dışarıda bir ağırlığınız olur. O yüzden
üyelerimizin önünü açacak adımlar attık.
Kamuyu ekonomiye odaklanmaya zorladık. Çünkü bizim sorumlu olduğumuz kitle,
Türkiye’yi taşıyan kitle” ifadesini kullandı.
Oda ve borsaların Türk Ticaret
Kanunu’nun değiştirilmesiyle, özel sektörün üzerindeki 6 milyar TL’lik yükün kaldırılmasında çok önemli bir rol oynadığını
belirten Hisarcıklıoğlu, çekte riski bitiren bir
uygulama getirilmesi için de çaba gösterdiklerini dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Odalarımız vasıtası ile sisteme
kayıt olan firmalar, birbirlerinin sicilini görebilecek” dedi.
Hisarcıklıoğlu ayrıca, ticaret sicilini elektronik ortama taşıdıklarını, fuarcılık ve sigortacılık alanlarına TOBB çatısı altında çeki
düzen getirildiğini, TIR ve ATA karneleriyle
ihracatın teminatı olduklarını ifade etti.
-Halim Mete, akreditasyon sürecini
anlattı
Törenin öğleden sonraki bölümünde
gerçekleştirilen seminerde konuşan TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim
Mete de konuşmasında oda ve borsaların
akredite olabilmesi için eğitimler, geliştirme
ziyaretleri ve denetimler gibi 3 temel süreci
yaşaması gerektiğini kaydetti. Sistemin etkinliğinin oda ve borsa üst yönetimlerinin
sisteme yaklaşımları ile doğrudan ilgili olduğunu bildiren Mete, Avrupa standartlarında hizmet için yola çıktıklarını hatırlattı.
Halim Mete, önemli olanın akredite belgesine sahip olmak değil, bu belgenin gerekliliklerini yaşatabilmek olduğunun altını çizdi.
Seminerde, TEPAV Direktörü Güven Sak
da Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin bir
sunum gerçekleştirdi.
-İlk sertifikalarını alan 9. dönem oda /
borsalar
TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen 9.
Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Sertifika
Töreni’nde ilk sertifikalarını alan oda ve borsalar şöyle:
Akhisar Ticaret Borsası, Akşehir Ticaret
ve Sanayi Odası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret Borsası, Bursa
Ticaret Borsası, Çorlu Ticaret Borsası, Erdek Ticaret Odası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası,
Kastamonu Ticaret Borsası, Keşan Ticaret
ve Sanayi Odası, Manisa Ticaret Borsası,
Menemen Ticaret Odası, Muğla Ticaret ve
Sanayi Odası, Of Ticaret ve Sanayi Odası,
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret
Borsası, Tire Ticaret Odası, Turgutlu Ticaret
Borsası, Ünye Ticaret Borsası, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası.
-Yeniden sertifika alan oda/borsalar
Yeniden akreditasyon sertifikası alan oda
ve borsalar ise şunlar:
Adana Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası,
Aydın Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası,
Giresun Ticaret Borsası, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir Ticaret
Borsası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası,
Karacabey Ticaret Borsası, Isparta Ticaret
ve Sanayi Odası, Karaman Ticaret Borsası, Kocaeli Ticaret Odası, Karapınar Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret Odası, Ereğli
( Konya ) Ticaret Borsası, Malatya Ticaret
ve Sanayi Odası, Kuşadası Ticaret Odası,
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Salihli Ticaret ve Sanayi
Odası, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Van
Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret
Borsası, Aydın Ticaret Borsası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret
Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Biga Ticaret
Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası.
8
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAŞKANIN MESAJI
Erkan ÇALBAY
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
>> BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
Hedefimiz 2015 yılı sonuna kadar
Odamızı Akreditasyon Standartlarına
uygun hale getirmek, odamızın üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için
gerekli birimleri kurmak ve üyelerine beş
yıldızlı hizmet verdiğini belgeleyen TOBB
Akreditasyon Sertifikasını almaktır. Bu
sürecin bir parçası olarak odamız ISO
9001 Kalite Yönetim sistemi belgesini
Şubat 2014 itibariyle almayı planlamaktadır.
Oda olarak diğer Ticaret ve Sanayi
Odalarına tecrübe paylaşım ziyaretleri
yapmaya başladık. Amacımız odaların
güzel uygulamalarını yerlerinde görmek,
bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak.
Bu vesileyle 130 yıl önce kurulmuş, ilk
akredite olmuş odalardan olan, komşu
şehrimiz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odasını ve Ticaret Borsasını ziyaret ettik. Odamız adına çok verimli bir ziyaret
oldu. Bundan sonrada Malatya, Erzurum, Elazığ, Van ve diğer odaları ziyaret
etmeyi planlıyoruz.
Meslek gruplarımız ile Kasım-Aralık
2013 tarihlerinde toplantılar düzenledik.
Toplantılarda meslek grupları ile bir araya gelerek onların problemlerini dinledik,
çözüm önerilerini ilgili kurumlara ilettik.
Bu vesileyle üyelerimize odamızın faaliyetlerini, projelerini, vizyonunu anlatma
fırsatı yakaladık. Toplantılarda konuşulanları raporlaştırdık, basın ile paylaştık,
ilgili kuruluşlara resmi yazılar yazdık ve
ziyaretlerde bulunduk. Şubat ayı içerisinde meslek gruplarımız ile tekrar bir
araya gelerek aldığımız mesafeler hakkında bilgi vermeyi planlıyoruz.
Odamızın en önemli misyonu işadamlarımıza öncülük yapmak, iş dünyamızın
problemlerine çözümler üretmek, işadamlarımız ile kamu kuruluşları arasında
köprü vazifesi görmektir. Bu misyon çerçevesinde Odamızın öncülüğünde Sn.
Bakanımız Cevdet Yılmaz ve Sn Valimiz
İbrahim Taşyapan’ın başkanlığında “Bingöl Kalkınma Platformu” kurulmuş olup,
ilk toplantımızı 21 Aralık 2013 Cumartesi
günü gerçekleştirdik. Gündemler ile ilgili
kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri,
sivil toplum örgütü temsilcileri ve işadamlarından oluşan ilimize ait problem-
lerin tüm çözüm ortakları bir masa etrafında toplandı. İkincisini Nisan 2014’te
yapacağımız platform toplantımızın gündemini “yeni ticari alanların oluşturulması” teşkil edecek.
Üyelerimize daha kaliteli ve daha fazla
hizmet sunmayı planlayan yönetim kurulu olarak ilimizde verilmeyen K yetki Belgesini odamızda vermek üzere gerekli
girişimlerde bulunmuş olup, önümüzdeki
yakın bir zamanda neticelendirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca oda olarak üyelerimize Sayısal Takograf belgesini vermek
üzerede gerekli girişimlerde bulunduk.
İlimizde ihracat rakamlarımız 2012 yılına göre 2013 yılında %66 artarak 6 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkmıştır.
Şu an için ilimizde 8 tane ihracat yapan
üye firmamız bulunmakta olup, bu sayının artması için çalışmalarımız devam
etmektedir. Üyelerimizin nitelikli eleman
ihtiyaçlarını gidermek üzere İşkur ve Milli
Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz UMEM projesi kapsamında meslek
kursları açmak için talepleri almaya devam ediyoruz.
İlimizde Ticaret ve Sanayinin gelişmesi konusunda fikir ve görüşlere açık
olduğumuzu, yeni yatırımcılara her türlü
konuda yardımcı olduğumuzu belirtmek
isterim. Daha güçlü bir Bingöl ekonomisi
için hep birlikte işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini ve bu konuda Yönetim
Kurulumuz olarak her türlü fedakârlığa
hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.
Bu vesileyle tekrar Tüm Bingöllü işadamlarımızı saygılarımla selamlıyorum.
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI TARİHÇESİ
Odamız 01.01.1989 tarihinde kurulmuştur. İlk kuruluş yeri olan Genç Cad.
Belediye İşhanı Kat.2’de iki odalı olan
yerde faaliyetlerine başlamış, 1994 yılında aynı iş hanında 3.kata taşınmış, burada üç odalı yerde faaliyetlerine devam
etmiştir. 1996 yılında Kültür caddesinde
Milli Emlak Müdürlüğüne ait 600 m2’lik
arsayı Bingöl Esnaf Odaları Birliği ile ortaklaşa almış, arsa üzerinde 2001 yılında
hizmet binası inşaatına başlamış, Şubat
2003’de Kültür Cad. Ticaret ve Esnaf Sarayı Kat.1‘deki hizmet binası olan yeni
adresine taşınmıştır.
Kuruluşundan bu güne kadar Ticaret
ve Sanayi Odasında tüm yetkili organları
olan Oda Meclisleri, Yönetim Kurulları büyük özveri göstererek hiçbir ücret, maaş,
huzur hakkı almaksızın, fedakâr çalışmaları ile odamızı bugünlere getirmiştir.
