HAZİRAN
BÜLTEN
'in Katk lar yla
2014 Mayıs PTF: 155,18 TL/MWh
2014 Mayıs SMF: 154,00 TL/MWh
piyasa fiyat fark
57
37
17
‐3
‐23
‐43
240
190
140
90
Ç NDEK LER
ETD'den Haberler
Piyasa Yorumu
Sektörden Haberler
Bakım /Arıza Bildirimleri
Duyurular
2
7
8
12
14
MAYIS 2014
Yılın beşinci ayında Piyasa Takas Fiyatı ortalaması 155,18 TL/MWh olurken,
Sistem Marjinal Fiyatı ortalaması 154 TL/MWh olarak belirlendi.
Mayıs ayında termik kaynaklardan elektrik üretimi toplamı Nisan ayına göre 1
milyon MWh artış kaydederek 16.125.569 MWh oldu.
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
200
180
160
140
Mayıs ayı boyunca en yüksek ani puant 33.864 ile 29 Mayıs 2014 günü, en düşük
ani puant ise 18 Mayıs 2014 Pazar günü 26.630 MW ile gerçekleşti. Ayın ani
puant ortalaması ise 31.888 MW olarak tespit edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği, 18/05/2014 tarihli ve
29004 sayılı Resmi Gazete' de yayımlandı.
120
100
Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erdi.
210,00
190,00
170,00
150,00
130,00
110,00
90,00
700,00
200,00
‐300,00
‐800,00
‐1300,00
ENTSO-E bağlantısı kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan ile ticaret için
kapasite ihalesinde Türkiye-Yunanistan yönü fiyatı 0.00 € / MW, YunanistanTürkiye yönü 3.33 € / MW, Bulgaristan-Türkiye yönü ise 14.12 €/MW oldu.
Türkiye Bulgaristan yönü ihalesi ise iptal edildi.
Türkiye ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında ortak üyelik
anlaşması imzalandı.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sami DEMİRBİLEK
vefat etti.
Mayıs ayında barajlara gelen su miktarı 3.146.635 milyon m3 oldu.
2014 MAYIS:
Üretim: 20,08 TWh
Tüketim: 20,50 TWh
İthalat:
0,62 TWh
İhracat:
0,19 TWh
Geçtiğimiz yıl aynı dönemde rakam 5.726.726 milyon m3 olmuştu.
ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz
Haziran 2014
ETD den Haberler
Macaristan'a Piyasa
Bütünleşmesi İnceleme
Gezisi Düzenledik
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Türkiye Elektrik Piyasası önemli bir ivme kaydederek,
sürekli gelişme göstermektedir. Sektör katılımcılarının da
arzu ettiği şekilde daha serbest, rekabetçi, şeffaf, likit ve
güvenilir bir enerji piyasası oluşturmak konusunda enerji
yönetimimizin sahip olduğu irade sonucunda EPİAŞ
kuruluş aşamasına gelmiştir.
EPİAŞ' ın kuruluşunun en önemli amaçlarından birisi
Türkiye'nin güvenilir piyasa yapısı ile bir “Enerji Ticaret
Üssü“ haline gelmesi ve arz güvenliği konusunda gerek
fiyat, gerek kalite, gerekse istikrar açısından istenen
sonuçlara katkı sağlamasıdır. Ülkemizin enerji üssü haline
gelmesinde en önemli adım ise diğer ülke piyasaları ve
merkezi piyasalarla arasındaki koordinasyonun en üst
düzeye çıkarılmasıdır. Gelişmiş piyasalar ve bölgesel
ticaret üssü konumundaki piyasa işletmecilerinde bu
durum, 'Piyasa Bütünleşmesi' ile sağlanmaktadır. Bu
konuda çalışmalara başlanması yolunda TEİAŞ
yönetimimizin tavsiyeleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda
Enerji Ticareti Derneği (ETD) ve Elektrik Üreticileri Derneği
(EÜD) olarak Macaristan' a bir eğitim gezisi programı
organize edildi.
Özel sektör üretim ve ticaret firmalarından üst düzey
yöneticilerin yanı sıra, kamu şirket ve kurumlarından TEİAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Kemal
Yıldır, Genel Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim Balanuye,
EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı Sn. Ahmet Ocak ve
Tarifeler Dairesi Başkanı Sn. Mehmet Ertürk'ün yer aldığı
heyete toplam 35 sektör temsilcisi katılım gösterdi.
11-13 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “Macaristan
Elektrik Piyasası ve Piyasa Bütünleşmeleri İnceleme
Gezisi“ kapsamında, Budapeşte şehrinde Macaristan
Sistem İşletmecisi MAVİR ziyaret edilerek yük tevzi
merkezi gezildi, ayrıca MAVIR ile birlikte Piyasa İşletmecisi
HUPX (Macar Enerji Borsası) ve piyasa katılımcısı bir
şirketin temsilcileri tarafından verilen bir 'Seminer' yapıldı.
Programa çalışmalarının başından itibaren
organizasyonumuza gerek içerik gerekse misafirperverlik
olarak destek veren MAVIR ve HUPX şirketlerinin CEO'
larına ETD ve EÜD adına Sn. Kemal YILDIR ve Sn. Ahmet
OCAK tarafından birer plaket takdim edildi.
Haziran 2014
2
PS
G
Mevzuat ve Uygulama Gelişmeleri
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Mevzuat ve Uygulamalar (MU) Alt Çalışma Grubumuz
Mayıs ayı itibariyle daha önce yol haritasını belirlediği
konular çerçevesinde planladığı çalışmalarını tamamladı.
Bu çalışmalardan ilki olarak piyasanın işleyişi esnasında
karşılaşılan sorunlar ve bunlara çözüm önerileri belirlendi.
Bunların konuların muhatapları ile ETD görüşleri olarak
paylaşılması için adımların atılması için hazır hale gelindi.
nihai haline getirildi. Bu görüş ve önerilerimiz en kısa süre
içerisinde TEİAŞ başta olmak üzere süreçte yer alacak tüm
taraflar ile paylaşılacaktır. Bu sistemin en başından itibaren
en iyi işleyen, en kalıcı olacak ve serbest tüketiciler de dahil
olmak üzere sektörün tüm muhatapları için en verimli ve
kolay işleyecek şekilde tasarlanması ve kurgulanması için
ETD' nin desteği her zaman sağlanacaktır.
