MNHRP Taşra Uygulama Birimi Mayıs -2014 Çalışma Raporu
1. Elazığ İli Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında 110 hektar alanda, 112,9 km terasa;
65.000 adet fidan(karaçam, sedir, zerdali, badem, akasya) dikimi gerçekleştirilmiştir. 15
km. dikenli tel ihata çalışması tamamlanmıştır. Meşe rehabilitasyonu canlandırma kesimi
Kumla Köyünde 60 hektar gerçekleşmiştir. Muş İli Karakütük Mikrohavzasında 30.000 adet
çıplak köklü Sedir fidanıyla ilkbahar dikimleri tamamlanmıştır. 2013 yılı sonbahar aylarında
yapılan dikimlerle, dikilen sayı 54.000 adettir. Alansal ve teras uzunluğu olarak
122ha’lıkbozuk orman ağaçlandırması alanına 86 km terasa dikim gerçekleşmiştir. 40
hektar sahada meşe rehabilitasyonu (canlandırma kesimi) çalışması yapılmıştır. Mayıs
ayında yapılan kontrollerde, bol miktarda kök sürgününün gelmiş olduğu, 2013 yılı
sonbahar aylarında yapılacak bakım çalışmaları ile sürgünlerde seyreltme yapılması
planlanmaktadır. Bingöl İli LedizMikrohavzasında60 km terasa,80 hektar alanda 36.000
adet fidanla(Sedir, Bozardıç, Sarıçam, Meşe) ilkbahar dikimleri yapılmıştır. Meşe
rehabilitasyonu (canlandırma kesimi) 18 ha alanda gerçekleşmiştir. Tüm faaliyetler
kapsamında geliştirilen cetvel aşağıda gösterilmiştir.
MNHRP-2014 YILI GERÇEKLEŞEN YATIRIMLAR
Lediz (Bingöl)
Gerçekleşme
Fiziki
Faaliyetler
Erozyon Kontrolü
Toprak Muhafaza
Uzunluk
(Km)
Fidan
Sayısı
İş
Alan
/Adet/kg (Ha)
Karakütük (Muş)
Gerçekleşme
Fiziki
Finansal
Finansal
TL
Fidan
Sayısı
Uzunluk
İş
Alan
(Km) /Adet/kg (Ha)
TL
Büyükçay (Elazığ)
Gerçekleşme
Fiziki
Kuşhane (Elazığ)
Gerçekleşme
Fiziki
Finansal
Finansal
Fidan
Sayısı
Uzunluk
İş
Alan
(Km) /Adet/kg (Ha)
TL
Fidan
Sayısı
Uzunluk
İş
Alan
(Km) /Adet/kg (Ha)
TL
TOPLAM
Gerçekleşme
Fiziki
Uzunluk Fidan Sayısı Alan
(Km)-Adet İş /Adet/kg (Ha)
0
0
0.00
Erozyon Kont.Top.Muh. Servis Yolu
0
0
0.00
Erozyon Kont Top. Muh. KapatmaDikenli Tel ihata
20
Fidan Dikimi
60
34200
80
82,000.00
8
80
22,000.00
27
1.8
15245
32 15,000.00
28
112
97,000.00
32 13,500.00
87
49445 112
35,500.00
20
2,800.00
1.8
0
20
2,800.00
20
3,040.00
0
3200
20
3,040.00
Mera İyileştirme (Gölgelik ve Tuzluk)
0
0
0
0.00
Mera İyileştirme (Sıvatlar)
0
0
0
132
0.00
138,340.00
Mera İyileştirme(Kapatma)
3200
TOPLAM
0
0
0.00
56 32,500.00
127.4
75,736 146
68,000.00
0
0
0
0.00
56 26,250.00
20
0
78
37,550.00
0
0 118
68,000.00
9
0
40
17,000.00
0
0
0
264
0
0
0
50
0.29
0.2
0
24
8.3
0
0
82
0.00
190,550.00
178,200.00
0.00
0.00
36,456.00
139,284.00
6,829.68
0.00
18,605.00
2,469.00
0.00
0.00
381,843.68
Bozuk Alan Ağaçlandırması-Teras Yapımı
47
Bozuk Alan Ağaçlandırması-Fidan Dikimi
Ağaçlandırma
TL
Erozyon Kont Top. Muh. Teras Yapımı
Mera İyileştirme(Gübreleme)
ORKÖY
Finansal
30,000
68
23,000.00
23
12900
22 12,500.00
57.4
22 11,300.00
14
32836
Bozuk Alan Ağaçlandırması-Servis yolu
6
Bozuk Alan Ağaçlandırması-Kapatma
18
Meşe Rehabilitasyonu(Canlandırma)