Kurulduğu 1989-1993 yılları arasında bir
personelle, 1993-2003 yılları arasında
iki personelle, 2003-2013 yılları arasın-
da dört personelle, 2013 yılında alınan
2 yeni personelle beraber toplam 6 personel ile oda işlerini yürütmektedir. Şimdiye kadar odamızın toplam 4155 üyesi
olmuş olup, şu an 1500 faal üyesi bulunmaktadır. Odamızın aktif olan10 meslek
grubu bulunmaktadır. Odamızın Meclis
üyeleri sırasıyla; Mehmet Akif Günerigök
(Başkan), Mehmet Ali Buğrahan (Başkan
Yrd.), Şahin Buyruk (Başkan Yrd.), Kemal Bozan, Ahmet Çalbay, Ahmet Bukan,
Hayrettin Erdem, Bilal Kıtay, Kenan Sağdıç, Mehmet Ekin, Mahmut Ayas, Sabahattin Koç, Cahit Varan, Özcan Turhan,
Fırat Demirel’den oluşmaktadır. Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ise Erkan Çalbay
(Başkan), Orhan Çamuka (Başkan Yrd.),
Cemal Sayılır (Başkan Yrd.), Kenan Aybek
(Muhasip), Murat Akçan, M. Sait Kolak ve
Fatih Kaan’dan oluşmaktadır. Odamızda
çalışan 6 personel ise Hakan Başbozkurt
(Genel Sekreter), Ahmet Burakgazi (Genel
Sekreter Yardımcısı), Sıddık Baytok (Ticari Sicil Müdürü), Serkan Bozan (Muamelat Memuru), Mihriban Yaşar (Muamelat
Memuru), Ahmet Bayramoğlu (Şoför).
Odamızın web adresi www.bintso.org.tr
olup, odamızla ilgili merak edilen diğer
istenilen bilgilere bu adresten ulaşılabilir.
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
9
BİNGÖL’DE ALISVERİSİN
YERELLESMESI
Yerel ekonomilerdeki en büyük sorunlardan birisi ulusal ve uluslararası işletmelerin küçük esnaf karşısında yüksek
rekabet gücü ve yerel küçük esnafın buna
karşı direnme gücünün bulunmamasıdır.
Küçük esnafın bu konuda desteklenmesi
ve ayakta kalması için yerel halkın daha
fazla küçük esnaftan alışveriş yapmasının
sağlanması gerekmektedir. Küçük esnaftan alışveriş yapmanın ekonomiye katkıları olacağı gibi alışveriş yapılana ve yapana
da pek çok faydası olacaktır.
Yerel alternatiflerin seçimi sürdürülebilirlik için önemlidir ancak birçok durumda nereden alışveriş yaptığınız en önemli
faktördür. Yerel esnaftan alışveriş yapmak,
Yerel ve çevresel sürdürülebilirlik hem de
ekonomik sürdürülebilirlik için önemlidir.
Yerel esnaftan alışveriş yaparak aynı zamanda kendi toplumumuzun ve gelecek
neslin erişilebilir istihdam olanaklarının
çoğaltılması açısından değerli bir yatırımdır. Ayrıca bu durum, alışveriş için daha az
seyahat etmemiz ve nakliyat için daha az
karbon, daha az kirlilik ve daha az trafik
sıkışıklığına katkı sunarak gelişim ve vefa
birlikte sağlanmış olur.
Bingöl ili bu bakımdan hem çevre iller
baskısı altında olup, hem de giderek artan sanal alışverişin girdabında sürekli bir
kayıp yaşamaktadır. Bingöl balının önemi
herkesçe bilinmesine rağmen İnternetten
bal alanların sayısı kargolardan yaptığımız araştırmalara göre oldukça yüksek ve
hatta Bingöl de istihsal olunan bal ile eşdeğer olduğu gözlenmiştir. Bu durum balda böyle ise üretemediğimiz diğer ürünlerde kim bilir ne durumdadır.
Yerel alanda konum alan esnaftan alışveriş yapmak, belki şu anda istihdam
ve gelir katma değeri katkısı sunacaktır,
ama yakın gelecekte üretim katkısına kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Bu amaçla
Bingöl Ticaret Sanayi Odası bünyesinde
KOSGEB Desteği ile yürütülen “Bingöl’ü
Seviyorum ve Bingöl’de Alışveriş Yapıyorum” projesi ile hem bu alışveriş kültürü
yaygınlaştırılacak, hem de bu alanda konum alan esnaflar ile işbirlikleri ve sağlanması yolu ile kampanya ve kolaylıklar
sağlanacaktır. Amaç Bingöl’ün kalkınması ise bu dışa akan geliri yerele çevirmek
birkaç insanımızın daha istihdam ve gelire
kavuşmasını sağlamaktır
Dört yolda yürümek, burada selamlaşmak ve burada alışveriş yapmak; Bu gün
şikâyetini yapmış olduğumuz pahalılığın
sebeplerini ortadan kaldıracak en güzel
eylem biçimi ve yaşadığımız beldeye karşı bir sorumluluk görevidir. Tabi ki bunu
yaparken pahalı ve kalite standartları konusunda gelen seslere kulak vereceğiz,
ama alış veriş yaptıkça fiyat ve kalitenin
standartlarının yerleşeceğine şimdiden
inanıyorum
Yürüttüğümüz proje alışveriş kültürünü
yerelleştirmek yanı sıra Esnaf ve KOBİ’ lerimiz ile mali ve teknik destek çalışmalarını kapsamakta. Bu alanda Tüm kurum ve
işletmelere Mali mevzuat, Proje, Fizibilite,
Yıllık planlar hazırlama konusunda teknik
bir hizmeti de karşılamış olacağız. Sadece Vatandaşın değil aynı zamanda esnafında bu alışverişin dışa akmasına neden olan mevcut durumunda ki rollerini,
kabahatlerini tespit ederek; ortaya çıkan
sonuçları birlikte dayanışma kültürü ile
aşmamız gerekecektir. Bingöl ilinde dışa
akan alışveriş miktarının içeriye yansıması
ile esnafta oluşacak sürüm ve akar, hem
fiyat istikrarı hem de yeni yatırım ve gelişim katkısı sunarak, kurumsal bir yapılanma ve güçlü bir Bingöl hedefi için ortak
çaba ve çalışmalar başlamış olacaktır.
Bingöl ili yerel gelişmesinin halkın kenti sevmesi ile başlayacağına inanıyoruz.
Destek, gelişim genelden yerele ne kadar
fazla olursa olsun yerel sahiplenme ve
uygulamaya dâhil olmak yetersiz ise, Kalkınma başarısız olur.Bu amaçla BİNTSO
proje amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi için Öncelikle;
• 1.Aşamada esnaf gurupları ile bir araya gelerek sorun tespiti çalışmaları başlatmıştır.
• 2.Aşamada bu sorunların çözümü için
ortak plan ve çalışmalar ile halkında katılımı sağlanarak yerel alışverişin önündeki
engeller belirlenecek, her kesimin kendine düşen rolleri almaları ve bu kapsamda
fedakârlık çalışmalarının başlatılması sağlanacaktır. Kısa sürede yerele dönecek bu
alışveriş kültürü ile yeni dönemde, yeni
yatırım ve bu yatırımlara uygun konum almak üzere istihdam ve nitelikli yaklaşımların, yanı sıra kamu ve özel sektör işbirlik-
leri oluşması beklenmektedir.
• 3.Aşama olarak proje kapsamında ilimize ait 5 alanda fizibilite çalışması
yapılacak, bu fizibilite çalışmaları yatırım
yapacak kişi ve kuruluşlara yol gösterme
açısından sürekli bir öngörü hizmeti desteği sağlamış olacaktır. Bankalar nezdinde krediler, Proje ve yatırım karakteristiklerini incelemek üzere 5 öncelikli yatırım
alanında örnek fizibiliteler oluşturularak
bu kapsamda sürekli bir destek birimi kurulacaktır
• 4.Aşama olarak işletmeler ve esnafın
kurumsal ve projeli yaklaşımlarının altyapısını güçlendirmek ve destek mekanizmaları kurulmak sureti ile 38 saat 10
aya yayılmış bir bilgilendirme süreci başlatılacaktır. Sağlanacak destek mali veri,
bilanço, mevzuat ve teknik destek bilgi
akışından sonra sürekli destek masası ile
kurumsal gelişim mevzuat proje iş planı
konusunda bilgi akışı sağlanarak, kurumsal kapasiteler geliştirilmiş olacaktır. Tüm
çalışmalar 24 ay sürecek, proje sonrası
oluşan bu yapılar Odamız bünyesinde
devam ettirilerek Bingöl e katkı sunmaya
devam edilecektir
Oluşacak bu yapılar ile hem mevcut kısıtlar ortadan kalkacak hem de gelecek
nesil e sürdürülebilir ticari faaliyet ve istihdam desteği sunulmuş olacaktır.Bingöl’ü
seviyorum ve alışverişimi Bingöl’den yapıyorum. Çünkü burada yaşıyorum. Çocuklarım da burada.. dostlarım da burada….
Saygılarımla
Cuma KARAARSLAN
10
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BTSO MESLEK GRUP TOPLANTILARI
Odamıza ait aşağıda isimleri verilen on
meslek grubu bulunmaktadır:
1- Bilgi-İletişim-Kozmetik-Medikal Meslek Grubu
2- Otomotiv-Ulaştırma-Akaryakıt Meslek Grubu
3- Tekstil Ve Mobilya Meslek Grubu
4- Beyaz Eşya - Kuyumculuk Meslek
Grubu
5- İnşaat Tamamlayıcı İşler Ve Mühendislik Meslek Grubu
6- Tarım Ve Hayvancılık Meslek Grubu
7- İnşaat Meslek Grubu
8- Gıda Meslek Grubu
9- Madencilik-İnşaat Malzemeleri-İmalat-Hırdavat Meslek Grubu
10- Hizmet Meslek Grubu
Odamız Kasım-Aralık 2013 tarihleri arasında 10 meslek grubu ile toplantılar düzenlenmiştir. Meslek grup toplantılarının
başlıca gündemleri maddeleri: Meslek komitelerinin görev ve sorumluluklarının hatırlatılması, Nace kodlarına göre her üyenin faaliyet alanlarından en yüksek ciroya
sahip oldukları meslek grubuna geçmeleri,
odamızda bulunan şirket iletişim bilgilerinin
(telefon, fax, cep tel, e-mail, adres) güncellenmesi, meslek gruplarına ait problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin not
alınması, odamızın yapmış olduğu faaliyetler ve yürütmüş oldukları projeler hakkında
bilgilendirmeler yapılması.
