Mobil Test Sonuç Sistemi
Nasıl Kullanılır?
Takdim
Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler,
Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması
beklenemez. Hedefe ulaşmaksa sadece çalışmakla olmaz. Çalışılacak materyallerin de doğru
seçilmiş olması gerekir. Bunun bilincinde olan Zambak Yayınları okul yayıncılığında uzman
kadrosuna bu yayınları hazırlattı.
Zambak Yayınlarının temel amacı, öğrencinin okulda gördüğü derslere yardımcı olmak, bu
derslerle ilgili bilgilerini artırmak ve öğrendiklerini pekiştirmektir. Bu kitaplar hem sınıf içi
etkinliklerde hem öğrencinin kişisel çalışmalarında vazgeçilmez bir kaynaktır.
Zambak Yayınları okul yayıncılığına yeni bir bakış açısı getirdi. Kitaplardaki üslup, bir okul kitabı
kadar kavratıcı, bir dershane kitabı kadar pratiktir.
Zambak Yayınları öğrencilerin düzeylerindeki farklılığı dikkate alarak kitap içinde her öğrenciye
uygun yöntemler geliştirdi. Anlatımda anlaşılırlık hedef alınarak dil ve anlatımda yalınlıktan asla
taviz verilmedi. Değerlendirme bölümlerinde her öğrencinin düzeyine uygun sorular hazırlandı.
Sorular kolaydan zora doğru gidecek biçimde düzenlendi. Böylece öğrencilerin hedeflerine
emin adımlarla yaklaşmaları amaçlandı.
Zambak Yayınları, okul yayıncılığında kendini kanıtlamış yazarlar tarafından hazırlandı. Yıllarını
öğrenci yetiştirmekle geçirmiş bu deneyimli kadro, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını
göz önüne alarak onlara en yüksek verimi kazandıracak bir yöntemle kitaplarını hazırladı. Bu
kitaplar sayesinde hem okul derslerinde başarıyı yakalayacak hem de sınavlar için iyi bir temel
oluşturacaksınız.
Zambak Yayınları hazırlanırken birçok öğrencinin ve öğretmenin önerileri dikkate alındı.
Onların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendini yeniledi. Yayıncılıkta görselliğin önemini bilen
Zambak Yayınları, anlamayı kolaylaştıran ve çalışmayı zevk haline getiren her türlü görsel
materyali kitaplarına yansıttı. Bu kitaplarla çalışırken sıkılmayacak, öğrenmeyi eğlenceli hale
getireceksiniz.
Zambak Yayınları okul öncesinden Lise son sınıfa kadar, okulun her kademesine seslenen
yayınlarıyla geleceğin başarılı öğrencilerini yetiştirmeyi kendisine bir görev bildi.
Zambak Yayınlarını tercih eden değerli öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılar
dileriz.
YAYINEVİ
İLK SÖZ
Bir soru bankasını bitirmek ve soruları tam manasıyla anlayarak çözmek, biyoloji sınavlarında başarılı
olmak için olmazsa olmaz kurallardan biridir. Soru bankasındaki testleri çözerken bazı konuları unutmuş
olmak, bir konu kitabına bakmayı gerektirir. Biz de tam burada devreye girerek yeni bir soru bankası
tarzı geliştirelim dedik ve elinizdeki kitabı hazırladık. Kitabımız hem bir soru bankası hem de özet konu
anlatımlı bir kitap olarak hazırlanmıştır. Her sayfanın yan tarafında bulunan boşluklara soru çözerken
gerekli olan bilgileri yazdık. Bu sayede soru çözerken takıldığınız konu bilgisini hazır bulmanızı sağladık. Bu sayede bir soru bankasını daha hızlı ve daha iyi öğrenerek çözebileceğiniz bir hale getirmiş olduk.
Her testin yanındaki boşluklarda konu tekrarı, unutulabilecek bir bilgi ve bazen de konuyu çok güzel ifade eden şekiller kullandık. Her konuyu ayrı ayrı tarayabileceğiniz çok sayıda test sorusu ekledik. Bütün
bunlara ek olarak boşluk doldurma şeklinde sorular da ekleyerek testten sıkıldım bir de başka şekilde
soru çözeyim dediğiniz anlar için sorular hazırlamış olduk.
Soru bankasındaki konuların testlerini tam bitirdim dediğiniz anda ise son kısımda karşınıza genel tekrar testlerinin çıktığını göreceksiniz. Bu testlerdeki sorular bütün konuları kapsadığı için biyolojinin tamamını öğrenme durumunuzu belirleyecektir. Genel tekrar testlerindeki soruların karışık olması sayesinde ise YGS ve LYS sınavlarına daha uygun bir soru çözme tarzıyla hazırlanmanızı istedik. Genel
tekrar testlerinin yanlarındaki boşluklarda bulunan çıkmış sorular ve çözümleri ile de sınav sorularından bazılarını görmüş olacaksınız.
Kitabımız üniversite hazırlık adayları için ideal bir soru bankası olarak düşünülmüştür. Ancak unutmayın ki her şey sizlerin elinde. Soruları çözmek ve konuları öğretmek için biz elimizden geleni yaptık sıra sizde ...
Bütün sınavlarda hayal ettiğiniz başarılara ulaşmanız dileğiyle ...
BİYOLOJİ YAYIN KURULU
Bu kitapla ilgili değerlendirmelerinizi
bize ulaştırırsanız seviniriz.