Diğer taraftan perakende satışa ilişkin hesaplanamayan ya
da öngörülemeyen bedeller ve ulusal tarife yapısında
atılması gereken adımlar da mevzuat ve uygulama alanında
yoğunluk verilen çalışmalardan birisi oldu. Özellikle sıfır
bakiye düzeltme tutarı ve YEKDEM maliyetleri ile ilgili
gelinen durum, bu durumun piyasaya ve piyasa
katılımcılarına etkileri, olumsuz olan etkilerin bertaraf
edilmesi için önerilerimiz ile görüşmeler yapıldı.
Mayıs ayı içerisinde mevzuatsal gelişmeler konusunda ise
ön plana çıkan bazı gelişmeler şunlar oldu:
Öte yandan TEİAŞ tarafından serbest tüketici sisteminde
yapılacak sistemlerin yeniden oluşturulması ile ilgili 'Ön
Uzlaştırma Sistemi' ile ilgili çalışmalar da sona erdirildi. MU
Grubumuz' un koordinasyonunda Süreç, Standardizasyon
ve Otomasyon (SSO) ve Rekabeti Geliştirme (RG)
Gruplarımızın da katılımıyla ortak toplantılar ve
değerlendirmeler yapıldı. Böylece planlanan ön uzlaştırma
sistemi taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimiz
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 8 Mayıs
2014 tarihli 28994 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
Elektrik Piyasası İthalat Ve İhracat Yönetmeliği 17 Mayıs
2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği, 27 Mayıs 2014 Tarihli
ve 29012 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Elektrik Şebeke Yönetmeliği, 28/5/2014 Tarihli ve 29013
sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgilendirme Çalışmaları
Hazırlıkları Devam Ediyor
PS
G
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Tanıtım ve Eğitim (TE) Grubumuz' un başlangıçta belirlediği en önemli hedeflerden birisi bilgilendirme çalışmalarıydı. Bu
çalışmaların sadece ETD tarafından piyasadaki muhataplara yönelik değil aynı zamanda ETD üyelerine de hitap etmesi fikri
benimsenmişti. Bu kapsamda özellikle serbest tüketici limitinin düşmesi ve hatta sıfıra inmesiyle çok daha fazla önem
kazanacak olan bir çalışma olarak serbest tüketici kılavuzu ve el kitabı hazırlıkları devam etmektedir.
ETD üyelerine dönük olarak ise süregelen eğitimlerin yanı sıra piyasanın önemli bir alanı olan kamu ihaleleri ile ilgili bir kılavuz
hazırlanmaya başlandı. Kamu İhale Kurumu'ndan yetkililerin de katılımıyla hazırlanacak olan kılavuz, hem mevcut ihale
mevzuatı ve uygulamaları hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi hem de bu bilgilenme sonucunda gelecek görüşler
çerçevesinde mevzuat ve uygulama konusunda atılması gerekecek adımlar konusunda yol gösterici olması açısından
önemsenmektedir.
Haziran 2014
3
PS
G
Ön Uzlaştırma Sistemi Çok Önemli
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Türkiye elektrik piyasasi, 2001 yilinda TEIAS yapisinda yapilan önemli degisiklikle birlikte enerji yönetimimizin
iradesi sayesinde serbestlesme yolunda çok önemli bir mesafe kaydetti. Bu baglamda TEIAS da üzerine düseni
layikiyla yerine getirmeye çalisti ve süreci basariyla yürüttü.
Şu anda gelinen noktada ise
başlangıçta öngörülmeyen bazı
fonksiyonların da eklenmesi
dolayısıyla TEİAŞ' ın mevcut
altyapısının Serbest Tüketici işlemleri
için yetersiz duruma geldiği
görünmekte. Piyasanın tüm tarafları
için zaten önemli engeller teşkil
etmekte olan mevcut sistemin, 2015
yılının başında serbest tüketici
limitinin kaldırılması durumunda
beklenen ve istenen yükü
kaldırabilmesi mümkün olmayacaktır.
Bu nedenle TEİAŞ tarafından
başlatılan 'Ön Uzlaştırma Sistemi
Projesi'nin bir an önce hayata
geçirilmesinin çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu kapsamında
kurulacak EPİAŞ ile gerçekleşmesi
beklenen değişikliklere ayak
uydurabilmek açısından da proje
büyük önem arz etmektedir. Bu
konuda ETD olarak
Haziran 2014
yaptığımız çalışmalar MU Grubumuz
koordinasyonunda yapılıyorsa da
özellikle teknik system ve içerik
formatı ile standardı konusu temel
olarak Süreç, Standardizasyon ve
Otomasyon (SSO) Grubumuz
tarafından destek verilmekte. Bu
konularda projenin taslağında
belirtilen her bir tüketim noktasına
özel bir kod tahsisini, piyasa
paydaşları arasındaki iletişimin
standardizasyonu, süreçlerde
karışıklık ve hataların önlenmesi
açısından, çok doğru bir yaklaşım
olarak görüyoruz.
Ayrıca projenin doğru ve sistemi
kullanacak tüm tarafların ihtiyaç ve
beklentilerini göz önüne alacak
şekilde tasarlanması halinde iki
önemli getirisi daha olacaktır.
Bunlardan bir tanesi tüm şirketlerin
faaliyetlerini doğrudan etkileyen, çok
önemli mali ve muhasebesel
sonuçlar doğuran uzlaştırma
konusunda sağlayacağı gelişmedir.
Sistem üzerinden transfer edilecek,
sistem içerisinde depolanacak ve
sistem tarafından hesaplamaya dahil
edilecek bilgi verilerin içeriği formatı
iyi belirlenip planlabilirse piyasanın
tüm taraflarının operasyonları
açısından büyük bir adım atılmış
olacaktır.
Son olarak ise ön uzlaştırma sistemi
değişikliği, mevcut sistemin tüketici
açısından en sorunlu alanı olan
serbest tüketici kayıt ve tedarikçi
değişim tarafı ile ilgili de çok önemli
iyileştirmeler sağlama imkanı
sunacaktır. Özellikle kayıt ve değişim
süreçlerindeki kontrol ve onay
süreçlerinin geliştirilmesi
sağlanabilirse, serbest tüketicilere
yansıyan bazı problemlerin önemli
ölçüde azalmasına da katkı
sunacaktır.