Oda meslek grup toplantılarında tespit
edilen problemler ve çözüm önerileri öncelikle raporlaştırıldı. Toplantıların şeffaflığı
ve tespit edilen ortak problemler umuma
mal edilmesi için öncelikle oluşturulan raporlar basınla paylaşıldı. Ayrıca bu raporlar başta Sn. Bakanımız Cevdet Yılmaz ve
Sn. Valimiz İbrahim Taşyapan olmak üzere
ilgili tüm kamu kuruluşları ile resmi yazı
yazmak suretiyle paylaşıldı. Ayrıca ele alınacak olan “Bingöl Kalkınma Platformu”
kurularak Bingöl’e ait temel problemler in
ele alındığı toplantı 21 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Ocak (2014) ayı içerisinde Oda Yönetim Kurulu bu raporlarla ilgili
kamu ziyaretleri yaparak, şubat ayından
itibaren ikinci meslek gurubu toplantılarına
başlamayı hedeflemektedir.
MESLEK GRUP TOPLANTILARINDA
GÜNDEME GELEN BAZI ÖNEMLİ
KONULAR
1- Ülke çapında 42 ilin yer aldığı ve Avrupa Birliğinin neredeyse tamamını finanse
ettiği Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik TKDK projesine Bingöl ilinin dahil edilmesi talep edildi.
2- Ticari olarak şehir merkezi artık mevcut potansiyeli kaldırmıyor, yeni ticari alanlar oluşturulması gerekiyor.
3- Mobilya, Tekstil, İnşaat Malzemeleri,
Oto Galericiler sektörlerinin şehrin dışına
taşınması gereği görüşüldü. Şehiriçinin
rahatlaması, yeni ticari alanların oluşturulması, ilgili sektörlerin önlerinin açılması
için bu sektörlere yer tahsisi öne arzediyor.
4- Şu an için isteklere cevap veremeyen
ve 2015 yılında yürürlüğe girmesi beklenen
ilgili kanuni düzenlemeye göre kapanma
tehditi altında bulunan Toptancılar ve Meyve Sebze Hali için acilen yer tahsis edilmesi gerekiyor.
5- Bingöl ilimizde yerelde alışveriş yapma kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan BİNTSO’nun KOSGEB destekli
“Bingöl’ü seviyorum, Bingöl’den alışveriş
yapıyorum” projesinin etkin olarak hayata
geçirilmesi için tüm kamu kuruluşlarının ve
özel sektörün katılımının sağlanması gerekliliği görüşüldü. Yerelde alışveriş yapılması ciddi gündemde tutularak, kaynakların Bingöl’de kalması sağlanmalı.
6- Bir çok ilde olan Kuyumcular Çarşısının ilimizdede kurularak, sektörün en
büyük problemi olan güvenlik sıkıntısının
giderilebileceği, sektöre hareketlilik getireceği ve şehir turizmine katkı sağlayacağı
ifade edildi.
7- Büyük Baş Hayvancılığı için yatırım
yapanların, yem bitkilerini yetiştirebilecekleri arazi tahsisi konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi talep edildi.
8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu yeni çevre düzeni planına göre
Bingöl için ilan edilen sanayi bölgesi dışın-
da hiçbir sanayi yatırımının yapılamaması,
şirketlerin mevcut kapasitelerini dahi artıramamaları bir diğer önemli konu. Bingöl
için sanayi alanı olarak ilan edilen yerlerin
bir an önce altyapı çalışmalarının bitirilerek, yatırım yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor. İlgili Kamu kuruluşlarından gerekli
çalışmaların biran önce başlatılması talep
ediliyor.
9- Organize Sanayi Bölgesi (OSB)genişleme çalışmalarının tamamlanarak, yatırımcılar için yeni parsellerin ihsas edilmesi
talep edildi. Ayrıca, OSB’nin ulaşım ve yemek gibi temel problemlerinin biran önce
çözülmesi istendi.
10- Bölgenin konumu dikkate alınarak
10’dan fazla işçi çalıştıranlara sağlanan sigorta yardımının 10 dan az işçi çalıştıranlar
için de sağlanması konusunda talepler dile
getirildi.
11- 2009 yılında kurulan Genç Meslek
Yüksekokulunun hala Gençte kurulamamasından ve bu konuda atılmış hala somut
bir adımın olmamasından işadamlarının
duyduğu rahatsızlık ifade edildi.
12- Üniversitemizde labaratuvarlara alınan cihazların şehir dışındaki firmalardan
alındığı, büyük bütçeli projelerinin şehir dışına gittiği ifade edildi. Üniversite Labaratuvarlarının yereldeki firmalar ile birliktede
kurulabileceği söylendi.
13- Bingöl Üniversitesi bünyesinde Teknokent kurularak girişimciler desteklenebilir.
14- Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörü için ihtiyaç duyulan labaratuvarlarının
akredite edilerek Bingöl’deki Labaratuvar
Analiz ihtiyaçlarının Üniversitemiz tarafından karşılanması talep edildi.
15- Üniversite Sanayi işbirliği konusunda toplantılar, seminerler ve çalıştaylar yapılması istendi.
16- İlimizdeki özellikle kırsaldaki ihalelerdeki teminat ve şartnamelerde karşılaşılan
geçici ve kesin teminat üzerine ilave edilen
%4 ek teminatın ve şartname bedellerinin
yüksek olmasının sektörde adeta “Zengini
koruma uygulaması” olarak algılandığı ifa-
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
de edildi.
17- SSK kodları ile İşkur kodları arasında uyumsuzluk olduğu, İşkurun yatırımcıya
sağlamış olduğu destekten, kurumlar arası
kodlama farklılığından ötürü yatırımcıların
faydalanamadıkları ifade edildi.
18- Bingöl’ün lokomotif sektörü olan inşaat sekörünün kum, çakıl ihtiyacını mevcut işletmelerin karşılamadığına değinildi.
Yeni işletmelerin açılması ve gerekli ruhsatların verilmesi hususunda İl Özel İdaresininin sektörün ihtiyacını göz ardı etmemesi talep edildi.
19- Hibe ve destek programlarına sigorta primlerinin dahil edilmesinin yeni istihdamlar oluşturulmasına pozitif yönde katkı
sağlayacağı ve sektörleri ciddi oranda rahatlatacağı ifade edildi.
20- Bingöl’e ait büyük yol ve altyapı
ihalelerinin küçük parçalar halinde ihale
edilmesi ile Bingöllü bir çok firmanın faydalanabileceği, yereldeki firmaları güçlendireceği, yerelde istihdamın artıracağı ve
ihale edilen işlerin daha hızlı biteceği dile
getirildi.
21- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu yeni çevre düzeni planına
göre Bingöl için ilan edilen sanayi bölgesinin bir an önce altyapı çalışmalarının bitirilerek, yatırım yapılabilir hale getirilmesi
talep edildi.
22- Dışarıdan gelen pazarlamacılara
karşı Belediye ve Vergi Dairesinin gerekli
tedbirleri alması istendi.
23- Vergi dairesi, Tapu, Sigorta gibi
kurumların kurum içi eğitimlerin yeterli yapılmadığı, ilgili mevzuatlarda yapılan
değişiklikler hakkında görevlilerin bilgi eksikliklerinden ötürü müteşebbislere ve işadamlarına gerekli konularda yardımcı olunamadığı ifade edildi.
24- Bingöl’de trafik lambalarının çalışmadığı ve kazalara neden olduğu dile getirildi.
25- Bingöl’de toplu taşıma araçlarına ait
durak olmaması problemi dile getirildi.
26- Bingöl Düzağaç köprüsünün iyileştirilmesi istendi.
27- “Bingöl’ü seviyorum, Bingöl’de alışveriş yapıyorum” kampanyası kapsamında
TOKİ’nin yerelden alışveriş yapması, mühendislik hizmetlerini yerelden alması istendi.
28- Belediyenin almış olduğu Mühendislik kayıt harç ücretlerinin çevre illere
göre yüksek olduğu konusu dile getirildi.
29- Organize sanayinin ulaşım probleminin ivedilikle çözülmesi istendi.
30- Jeotermal kaynak işletme hakkının
özel sektöre verilmesi talep edildi.
31- Bingöl Meslek Lisesinde Tekstil bölümünün kurulması istendi.
32- Teşvik belgesi olanların vergi indirim
haklarının vergi dairesince tahakkuku konusunda sıkıntıların giderilmesi istendi.
33- Bingöl Emniyet Müdürlüğünden kuyumculuk sektörüne güvenliğin sağlanmasına yönelik destek vermesi talep edildi.
34- Bingöl’de Kuyumcuların Silah ruh-
11
satı almalarındaki sıkıntıların giderilmesi
istendi.
35- Mobilya ve Beyaz eşya sektörünün
mal indirme-yükleme esnasında trafikte
karşılaşılan problemler konusunda Emniyetten yardımcı olunması talep edildi.
36- Medikal sektörüne ait ödemelerde
ciddi gecikmeler yaşandığı, komşu illerde
bir iki hafta içinde gerçekleşen bu ödemelerin Bingöl’de birkaç ayda ancak gerçekleşebildiği belirtildi. SSK il müdürlüğünün
bu konuda Eczacı bilirkişi görevlendirilmesiyle bu sıkıntının kolaylıkla giderilebileceği
ifade edildi.