Faks: 0 216 520 24 90
Ayhan Kuşak
Erdal Kır
Hüseyin Çağlayan
Adem Kolçak
Tan Erdoğan
icindekiler
,
ÜNİTE 1 : CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ, BESİNLER VE HÜCRENİN YAPISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BÖLÜM 1 : Biyoloji Bilimi, Canlılık ve Besinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BÖLÜM 2 : Canlılığın Temel Birimi “HÜCRE”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÜNİTE 2 : NÜKLEİK ASİTLER, PROTEİN SENTEZİ, ENZİMLER, METABOLİZMA VE ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
BÖLÜM 1 : Nükleik Asitler ve Protein Sentezi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BÖLÜM 2 : Enzimler, Metabolizma ve ATP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ÜNİTE 3 : BİYOSİSTEMATİK VE CANLI GRUPLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BÖLÜM 1 : Biyosistematik, Bakteri ve Arke Alemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BÖLÜM 2 : Ökaryot Canlı Gruplarının Genel Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ÜNİTE 4 : DÜNYA ORTAMI VE CANLILAR “EKOLOJİ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
BÖLÜM 1 : Yaşanabilir Çevre, Ekosistem Ekolojisi ve Madde Döngüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
BÖLÜM 2 : Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, Biyomlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ÜNİTE 5 : CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
BÖLÜM 1 : Hücre Solunumu: Enerjinin Açığa Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BÖLÜM 2 : Fotosentez: Enerjinin Bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÜNİTE 6 : BİTKİ BİYOLOJİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
BÖLÜM 1 : Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları ve Bitki Fizyolojisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
BÖLÜM 2 : Tohumlu Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Gelişme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ÜNİTE 7 : HAYVAN BİYOLOJİSİ VE İNSAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
BÖLÜM 1 : Sindirim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
BÖLÜM 2 : Gaz Alış Verişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
BÖLÜM 3 : Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
BÖLÜM 4 : Boşaltım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
BÖLÜM 5 : Destek ve Hareket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
BÖLÜM 6 : Sinirsel Denetim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
BÖLÜM 7 : Duyu Organları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
BÖLÜM 8 : Endokrin Sistem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ÜNİTE 8 : HÜCRE BÖLÜNMELERİ, CANLILARDA ÜREME VE GELİŞME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
BÖLÜM 1 : Hücre Bölünmeleri, Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
BÖLÜM 2 : Hayvanlarda ve İnsanlada Üreme ile Gelişme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ÜNİTE 9 : KALITIM BİLİMİ, EVRİM, BİYOTEKNOLOJİ VE CANLILARDA DAVRANIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
BÖLÜM 1 : Mendel Genetiği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
BÖLÜM 2 : Modern Genetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
BÖLÜM 3 : Biyoteknoloji, Evrim ve Canlılarda Davranış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
GENEL TARAMA TESTLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
CEVAP ANAHTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Test
1.
Not
Bitkilerin fotosentez hızının artmasında, şu faktörler etkili olur:
I. Enerji kaynağı
ç B
itkiye ulaşan ışık şiddetinin artması
II. Hidrojen kaynağı
itkiye ulaşan su miktarının artç B
ması
ç B
itkiye ulaşan karbondioksit
miktarının artması
ç O
rtam sıcaklığının uygun değere ulaşması
ç B
itkideki yaprak veya klorofil sayısının artması
Yapraklardaki fotosentez sırasında glikoz sentezlemek için gerekli olan;
4
4.
Bir bitkide fotosentezi etkileyen faktörlerle ilgili olarak, aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde,
fotosentez hızı diğerlerinden daha fazla olur?
DDD_0310010208_1
Yaprak sayısı
Fazla
Az
Fazla
Fazla
Az
Az
C) Az
Fazla
Fazla
D) Fazla
Fazla
Az
E) Az
Az
Az
A) B) gibi verilenlerden hangilerinin granumlardan
stromaya aktarımı yapılır?
AAA_0310010207_1
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
2.
Kütikula kalınlığı
IV. Oksijen kaynağı
D) I, II ve III E) I, II ve IV 5.


Stoma sayısı
III. Karbon kaynağı
Aşağıdaki şekilde fotosentez ve solunum arasındaki hücresel ilişki gösterilmiştir.
Bitkilerin fotosentez hızının ışık şiddeti ve karbondioksit yoğunluğuna bağlı değişim durumu, aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
­€
‚




­€ €     

 
Buna göre, 1 ve 2 numarayla belirtilen kısımlara
aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?
AAA_0310010301_1
1
2
Buna göre, aşağıdaki ortam şartlarının hangisinde bitkinin fotosentez hızı en düşük olur?
EEE_0310010208_2
Işık şiddeti
CO2 yoğunluğu
A) Orta
A) Glikoz+O2CO2+H2O
Not
Işık enerjisi serbest bir enerjidir ve
hiç bir canlı varlık tarafından doğrudan kullanılamaz. Ancak yeryüzündeki enerji kaynaklarının temel
kaynağı güneştir.
Güneş enerjisinin canlılar tarafından kullanılabilmesi için dönüşüm
geçirmesi gereklidir.
Öncelikle, güneş ışığındaki enerji
fotosentez yoluyla dönüşüm geçirerek besinlerdeki kimyasal enerjiye çevrilir.
Besin bağlarındaki kimyasal enerji
de hücre solunumuyla ATP moleküllerine dönüştürülür. Üretilen ATP
molekülleri hücredeki biyokimyasal
tepkimelerde veya canlılık işlevlerinde kullanılmaktadır.