4
PS
G
Rekabet Kanunu ve Elektrik
Piyasası' ndaki Rekabet Sorunları
Gözde AKBOGA / TURCAS – [email protected]
Rekabeti Geliştirme Grubu olarak bu bültende “rekabet”e değinmek istiyoruz. Rekabet 'in Korunması Hakkında Kanun'un
3. Maddesine göre rekabet : “Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar
verilebilmesini sağlayan 'yarış'tır”.
Madde 4-'te de yasaklı davranış ve eylemler:
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut
satım şartlarının tespit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da
kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin
boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi gibidir.
Yaptığımız çalışmalara göre de sektör katılımcıları olarak ortak görüşe vardığımız bazı sorunlar ise:
Endeks, geçmiş tüketim bilgileri ya da reaktif tüketim miktarı gibi teknik detaylara dayalı verilerin tedarik
şirketlerine düzenli format ve zamanda ulaşmaması ve özellikle görevli olmayan tedarik lisansı sahibi tüzel
kişilerin bu konuda eşit şartlarla rekabette yer alamaması,
Fiyatların şeffaf bir piyasa yapısında belirlenmemesi,
Bazı Şirketler tarafından müşterilerin bilgisi dışında serbest tüketiciliğe geçirme uygulaması,
Hatalı tüketim girişlerinin kurumlara yarattığı maliyet kayıplarından dolayı tek taraflı maliyete katlanılması,
Serbest Tüketicilerin unvanlarında değişiklik olması durumunda dağıtım şirketlerinin farklı uygulamaları olması ve
perakende satış şirketine bildirim yapılmadan portföyünden çıkarılması sonucu şirketlerin uğradığı zararlar,
En önemlisi de görevli tedarik şirketlerinin, perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırma ilkelerine uyumu
konusunda denetim eksikliğinden kaynaklı mevcut ya da potansiyel rekabet üstünlüğü gibi durumlardır.
Fakat Kanun'da Madde 6'da da belirtildiği gibi; Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya
dolaylı olarak engel olunmuyorsa, bir veya birden fazla teşebbüsün hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile
yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmıyorsa, herhangi bir piyasa katılımcısının piyasa dışında
kalmasına sebep olunmuyorsa sektör olarak yaşadığımız sorunlar Rekabet' in Korunması Hakkında Kanun'a göre
rekabete aykırı değildir.
Çünkü sektörel olarak yaşadığımız bazı rekabeti zedeleyen uygulamaların kanunda karşılığı yoktur.
O halde sektörel sorunlarımızın eşit koşullar altındaki rekabette yeri nedir?
Haziran 2014
5
TT
G
Yeni Piyasa Yapısı'na Doğru…
Selman GEZER / ETD – [email protected]
Türkiye enerji piyasalarının geleceğine dönük en önemli
adımlardan birisi olarak görülen EPİAŞ'ın kuruluşunda son
aşamaya gelindi. Aslında halen elektrik piyasasının vadeli
finansal ürünleri Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası'nda (BİST VİOP) işlem görmekte olmasına
rağmen Kanun' da öngörülen piyasa düzeninin EPİAŞ'ın
kuruluşunun tamamlanmasıyla hayata geçeceğine dair
yaygın bir kanı bulunmakta. Dolayısıyla EPİAŞ'ın
kuruluşuyla birlikte Türkiye'nin yeni piyasa yapısının
şekillenmesi beklenmekte.Bu aşamada ana çalışma
gruplarımızdan TTG'nin
Organize Piyasalar (EXC) Alt Çalışma Grubumuzun
hazırladığı, ETD' nin organize piyasalara ilişkin görüşlerini
ve duruşunu ifade edebilecek 'Görüş Belgesi' nihai haline
geldi ve konu ile ilgili tüm muhataplarla paylaşım planlaması
yapılmaya başlandı.
Ayrıca bu yeni dönemi daha iyi anlayabilmek, daha hazırlıklı
olabilmek ve oluşan yapının daha da iyi işleyecek bir yapıya
kavuşması için piyasa ile sektörel ve finansal açıdan ilgili
kurumların temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay yapılması
kararlaştırıldı.
Talep Tarafı Katılımı Konusunda
Çalışmalar Devam Ediyor
TT
G
Selman GEZER / ETD – [email protected]
ETD olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız (ETKB) ile birlikte bir süre önce başlatmış olduğumuz ve Enerji
Bakan Yardımcısı Sn. Murat MERCAN' ın da verdiği destek sayesinde önemli adımlar atılan çalışma çerçevesinde,
EPDK yönetiminde ETKB, TEİAŞ ve ETD temsilcilerinin katılımıyla ortak bir çalışma komisyonu oluşturulmuştu. Talep
Tarafı Katılımı Komisyonu' nun üçüncü toplantısı Mayıs ayında yine Ankara' da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda
yapıldı.
Yöntem olarak farklılıklar olmakla beraber komisyona
katılan tüm tarafların talep tarafının piyasaya katılımı
konusunda adım atılmasında hemfikir olduğu görülmekte.
Bu yöntem farklılıklarının değerlendirilebilmesi için temel iki
yöntemin pilot uygulamalarının yapılarak sonuçlarının
değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Pilot
uygulamalarda tercih edilecek yöntemlerin bileşenlerinin
objektif kriterlerle belirlenebiliyor olması, standardizasyon
oluşturabilecek olması, mevzuat ve mali gereksinmeleri gibi
hususların dikkate alınması gerektiği düşünülmekte. Konu
ile ilgili ilk değerlendirme ve öneri raporu da Prof. Dr. Murat
Alanyalı tarafından hazırlandı.
Haziran 2014
Uygulama konusunda geniş kapsamlı bilgilendirme
faaliyetlerinde de tüm tarafların ortak çalışması
kararlaştırıldı. Dolayısıyla bu konuda bilgilendirme
faaliyetleri çalışma grubumuzun da planlarında yer almakta.