Meşe Rehabilitasyonu(Kapatma)
Dikenli Tel İhata
Meşe Rehabilitasyonu(Kapatma)
Dikenli Tel Alımı
TOPLAM
Güneş Enerjisi Üniteleri
Hane İzolasyonu
Enerji Tasarruflu Soba
Kapama Meyve Bahçesi Kurulumu
Plastik Örtü Altı Yetiştiriciliği
Tarlada Sebze Üretimini Geliştirme
Hayvan Barınaklarının İyileştirilmesi
Yem Bitkileri İyileştirme (Yonca)
Yem Bitkileri İyileştirme (Fiğ)
Yem Bitkileri İyileştirme (Mısır)
Arpa Buğday İyileştirme
11,700.00
9
40
27,500.00
40
17,000.00
90
11150
35
5 0.12
12216 0.12
250
TOPLAM
3,625.00
1200
2
2 0.05
9600 0.1
4,956.00
22,464.00
3,360.00
1000
14,000.00
20
67
67,000.00
1275 13
4 0.1 46,728.00
27 0.5
400
4
378.00
1,200.00
23
23,000.00
1 0.02 11,682.00
43 0.8
423 4.3
300
602.00
1,269.00
180
0
0
13,625
12
21,816
0
1,320
823
300
0
710,733.68
GENEL TOPLAM
Finansal Genel Toplam (TL)
Fiziki Gerçekleşme( Alan-Ha)
Fiziki Gerçekleşme Teras Yapımı( Km)
Fiziki Gerçekleşme Servis Yolu (Km)
Fiziki Gerçekleşme Dikenli Tel (Km)
Fiziki Gerçekleşme (Fidan Miktarı)
2.5
31,500.00
58,410.00
3,469.68
88,200.00
60 28,800.00
710,733.68
396
0
0
58.8
125,181
2. Kuşhane ve Büyükçay Mikrohavzası’nda 83 dekar alanda 825 kg fiğ tohumu ile 13 dekar
alanda 70 kg yonca tohumu kullanılarak faydalanıcılara ekimler yaptırılmıştır.
Mayıs ayında yapılan kontrollerde yonca sahalarında çimlenmenin iyi olduğu, yağışlarla
beraber henüz sulama gereksiniminin olmadığı, haziran ayı içerisinde sulanmasına
başlanacağı Elazığ PİE tarafından bildirilmiştir. 300 kg Mısır tohumu satın alması yapılarak
Haziran- Temmuz aylarında ekimi yaptırılmak üzere depolanmıştır. Silajlık mısır ekiminin
ikinci ürün olarak yaptırılacağı, arpa ve buğday hasadı arkasından yapılması ve sulanan
alanlara ekimi yapılacağından haziran ekimlerinde sorun yaşanmaması beklenmektedir.
Lediz Mikrohavzasında 40 dekar alanda 200 kg yonca tohumu ile Balgöze ve Ardıçdibi
Köylerinde ekimleri yaptırılmıştır. İzlenmesine devam edilmektedir. Tüm faaliyetler
kapsamında geliştirilen cetvel ile takibi yapılmaktadır. Muş İli Karakütük Mikrohavzasında
200 dekar alanda 1000 kg yonca tohumu satın alınarak 20 adet faydalanıcıya ekim
yaptırılmıştır. Ekim alanlarının izlenmesine devam edilmektedir. Hasat ile birlikte alansal
verime ve ekonomik etkilerine dair veriler alınacak ve izleme-değerlendirmesi
yapılacaktır.
3. Lediz Mikrohavzasında 9650 adet Elma (5 çeşit), Kiraz (2 çeşit) ve Armut (2 çeşit)
fidanlarıyla yaklaşık 200 da sahada dikimleri yaptırılmıştır. 1500 adet Şebin-Bilecik-Kaman
Ceviz kültürleriyle 150 da alanda dikimleri yaptırılmıştır.
Dikimler kontrollü yaptırılmış olup izlenmesine devam edilmektedir. Güneydoğu
Fidancılıktan alınan fidan miktarı 10850 adet olup, bunun 9650 adeti Lediz, 1200 adeti
Karakütük Mikrohavzasına dikilmiştir. Fidanlarda tutma başarısı %90’lar seviyesinde olup
faydalanıcı tarafından sulama ve bakımlarının yapılması takip edilmektedir.