B)CO2+O2
H2O+Glikoz
C)CO2+H2O
Glikoz+O2
D) Glikoz+CO2
H2O+O2
E) H2O+Glikoz
CO2+O2
6.
3.
0,2
B) Şiddetli
0,1
C) Orta
0,15
D) Düşük
0,15
E) Düşük
0,05
Klorofille ilgili;
Devirsiz fotofosforilasyonda H2O molekülünün
iyonlarına ayrılmasıyla (fotoliz);
I. Çeşitli dalga boylarındaki ışınları emer.
I. O2
II. Yeşil renkli bir pigmenttir.
III. C, H, O, N ve Mg atomlarından oluşur.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
EEE_0310010204_2
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
106
D) I ve III YGS + LYS
E) I, II ve III II. ATP
III. NADPH
moleküllerinden hangileri elde edilir?
DDD_0310010206_2
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III 2. Bölüm: Fotosentez: Enerjinin Bağlanması
Test .. 4
7.
Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde 3
molekül C6H12O6 sentezi için gerekli olan ATP,
NADPH ve CO2 molekül sayıları aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
CCC_0310010207_3
NADPH CO2
ATP A) 12
18
3
B) 18
12
6
C) 54
36
18
D)
6
12
18
E) 18
12
36
10. Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerde;
I. Klorofilleri kullanma
II. ETS enzimlerini taşıma
III. Sadece ışıklı ortamlarda yaşamını sürdürme
gibi özelliklerden hangileri ortaktır?
BBB_0310010302_1
A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Not
Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evre reaksiyonlarında aşağıda verilen
olaylar meydana gelir.
C) I ve II
E) I, II ve III Suyun iyonlarına ayrıştırılması, ETS
de elektron taşınması, ATP üretilmesi, NADPH üretilmesi gibi olaylar fotosentezin ışığa bağımlı evre
tepkimelerinde gerçekleşir.
Karbondioksitin kullanılması, ATP
ve NADPH nin kullanılması, ribuloz difosfatın kullanılması, PGAL nin
oluşması gibi olaylar da fotosentezin ışıktan bağımsız evre tepkimelerinde gerçekleşir.
11. Bir araştırmacı, özdeş iki saksı bitkisini kullana8.
Bir araştırmacı aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Bir süre sonra da, tüpün üst kısmında oksijen biriktiğini belirliyor.
rak, şekildeki deney düzeneğini kuruyor. Sonraki
üç gün boyunca; A bitkisine ışık gönderip, B bitkisini karanlıkta tutuyor.
Boşluk Doldurma
Düzeneğe verilen ışık miktarının artırılması;
1.
2.
II. Terazinin dengesi bozulmadan kalır.
I. Tüpte biriken oksijen miktarının artması
III. Her iki bitki de oksijenli solunum yapmaya devam eder.
II. Kaptaki su miktarının azalması
IV. Her iki bitkinin de ağırlığı azalır.
III. Su bitkisinin ağırlığının azalması
gibi değişimlerden hangilerinin meydana gelmesine sebep olur?
DDD_0310010208_2
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Hazırlanan bu deney düzeneğinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak;
I. Sadece A bitkisi fotosentez yapar.
3.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
BBB_0310010201_2
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV 4.
E) I, III ve IV E) I ve III 5.
6.
9.
Fotosentez sırasında;
I. Oksijenin harcanması
II. Karbon dioksitin harcanması
7.
III. Glikozun harcanması
IV. Suyun harcanması
8.
olaylarından hangileri meydana gelmez?
BBB_031001020_1
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV 5. Ünite: Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyoloji Soru Bankası
107
18
Test
Not
Atardamarlar kalpten pompalanan kanı vücuda dağıtan damarlardır. Akciğer atar damarı hariç temiz kan taşırlar. Bu damarlardaki
kanın hareketi kalbin itme kuvvetiyle sağlanır.
1.
4.
Omurgalılarda, kan dolaşımına ek olarak bulunan lenf sistemi;
I. Vücudun asit baz dengesini sağlama
I. Konak hücrenin sitoplazmasındaki nükleotitler
kullanılarak, virüsün nükleik asitleri üretiliyor.
II. B
ağırsaklardan emilen, yağ asitleri ve gliserolü kana taşıma
II. Virüsün genomuna uygun mRNA lar üretilerek,
konağın ribozomlarında protein kılıflar sentezleniyor.
Toplardamarlar, vücutta toplanan
kanı kalbe getiren damarlardır. Akciğer toplar damarı hariç kirli kan
taşırlar.
Bu damarlarda kanın hareketi, kalbin geri emme basıncı, iskelet ve
düz kasların kasılması ve nefes alma sırasında göğüs boşluğundaki
basınç değişimiyle sağlanır.
Bir virüs çeşidinin, bakteri hücresi içinde çoğalması sırasında, gerçekleşen olaylardan bazıları
şunlardır:
3
III. Genomu DNA olan çok sayıda virüs bakteriyi
parçalayarak serbest kalır.
Bunlardan hangileri, bütün virüs çeşitlerinin çoğalması sırasında, ortak olarak meydana gelebilir?
CCC_0312010334_1
B) Yalnız III C) I ve II
A) Yalnız I D) I ve III III. Vücüdun savunması için akyuvar üretme
lV. Vücut ısısının dengede tutulmasını sağlama
şeklindeki görevlerden hangilerini, doğrudan
yerine getirebilir?