Talep Tarafı Komisyonu'nun da kararı ile ilk olarak, Haziran
ayı içerisinde uygulamanın işleyişini operasyon merkezinde
incelemek için bu uygulamanın Avrupa'daki en iyi örneği
olan Fransa' ya bir gezi planlandı.
6
Mayıs Ayında
Elektrik piyasasında gelişmeler
Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayında da kuraklık
devam etti. Mayıs ayında barajlara gelen su miktarı
3.146.635 milyon m3 oldu, rakam geçtiğimiz yılın %40
altında kaldı. Elektrik üretiminin etkilenmesinin yanı sıra
İstanbul'un 100 günlük suyu kaldığı yönündeki
açıklamaları değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı,
İstanbul'da muhteşem bir entegre sistem olduğunu ve
barajlardaki su seviyelerini referans alanların Melen ve
Yeşil çay nehirlerini hesaba katmadıklarını ve susuz
kalınmayacağını söyledi. Mayıs ayının son günlerinde
ülke genelinde başlayan yağmurlu sistemin durumu
rahatlattığı düşünülse de, sonbahar için durum kritikliğini
korumaya devam ediyor.
Mayıs ayında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim
devam etti. Gerilim, Ukrayna ve gaz tüketimi olan bütün
ülkeleri alternatif çözümlere ve enerji çeşitliliği
konularına yöneltti. Rusya ise pazarını genişleterek, Çin
ile 10 yıldır görüşmeleri devam eden 400 milyar dolarlık
tarihi bir anlaşma imzaladı. Rusya'nın Çin'e 30 yıl
boyunca, yıllık 38 milyar metreküp doğalgaz ihraç
edeceği anlaşma, Gazprom CEO'su tarafından
Gazprom tarihinin en büyük anlaşması olarak
nitelendirildi.
Haziran ayının başında Türkiye, bölgenin önemli
doğalgaz boru hatları üzerindeki ortaklığını imzaladı.
Şahdeniz Doğalgaz Üretim Sahası ve TANAP Projesi'ne
Türkiye'nin ortaklığına ilişkin imza törenine katılan
Başbakan Erdoğan, BOTAŞ'ın TANAP boru hattında
yüzde 20 olan payının yüzde 30'a, TPAO'nun, Şahdeniz
sahasındaki payının yüzde 9'dan yüzde 19'a
yükseldiğini belirtti. Sözleşmeye göre, ilk aşamada
TANAP'ı Şahdeniz sahası besleyecek. Sonrasında ise
Şahdeniz'de üretilen doğalgazın, 6 milyar metreküplük
bölümü Türkiye'ye satılırken, 10 milyon m3'lük bölümü
de Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Doğal gaz
kaynakları olmayan Türkiye, bu anlaşmalar
Haziran 2014
ile geçiş konusunda söz sahibi olmayı hedefliyor.
Avrupa'nın enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltma
tartışmasında ise Türkiye alternatifi gündeme oturdu.
Avrupa enerjide Rusya'dan bağımsız hale gelmenin
yollarını ararken, Türkiye üzerinden geçen Güney
Koridoru en önemli seçenek olarak gösterildi.
Doğalgaz sektöründe yaşanan bir başka gelişme ise
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Haziran
ayında doğal gaza zam yapılmayacağını açıklaması
oldu. Doğalgaz ve elektrik sektörü, döviz kurları ve artan
maliyetler sebebi ile geçtiğimiz yılın sonundan beri zam
öngörüyordu, bu açıklamadan sonra gözler Temmuz
ayına çevrilmiş oldu.
Haziran ayı için yapılan sınır ötesi elektrik ticaret ihaleleri
BG-TR yönünde TEİAŞ tarafından fiyat 14,12 Euro,
ESO tarafındaki ihale ise 14,78 Euro ile kapandı. TEİAŞ
tarafından yapılan GR-TR yönlü ihalede fiyat 3,37 Euro,
ADMIE tarafından yapılan GR-TR yönlü ihalede fiyat
4,24 Euro olarak belirlendi. Uzmanlar, oluşan fiyatların
beklentilerin 1 Euro üzerinde belirlendiğini, önümüzdeki
aylarda da düşüş beklemediklerini belirttiler.
Nisan ayını beklentilerin 15 lira üzerinde kapatan Piyasa
Takas Fiyatı, yılın beşinci ayında 155,18 TL/MWh olarak
belirlendi. Dengeleme Güç Piyasasında ise fiyat 154
TL/MWh olarak belirlendi. Haziran ayının başlaması ile
bakımları sona eren santraller, artan yağmurlar ve
azalan tüketim ile fiyatlarda düşüş kaydedildi. Piyasa
Takas Fiyatının Haziran ayını 162,5 TL/MWh bandında
kapaması bekleniyordu, ancak ayın ilk haftasında 143,8
TL/MWh bandına kadar inen Piyasa Takas Fiyatı
beklentilerinde 1-2 TL düşüş gözlemlendi.
7
Sektörden Haberler
AB, 'Güney Akım' Projesi
Sebebiyle Bulgaristan'ı
Cezalandırdı
Avrupa Birliği, Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılması yolunda Ukrayna'yı bypass edecek 'güney akım' projesi sebebiyle Bulgaristan'ı cezalandırdı. AB
Komisyonu, projenin, AB'nin enerji güvenliği önceliklerine göre yeniden ele
alınması gerektiğini belirtti.
Komisyon, proje ile ilgili ön
çalışmaların durdurulmasını istedi.
Cihan'ın haberine göre,
Bulgaristan'ın bu talebe cevap
vermesi için bir ay süresi var.
Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji
Bakanı Dragomir Stoynev, UkraynaRusya anlaşmazlığının esiri
olduklarını belirterek, "Bazı ülkeler
Rus doğalgazından doğrudan
faydalanırken, bazılarının ise bu
sürecin esiri olması kabul edilemez."
dedi. Konuyla ilgili gelişmeleri
'Brüksel ellerimizi bağladı' başlığıyla
veren Standart gazetesi, şu
i f a d e l e r e y e r v e r d i : Av r u p a
Komisyonu'nun doğalgaz boru
hattından dolayı ülkeye cezai işlem
kararı almasından hemen sonra
ikinci kötü haber geldi. Şehir
bölgelerinin ve turizmin gelişmesiyle
ilgili yapılan projeler de donduruldu.