Karakütük Mikrohavzasında 1200 adet elma (3 çeşit) fidanlarıyla 20 da sahada kapama
meyve bahçeleri tesis edilmiştir. 1- 1,5 ve 2 da büyüklüğünde yapılan kapama meyve
bahçesi tesislerinin izlenmesine devam edilmektedir. Fidanlarda tutma başarısı %90’ların
üzerinde gerçekleşmiştir.
Yatırımların faydalanıcı tarafından sahiplenilmesi proje çalışanları olarak hepimizi
memnun etmektedir.
4. Büyükçay Mikrohavzası’nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ’ne ait 150 da alanın yaklaşık 125
dekarlık kısmında 1270 adet Maraş-18 Ceviz kültürüyle “Gelir Getirici Tür
Ağaçlandırmaları” kapsamında meyve bahçesi kurulumu gerçekleşmiştir. Fidanlarda bahar
yağmurlarıyla birlikte tutma başarısı %90’ın üzerindedir. Sulama konusunda Sarıkamış KTK
ile henüz mutabakata varılamamış olsa da sahiplenilmesini sağlayacak modeller üzerinde
çalışılmaktadır (Köyde oturan hanelere, sulama ve bakımlarını yapmak üzere belirli
sayılarda zimmetlemek).
5. Büyükçay, Karakütük ve Lediz Mikrohavzalarında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla 12 adet fiziki ve mali şartları uygun olan istekliler
belirlenmiştir. Sera tesislerinin kurulumu gerçekleştirilmiş olup, muayene kabul ile birlikte
ödeme evrakları hazırlanacaktır.
6. Planlaması yapılmaya başlanan Elazığ’da 2, Bingöl’de 3, Muş’ta 2 adet olmak üzere 7 adet
mikrohavzada toplam 36 köyde Sor-Sap-Çöz toplantıları planlandığı şekilde 16.05.2014
tarihinde bitirilmiştir. Kurumsal ve diğer kurum katılımları büyük ölçüde sağlanmıştır.
Planlama ekipleri İş Akım Şemasına uygun olarak planlama faaliyetlerine devam
etmektedirler. Açık ihale ile planlama işini alan 3 firma ve Bingöl Ünv. MHPE, taslak
haritalarını oluşturmuş olup, toprak profilleri açılmaya başlanmış, OR-BİL MHPE, Elazığ
Baltaşı Mikrohavzası toprak numunelerini Güneydoğu Ormancılık Araştırma
Müdürlüğü’ne teslim etmiştir. Tüm toprak analizlerinin Araştırma Müdürlüğü’nde
yapılmasına karar verilmiştir.
7. Tamamlanan Sor-Sap-Çöz toplantıları sürecinde Varto Kaymakamlığı’na TUB birimi, Muş İl
Odak Noktası, Muş PİE, Pusula Mühendislik MHPE katılımıyla MNHRP, bütçesi, amaçları,
hedefleri, yapılması planlanan yatırımlar ve köylerde yapılacak toplantılar hakkında
detaylı bilgi verilmiştir. Projenin katılımcı ve entegre özelliğinden bahsedilerek, doğal
kaynakların rehabilitasyonu ve korunması ile faydalanması kısıtlanan köylerde gelir
düzeyini arttırıcı bir takım yatırımlar yapılmasının planlanacağı konularında bilgi
aktarımında bulunulmuştur.
8. Sor-Sap- Çöz toplantılarında proje kapsamında bütçeyi zorlayacak tarımsal sulama
ihtiyaçları ön plana çıkmaktadır. Tarımsal sulama suyundan sonra temiz içme suyuna
erişim ve içme suyu şebekelerinin yetersiz oluşu ile kanalizasyon istekleri dikkati
çekmektedir. Elazığ İli köylerinde daha iyi yaşam koşullarına yönelik istekler (köy yolları
parke taşı, sağlık ocağı ve sağlık memuru) ile çiftçi eğitimi ve bayanlara yönelik meslek
edindirme eğitimleri ağır basmakta iken, Bingöl köylerinde tarımsal iyileşme ve gelir
düzeyinin yükseltilmesine yönelik istekler ile yayla yollarının tesisi ve onarımı ön plana
çıkmaktadır. Muş İli’nde hayvansal üretimde iyileşme, hayvan içme suyu yapıları ve kaba
yeme olan istekler ile mera iyileştirme faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Proje kapsamında
yatırımlara konu olmayan, ancak yatırımı etkili olabilecek Elazığ İli Baltaşı, Bozçanak,
Keklikdere ve Karasalkım köyleri ile Bingöl İli Çapakçur Mikrohavzası köylerinde süt
toplama tankları ile üretilen sütü daha iyi pazarlama yolları, üretilen meyveleri soğuk hava
deposu kanalıyla muhafaza ederek pazara çıkarma istekleri, yöresel odun dışı ürünleri
paketleme ve pazara sunma tesis istekleri oluşmaktadır. Bingöl ve Muş köylerinde konut
problemleri, Köylerde dededen, babadan kalma tapu intikallerinin yapılmadığı, kadastral
sorunların çözümü talepleri oldukça fazladır. Genel olarak toplantılar yapılan köylerde
tarım ve hayvancılık üzerine eğitim açığı dikkati çekmektedir. Bazı köylerde köy yerleşim
alanı peyzaj onarımı istekleri çarpıcı istekler arasındadır.
9. Bingöl ve Elazığ İllerinde MNHRP kapsamında yapılacak olan makine ile teras yapımı
işlerine dair ihale süreci gerçekleşmiştir. Sözleşmeler imzalanarak saha teslimi yapılmıştır.
Elazığ Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında toplam 1000 Ha sahada, 510 km teras
yapımı ve 25 km Servis yolu yapımı ihalesi 309.000,00TL’ye ihale edilmiştir. Bingöl Lediz
Mikrohavzasında Teras yapımı ve dikenli tel ihata ile erozyon kontrol sınai tesisleri yapım
işi birlikte ihale edilmiş olup, 316.000,00 TL’ye ihale edilmiştir. Sözleşmeler imzalanarak
çalışmalara başlanmıştır.
10. Muş İli Karakütük MH’nda, Umurca Köyü’nde Köylü’ler ile mutabakat sağlanarak 170 da
mera kapatması yapılarak, 3200 kg Amonyum-Nitrat gübrelemesi yapılmıştır. Tam bir
münavebeli otlatma sağlanamasa da Planlı otlatmaya geçilmiştir. Koçköy’de 40 dekar
mera kapatması yapılmıştır. Gübreleme uygulanmamıştır. Yabancı ot temizliği yapılması
planlanmaktadır.
11. Bingöl İli Lediz MH’nda 50 ha alanda mera kapatması yapılacaktır. Gübreleme gerekli
görülmemiş olup, örtü gelişimi ve çayır verimindeki etkisi tespit edilecektir. Yabancı ot
temizliği ve taş temizliği yapılması planlanmaktadır.
12. Muş Karakütük Mikrohavzası’nda oyuntu tahkimatları kooperatif kanalıyla
yaptırılmaktadır. Erozyon kontrol sınai tesisleri çalışmalarına başlanmıştır.
TUB birimi olarak yapılan inceleme ve kontrollerde kuru duvar eşik tesislerinin tam olarak
tekniğine uygun olmadığına (temel kazısı ve yan kazıların (yamaç) yetersiz olduğuna,
duvar yüksekliklerinin orantısız veya yetersiz olduğuna), mikrohavza planında enine
yapılar hesabının gözden geçirilerek tesis aralık ve sayılarının yeniden hesaplanması
gerektiğine, bu konuda plan yapımcısı Bingöl Ünv. MHPE’den destek alınması gerektiğine,
uygulanan kafes tel eşiklerin tekniğine uygun olmakla birlikte, enine yapılar hesabının
gözden geçirilerek, gerekirse sayı ve aralıklarının yeniden hesaplanması gerektiğine
kanaat getirilmiştir. Erozyon kontrol tesislerini konu alan uygulamalı bir eğitime ihtiyaç
olduğuna kanaat getirilerek haziran ayının ikinci haftasında proje il ekipleri, ilgili ATM ve
işletme şeflerinin katılımı ile Elazığ ilinde bir eğitim planlanmıştır.
13. Muş Karakütük Mikrohavzasında 90 adet (Nisan ayı raporunda 89 adet olarak eksik rapor
yapılmıştır) su ısıtma amaçlı güneş enerjisi ünitesi montajı tamamlanmış olup muayene
kabulü yapılarak hakkediş dosyası hazırlanarak MUB’a gönderilmiştir. Elazığ Kuşhane ve
Büyükçay Mikrohavzaları için 90 adet güneş enerjisi ünitesi montajına başlanmıştır. Mayıs
Ayı sonu itibariyle 50 civarında montaj gerçekleşmiştir. Tüm faaliyetleri gösterir cetvel
düzenlenerek yukarıda verilmiştir. Rapor ekinde ayrıca sunulacaktır.
14. Elazığ, Bingöl ve Muş PİE ekipleri ile Mart ayında yapılan toplantılar neticesinde iş
programlarına ve çalışma usul ve esaslarına uyulması konusunda Nisan-Mayıs ayında
gelen raporlar ve çalışmalar doğrultusunda uygulamada birliğinin büyük oranda sağlandığı
gözlenmiştir. Buna göre:
 Proje il ekiplerinin planlanan mikrohavza haritalarını ve iş takvimlerini uygun ölçekte
baskı alarak büroda uygun yerlere asılmasını sağladıkları izlenmiştir. Planlanan ve
planlanacak olan mikrohavza köylerine sık ziyaretlerde bulunularak faydalanıcı
listelerinde yer alan isimlerle yatırımlara dair mutabakatların net bir şekilde ortaya
konulduğu,
 Haftalık çalışma programlarının zamanında ve daha etkili şekilde düzenlendiği,
kapsamlı ve zengin bir anlatımla her bir uzman tarafından ayrı ayrı olacak şekilde
raporlanmasına dikkat edildiği, MNHRP- Web sayfasına uygun taslak halinde haftalık
olarak hazırlandığı, çalışmalarını anlatan raporların daha da açıklayıcı ve sorunlartespitler-çözüm önerileri ve yapılan faaliyetler sonrası gerçekleşme ve etki izleme
şeklinde kuracakları cümleler ve zengin bir anlatımla raporlanmasına daha da özen
gösterilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.
15. Veteriner hekim danışmanların köylerde hayvancılık ile ilgili kontrolleri yaptıkları, hayvan
barınaklarında iyileştirme yatırımlarına dair tespitlerini yaptıkları, Haziran ayı içerisinde
idarenin vereceği uygun görüş ile ya il bazında ya da toplu olarak ihale edilmesi
beklenmektedir. Faaliyetlerin etki derecesi takip edilerek faydalanıcıda ortaya çıkan
değişimin sayısal verilerle takibi sağlanacaktır.
16. Muş Karakütük MH’nda 9600 adet domates fidesi (0,35KRŞ/adet) dikimleri
tamamlanmıştır. Tarlada sebze üretiminin geliştirilmesine dair yatırımdan 10 da alanda 15
adet faydalanıcı yarar sağlamıştır.
17. Lediz Mikrohavza Köyleri’nde tarlada sebze üretiminin iyileştirilmesi amacıyla Tarım Kredi
Kooperatifinden 3000 adet domates, 6000 adet biber, 1600 adet salatalık fidesi dikimleri
gerçekleştirilmiştir. Tarlada sebze üretiminin geliştirilmesine dair yatırımdan 15 da alanda
15adet faydalanıcı yarar sağlamıştır.
18. Özellikle Muş İli Varto ilçesinde bulunan 22 nolu mikrohavza ve Bingöl ili Merkez ilçesi 49
nolu mikrohavzada çalışan Mikrohavza Planlama Ekibinin güvenlik ile ilgili bazı endişeleri
ortaya çıkmış olsa da şimdiye kadar planlamada herhangi bir gecikme yaşanmamıştır.
19. Veteriner Hekim danışmanlara köylerde yapacakları acil müdahale konusunda, hayvan
sağlığında gerçekleşmesi olası bir olumsuz olay karşısında hayvan sahibi ile kurum
arasında düzenlenecek tutanakların bağlayıcı olamayacağı, veteriner hekim ve projeye
zarar vermesi ihtimali, yapılacak uygulamanın hayvancılık mevzuatı gereği TARGEL ile
görevlendirilen Veteriner Hekim uzmanların faaliyet alanına müdahale yaratmasının söz
konusu olduğu, bundan dolayı doğrudan müdahale yerine ilgili TARGEL veteriner
hekimine vatandaşın ulaşması şeklinde çözüm olunabileceği, proje veteriner hekimlerinin
köylerde yapacağı çalışmanın teşhis ve yönlendirme şeklinde olabileceği kanaati
güçlenmektedir. Mayıs ayı içerisinde konunun MUB tarafından irdelenerek projede çalışan
veteriner hekimlerin de görüşleri alınarak bu kanaat oluşmuştur.
Rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.02.06.2014
Hüseyin DİNÇER
Bölge Müdür Yardımcısı/ MNHRP Proje Saha Yöneticisi
Şahin İNCEDEMİROĞLU
MNHRP Proje Yönetici Yardımcısı
Oğuz Kağan NARİÇİ
Orman Mühendisi
Download

MNHRP Taşra Uygulama Birimi Mayıs