BBB_0312010325_1
A) l ve ll B) ll ve lII C) ll ve lV
E) l, lIl ve lV E) II ve III 5.
Kanın Yapısı
2.
D) l, II ve IV İnsan kalbinde, bazı bölümlerin kasılması ve gevşemesi sırasındaki olaylar şekilde gösterilmiştir.
İnsanın dolaşım sisteminde görev yapan, bazı damarlar ve organlar aşağıdaki şekilde numaralı olarak belirtilmiştir.
Buna göre, kalpte B şeklinde gösterilen durumun gerçekleşmesi sırasında, aşağıdakilerin
hangisi meydana gelmez?
DDD_0312010310_2
A) Akciğer atar damarına, kirli kanın pompalanması
B) Toplar damarlardan kulakçıklara kan dolması
Bu şekilde, numaralı olarak gösterilen damarlardan hangileri, küçük kan dolaşımı kapsamında görev yapar?
BBB_0312010309_1
A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 1, 2, 3 ve 4
Not
Kılcal damarlar, atar damarlarla
toplar damarlar arasında bulunan
en ince çaplı damarlardır. Yapıları tek sıralı epitel dokudan meydana gelmiştir.
Kan ile doku sıvısı arasındaki bütün madde alış verişi kılcal damarlarla olur.
D) 5, 6, 7 ve 8 C) Aort atar damarına temiz kan pompalanması
D) Sağ ve sol kulakçığın kasılması
E) Kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıkların kapanması
E) 1, 2, 9 ve 10 3.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi, insanlardaki
kan plazmasının asıl görevi değildir?
BBB_0312010309_1
A) Sindirilmiş besinleri dokulara dağıtmak
6.
Yanlışlıkla tarım ilacı içen bir insanda, bir süre
sonra aşağıdaki damarlardan hangisinde, ilgili
ilacın oranı en yüksek değere ulaşır?
CCC_0312010309_2
A) Bağırsak atar damarı
B) Akciğerden dokulara oksijen taşımak
B) Karaciğer toplar damarı
C) Vücut ısısının dağılımını sağlamak
C) Kapı toplar damarı
D) Hormonları hedef dokulara götürmek
D) Akciğer atar damarı
E) Artıkları boşaltım organlarına götürmek
E) Karaciğer atar damarı
158
YGS + LYS
3. Bölüm: Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması
Test .. 3
7.
İnsanlarda, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
Bu özelliklerden hangisi, diğer virüslerden farklılık gösterir?
DDD_0312010333_1
A) Kalıtsal materyali RNA molekülüdür.
B) Kapsülü proteinden yapılmıştır.
C) Konak hücrenin zarını eritecek enzimi vardır.
D) Nükleik asiti (RNA sı) çift zincirlidir.
E) Enzim sistemleri ve organelleri yoktur. 10. İnsandaki bir antijen enjeksiyonundan sonra, her-
hangi bir antikorun kanda belirlenebilmesi için, yaklaşık bir hafta durgunluk (bekleme) evresinin geçmesi gerekir.
İlk önce, antikor miktarı yavaş yavaş artarak tepe
noktasına ulaşır ve sonra da hızla düşer. Bu duruma ilk tepki denir.
İkinci bir antijen enjeksiyonu; günler, hatta aylar
sonra bile olsa, kısa bir durgunluk evresinin ardından, hızlı bir antikor artışı meydana gelir. Buna ise
ikinci tepki denir.
Buna göre, aynı antijenden iki kez bulaşan bir
insanda, birinci ve ikinci tepkiler, aşağıda verilen grafiklerden hangisindeki gibi olur?
BBB_0312010326_1
8.
Aşağıdaki, sindirilmiş besinlerden bazılarının kalbe kadar taşınma yolu gösterilmiştir.
Bağırsak villus kılcalları
⇓
.........................
⇓
Karaciğer kılcalları
⇓
Karaciğer toplar damarı
⇓
Alt ana toplar damarı
⇓
Kalbin sağ kulakçığı
A)
Antikor
128 miktarý
62
32
16
I.tepki
B) Bağırsak atar damarı
C) Lenf kılcal damarları
Antikor
128 miktarý
62
32
16
8
8
0
2
C)
4
6
8
Haftalar
Antikor
128 miktarý
62
32
16
0
2
0
2
II.tepki
Kurbağalar değişken hayvanlardır.
Boşluk Doldurma
4
6
8
Haftalar
Antikor
128 miktarý
62
32
16
I.tepki
II.tepki
0
2
4
6
8
Haftalar
E)
Antikor
128 miktarý
62
32
16
1.
2.
I.tepki
II.tepki
3.
2
4
6
8
Haftalar
4.
9.
İnsan vücudunda, temel bağ ve kan dokularında bulunan;
5.
I. Alyuvarlar (Eritrositler)
II. Kan pulcukları (Trombositler)
III. Heparin salgılayan mast hücreleri
6.
IV. Akyuvarlar (Lökositler)
şeklindeki hücre çeşitlerinden hangileri, kanın
pıhtılaşması veya pıhtılaşmamasıyla ilgili görevler üstlenmiştir?
CCC_0312010323_2
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV 7.
E) III ve IV 7. Ünite: Hayvan Biyolojisi ve İnsan
Biyoloji Soru Bankası
159
25
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
8
4
6
8
Haftalar
0
E) Karaciğer atar damarı
Karıncığın kasılması ile karışık kanın
bir kısmı vücuda, bir kısmı da temizlenmek üzere akciğerlere gönderilir. Bu nedenle vücutlarında karışık
kan dolaşır.