37- Bingöl ilinde kavşaklarda kabartmalı yol çizgilerinin yapılması gerektiği ifade
edildi.
38- Organize sanayinin girişindeki yolun
yapılması, yakın zamanda kaza yaşandığı,
bu konuda yetkililerin bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.
39- Büyük ilçelerimizde sadece Ziraat
Bankası’nın olması müteşebbis ve işadamlarına yetersiz kaldığı dile getirildi. Bu
konuda aşağıdaki çözüm önerileri dile getirildi;
a. Ziraat Bankasının nitelikli personel artırımına gitmesi ve Ticari gişe açması,
b. Mümkünse başka devlet veya özel
banka şubelerinin açılması talep edildi.
40- Tarım ve Hayvancılık ile uğraşanlar
kendilerini geliştirmek için ciddi kredi sıkıntıları yaşıyorlar. Banka faizleri ve komisyonlarla ilgili ciddi problemler var.
41- Bankaların anlaşmalı ekspertleri
dışarıdan olup bölgeyi ve yatırımcıları tanımıyorlar. Ekspertiz ücretleri çok yüksek,
sigorta ve DASK fiyatları çok pahalı.
42- Bankaların Bingöl’e yatırımı gündeme almadıkları gözleniyor, bu konuda çalışmalar yapılması talep edildi.
43- Sigortacılar, kişilerin banka kredisi
alırken sigortaları yapma hususunda muhayyer bırakılmaları gerektiğini ifade ettiler.
44- İlimiz deprem bölgesi olmasına ve
deprem sigortası mecburi olmasına rağmen Bingöl’de deprem sigortalılık oranı
%30 civarında olduğu ifade edildi. Bu konuda farkındalık toplantıları düzenlenmesi
talep edildi.
45- Sanayideki hasar tespit ve tamirlerinin doğru fiyatlandırma yapılması gerektiği
dile getirildi. Fiyatların fazla gösterilmesi,
işlerin dışarı gitmesine neden oluyor.
46- Yerel basınımızın güçlendirilmesi ve
yapılan haberlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği söylendi.
47- Hibe kaynaklarının Bingöl’de sıkışan
sektörlerin dışında yeni ve ihtiyaç duyulan
alanlara kaydırılarak zayi edilmemesi için
gerekli tedbirlerin alınması önerisi yapıldı.
Örneğin yumurtacılık üzerine Bingöl’de
yatırım bulunmuyor. Bingöl aynı sektördeki birçok işletmeyi birarada kaldıracak
potansiyeli bulunmamaktadır. Bu nedenle
bazı üreticiler sektörlerdeki sıkışıklıktan
ötürü, geçtiğimiz yıl üretim yapamamışlar.
48- Hibe desteği yatırımcılara geç ulaş-
tığı için alınan makina ekipmana daha fazla
para ödeniyor.
49- Bir çok hibe programı daha çok iş
kurma ile ilgili, fakat iş geliştirme pazarlama konularında destekler az bulunuyor.
Üretim kapasitesini artırma, pazarlama
gibi konularda hibe desteğine ihtiyaç duyuluyor.
50- Tekstil sektöründeki özellikle üretici
firmaların şehir dışında yer ihtiyaçları var.
Tekstilkent kurulması, sektörün sıkıntılarını gidereceği gibi sektöründe gelişmesine
neden olacaktır.
51- Kalkınma ajansı ve diğer hibe desteklerinde KDV ve diğer vergiler, şu anda
yararlanıcı üzerinde kalmakta olup, hibelerin vergiden muafiyeti talep edildi. Hibe
vergi muafiyetinin yatırımcı ve müteşebbisleri hem motive edeceği, hemde hibelerden hibe miktarınca faydalanmaları sağlanacağı ifade edildi.
52- Kalkınma ajansından bir yıl projeden
faydalananların, bir sonraki yıl faydalanmalarını engelleyen mevzuatlarının değiştirilmesi talep edildi.
53- Elektrik mühendisleri odası kanun
değiştiği halde proje vize ücretleri talep
ediyor. Bu konuda yapılan yanlış uygulamanın giderilmesi isteniyor.
54- Gıda sektöründeki işadamlarının
dile getirmiş olduğu, alınan mala %1 KDV,
satarken %8 KDV verilmesi nedeniyle aradaki %7 lik ciddi bir fark var. Bu konuda
kanuni bir düzenleme yapılması talep edildi.
55- Kur artışlarında vergi artışı olması
kuyumculuk sektörünün bir problemi. Kuyumcuların vergi düzensizliğini giderecek
kanuni bir düzenleme yapılması talep edildi.
56- Kuyumcuların döviz alma-satmasında kanunen sıkıntı varken, Bankaların
altın satın alması kuyumculuk sektörünün
problemi olup, bu konuda gerekli kanuni
düzenleme yapılması talep edildi.
57- Bingöl ilimizde K ve D belgelerinin
verilememsi Ulaştırma sektörünün en büyük problemi olarak ifade edildi.
58- İlimizdeki firmaların kurumsal kimliğine kavuşması konusunda Odamızın faaliyetler düzenlenmesi talep edildi.
59- Bingöl inşaat malzemesi tedarikçileri fiyat tespitini sağlıklı yapmıyor. Fiyat
koyarken çevre şehirleri baz almaması farkında olmadan sektörün rekabet gücünü
azaltıyor. Bingöl’de ki inşaat sektörünün
çevre iller ile diyaloğunu artırması gerekiyor.
60- Bingöl’de inşaat sektöründe işbirliği ve güçbirliği yok. Elinde malzemesi olmayan firmalar elinde malzemesi olanlara
maalesef yönlendirme yapmıyorlar. Meslek
dayanışması yerelde sağlanması gerekiyor.
61- Bankacıların en büyük problemleri
muhasebecilerin eğitim eksiklerinden ötürü yapılan işlemlerde meydana gelen aksaklıklar. Muhasebecilerin banka işleyişi ve
proje takipleri ile ilgili eğitim verilmesi talep
edildi.
12
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAĞLAR HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE
YAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
GENÇ CD. GÜLKAYA İŞ HANI KAT.2 N0:3 MERKEZ / BİNGÖL
TEL: 04262131073
CEP: 05322959408
MEHMET EMİN KAYA
BİNGÖL BEYAZ OSGB
İşyeri Hekimi Hizmetleri
İş Güvenlik Uzmanı (A,B,C) Hizmetleri
İşyeri Hemşiresi Hizmetleri
Risk Analiz Raporu Hazırlanması
Acil Eylem Planı Hazırlanması
İş Güvenliği Eğitimleri
İlk Yardım Eğitimleri
Ağır İşlerde Çalışabilir Raporu
İşe Giriş Muayene Raporları
İşyeri Rutin Tetkik İşlemleri
ile tüm işletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri vermenin
gururunu yaşıyoruz
TEL: 0426 245 1021-22 CEP: 0533 575 55 54
KOÇ SOĞUK ÇEŞME LTD. ŞTİ
Mustafa Gündoğdu Mah. Mustafa Gündoğdu Cad. Bengü Apt. No:33 Bingöl
0426 213 7899 (pbx)
www.bingolbeyazosgb.com.tr
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
13
ÖZATEŞ ŞİRKETLER GRUBU
ÖZATEŞ BETON
KONKASÖR TESİSİ
ÜRETİM SEKTÖRÜ
Beton, Kilit Taşı, Kum, Mıcır, Taş Tozu
ÖZATEŞ PETROL İNŞ. HAY. NAK. MAD. GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
ADRES: GENÇ CADESİ ŞİŞLİ SOK NO /2 BİNGÖL
TEL: 0426 213 22 16 / 213 11 18
www.ozatesins.com.tr - www.ozcepetrol.com.tr
İNŞAAT SEKTÖRÜ
Baraj , Konut , Altyapı İnşaat işleri
ÜRETİM SEKTÖRÜ
Tuğla üretimi, Bims üretimi , Beton üretimi, Kilit taşı üretimi ve
Beton Boru ve Baca Elemanları üretimi
ENERJİ ÜRETİMİ
Hidroelektrik santralleri
ADRES : Yenişehir Mah. İnönü Cad. GSM İşhanı No: 22 / 12 Kat : 5 Bingöl
TEL : 0426 213 56 96 - FAKS : 0426 213 28 57
www.uzunyaylagroup.com
[email protected] - [email protected]
YAPI BETON ELEMANLARI
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ZEK-SAN
İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ LTD. ŞTİ.
YAPI BETON
SARAY MH. MUŞ YOLU ÜZERİ 4.KM.YAPI BETON TESİSLERİ MERKEZ / BİNGÖL
Tel : 0426 214 1616 - Faks : 0426 214 2999
Şube : BİNGÖL YOLU 3.KM Kovancılar / ELAZIĞ
Tel/Faks : 0424 611 5212
Vedat Dalokay Cad. Işık Center No:66 D:4 Gaziosmanpaşa (Gop)
Çankaya/ANKARA
Tel : 0312 448 26 76 - Fax : 0312 448 23 78
www.zeksan.com.tr - [email protected]
14
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ
Kimler Başvurabilir? Proje başvurusu,
San-Tez Yönetmeliğinde tanımlanan proje
ortakları adına proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.
Destek Oranları ve Ödeme Şekli; Desteklenmesine karar verilen proje giderlerinin en fazla %75’i Bakanlık, en az %25’i
proje ortağı firma/firmalar tarafından karşılanır. Proje ödemeleri; sözleşmede belirtilen 3’er aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan
proje özel hesabına yatırılır. Projede diğer
kaynaklardan sağlanan hibe ve destekler
proje başvurularında belirtilir. Bu şekilde
sağlanan hibe ve destekler proje bedelinden düşülerek desteklenmeye esas tutar
belirlenir.