Konu hakkında açıklamada bulunan
AB Bölgesel Politikalar Komiseri
Johannes Hahn'ın sözcüsü Shirin
Wheeler, Bölgesel Kalkınma
Operasyonel Program kapsamında
90 milyon Euro'luk kaynağın
'Program kapsamında ciddi yönetim
ve denetim sisteminde eksiklikler
bulunduğu' gerekçesiyle
durdurulduğunu kaydetti." Brüksel
tarafından gönderilen mektubun
Bölgesel Kalkınma Bakanlığı
tarafından resmi olarak
açıklanmasından hemen önce ise
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev
cezai işlemin Rusya için stratejik
proje hükmünde olan 'Güney Akım'
ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
Trud gazetesinin haberine göre ise
Avrupa Komisyonu 'Güney Akım'
doğalgaz boru hattı projesinin
durdurulmasını istemesine rağmen,
teknokrat hükümete destek veren
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
yönetimi bu projenin devam
edilmesini kararlaştırdı.
Gazprom'dan Türkiye'ye
158,4 Milyar M3 Gaz
Geliyor
Gazprom, Türkiye ve Avrupa'ya toplam 158,4 milyar metreküp gaz ihraç
etmeyi planlıyor. Rus doğal gaz tekeli Gazprom, Avrupa ve Türkiye'ye 2014
yılında yapacağı doğal gaz ihracatına ilişkin tahminini düşürdü. Gazprom
bugün düzenlediği basın toplantısında 2014 yılı için Avrupa ve Türkiye'ye
doğal gaz ihracat tahminini 161,5 milyar metreküpten 158,4 milyar metreküpe
indirdiğini belirtti. Gazprom, Türkiye'ye ve Avrupalı müşterilerin ortalama
doğal gaz satış fiyatının 2013 yılında 387 dolar/bin metreküp olarak
gerçekleştiğini de ifade etti.
Haziran 2014
Yıldız: Haziran'da
Doğalgaza Zam Yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız Haziran ayında zam
olmayacağını belirtti. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bugün
yaptığı açıklamada Haziran ayında
doğal gaza zam yapılmayacağını
belirtti. Enerji sektörü oyuncuları, döviz
kurları ve artan maliyetler sebebi ile
geçtiğimiz yılın sonundan beri zam
öngörüyordu.
Avrupa'nın Enerji Arzı
Risk Altında
Uluslararası Enerji Ajansı(IEA), elektrik
toptan satış fiyatlarının yeni termal
santraller için harcama yapılmasını
cesaretlendirmek açısından çok düşük
olduğunu ve Avrupa'nın bu düşük
elektrik fiyatları ile arz güvenliğini
tehlikeye atmakta olduğunu bildirdi.
IEA raporunda, Avrupa'nın 2025 yılına
kadar 100 gigawatt yeni termal
kapasiteye ihtiyacı olduğunu, 2035'e
kadar ise 2 trilyon doların üzerinde yeni
enerji yatırımı gerektiğini vurguladı.
I E A ' n ı n D ü n y a E n e r j i Ya t ı r ı m
Görünümü raporuna göre Avrupa'da
elektrik toptan satış fiyatı yatırımların
desteklenmesi için gerekli seviyenin
yüzde 20 altında.
Bursagaz'a Türkiye'nin
En İyi İşvereni Ödülü
Verildi
Alman enerji firması EWE AG'nin
Türkiye'deki en büyük yatırımı olan
Bursagaz, Türkiye'nin En İyi İşvereni
Ödülü'nün sahibi oldu. Bursagaz, 20
Mayıs gecesi İstanbul Le Meridien
Otel'de Great Place to Work tarafından
düzenlenen Türkiye'nin En İyi
İşverenleri Ödül töreninde, 50-500
çalışan kategorisinde 1'nci olarak
Türkiye'nin En İyi İşvereni seçildi.
8
Beş Eüaş Santralinin
Özelleştirme Pazarlıkları
Tamamlandı
EÜAŞ'a ait 5 hidroelektrik santralin 3
grup halinde özelleştirme pazarlıkları
tamamlandı. Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait
Grup-1-Esendal, Işıklar (Visera), Grup2- Kayaköy, Grup-3- Dere ve İvriz
Hidroelektrik Santrallerinin
özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık
görüşmeleri tamamlandı. Birinci grup
için en yüksek teklifi 1 milyon 850 bin
dolar ile Metek Hidro Enerji Sanayi ve
Ticaret AŞ verdi. İkinci grup için en
yüksek teklif 2 milyon 300 bin dolar ile
Ülke Yatırım Araştırma Geliştirme
Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim AŞ
tarafından verildi. Üçüncü ve son grup
için ise en yüksek telif 10 milyon 300 bin
dolar ile Veysi Madencilik tarafından
verildi. Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya
göre, özelleştirme ihaleleri nihai
pazarlık görüşmelerinde üç grup için
toplam 14,45 milyon dolar teklif alınmış
oldu.
Abd'de Santrallerden
Elektrik Üretimi %30'a
İnecek
ABD başkanı Barack Obama yönetimi,
2030 yılına kadar ABD santrallerinden
sağlanan elektrik miktarının %30'a
inmesini hedefleyen bir düzenleme
hazırladı. Kömür ve doğal gazın ABD
enerji platformunda çok önemli bir yeri
kaplayacağı düşünülüyor. Obama
yönetimi 2030 yılında aynı zamanda
karbon salınımı 2015 yılı seviyesine
göre yüzde 30 azaltmayı amaçlıyor.
2012 yılında, santrallerden sağlanan
elektrik yüzde 37 ve fosil yakıttan
sağlanan yüzde 68 civarındaydı.
Ukrayna: Boğazlardan
Lng Sevkiyatı Talebimize
Yanıt Gelmedi
Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk, boğazlar üzerinden sıvılaştırılmış gaz
(LNG) sevkiyatıyla ilgili Türkiye'den yanıt alamadıklarını ifade etti.
Cihan'da yer alan habere göre,
boğazlar üzerinden Ukrayna
terminaline LNG sevkiyatından
yana olduklarını kaydeden
Yatsenyuk, “Türkiye Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm
ve ricayla başvurarak boğazlar
üzerinden LNG sevkiyat
olanaklarını görüşmemizi istedim.