I.tepki
8
D) Bağırsak toplar damarı
Kulakçıkların kasılması ile kirli ve temiz kan karıncığa dökülür ve burada birbirine karışır.
II.tepki
D)
I.tepki
8
Belirtilen taşınma yolunun tamamlanması için,
noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
DDD_0312010325_1
A) Karaciğer safra kanalı
B)
II.tepki
Not
Kurbağaların kalbi üç odacıklıdır.
Bunlardan ikisi kulakçık biri karıncıktır. Vücuttan gelen kirli kan sağ
kulakçığa, akciğerden gelen temiz
kan ise sol kulakçığa dökülür.
Test
Not
Belirli dönemlerde dişi üreme sisteminde bulunan yumurtalıklarda,
mayoz bölünme ile yumurta hücresinin üretilmesine oogenez denir. Yumurtalıkta bulunan folikül
keseleri içindeki birincil oositten
her ay genellikle bir tane yumurta hücresi olgunlaştırılarak yumurta kanalına atılır.
Erkek üreme organı olan testislerdeki seminifer tüpçüklerde mayoz bölünme ile sperm hücrelerinin
oluşturulmasına spermatogenez
denir. Spermler, spermatogonium
denilen sperm ana hücrelerinden
oluşur.
1.
4
Bir meyve bahçesine girdiğinizde farklı meyvelerin
aynı ağaç üzerinde yetiştiğini görebilirsiniz. Örneğin aynı ağaç üzerinde beyaz dut ve kara dut meyveleri meydana gelebilmektedir.
4.
Hücre bölünmesi öncesinde eşlenmiş olan kromozomların genel yapısı şekilde gösterilmiştir.
Bu durum;
I. Çelikle üreme
II. Aşılama
III. Rizomla üreme
olaylarından hangileriyle sağlanabilir?
BBB_0310020206_2
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
2.
D) I ve II E) II ve III Bir tavuk türünün yumurtalarından ortalama olarak
1/10.000 oranında, döllenme olmaksızın yeni bireyin oluştuğu gözlenmiştir.
Bu üreme olayı için;
I. Yumurtanın yeni bireyi oluşturması mitoz bölünmelerle sağlanır.
Bu şekilde “X” ile gösterilen kısım aşağıda verilenlerden hangisiyle ifade edilir?
AAA_0310020102_1
A) Kinetokor B) Kromatin C) Sentriol
II. Bu durum partenogenezle üremeye bir örnektir.
D) Karyotip E) Mikrotübül III. Bu tavuk türünde döllenmeyle oluşan bireyler
yoktur.
Not
ifadelerinden hangileri doğrudur?
CCC_0310020403_2
A) Yalnız I B) Yalnız II Mayoz sonucu oluşmuş yumurtanın, yine mayozla oluşmuş sperm
hücresi tarafından dişi bireyin vücudunda döllenmesine iç döllenme denir.
İç döllenme sürüngen, kuş ve memeliler gibi karada yaşayan canlılarda ve balina, yunus gibi su memelileri ile köpek balıkları gibi bazı
balıklarda görülür. Bu döllenmede
spermler çok sayıda üretilir.
Not
Yumurta ve spermin canlı vücudu
dışında birleşmesine dış döllenme
denir. Dış döllenme deniz solucanı, balık, kurbağa, yumuşakçalar
gibi suda yaşayan canlılarda görülür. Bu çeşit döllenmede, döllenme şansını artırmak için sperm ve
yumurta çok sayıda üretilir ve gametler akıntının az olduğu ortamlara bırakılır.
3.
D) I ve III C) I ve II
5.
E) II ve III Mitoz sürecindeki M kontrol noktasında; kromozomların iğ ipliklerine bağlanması kontrol edilir. Kontrol
sonucunda kromozomların iğ ipliklerine tutunmadığı belirleniyor. Bu durumda ................................
...........................
Yukarıda açıklamada boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi eklenmelidir?
AAA_0310020105_2
A) “Dur” sinyali verilir ve anafaz başlamaz.
Aşağıda bölünmekte olan hücrenin bir bölünme evresi gösterilmiştir.
Bu hücrenin kromozom sayısı, bölünme şekli ve evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
CCC_0310020301_3
Kromozom
Bölünme
Bölünme
sayısı şekli evresi
A) 2n = 2
Mitoz
Telofaz
B) 2n = 8
Mitoz
Metafaz
C) “Dur” sinyali verilir ve metafaz başlamaz.
C) 2n = 4
Mayoz
Anafaz - I
D) “Devam et” sinyali verilir ve anafaz başlar.
D) n = 4
Mitoz
Telofaz
E) “Dur” sinyali verilir ve telofaz başlamaz.
E) n = 8
Mayoz
Anafaz - II B) “Devam et” sinyali verilir ve telofaz başlar.
216
YGS + LYS
1. Bölüm: Hücre Bölünmeleri, Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri
Test .. 4
6.
Kromozom sayısı 2n = 8 olan bir hücre üst üste 4
kez mitoz geçiriyor.
Bölünme sonunda toplam kaç hücre oluşur ve
her bir hücrede kaç kromozom bulunur?
DDD_0310020102_3
Hücre sayısı Kromozom sayısı A)
8
32
B)
32
8
C)
16
32
D)
16
8
E) 32
16
10. Aşağıda verilen canlılardan hangisi doğurarak
çoğalır ve yuvrusunu sütle besler?