Proje Destek Süresi; Destekleme süresi
proje bazında en fazla 36 ay olup projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek
süre verilebilir.
Proje Başvuru Tarihleri; Yıl içinde proje
başvuruları iki dönem halinde kabul edilmektedir. Başvuru dönemleri Genel Müdürlük tarafından internet sitesinden duyurulur.
TEKNOPAZAR
(Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Destek Programı)
Kimler Başvurabilir; Kuruluş yetkilisi
tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile
kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge
ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan
teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve
yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının
desteklenmesine yönelik istenen belgeleri
sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda
Bakanlığa başvuru yapılır.
Başvuru Tarihi; Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar
tarafından yapılacak başvurular için yılda
bir veya birden fazla dönemde başvuru
kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık
internet sitesinden ilan edilir. Başvurular
her ayın başından kabul edilmeye başlanır;
ayın son günü mesai bitiminde sona erer.
Başvuru döneminin son günü resmi ya da
dini tatil ilan edilmesi durumunda Bakanlık
son başvuru tarihlerini değiştirebilir.
TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
Kimler Başvurabilir? Anılan programa;
örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya
da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden
en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir.
Sağlanan Destek: Kanun kapsamında
desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla
100.000,00 TL hibe destek ile bir yıl süre
boyunca desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Sağlanan
destek; belirtilen şartları taşıyan işletmelere yılı bütçesinde bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe
olarak verilmektedir.
Başvuru Şekli; Ön başvurular yılda bir
kez olmak üzere her yıl 01 Ekim– 01 Kasım
tarihleri arasında Ar-Ge WEB Portali üzerinden https://biltek.sanayi.gov.tr ilgili idareye (Genel Müdürlüğe) yapılır. Üniversitelerden ve/veya girişimcilerden yazılı olarak
veya elektronik ortamda gelen talepler
doğrultusunda süre 1 (bir) defaya mahsus
olmak üzere en fazla 7 takvim günü uzatılabilir. Program başvuru başlangıç, bitiş
ve süre uzatımı tarihleri Bakanlık internet
sayfasından (www.sanayi.gov.tr) duyurulur.
AR-GE MERKEZLERİ
Ar-Ge Merkezi Başvuruları ve Değerlendirme Süreçleri; https://biltek.sanayi.gov.
tr adresinde bulunan "Ar-Ge Web Portalı"
üzerinden online olarak yürütülmektedir.
Başvuruların değerlendirme işlemi en geç
60 günde tamamlanmaktadır.
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Bölge Kuruluş Başvuru Dosyasında
Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler; Başvuru Yazısı, Mülkiyet Durumu (Tapu Kayıt
Bilgisi, Onaylı Kadastral Harita), Seçilen
arazinin tahsis ya da satın alma kolaylığını
(durumunu) belirten bilgi-belge
Sağlanan desteklerle alakalı detaylı bilgileri http://www.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
KOSGEB BİNGÖL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile Bingöl
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği protokolü
kapsamında 01 Mart 2010 tarihinde KOSGEB Bingöl Sinerji Odağı kurulmuştur.
KOSGEB Sinerji Odağı yapılanmasında
yapılan düzenleme sonucu 15 Temmuz
2012 yılında Bingöl Sinerji Odağı, KOSGEB Bingöl Temsilciliği’ne dönüştürülmüştür.
Bingöl ilinde Temsilciliğimiz vasıtasıyla
1424 KOBİ’nin KOSGEB veritabanına kayıt işlemi yapılmıştır. KOBİ Proje Destek
Programı kapsamında 16 işletme desteklenmiş ve 864.249,47 TL destek ödemesi yapılmıştır. İşbirliği Güçbirliği Destek
Programı kapsamında ise toplam 15 işletme desteklenmiş ve 1.155.752,06 TL
ödeme yapılmıştır.
Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 13 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup
584 girişimciye Girişimcilik Sertifikası
verilmiştir. Yeni Girişimci Destek Progra-
mı kapsamında 38 girişimciye yeni işyeri
kurma imkânı sağlanmış ve 695.652,55
TL destek ödemesi yapılmıştır.
Genel destek programı kapsamında
Almanya ve İtalya ülkelerine Yurtdışı İş
Gezisi düzenlenmiş ve Yurtdışı iş gezilerine 34 işletme iştirak etmiştir. Tanıtım Desteği, Nitelikli Eleman Desteği, Yurt Dışı İş
Gezisi Desteği, Belgelendirme Desteği
kapsamında ise 61 işletmeye 280.631,86
TL destek ödemesi yapılmıştır.
KOSGEB Bingöl Temsilciliğimiz tarafından 2011 – 2013 yılları arası toplamda
130 işletmeye 2.996.285,94 TL destek
ödemesi yapılmış olup ayrıca 2013 yılına kadar Kredi Faiz Desteği kapsamında
443 işletmeye 37.225.862 TL kredi desteği sağlamıştır.
KOSGEB destek ve hizmetlerinin hedef kitlemiz olan KOBİ’lere daha etkin
ve yaygın olarak ulaştırmak üzere Ağustos 2013 tarihi itibari ile KOSGEB Bingöl
Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz kurulmuş
olup 2014 yılında işletmelerimize destek
ve hizmetlerini yeni yerinde sunmaya devam edecektir.
KOSGEB Bingöl Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak girişimcilerin finansmana
erişim olanaklarını iyileştirme, KOBİ’lerin rekabet gücünü artıma, teknoloji düzeylerini yükseltme, Ar-Ge ve İnovasyon
kapasitelerini geliştirme, işbirliği tesisi
konularında destek mekanizmalarını bölgemizde uygulamaya devam etmekteyiz.
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
15
BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ
Fırat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 14 Temmuz
2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Bingöl, Elazığ, Malatya,
Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesi’nde
faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bingöl Yatırım Destek Ofisi ise 23.12.2010 tarihinde, 2 uzman personelle resmi olarak
faaliyetlerine başlamış ve halen 3 uzman
personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Fırat Kalkınma Ajansı destek programları ile 2010-2013 yıllarında Bingöl ilinde 60
proje ile 20 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiş ve 350 yeni istihdam sağlanmıştır.
Bingöl Yatırım Destek Ofisi tarafından bugüne kadar yürütülen bazı temel faaliyetler:
• Devlet destek ve teşvikleri hakkında
yatırımcıları bilgilendirme ve yönlendirme
hizmetleri, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini takip etme ve ücretsiz danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir.
• Bingöl İŞGEM Projesi: “Ajansımızın,
Avrupa Birliği – Türkiye Mali İşbirliği” çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı,
Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel
Programı kapsamında Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’na sunmuş olduğu “Bingöl İŞGEM” Projesi AB Delegasyonundan
nihai onayı alarak sözleşme imzalanmış
olup Bakanlıkla birlikte ihale dosyası hazırlama süreci devam etmektedir. 5.104.134
Euro bütçeli projenin %85’ini Avrupa Birliği, %15’ini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacaktır. Proje kapsamında
girişimcilere iş kurma süreçlerinde ofis,
atölye, sekretarya, danışmanlık vb. ortak
kullanım imkânları sağlanacaktır.
• Bingöl Tekstilkent Projesi: İlimizin 6.
Teşvik Bölgesinde yer alıyor olmasını özellikle emek yoğun tekstil sektörü için bir
fırsata dönüştürmek amacıyla Ajansımızın
öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Bingöl Bele-
diyesi ve Bingöl TSO’nun katılımlarıyla kurgulanan proje kapsamında çeşitli büyüklükteki tekstil atölyeleri yatırımcılara tahsis
edilmek üzere kurulacak olup, fizibilite süreci bitirilmiştir. Arsa tahsis süreci devam
eden projenin 4.800.000 TL dolayında bir
maliyetle tamamlanması ve yaklaşık 1.000
kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.
• KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: Şimdiye
kadar düzenlenen 6 kursla toplamda 180
kişiye girişimcilik sertifikası verilmiştir.
• Bingöl Yatırım Fırsatları, Bingöl Arıcılık Sektör Araştırma Raporu, Bingöl Karlıova Termik Santral Raporu, Jeotermal
Seracılık Çalışmaları, Yeni Ticaret Kanunu,
OSB Mevzuat Özet Çalışması, Süt ve Süt
Ürünleri Sektör Araştırma Raporu ve Kanatlı Hayvancılık Sektör Araştırma Raporu,
Lojistik Merkez Kurulma Potansiyeli Raporu ve YOİKK Raporu Bingöl Yatırım Destek
Ofisi öncülüğünde yürütülen araştırma ve
raporlama çalışmalarıdır.
• Ekonomi Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle 29 adet yatırım teşvik belgelerinin izlemesi ve 9 adet yatırım tamamlama vizesi
işlemleri yapılmaktadır.
MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON
PROJESİ (MNHRP) ve BİNGÖL’E KATKILARI
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülmekte olan IFAD (International
Fund for Agricultural Development: Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) kredi destekli Elazığ, Bingöl ve Muş illerini kapsayan
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon projesinin bütçesi yaklaşık olarak 77 milyon TL
den oluşmaktadır. Proje ile Bingöl, Elazığ ve
Muş illerinde Murat Nehri havzası alanında
kalan bölümünde seçilecek 25 mikrohavzada doğal kaynak bozulumunun önüne geçmek, havzanın üst kotlarında yaşayan halkın yoksullarını azaltmak amaçlanmaktadır.