Fakat henüz yanıt yok. Eğer bizim
ilgili böyle bir düzenlememiz
olmazsa, bu durumda son bir kaç
yılda planladığımız LNG projemizi
gerçekleştirmemiz çok zor.” dedi.
Ukrayna Başbakanı, hükümet
olarak LNG terminal tankerlerinin
kiraya verilmesine ilişkin konuyu
gözden geçirdiklerini kaydederek,
“Fakat şimdilik her şey boğazlardan
geçecek LNG sevkiyatına bağlı.”
şeklinde konuştu. Ukrayna
doğalgaz konusunda Moskova'ya
olan bağımlılığını azaltmak için
alternatifler oluşturmaya çalışıyor.
Bu bağlamda Ukrayna Türkiye'yi
ana güzergahlardan biri olarak
değerlendiriyor. Ukrayna bu amaçla
boğazlar üzerinden
Belediyelerin DEDAŞ'a
Elektrik Borcu 130
Milyon Lirayı Aştı
Elektrik enerjisinin kullanımı ve
ödeme bakımından ülkenin en
sorunlu bölgesi olarak kabul edilen
Güneydoğu'daki 109 belediyenin,
DEDAŞ'a olan borcu 130 milyon
lirayı aştı. Dicle Elektrik Dağıtım
Bölgesi'nde belediyelerin DEDAŞ'a
olan elektrik borcu her geçen gün
artarken, toplam borç 130 milyon
TL'yi aştı. Yine bu bölgede köy içme
sularının DEDAŞ'a 49.4 milyon lira
borcu bulunuyor. Güneydoğu
illerindeki belediyelerin elektrik
borcu konusu yerel seçimler
öncesinde, DEDAŞ ekiplerinin
borcunu
Haziran 2014
tankerlerle LNG sevkiyatı yapmayı
hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız 2012 yılında
Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna'nın
alternatif çalışmalar yaptığını,
boğazlardan tanker geçişinin büyük
risk olduğunu belirtmişti. Boğazların
150-160 milyon ton olan geçiş
kapasitesinin dolduğunu ifade eden
Yıldız, “Bunun arttığını ve
onbinlerce ton sıvı doğalgaz taşıyan
tankerlerin boğazlarımızdan
geçişinin taşıdığı riski gözünüzün
önüne getirin. Meydana gelecek bir
kaza telafisi mümkün olmayan
s o n u ç l a r d o ğ u r u r . Ta r i h i
güzellikleriyle de doğal
güzellikleriyle de insanlarıyla birlikte
orada riske atabileceğimiz hiçbir
değerimizi olmadığına inanıyorum.
Ukrayna'nın tutumunu anlıyoruz.
Onlar için alternatif çözümler
sunabilmek için çalışmalar
yürütüyoruz.” şeklinde konuşmuştu.
ödemeyen bazı belediyelerin
elektriğini kesmesi ile gündeme
gelmişti. Elektrikleri kesilen
b e l e d i y e l e r, ö n c e D E D A Ş ' ı n
özelleştirme sürecinde devletten
devraldığı binaları mühürlemek
istemiş, ardından da borçlarıyla ilgili
yapılandırma talep etmişti. Seçim
süreci nedeniyle gündemden düşen
bölgedeki belediyelerin elektrik
borcu konusu, borç miktarının 130
milyon lirayı aşması ve gerekli
ödemelerin geçen süreye rağmen
yapılmaması nedeniyle yeniden
gündeme geldi.
9
Erdoğan, Tanap Projesi İmza Törenine
Katıldı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şahdeniz Doğalgaz Üretim Sahası ve TANAP Projesi'ne Türkiye'nin ortaklığına ilişkin imza
törenine katıldı. Erdoğan, projenin önemine dikkat çekerek, "İki husus önem taşıyor. Bunlardan biri BOTAŞ'ın TANAP boru
hattından yüzde 20 olan payının yüzde 30'a çıkarılmış olmasıdır. İkincisi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Şahdeniz
sahasındaki payının yüzde 9'dan yüzde 19'a yükselmiş olmasıdır" dedi.
Şahdeniz Doğalgaz Üretim Sahası ve TANAP Projesi'ne
Türkiye'nin ortaklığına ilişkin imza töreni Shangri La
Bosphorus Otel'de yapıldı. Törene Başkan Erdoğan'ın yanı
sıra, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Azerbaycan Enerji Bakanı ve ilgili şirketlerin yetkilileri
katıldı. İmza töreninden sonra konuşan Başbakan Erdoğan,
Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile doğu-batı enerji
koridorunu geliştirdik. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol ve
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı Projeleri bu
koridorun başarı ile hayata geçirdiğimiz iki unsurudur.
Gürcistan'ın da bu projelerin geliştirilmesinde önemli bir role
sahip olduğunu burada ifade etmek isterim. Bugün de Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin öngörülen takvim
içerisinde hayata geçirilmesi amacı doğrultusunda önemli
bir adımın atılmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz." şeklinde
konuştu. Projenin iki önemli hususuna dikkat çeken
Erdoğan, "Bunlardan biri BOTAŞ'ın TANAP boru hattından
yüzde 20 olan payının yüzde 30'a çıkarılmış olmasıdır.
İkincisi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Şahdeniz
sahasındaki payının yüzde 9'dan yüzde 19'a yükselmiş
olmasıdır. Böylece Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ikinci
büyük ortak konumuna gedi. İlk aşamada TANAP'ı Şahdeniz
sahasının beslemesi öngörülüyor. Bu çerçevede Şahdeniz
sahasının ikinci geliştirme aşaması kapsamında üretilecek
doğalgazın, 6 milyar metreküplük bölümü ülkemize satılacak.
Bu sahadan gelen doğalgazın 10 milyon metreküplük
bölümünün de Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması
planlanıyor. Hazar Denizi'nin Azerbaycan sahasından elde
edilecek doğalgazın da daha sonra bu hatta yönlendirilmesi
hedefleniyor. Biz Türkmen gazının da Türkiye üzerinden diğer
ülkelere erişmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, bölgedeki bu anlaşmaların önemine de işaret
ederek, şunları söyledi: "İleride TANAP'ın TAP'a bağlanması
öngörülüyor. Ülkemizle Bulgaristan arasında da bir bağlantı
yapılması gereğini de beraberinde getiriyor. Ukrayna da
yaşanan olaylar başta olmak üzere ülkeler arası özellikle
dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi."