AAA_0310030115_1
A) Yarasa
B) Deve kuşu
C) Penguen
Not
Döllenmemiş yumurta hücresinden yeni bireyin meydana gelmesine partenogenezle üreme denir.
Eklem bacaklılardan arılarda, su pirelerinde, karıncalarda, yaprak bitlerinde, bazı kelebeklerde görülür.
D) Tavuk
E) Serçe Bazı balık türlerinde, kurbağalarda
ve bazı kuşlarda da partenogenezle üreme görülür.
11. Bir öğrenci mitoz bölünme sırasında görülen evre-
leri anlatmak için aşağıdaki posteri hazırlamış, ancak bir yanlışlık yapmıştır.
7.
Aşağıda verilen olaylardan hangisinde canlı sayısında artış meydana gelmeyebilir?
BBB_0310020404_1
A) İkiye bölünme
B) Konjugasyon
C) Partenogenez
D) Tomurcuklanma
E) Rejenerasyonla üreme
8.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa, posterdeki yanlışlık düzeltilmiş olur?
CCC_0310020102_2
A) Profaz ile telofaz yazılarının yer değiştirilmesi
I. Homolog kromozomlar arasında gen alışverişinin yapılması
II. Homolog kromozomların ayrılarak zıt kutuplara gitmesi
III. İğ ipliklerinin meydana gelmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz I de
görüldüğü halde mayoz II de görülmez?
CCC_0310020301_1
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III B) Metafazı gösteren şekil ile anafazı gösteren şekillerin yer değiştirilmesi
C) Metafaz ve telofaz yazılarının yer değiştirilmesi
D) Anafaz yazısının telofazdan önceki şeklin altına yazılması
E) Metaz ve profazı gösteren şekillerin yerlerinin
değiştirilmesi
E) I, II ve III 9.
İnsanda spermatogenez ve oogenez sonucu
oluşan hücreler arasında, aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır?
DDD_0310020303_1
A) Hücrenin büyüklüğü
Not
Genetik özellikleri farklı, aynı türden
iki hücre yan yana gelerek aralarında kurulan sitoplazma köprüsü sayesinde birbirlerine gen aktarırlar.
Bu olaya konjugasyon denir.
B) Hücredeki besin miktarı
Bakteri konjugasyonunda mayoz
ve döllenme gerçekleşmezken, paramesyumda mayoz ve döllenme
olayları gerçekleşir.
C) Hücrenin kamçı bulundurması
D) Çekirdekteki kromozom sayısı
E) Zona pellusidayla kaplı olma
8. Ünite: Hücre Bölünmeleri, Canlılarda Üreme ve Gelişme
Biyoloji Soru Bankası
217
Test
3
Not
AB0 kan grubu sistemi; A, B ve 0
genleri ile kalıtılan bir karakterdir.
Bu genlerden A ve B birbirlerine eş
baskın, 0 geni ise çekiniktir. Kan
grubunun oluşmasını sağlayan antijenler, alyuvarların zarları üzerinde bulunur.
İnsanlar bu kan karakteri yönüyle
A (AA veya A0 genotipli), B (BB veya B0 genotipli), AB ve 0 (00 genotipli) kan gruplarına sahip olabilir.
1.
Bir karakteri oluşturan alel çeşidinin ikiden fazla olmasına çok alellik denir.
4.
Farklı canlılarda görülen aşağıdaki karakterlerden hangisinin oluşmasında çok alellik görülür?
DDD_0311020109_1
A) İnsanlarda MN kan grubu
Bu aileyi oluşturan bireylerin ilgili kan karakteri özellikleriyle ilgili olarak;
I. Annenin alyuvarları üzerinde B antijeni, kan
plazmasında ise anti - A antikorları bulunur.
B) Aslanağzında kırmızı ve beyaz çiçek rengi
C) Bezelyelerde sarı ve düzgün tohum rengi
II. Kız ve erkek çocukların 0 kan gruplu olma ihtimalleri birbirine eşittir.
D) Tavşanlarda kürk rengi
III. Bu aileden dünyaya gelecek yeni bir çocuğun
B kan grubundan olma ihtimali 1/2 dir.
E) Bezelyelerde düzgün ve buruşuk tohumluluk
Not
Bir canlıdaki heterozigot karakter
sayısının fazla olması, oluşturabileceği gamet çeşiti sayısının da fazla olmasını sağlar.
Gamet çeşidi sayısı 2n formülüyle bulunabilir (n : heterozigot karekter sayısı)
Heterozigot B kan gruplu bir bayan ile 0 kan gruplu bir erkeğin evliliklerinden iki kız ve bir de erkek
çocuk dünyaya geliyor.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
EEE_0311020109_2
B) I ve II C) I ve III
A) Yalnız I 2.
İnsanlarda MN kan grubu karakterine ait genotip
ve fenotip durumları tabloda verilmiştir.
E) I, II ve III D) II ve III Bu tablodaki verilere göre;
5.
Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinin her biri aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
CCC_0311020101_1
A) Kromatit iplik
B) Lokus
I. MN kan gruplu bir kadın ile MN kan gruplu bir
erkeğin evliliğinden doğacak ilk çocuğun M
kan grubundan olma ihtimali 1/4 tür.
C) Alel gen
D) Nükleotit
E) Homolog kromozom
II. M ve N genlerinin arasında eş baskınlık vardır.
III. M kan gruplu anne ve babanın çocuklarında
bu karakter için tek çeşit genotip oluşabilir.
