Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/03/2015 tarih ve 7/328 sayılı toplantısında, kurucusu
olduğumuz İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Trademaster Serbest Yatırım Fonu'nun İş
Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilmek üzere, İş Portföy
Hedef Serbest Fon unvanıyla İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin
verilmiştir. Devredilen fona Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından portföy saklama hizmeti
verilecektir. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü ise İş Portföy
Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir. Değişiklikler 04/05/2015 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanacaktır.
Download

Sermaye Piyasası Kurulu`nun 13/03/2015 tarih ve 7/328 sayılı