Murat Nehri havzası Rehabilitasyon Projesi
kapsamında, Bingöl ilinde 9 mikrohavzada
çalışmalar yapılacaktır.
Proje konusunda bilgi veren Bingöl Üniversitesi Mikrohavza Planlama ekibi Koordinatörü Doç. Dr. Alaaddin YÜKSEL “Murat
Nehri Havzası Rehabiltasyon projesinde
Üniversitemizin planlama aşamasında yer
aldığını, birçok disiplinden oluşan mikrohavza planlama ekibinin Bingöl İli Genç
ilçesi Lediz Mikrohavzasında 2013 yılı içerisinde planını tamamlandığını ve uygulamaların Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü
Koordinasyonunda Bingöl Orman İşletme
Müdürlüğü tarafından başlandığını, 2014
yılı içerisinde de 4 adet mikrohavza planının
yapılacağını” ifade etti. Doç. Dr. Yüksel “Lediz Mikrohavzası, Sürekli, Ardıçdibi, Keklikdere, Meşedalı, Dereköy, Şehittepe, Balgöze ve Yiğitbaşı köylerini kapsamakta olup, bu köylerin yer aldığı
mikrohavzada doğal kaynak bozumunun
yanı sıra köylülerin geçim koşullarını iyileştirecek faaliyetleri de içermektedir. Lediz
Mikrohavzası projesi, Orman (2.100.000
TL), Mera (225.000 TL), Tarım (175.000 TL),
Sulama (5.600.000 TL) ve Enerji (410.000
TL) alt planlarından oluşup bütçesi DAP
Sulama yatırımları ile birlikte yaklaşık 8 Milyon 500 TL’lik bir bütçeye sahiptir. Yapılacak
olan yatırımların çarpan etkisi de düşünüldüğünde, bölgede gelir getirici faaliyetlerde
ekonomik anlamda kırsal kalkınma sağlanacağı görülmektedir.
Mikrohavza Projeleri ile;
• Erozyon, sel ve çığ kontrolü çalışmaları,
• Ağaçlandırma çalışmaları, ceviz plantasyonları,
• Bozuk meşe rehabilitasyon çalışmaları,
• Meyve bahçelerinin kurulması,
• Damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması,
• Güneş enerjili ısıtma sistemlerinin kurulması,
• Toprak sulama arklarının modernize
edilmesi,
• Küçük sulama havuzlarının yapılması,
• Mera ıslah çalışmaları, hayvan barınaklarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.
Mikrohavza Planlama Ekibi adına Proje
Koordinatörü Doç. Dr. YÜKSEL “MNHRP
Projesinin her aşamasında desteğini esirgemeyen Kalkınma Bakanımız Sn. Dr. Cevdet YILMAZ başta olmak üzere, Bingöl Milletvekili Prof. Dr. Eşref TAŞ’a, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerine,
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne, Bingöl
Valiliğine, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü
ve Şefliklerine, Bingöl Üniversitesine, Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Genç Kaymakamlığına, Sivil Toplum
Kuruluşlarına, Köy Muhtarlıklarına, diğer
paydaş kuruluşlara ve herşeyden önemlisi
havzada yaşayan yöre halkına teşekkürlerimizi sunuyor ve projelerin amacına ulaşmasını temenni ediyoruz” dedi.
16
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU BİNGÖL İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞVERENLERE YÖNELİK KURUM HİZMETLERİ (İŞKUR)
1- AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine,
işsizliğin azaltılmasına ve işsizlerin işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı
olmak üzere aktif işgücü hizmetleri verilmektedir. Aktif İşgücü Hizmetleri aşağıdaki programlardan oluşmaktadır:
• İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme
Kursları
• Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri (UMEM) Kursları
• Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik Meslek edindirme kursları
• Meslek Geliştirme Kursları
• Engellilere Yönelik meslek Eğitim ve
Rehabilitasyon Faaliyetleri
• Eski Hükümlü ve Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitimler
• Toplum Yararına Çalışma Programları
• İşbaşı Eğitim Programları
1.1 İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları
İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen mesleki eğitim
kurslarının temel amaçları herhangi bir
mesleği olmayan, mesleğinde yetersiz
olan veya mesleği iş piyasasında geçerli
olmayan İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından belirlenen şartları taşıyan kişilerin;
işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilmesi, mevcut becerilerin
geliştirilmesi veya sahip oldukları mesleklerin değiştirilmesi yoluyla istihdam
edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.
Kurslara Katılma Şartları
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 15 yaşını tamamlamış olmak,
• Mesleğin gereklerine uygun olarak
belirlenen özel şartlara sahip olmak,
• Kurumca düzenlenen kurslara aynı
meslekte daha önce katılmamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak şartları aranır.
Kurs Süreleri
Kursların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek
üzere en az otuz en fazla kırk saat olması
gerekir. Toplam kurs süresi yüz altmış fiili
günü aşamaz.
Karşılanabilen Giderler
Kurslara katılan kursiyerlerin her birine,
katıldıkları her fiili eğitim günü için, miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen
kursiyer zaruri gideri (20 TL) ödenmektedir. Kursiyerleri program süresince genel
sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından yatırılmaktadır.
Kursların Açılması
Kurs açılabilmesi için işyerlerinden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talebin,
il müdürlüğünce yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde, sadece karşılanamayan
kısım için mesleki eğitim kursu düzenlenebilir.
Kurs Sonunda İstihdam Yükümlülüğü
Mesleki eğitim kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin en az % 50’si
kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak
üzere en az fiili kurs süresi kadar istihdam
edilir.
1.2 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri(UMEM) Kursları
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliğinde işyerleriyle
düzenlenen eğitimleri kapsamaktadır.
• İşverenler işgücü-stajyer taleplerini
kurs yönetimine sunarlar, bu talep kurs
yönetimince değerlendirilir, mevzuat çerçevesinde uygun görülmesi halinde kurs
için gerekli çalışmalar başlatılır.
• Kurslar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kuruluna sunularak onaylanması halinde
İŞKUR ile İşveren/Okul arasında sözleşme/protokol imzalanır. >> DEVAMI 17’DE
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
• Teorik eğitim en fazla 3 ay, işbaşı(staj)
eğitimi de en fazla 3 ay olmak üzere toplam eğitim süresi en fazla 6 aydır.
• İşverenler bu programının bitiminde
kursiyer sayısının en az % 90’ını kurs+staj
süresi kadar istihdam etmek zorundadır.
1.3 İşbaşı Eğitim Programları
İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı
işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini
ve/veya mesleki deneyim kazanmalarını
sağlamak amacıyla düzenlenir.
Programa Katılım Koşulları
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 15 yaşını tamamlamış olmak,
• İşverenin birinci veya ikinci derece
kan hısmı olmamak
• Başvuru tarihi itibari ile son 6 ay içinde işbaşı eğitim programı kapsamında
başvurulan meslekte çalışmamış olmak
• Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde; programın yapılacağı
işyerinin kayıtlı veya kayıt dışı çalışanı olmamak
• Emekli olmamak
Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olarak
en az iki çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işyerlerinden 2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1, 11 ve üzerinde çalışanı
olanlar ise mevcut çalışan sigortalı sayısının 1/10’u kadar işbaşı eğitim programı
katılımcısı talep edebilir.
Katılımcıların İstihdamı
İşbaşı eğitim programını tamamlayan
katılımcılardan en az % 20’sinin aynı
meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.
Programın Süresi
Program süresi, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günden
ve 45 saatten, toplamdada 160 fiili günden fazla olamaz.
Program Giderleri
İşbaşı eğitim programı giderleri, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı
her bir fiili gün için ödenen; Katılımcı zaruri giderleri (25 TL), Genel Sağlık Sigortası primleri, İş Kazası ve Meslek Hastalı-
17
ğı primlerinden oluşur.
Katılım Belgesi
Katılımcılarına, katıldıkları programa
ilişkin bilgileri gösterir Katılım Belgesi verilir.
2-İŞVERENLERİN ELEMAN TALEPLERİNİN ALINMASI VE KARŞILANMASI
İşverenlerimiz, ihtiyaç duydukları her
türlü ve nitelikteki elemanlarını hiçbir ücret ödemeksizin kurumumuz kanalı ile
karşılayabilirler. İlanlar internet sayfamızda (www.iskur.gov.tr) yayınlayarak geniş
bir kitleye ulaşabilir. Her işveren için Kurumumuzda görevli İş ve Meslek Danışmanı bulunmaktadır.
3- İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
3.1 Engelli İstihdamına Yönelik Teşvikler (4857 sayılı İş Kanunu-Madde
30)
• Kontenjan dâhilinde çalıştırılan her
bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait
işveren hisselerinin tamamı,
• Kontenjan fazlası engelli çalıştıran işverenler ile yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigorta primine ait işveren hisselerinin
yüzde ellisi, Hazinece karşılanır.
3.2 Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği Yararlanma Şartları (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici
Madde 10 – (Ek: 13/2/2011-6111/74 md.)
• Sigortalı yönünden;
-1 Mart 2011 ile 31 Aralık 2015 tarihleri
arasında işe alınmış olması,
-İşe girişinden önceki 6 aylık dönemde
işsiz olması gerekir.
• İşyeri yönünden;
-6 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave
olması
-Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari
para cezası ve bunlarla ilgili gecikme cezası olmaması
-Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.
• Teşvik Süreleri
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük erkekler ile 18 yaşından büyük ka-
dınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için
48 ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme
kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar
için 24 ay süreyle,
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a)
bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler
arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki
yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve
teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın
(a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından
işe alınmaları halinde 6 ay süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanır.
