BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
……………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE
Tarih: .… / .… / 201..
BAĞLI BULUNDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/YÖNETMENLİĞİ:……….………………………………..…….
TÜZEL / GERÇEK KİŞİNİN ADI–UNVANI:……………………………………………………………..…………..
……………………………………………………..………
İSTEK YERİN;
Adresi
:…………………………………………………………………….…………………………….…..…
…………………………………………………………………………………………………………..………………...
Tesisat No
:…………………………………
Mevcut Güç
:………………………………...
Artırılan / Eksiltilen Güç
:……….………………………..
İstenilen Toplam/ Kalan Güç
:…….……….………………….
Kullanım Amacı
:………………………………...
AÇIKLAMA:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
İSTEKLİ VEKİLİNİN (Fen Adamı veya Elektrik Mühendisi)
Adı Soyadı :……………………………………..….
İmzası
:
İstekli Vekilinin İletişim Bilgileri;
Tel/Faks
Mail Adresi
Adresi
:….………………………………………………….
:….………………………………………………….
:……………………………………………………..
…………………………………………….………..
EKLER:
Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama)
Yapı Ruhsatı
Tapu Senedi/Kira Kontratı
Şantiyesi olan taleplerde Belediye yazısı
Proje (Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu Onaylı)
Harici Kroki
Vekaletname
Not: Muayene Öncesinde; Elektrik Bağlantı Bildirimi (İş Bitimi) ve Topraklama Ölçüm Raporu getirilmesi gerekmektedir.
Projeyi Onaylayan Birim
Proje Onay Tarih - Sayısı
Form No ETD-02 /Rev. No:2/ Tec. Tarihi: 28.02.2014
Betsis Talep Numarası
Download

açıklama