BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAYRD [BAYRD]
10.06.2014 13:58:22
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu:
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
: Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
: AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş.
: 4,8084
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu : Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
Başlangıç Saati
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
Bitiş Saati
:
:
:
:
11.06.2014
10:00
24.06.2014
17:00
" BAYSAN Trafo Radyatörleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla AGM
Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU" ve
''YATIRIMCI
TALEP
FORMU
''
ekte
pdf
olarak
verilmektedir.
Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait paylar için 1 TL nominal değerli pay için pay alım
teklifi fiyatı olarak belirlenmiş olan 4,7195 TL bedel, pay alım teklifi işleminin tamamlanması gereken sürenin
28.04.2014 tarihinde dolduğu dikkate alınarak, pay alım teklifi işleminin fiilen başladığı 11.06.2014 tarihine
kadar 28.04.2014 tarihinden sonraki her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR
oranının (her gün için ilgili tarihteki yıllık TRLIBOR oranı) % 50 fazlası ile hesaplanan faizin eklenmesi
suretiyle 1-TL nominal değerli bir pay için belirlenen pay alım teklifi fiyatı 4,8084 TL'dir.
Ek'te yeralan "Payların Gönüllü/Zorunlu Pay Alım Teklifi Yoluyla Devralınmasına İlişkin Bilgi Formu"
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış form ile aynı içerikte olup, onaylı nüshada yer alan bilgiler ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bu formda yer alan bilgiler arasında olabilecek farklılıklardan ve
eksikliklerden bu formu sisteme gönderen şirket sorumludur.
Download

Pay Alım Teklifi Açıklama