4-www.iskur.gov.tr SİTESİNDEN YAPILABİLECEK İŞLEMLER
• İş arama kaydı yapılabilir
• Kayıt bilgileri güncellenebilir
• Açık iş ilanları takip edilebilir
• İş başvurusu yapılabilir
• Başvuru ve görüşme sonuçları takip
edilebilir
• İşverenden ve Kurumumuzdan gönderilen mesajlar görülebilir
• Fotoğraflı özgeçmiş oluşturulabilir
• İşsizlik ödeneği başvurusu yapılabilir
• İşgücü yetiştirme kurslarına başvuru
yapılabilir
• İş ve meslek danışmanlığı için randevu alınabilir
Teşvikler ve Kurum Hizmetleri hakkında bilgi almak bunlardan faydalanmak
için Çalışma ve İş Kurumu Bingöl İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir.
18
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ÇALIŞMALARI
2012 yılında kurulan Bölge Müdürlüğü ile 2013 yılında Organize Sanayi
Bölgemizde kurumsal ve yapısal altyapı çalışmalarının tamamlanmasına esas
çalışmalara devam edilmiş olup bu kapsamda yapımı dış kaynak temini ile tamamlanan Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet
Binasına tefrişata esas gerekli demirbaş
mobilya,bilgisayar,vb. malzeme alımları
ile 1 adet hizmet aracı alımı tamamlanmış ve temmuz ayı itibariyle hizmetlerin
bölgede verilmesine başlanmıştır. Ayrıca Bölge Müdürlüğü teşkilatlandırılması
kapsamında 1 idari personel alımı daha
yapılmıştır. Bununla birlikte Organize Sanayi Bölgemize ait imar plan çalışmaları
için 2012 yılında Bölge Müdürlüğümüzce
başlatılan ve 8 yeni sanayi parselinin açılmasını öngören revize imar planın kesinleşmesi ile parselasyon planı hizmet alım
işleri tamamlatılmış, bu kapsamda oluşturulan 12 sanayi parseli ile daha sonra yıl
içerisinde de gereklerini yerine getirmeyen katılımcıların tahsis iptalleri neticesinde, 14 yeni yatırım talepli müteşebbise
tahsis oluşturulmuştur. Yine yıl içerisinde meri imar planında 116 nolu ve diğer
adaları kapsayan tadil imar planı çalışmaları ile 102 ada içerisinde parsel ifraz
işlemleri başlatılmış ve yıl sonu itibariyle
Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakanlığınca
onanıp kesinleşmiş durumla birlikte bu
tadile esas parselasyon çalışmaları Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmeye devam
edilmektedir. Ayrıca Bölge yapısal alt yapı
çalışmaları dahilinde de Bölge ana arter
orta refüj bakım işleri ile giriş tak ünitesi
yapımı ve yeni açılan 119-116 nolu imar
adası için yol alt-üst ve sanat yapısı ile
içme suyu,kanalizasyon, elektrifikasyon
ve telekomünikasyon imalatları yapım işleri tamamlanmıştır.
Bölgemizde sanayi yatırımları açısında
da yaklaşık 10.000 m2 kapalı alanlı, 6
adet yeni ve tevsi yatırım faaliyet konulu
inşaat ruhsatı, Bölge Müdürlüğümüzce
düzenlenmiş olup bunlardan 5'i fabrika
yapısını tamamlayarak, 3 firmaya işyeri
açma çalıştırma ruhsatı düzenlenip üretime başlatılmış ve toplamda 45 sanayi
parselinden 18'i üretime geçmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Organize Sanayi
Bölgemizde yaklaşık 350 kişilik istihdam
oluşturulmuş olup, emek yoğun sektör
olan tekstil faaliyet konulu yatırım tahsisi ile bu sayının 2014 ortalarında 500' e
çıkması beklenmektedir. 2013 yılı direk
ve dolaylı Organize Sanayi Bölge ihracatımız ise yaklaşık 6 milyon A.Doları
şeklinde Orta doğu Ülkelerine gerçekleştirilmiştir. Tüm bu işlerle birlikte Katılımcı firmaların proseslerine esas içme
ve kullanma suyu ihtiyaçları için OSB su
temin,terfi,depolama ve şebeke dağıtım
işleri ile enerji sürekliliği sağlamak için de
Bölge Elektrik Tesis ve Şebekesinin periyodik bakım ve arazı onarım işleri çalışmaları azami gayretle devam ettirilmiştir.
Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımızca, yatırım
talebinde bulanan dosya varlıkları dikkate alınarak temmuz ayında Bölgemizin
genişlemesine ait alınan kararla, bölge
potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, İlimiz mevcut sanayi yapısının
kabiliyetinin artırılması, üniversite - sanayi işbirliği çalışmaları öncülüğünde arge
ile orta ve ileri teknolojili inovatif ürün üretimi, istihdam, ihracat ve katma değerle
bölgesel gelişmiş düzey farlılıklarının
giderilmesinde katkı sunup Ülkemiz kalkınmasında rol oynayarak, bölgenin yükselen güneşi olma hedefini korumaktadır.
KÜNYE
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
BULTENI
İmtiyaz Sahibi
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Yönetim Kurulu Baºkanı Erkan ÇALBAY
Genel Yayın Koordinatörü
Genel Sekreter Hakan BAªBOZKURT
Editörler
Hakan BAªBOZKURT – Hakim DEĞݪGEÇ
İrtibat Bilgileri:
İnönü Mah. Kültür Cad. Polis Evi yanı BİNGÖL
Telefon : 0.426.213 31 63
Faks : 0.426.213 75 94
www.bintso.org.tr
[email protected] - [email protected]
[email protected]
Yayıncı Kuruluº ve Baskı
Bingöl Online Ofset ve Matbaacılık
İnönü Mahallesi Kültür Caddesi Kayalar Pasajı
No: 80/D - BİNGÖL
Telefon: 0426 214 67 67
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
19
2014 YILI TÜRKİYE AÇISINDAN
FIRSAT YILI OLABİLİR
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Küresel kriz, 2013 yılında ABD ve
Avrupa’dan sonra Asya’daki gelişen ülkeleri etkisi altına aldı. Böylece üçüncü ve
muhtemelen son aşamasına geldi. Krizin
başlangıç noktası olan ABD ekonomisinde
ise giderek daha güçlü canlanma sinyalleri geliyor. Bunun sonucunda ABD Merkez Bankası (FED), beş yıldır uyguladığı
genişletici para politikalarına son vermeyi
planlıyor.
Avrupa’daysa ülkelerin dağınık politik
yapısı ve farklı öncelikleri hızlı adımlar atılmasını geciktirdiğinden toparlanma daha
yavaş gerçekleşiyor. Yine de yaklaşık iki
sene sonra Euro Bölgesi’nde ilk ekonomik
büyüme rakamlarının görünmesi olumlu
bir gelişme oldu.
Türkiye’de ekonomide çarklar yeniden
hızlandı. Rekor düzeye ulaşan dış açığın
neden olduğu kırılganlığın sürdürülemeyecek boyuta ulaştığının görülmesiyle alınan önlemler, 2012 yılında ekonomiyi yavaşlatmıştı. Böylece, cari açık ilk defa bir
kriz sonrası değil, uygulanan ekonomi politikayla düşürülebilmişti. Ancak ticaret ve
yatırım da yavaşlamıştı.
Ekonomideki makro temellerin sağlam
tutulması, temkinli büyümeye ağırlık verilmesi sayesinde iş dünyasının güveni yeniden yükseldi. En büyük ihracat pazarımız
Avrupa ekonomilerinde toparlanma da
olumlu etkiledi. Böylece yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki büyüme hızlandı.
2014’e baktığımızda iş dünyasının beklentileri daha olumlu. Küresel iktisadi ortamdaki düzelmelerin devam edeceğini,
petrol fiyatının mevcut düzeyini koruyacağını ve çevre ülkelerdeki siyasi gerginliğin
bugünkünden fazla olmayacağını varsay-
dığımızda, 2014’ün, 2013’e kıyasla daha
iyi bir yıl olmasını bekliyoruz. Öte yandan
seçimlerle birlikte siyasi gündemin öne
çıkması, ekonominin arka planda kalarak
bekleyen yapısal reformların ertelenmesine yol açabilir.
2014 yılı Türkiye açısından fırsat yılı olabilir. Küresel kriz sonrasında hızla toparlanan ekonomi, Avrupa’yla aradaki farkı biraz daha kapattı. Ancak arkamızdan gelen
diğer gelişen ülkeler de en az bizim kadar
ve hatta daha fazla büyüyerek bize yaklaştı. Şimdi onlar da bir süre yavaşlayacak, bu
arada gelişmiş ülkelerdeki durgunluk sona
yaklaşacak. Büyüme tempomuzu yükseltip muhafaza edersek dünya ligindeki konumumuzu daha ileri taşıma fırsatını yakalayabiliriz.
Ama bu fırsatı değerlendirebilmek için
yapmamız gereken ev ödevlerimiz bulunuyor. Türkiye’nin küresel ekonomide başarıya ulaşmış ve bunu sürekli kılabilen şirketlere ihtiyacı var. İhracatımız içinde orta
teknolojili ürünlerin payı artarken ileri teknoloji gerektiren ürün ihracatının payının
azalması, özellikle sanayimizdeki yapısal
dönüşüm ihtiyacını gösteriyor. Yapılması
gereken reel sektöre ağırlık vererek, üretimi, ihracatı milli mesele olarak algılamak
ve artırmaktır. Üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün üzerindeki
yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin
makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz olmalı.