Avrupa Konseyi, Enerji Güvenliği Strateji
Raporunu Yayınladı
Mart ayında AB liderleri tarafından talep edilen Enerji
Güvenliği Strateji Raporu Avrupa Komisyonu tarafından
yayınlandı. 26 Haziran'da üyeler tarafından enerji
zirvesinde tartışılacak raporun ana başlıklarından bir tanesi
Rusya-Ukrayna gerilimi sonrasında yaşanan gaz problemi
ve Avrupa'nın gaz konusunda Rusya'ya bağımlığı oldu.
Raporda, mevcut doğalgaz boru hatlarının geliştirilmesi ve
Avrupa içinde bulunan elektrik enterkoneksiyon hatlarının
iyileştirilmesi gerektiği savunuluyor. Aynı zamanda Avrupa
ülkeleri arasında doğalgaz akışının iyileştirilmesine, enerji
verimliliğine ve enerji çeşitliliği konularına değiniliyor.
Avrupa Enerji Komiseri Oettinger konuşmasında “Güçlü
ortaklıklar istiyoruz. Ancak bu ortaklara bağlı kalmak ve
onların politik şantajlarına alet olmak istemiyoruz” dedi.
Oettinger, ülkeler arasında dayanışmanın geliştirilmesi ve
özellikle küçük ülkeler ile birlik sağlanması gerektiğini
savundu. Enerji konusunda
Haziran 2014
mutlaka tedarikçilerin arttırılması gerektiğini, enerji
verimliğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Avrupa
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise konuyla ilgili
“Tüm Avrupa, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli” dedi.
Enerji Güvenliği Strateji Raporunda dikkat çeken konulardan
biri kısa dönemde Rus kaynaklara bağımlılığı azaltmak için
sunulan senaryolar oldu. Raporda Rusya'ya bağımlılığı
azaltabilmek için altı farklı senaryo sunuldu. Bu altı senaryo
arasında en önemli üç tanesi şu şekilde sıralandı; gaz
depolarının boşaltılması ile gaz fiyatlarını arttırmak, Asya
tarafına yönelen LNG kargolarının rotalarını daha yüksek
teklif ile Avrupa'ya çevirmek ve elektrik üretiminde doğalgaz
yerine dizel yakıt kullanmak. Komisyona göre, bağımsızlık
uğruna bu senaryoların uygulanması ihtimalinde yıllık 33
milyar dolar maliyet artışı olabilir.
10
Yıldız: Ukrayna'daki Kriz
Tanap'ın Önemini
Arttırdı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ukrayna da yaşanan krizin,
TANAP gibi projelerin önemini daha arttırdığını belirterek, “Bundan sonra
geliştirecek boru hatları bu konular. Bunun temel başlıklarıdır.” dedi. Yıldız,
TANAP projesine Türkmenistan gazının da eklenebileceğini söyledi.
Cihan'ın haberine göre, Taner Yıldız, 'Kafkasya Üniversiteler Birliği 4.
Olağan Kongresi' nde “Küreselleşen Dünyada, Enerjinin Rolü: Kafkasya
Örneği” konulu bir konuşma yaptı. Yıldız, konuşmasında 2035 yılına kadar
dünyada 17,9 trilyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu aktardı.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın doğusunda, Kafkasya Bölgesi'nde,
Azerbaycan, İran, dünya enerji kaynaklarının yüzde 55'nin olduğunu ifade
eden Yıldız, batının ise tüketimin yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini kaydetti. AB
ülkelerinin politik süreçlerinin bu bölgedeki enerji kaynakları ile görmeyi
isteyen Yıldız, bahsedilen konsepte Ukrayna-Rusya krizinin engel olduğuna
dikkat çekti. Yıldız, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki siyasi
istikrarsızlığın bölgenin kaderini etkileyebileceğine işaret etti. Yıldız, şunları
kaydetti: “İran üzerindeki 5 yıldır devam eden yaptırımların, Irakla ilgili
gelişmelerin, Suriye'deki istikrarsızlıkların, bölgemizle alakalı konuların
daha da hızlı yönetilmesini tavsiye ediyorum. Bölge istikrasız hale
gelmemelidir. Siyasi istikrar, bütün sektörlerin başında gelmektedir.”
Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinin, enerjinin OECD ülkelerinden fazla
tüketilen bir yere gittiğini ifade eden Bakan Yıldız, şöyle devam etti: “Bir
ülkenin doğal gaz üretmesi, o ülkelerdeki insanların doğal gazı
kullanmayacağı anlamına gelmez. Orta Doğu'nun en büyük tüketiciler
bölümüne geçeceğini gözlemliyoruz. Hazar çevresinde 48,2 milyar varil
rezerv mevcut. Şu ana kadar 8, 2 trilyon varil üretildiğini görürsek, bunun çok
önemli olduğunu anlarız.”
Rusya Sorununda Avrupa
İçin Çözüm Türkiye
AB'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltma tartışmasında Türkiye
alternatifi gündeme oturdu. Ukrayna krizinin yoğunlaşmasıyla, Avrupa Birliği
enerjide Rusya'dan bağımsız hale gelmenin yollarını ararken, Türkiye
üzerinden geçen Güney Koridoru en ciddi seçenek olarak gösterildi. AB
Enerji Komiseri Günther Öttinger'in basın toplantısıyla açıkladığı Avrupa
Enerji Güvenliği Stratejisi raporunda 'Mevcut arz ülkeleriyle ilişkilerin
güçlendirilmesine ilaveten AB'nin siyasi hedefi, yeni kaynakların alternatifini
açmak olmalıdır. Güney Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve müşterek
menfaati ilgilendiren öteki projeler, Hazar bölgesi ve haricinden arzın
zeminini hazırladıklarından ciddi unsurlardır' ifadelerine yer verildi
Haziran 2014
Yunanistan İle
Bulgaristan Enerji
Dağıtım Hatları
Birbirine Bağlanacak
Yunanistan'da Kalkınma Bakanı Costis
Hatzidakis başkanlığında toplanan
Stratejik Yatırımlar için Bakanlar
Komitesi, hızla tamanlanacak projeler
arasına 12 enerji projesini de aldı.
