ULUSAL TEKNİK ONAY
(UTO)
İNŞAAT TEKNİK VE BİLİMSEL
ARAŞTIRMA KURULU
İKTİSADİ İŞLETMESİ
İTBAK, “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik“’e göre
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
Adres
: Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1370 Sok. No:22/4 Balgat Çankaya/ANKARA
Telefon
Faks
e-posta
:
:
:
2013/022
EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL APPROVALS
Avrupa Teknik Onay Organizasyonu.
İTBAK, EOTA Üyesi’dir.
+ 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76
+ 90 312 285 63 82
[email protected]
TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN
TEKNİK ONAYIN TİPİ
İsmi
İzolux - Termojet Hafifletilmiş Silisyum Yalıtımı ve Macun
Sahibi
ACC Maden Enerji İnş. Mak. San.ve Tic. Ltd. Şti.
Kullanım amacı
Yapıların dış ve iç yüzeylerine ısı yalıtımı
Üretim tesisi
Ankara Asfaltı Yenmiş Yolu No:68 Kemalpaşa/İZMİR
Geçerlilik süresi
26/09/2013’den 26/09/2018’e kadar
Sayfa ve ek sayısı
6 sayfa
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler
Hakkında Yönetmelik:
Madde:9/1
Standardı olmayan yeni ürün
İZOLUX – TERMOJET HAFİFLETİLMİŞ
SİLİSYUM YALITIMI VE MACUN:
Macunsuz Net Kuru Birim Hacim Kütle (±% 5)
: 190 kg/m3
Macunsuz Isıl İletkenlik Sınıfı
: T1
Macunlu 28 Günlük Basınç Dayanımı
: CS I
(Basma Yüzeyleri 4-5 mm kalınlıkta Macun kaplanmış standart numune)
Macunlu Halde Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (µ) : 12,48
Isıl Yayıcılık (ASTM C 1371-04a)
: 0,363
TS 825:T1:Ek-E:4.10’da tanımlı olmayan 190 kg/m3 (±% 5) net kuru birim hacim kütlesine sahip ısı yalıtım
sıvası ve bitmiş yalıtım yüzeyi üzerine bu teknik onayın 4.2nci maddesinde “Ürünün Uygulanması” kısmında
belirtilen kalınlıklarda macun kaplanmış olarak uygulandığında,
TS 825:Ek-E’deki ısıl iletkenlik hesap değeri tanımına uygun olarak, Izolux - Termojet için;
Isıl iletkenlik hesap değeri, λ23,80=0,040 W/mK
olarak ısı yalıtım projesi hesaplarına dâhil edilir.
BU TEKNİK ONAY, (İTBAK) İNŞAAT TEKNİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
KURULU’NUN 26/09/2013 TARİH VE 40 NOLU KARARI İLE ONAYLANARAK
YAYIMLANMIŞTIR.
Download

Avrupa Teknik Onayı (ETA)