Vergi, eğitim, yargı ve kamu yönetimi reformlarını firmaların sağlıklı büyümelerine
elverişi hale getirecek şekilde tasarlamak
gerekiyor. Bunları başarmanın yolu, kamu
ve özel sektörün bir arada çalışabilmeyi,
kararları ortak tasarlamayı öğrenebilmesinden geçiyor.
2014 yılında yeni bir büyüme hikâyesi
hazırlamaya başlamalıyız. Yüksek hızda
nasıl büyüyeceğimize ve rekabet gücümüzü nasıl koruyabileceğimize ilişkin gündeme geri dönmeliyiz. Düşük tasarruf oranı
engelini nasıl aşacağız? Kamu idaresinde
kurumsal yapıyı nasıl yerleştireceğiz? İş
gücü maliyetlerine dayalı ve giderek kaybettiğimiz rekabet gücümüzün yerine kaliteye ve yenilikçiliğe dayalı rekabeti getirebilecek miyiz?
İşte bu soruların cevapları yeni büyüme
hikâyemizin başlangıcıdır. Önümüzdeki
yeni döneme dair tutarlı, inandırıcı ve hayata geçirilebilir yeni bir büyüme hikâyesi
ortaya koyabilmeliyiz. Bu hikâye, 2023 hedefleri için gerekli atılımları yapabilmek için
de bir yol haritası işlevi görecektir.
Hisarcıklıoğlu’na
EUROCHAMBRES’da
önemli görev
TOBB Başkanı
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan
Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES AB
Genişleme ve Komşuluk Politikası Komitesi Başkanlığı’na
seçildi.?
Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de
gerçekleştirilen
EUROCHAMBRES Başkanlık Divanı
toplantısına katıldı.
Ekim ayında İstanbul'da
gerçekleştirilen
EUROCHAMBRES Genel Kurulu'nda
seçilen Başkan ve Başkan
Yardımcıları ile Başkan Vekillerinin katıldığı ilk toplantıda
görev dağılımı yapıldı.
EUROCHAMBRES Genel
Kurulu’nda tüm oyları alarak
Başkan Yardımcısı seçilen
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Brüksel'deki toplantıda oy birliği ile EUROCHAMBRES AB Genişleme ve
Komşuluk Politikası Komitesi
Başkanlığı’na seçildi.
Seçim sonucuna ilişkin bir
açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Ülkem ve iş dünyamız
adına gurur duyuyorum" dedi.
Hisarcıklıoğlu'nun
görevi, AB genişleme ve komşuluk politikasıyla ilgili olarak
EUROCHAMBRES'in politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi çalışmalarını yönetmek
ve bu kapsamdaki çalışmalarda EUROCHAMBRES’ı, AB
kurumları ve üye devletlerde
temsil etmek olacak.
“HUZUR, KALKINMAYI DA GETİRECEK”
Bingöl’ün, teşvik sisteminde 6.
Bölgede yer almasının büyük bir
avantaj olduğunu ifade eden Vali
Taşyapan, yatırımın artması için en
önemli gerekliliğin huzur ve güven
ortamı olduğunu vurguladı ve ekledi: “Bölgemizde huzur ve güven
ortamı devam ettiği ve kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz
sürece, hem sosyal hem ekonomik alanda kalkınma hızlı bir
ivme ile devam edecektir.”
V
erdiği mülakatta, yıların birikmiş
sorunlarını bir bir çözerken, aynı
zamanda ekonomik kalkınma yolunda da sağlam adımlarla ilerleyen
Bingöl’ün, mevcut yapısı ve geleceğe
dair umutlu bakışını aktaran Bingöl Valisi
İbrahim Taşyapan, kalkınmanın temel gereklilikleri üzerinde durdu.
Ulaşımdan yeraltı kaynaklarının işlenmesine, hammaddelerin işlenme noktalarına ulaştırılmasından organize sanayi
bölgesindeki gelişmelere kadar birçok
önemli konuda şehrin sorunlarına ve yapılması elzem çalışmalara değinen Vali
Taşyapan, proje bazlı faaliyetlerin getirilerine de dikkat çekti.
İşte Vali Taşyapan ile o röportajda öne
çıkan sorular ve aktarılan yanıtlar…
Bingöl’e atanalı henüz bir yıl bile
olmadı. Halkımızın sizleri daha iyi tanıması bakımından öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
Kayseri İli Yeşilhisar ilçesi doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. 4 yıl Müfettişliğin akabinde 1990 yılında Kaymakamlık
mesleğine girdim. Yurdun değişik yerlerinde Kaymakamlık ve Vali Yardımcılığı
yaptım. İçişleri Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünde 5 yıl sürede Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel
Müdür olarak görev yaptım. 9 Mayıs 2013
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Karar ile Bingöl Valisi olarak
atandım. Evliyim. 3 çocuk sahibiyim.
Bir yıl olmadığını söylemiştik, bu süreçte Bingöl’e alışabildiniz mi? Bu süreçte sizi zorlayan bir husus oldu mu?
Bingöl, Doğu Anadolu bölgemizin
önemli illerinden biridir. Bingöl halkı milli
ve manevi değerlerine ve devletine bağlı,
tabiatın çetin şartları ile mücadele ederek
hayatını kazanmaya çalışan fedakâr insanlardan oluşmaktadır. Benim için böyle
bir ortama alışmak hiçbir zaman zor olmaz ve olmadı da. Burada sıcak bir or-
tam bulduğumu ve bu sıcaklığın alışma
süresini çok kısalttığını ifade etmek isterim.
Bingöl İş dünyasını nasıl buldunuz?
Sizce Bingöl iş dünyasının en temel
problemleri nelerdir? Bu problemi aşmak için neler yapılabilir?
İlimizde iş dünyası küçük ve orta ölçekli işletmeler şeklindedir. Yapı, civar ve
benzer büyüklükteki illerden çok farklı
değildir. Temel problem sermaye yetersizliği ve ham madde kaynaklarına uzaklıktır. Bunun çözümü kısa vadede çok kolay
değil, ancak, dışarıdan bölge kaynaklarına yönelik sermaye transferi yapabilirsek
bu sorunu aşmayı kolaylaştırabiliriz.
Bingöl’ümüzün iş dünyasına ait güçlü yönleri ve fırsatları nelerdir?
İlimiz yeni teşvik sisteminde 6. Bölgede bulunmaktadır. Bu bölge yatırım
teşviklerinin en yüksek olduğu bölgedir.
İlimizin coğrafi konumu, Havalimanımızın açılması, karayollarının kesişim noktasında olması, demiryolu bağlantısının
mevcudiyeti ve bununla birlikte organize
sanayi bölgesinin gelişmekte olması yatırım açısından ilimizin avantajlarıdır. Yer altı
zenginliklerimizin bakir bir şekilde duruyor olması ve genç iş gücü varlığı ise ayrı
bir fırsat oluşturmaktadır.
BİNTSO öncülüğünde, Sayın Bakanımız ve Şahsınızın başkanlığında
kurulan Bingöl Kalkınma Platformu
hakkında neler düşünüyorsunuz? Platformun ilimize ne tür katkıları olacağını düşünüyorsunuz?
Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet
Yılmaz’ın öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odamızın büyük katkılarıyla Kalkınma
Platformu oluşturduk ve ilk toplantısını
yaptık. Burada İlimizin imkân ve sorunlarını masaya yatırdık ve bir yol haritası
belirledik. Önceliklerimizi sıralayarak her
toplantıda bir gündem ve çalışma konusu
belirleyerek, İlimizde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım yapacak iş sahiple-
rinin işini kolaylaştıracak bir bilgi birikimi
ve veri tabanı oluşturacağız. Dolayısıyla
yatırımcı her şeyi hazır olarak bulacak ve
yatırım kararı ile yatırımın gerçekleşmesi
arasındaki süre çok kısalacaktır.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası hakkında duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Ticaret ve Sanayi Odamız İlimizin en
önemli kurumlarından birisidir. Ticaret
ve sanayi erbabının bir kurumsal yapısı
olmanın ötesinde İlimizde yatırım ve sanayinin gelişmesine hem katkı sunmakta
hem de tanıtım ve eğitimli iş gücü oluşturma, işletmelerin kurumsal gelişimlerine yardımcı olma konularında hizmet
üretmektedir.
Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi, Fırat Kalkınma Ajansı, Kosgeb gibi önemli
kurumlara hem parasal hem kurumsal
katkı sunmak suretiyle ilimizdeki yatırım
ortamını iyileştirme çalışmalarına destek
vermektedir.
İlimizde yatırımların artması hem işsizliğin azalması ve hem de ilin sosyoekonomik açıdan gelişmesine katkılar sağlayacaktır. Bölgemizde huzur ve güven ortamı
devam ettiği ve kardeşliğimizi ön planda
tuttuğumuz sürece, hem sosyal hem
ekonomik alanda kalkınma hızlı bir ivme
ile devam edecektir. İnsanımıza sahip çıkarak, kardeşliğimizi önemseyerek, birbirimize omuz vererek yürüdüğümüz sürece bütün engelleri kolayca aşabiliriz. Bu
uğurda devletin temsilcisi ve insanımızın
hizmetinde olan birisi olarak üzerimize
düşen her türlü görevi bütün kurumlarımızla birlikte yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu
konuda en büyük destekçi ve paydaşlarımızdan birisi Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Bu vesile ile Bingöllü tüm iş
adamı ve ticaret erbabına ve aracılığınızla
tüm hemşehrilerime ve okuyuculara selam ve hürmetlerimi sunuyorum.
Download

özateş şirketler grubu - Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası