YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 11.03.2014 20:17:38
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
1 MUSTAFA ÇİNER
2
MUSTAFA TEOMAN
ÇELEN
YAPI KREDİ SİGORTA
A.Ş.
YAPI KREDİ SİGORTA
MÜDÜR
A.Ş.
UZMAN
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım
Kuruluşu
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
Başlangıç Saati
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
Bitiş Saati
11.03.2014
20:12:44
11.03.2014
20:13:52
: Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
: Allianz SE
: 18,8114
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
:
A.Ş.
: 12.03.2014
: 08:45
: 25.03.2014
: 17:00
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. PAYLARININ GÖNÜLLÜ/ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ
YOLUYLA ALLIANZ SE TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ
BİLGİ FORMU" ekte pdf olarak verilmektedir.
Yapı Kredi Sigorta A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Allianz SE tarafından
devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Mart 2014 tarihli ve
29833736-110.05.01-503 sayılı yazısı ile onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nu
ekte bulabilirsiniz. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu şirketimiz web sitesi
www.yksigorta.com.tr de yayımlanmaktadır. Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü
boyunca sürecek, 12 Mart 2014'te başlayıp, 25 Mart 2014 günü sona erecektir. 1 TL
nominal değerli hisse başına teklif edilen fiyat TL 18,8114 olarak belirlenmiştir. Pay
alım teklifi bilgi formu ve talep formu aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin www.garantiyatirim.com.tr adresinde de yayımlanmaktadır.
Ek'te yeralan "Payların Gönüllü/Zorunlu Pay Alım Teklifi Yoluyla Devralınmasına İlişkin
Bilgi Formu" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış form ile aynı içerikte
olup, onaylı nüshada yer alan bilgiler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen
bu formda yer alan bilgiler arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden bu
formu sisteme gönderen şirket sorumludur.
Download

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 11.03.2014 20:17:38 Pay