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
EEE_0311020108_2
B) Yalnız II C) I ve II
A) Yalnız I Not
Rh kan grubu sisteminde; kan grubunu belirleyen gen “R” simgesi
ile gösterilir.
Bir insanın kanında Rh antijeni bulunuyorsa Rh (+), bulunmuyorsa ise
Rh (–) kan grubundan olur.
Kan grubu Rh (+) olan bireylerin
genotipi RR veya Rr dir. Rh (–) kan
grubundan olanlar ise rr genotipli olur.
3.
D) II ve III E) I, II ve III Aşağıda bazı çaprazlamalar verilmiştir.
6.
uuYy X Uuyy genotiplerine sahip iki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucu F1 dölünde oluşacak uzun ve yeşil bireylerin oranı aşağıdakilerden hangisidir? (Bezelye bitkilerinde uzunluk
ve yeşil olma özellikleri baskındır.)
AAA_0311020105_3
1
3
1
3
9
A) B) C) D) E)
4
8
16
16
16
I. Nn X nn
II. Nn X Nn
III. NN X Nn
Belirtilenlerden hangilerinin F1 dölünde en fazla iki çeşit genotip oluşabilir?
CCC_0311020103_2
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
234
D) II ve III YGS + LYS
E) I, II ve III 7.
İki karakter bakımından heterozigot (SsDd) bir
bireyden aşağıdaki gametlerden hangisi normal olarak oluşmaz?
DDD_0311020105_2
A) SD B) Sd C) sD D) ss E) sd
1. Bölüm: Mendel Genetiği
Test .. 3
8.
Bezeleylerdeki bir karakter için yapılan monohibrit çaprazlama ve sonuçta oluşan bireyler şekilde
gösterilmiştir.
10. Alellerden biri diğerinin üzerinde tam baskınlık ku-
ramadığı zaman heterozigot bireylerde her iki alelin özelliğinden farklı bir özellik ortaya çıkar. Buna
eksik baskınlık denir.
Buna göre,
III. Endülüs tavuklarında tüy rengi
şeklindeki karekterlerden hangilerinde eksik
baskınlık görülür?
DDD_0311020107_2
B) Yalnız III C) I ve II
A) Yalnız II D) I ve III İki veya daha fazla gen, aynı kromozom üzerinde bulunursa bağlı
genler, farklı kromozomlar üzerinde bulunurlarsa bağımsız genler
adını alır.
Bağlı genler, gametlere giderken
beraber hareket ederler. Bu genler, ancak krosing over ile ayrılarak farklı hücrelere gidebilir.
I. Aslanağzında çiçek rengi
II. İnsanlarda MN kan grubu
Not
Bağımsız genler ise, farklı kombinasyonlar halinde (bağımsız dağılımla) yeni hücrelere geçebilirler.
E) II ve III Boşluk Doldurma
Bu çaprazlama sonucunda F2 dölündeki bireylerin genotip ve fenotip oranları aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olur?
CCC_0311020104_1
Fenotip oranı Genotip oranı
A) 3 : 1
B) 1 : 2 : 1
1:2:1
C) 3 : 1
1:2:1
D) 1 : 2 : 1
E) 3 : 1
1:3:1
11. Aşağıda üç farklı ailenin soyağaçlarında, kan grupları gösterilmiştir.
1.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
3:1
2.
3:1
Bu ailelerden hangilerinde 0 kan grubuna sahip
çocuklar olabilir?
DDD_0311020109_2
A) Yalnız Can
3.
B) Tan ve Can
C) Can ve Cem
4.
D) Tan ve Cem
9.
Bir aileye ait bireylerin, belirli bir özellik yönü ile
soy ağacı aşağıda verilmiştir.
E) Tan, Can ve Cem
5.
6.
Bu soy ağacında, koyu renkli olarak gösterilen
bireydeki özellik, anne ve babadan ortak biçimde aktarıldığına göre, bu fenotip;
7.
I. Baskın
II. Eksik baskın
8.
III. Çekinik
özelliğindeki genlerden hangileriyle kalıtılıyor
olabilir?
DDD_0311020105_1
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III 36
E) I, II ve III 9. Ünite: Kalıtım Bilimi, Evrim, Biyoteknoloji ve Canlılarda Davranış
Biyoloji Soru Bankası
235
Test
Not
Bitki hücresi hipotonik ortamda ozmozla su alarak şişer. Çünkü hipotonik ortam hücreye göre su oranı
yüksek olan ortamdır.
Alyuvar hücresi hipotonik ortama
konduğunda hücre içine giren su,
hücre duvarı olmadığı için hücreyi patlatır. Bu olaya hemoliz denir.
1.
Bir bitki hücresinde meydana gelen;
5
4.
I. Hücre duvarının sentezlenmesi
II. Işık enerjisi kullanılarak besin sentezlenmesi
Hücre dışında yoğun olarak bulunan glikoz moleküllerinin, hücre içine alınması sırasında gerçekleşen olaylar şekilde gösterilmiştir.
III. RNA molekülünün sentezlenmesi
olaylarından hangileri çok yıllık bir bitkinin bütün canlı hücrelerinde gerçekleşir?
EEE_0309010312_3
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III Bu madde geçişi yöntemiyle ilgili olarak;
2.
I. Kolaylaştırılmış difüzyon olarak adlandırılır.
Bir bitki hücresindeki üç organelin metabolizmasına bağlı olarak, hücre içindeki su miktarında meydana gelen değişmeler grafikte gösterilmiştir.
II. Madde geçişi sırasında ATP harcanmaz.
III. Sadece monosakkaritlerin geçişini sağlar.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
DDD_ 0309010304_1
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III Bu grafikteki değişmelerin oluşmasını sağlayan
organeller, aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir?
DDD_ 0309010326_2
Y Z X A) Kloroplast
Ribozom
Lizozom
B) Lizozom
Mitokondri
Kloroplast
C) Mitokondri
Lizozom
Kloroplast
D) Ribozom
Mitokondri
Kloroplast
E) Mitokondri
Lizozom
Golgi
5.
Ökaryot hücrelerde bulunan üç farklı organel ve
bazı kısımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Not
Golgi cisimciği zarla çevrili disk
şeklinde üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşan ve ökaryot hücrelerde bulunan organeldir.
Golgi cisimciği farklı maddelerden
salgı maddelerinin üretilmesinde
görev yapar.
Endoplazmik retikulumdan gelen
maddeleri salgı görevi yapacak,
hücre zarına, hücre duvarına ya da
lizozomların yapısına katılacak şekilde farklılaştırır.
3.
Bir hayvan hücresinin canlı olduğu, aşağıdaki madde alışverişi yöntemlerinden hangisinin
gerçekleşmesiyle anlaşılamaz?
EEE_0309010303_1
B) Ekzositoz
A) Aktif taşıma C) Pinositoz
24
E) Difüzyon YGS + LYS
D) Fagositoz
Bu üç hücre organeli için, aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak olabilir?
BBB_ 0309010326_2
A) Sıvı kısmında DNA bulundurma
B) Hücrenin ihtiyacına göre çoğalabilme
C) İki katlı zar sistemine sahip olma
D) Bazı özel proteinlerini sentezleyebilme
E) Fotosentetik bitki hücresinde bulunma
2. Bölüm: Canlılığın Temel Birimi Hücre
Test .. 5
6.
Aşağıda verilenlerden hangisi, bitki ve hayvan
hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir?
EEE_0309010313_1
A) Nişastayı glikoz birimlerine parçalama
7.
9.
Aşağıdaki hücre yapılarından hangi ikisinin aynı hücrede bulunması beklenmez?
DDD_0309010313_1
A) Mikrovillus – Mitokondri
B) İnorganik maddelerden organik besin üretme
B) Sil – Golgi aygıtı
C) Fagositozla besin alma
C) Mitokondri – Kloroplast
D) Glikozlardan selüloz sentezleme
D) Sentrozom – Lökoplast
E) Aktif taşıma ile dış ortamdan madde alma
E) Ribozom – Kamçı
Bir hücre organelinin yapısını oluşturan birimler
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Not
Ribozom, tüm hücrelerde bulunan zarsız organellerdir. rRNA ve
proteinden yapılmış iki alt birimden oluşurlar.
Hücreye gerekli olan proteinlerin
sentezlenmesini sağlar. Hücrede
bulunan en küçük yapılı organeldir. Mitokondri ve kloroplast içinde de bulunur.
10. Bir hücrenin, dışarıdan besin alması ve hücrede
kullanması, aşağıda şematize edilmiştir.
solunum
M
K
Enerji
sentez
Büyük
moleküllü
besin
sindirim
besin
yapý
taþlarý
Protein
L
Bu hücre organeliyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
AAA_0309010313_1
A) Ökaryot ve prokaryot özellikteki hücrelerde ortak olarak bulunur.
B) Hücreye gerekli olan polisakkaritlerin sentezini sağlar.
8.
Sitoplazma
Besin maddesi hücreye girdikten sonra, şekildeki etkinlikleri sağlayan K, L ve M organelleri,
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
DDD_0309010312_3
K
L
M
C) Bütün hücre çeşitlerinde sadece sitoplazmada görev yapar.
A) Mitokondri
Lizozom
Sentrozom
B) Lizozom
Mitokondri
Ribozom
D) Hücre bölünmesi öncesinde eşlenerek kendi
kopyasını yapabilir.
C) Koful
Kloroplast
Golgi cisimciği
E) Hücre içindeki bazı yıkım reaksiyonlarının gerçekleşmesini sağlar.
D) Mitokondri
Lizozom
Ribozom
E) Lizozom
Kloroplast
Golgi cisimciği
Bir hücrede, aktif taşıma ile madde alınması sırasında meydana gelen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
Not
Buna göre verilen olaylardan hangisi, aynı hücrede kolaylaştırılmış difüzyonla madde alınması sırasında gerçekleşmez?
CCC_0309010304_1
A) Hücre zarındaki porlar kullanılır.
Hücre zarı ile çekirdek zarı arasını
dolduran kolloidal (yarı sıvı, yarı katı) ortama sitoplazma denir. Hücre
sitoplazması organeller ve bunların
içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısım olan sitozolden meydana gelir.
B) Taşıyıcı moleküller görev yapar.
Prokaryotik hücreler ile ökaryotik
hücreler arasında sitoplazma, ribozom ve hücre zarı ortak olarak
bulunur.
C) Maddenin alınması sırasında ATP harcanır.
D) Hücre zarının seçici geçirgenliği etkili olur.
E) Hücre zarındaki enzimler görev yapar.
1. Ünite: Canlıların Ortak Özellikleri, Besinler ve Hücrenin Yapısı
Biyoloji Soru Bankası
25
Download

3 Test