Toplam yatırım tutarları 11,5 milyar
euro olan 12 proje hızla gerçekleştirilecek. Hızla gerçekleştirilmesi
kararlaştırılan projeler toplam 17 bin
istihdam sağlayacak. Komite'nin
onayladığı projeler arasında Trans
Adriyatik Boruhattı (TAP), Yunanistan
ile Bulgaristan enerji dağıtım hatlarını
birbirine bağlanması, Güney Kıbrıs'dan
Yunanistan'ın Crete kentine uzanacak
bir doğalgaz boru hattı inşaa edilmesi
de var.
Türkiye'nin Enerji
İthalatı %2,6 Azaldı
Türkiye'nin enerji ithalatı Nisan ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
2,6 düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik
Kurumundan(TÜİK) yapılan
açıklamaya göre, en büyük ithalat
kalemi olan mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler ithalatı 4 milyar
452,3 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı
ayda ithalat 4 milyar 568,9 milyon dolar
olmuştu. Yılın ilk 4 ayında ise ithalat
%2,5 artışla 18,0 milyar dolardan 18,4
milyar dolara çıktı.
Rusya, İran İle 8
Nükleer Reaktör İçin
Anlaşma İmzalayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Şanghay'da yapılan Asya'da İşbirliği ve
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı
(CICA) çerçevesinde İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir
araya geldi. İki ülke liderleri uluslararası
ve bölgesel sorunların yanı sıra ticari
ilişkileri de masaya yatırdı. İran'ın ilk
nükleer santralini inşa eden Moskova,
yeni nükleer santrallerin inşasına sıcak
bakıyor. Görüşmelere yakın bir kaynak
Ria Novosti'ye verdiği bilgide 2014'de
İran'da ek 8 nükleer reaktör inşası ile
ilgili anlaşmanın imzalan-acağını
belirtti. Kaynak 2 yeni reaktörün
Buşehir Nükleer Santralin yanına, 6
reaktörün de başka bir alana
yapılacağını kaydetti. Dev anlaşma ile
ilgili son aşamaya gelindi.
11
Santral
Mesaj Tipi
Başlangıç
Bitiş
MW
ELBİSTAN
-A TS
Santral Arızası
5.5.2014
25.5.2014
1355
ERZİN DGKÇ
Santral Arızası
3.5.2014
9.6.2014
900
YENİ DGKÇ
Santral Arızası
12.5.2014
20.5.2014
763
YATAĞAN TS
Santral Arızası
13.5.2014
28.5.2014
630
ENERJISA BANDIRMA SANTRALI
Santral Arızası
3.5.2014
26.5.2014
600
EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK
Santral Arızası
9.5.2014
31.5.2014
585
BEKİRLİ TES
Santral Arızası
14.5.2014
25.5.2014
560
İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI
Santral Arızası
5.5.2014
26.5.2014
545
İZMİR DGKÇ SANTRALI
Santral Arızası
5.5.2014
25.5.2014
476
KARAKAYA HES
Santral Arızası
13.5.2014
13.5.2014
472
ANKARA DGKÇ SANTRALİ
Santral Arızası
2.5.2014
2.5.2014
440
GEBZE DGKÇ SANTRALI
Santral Arızası
1.5.2014
2.5.2014
440
DERİNER HES
Santral Arızası
5.5.2014
29.5.2014
390
ANTALYA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ
Santral Arızası
12.5.2014
26.5.2014
380
AMBARLI DOĞALGAZ
Santral Arızası
27.5.2014
28.5.2014
360
ALTINKAYA HES
Santral Arızası
14.5.2014
16.5.2014
352
BERKE HES
Santral Arızası
6.5.2014
17.5.2014
340
SEYİTÖMER TES
Santral Arızası
10.5.2014
30.5.2014
340
İZDEMİR
Santral Arızası
2.5.2014
29.5.2014
320
DENİZLİ RWE TURCAS GUNEY
Santral Arızası
7.5.2014
19.5.2014
300
ALKUMRU HES
Santral Arızası
1.5.2014
1.5.2014
257
HABAŞ DGKÇ
Santral Arızası
16.5.2014
21.5.2014
190
YEDİGÖZE HES
Santral Bakımı
1.5.2014
3.6.2014
155
YENİKÖY TS
Santral Arızası
12.5.2014
20.5.2014
155
HAMİTABAT DG
Santral Arızası
12.5.2014
12.5.2014
146
ALİAĞA ÇAKMAKTEPE
Santral Arızası
12.5.2014
31.5.2014
144
TUNÇBİLEK A
-B TS
Santral Arızası
2.5.2014
27.5.2014
123
AGE DENİZLİ DOĞALGAZ KÇS
Santral Arızası
10.5.2014
28.5.2014
120
ENERJİSA ADANA SANTRALI
Santral Arızası
12.5.2014
27.5.2014
120
SARIYAR HES
Santral Arızası
16.5.2014
24.5.2014
120
ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI
Santral Arızası
3.5.2014
29.5.2014
115
CENGİZ 240MW SAMSUN
Santral Arızası
7.5.2014
24.5.2014
114
ÇATALAN HES
Santral Arızası
27.5.2014
27.5.2014
110
CENGİZ 132MW
Santral Arızası
6.5.2014
25.5.2014
106
VAN DGKÇ
Santral Arızası
22.5.2014
30.5.2014
106
ESENYURT DGKÇ SANTRALI
Santral Arızası
17.5.2014
28.5.2014
96
ENERJİSA SARIGÜZEL HES
Santral Arızası
11.5.2014
11.5.2014
95
ZORLU ENERJİ LÜLEBURGAZ SANTRALI
Santral Arızası
25.5.2014
30.5.2014
94
ASLANTAŞ HES
Santral Arızası
7.5.2014
7.5.2014
92
MANİSA DOĞALGAZ
Santral Arızası
5.5.2014
26.5.2014
92
ANTALYA ENERJİ URETİM AS
Santral Arızası
6.5.2014
27.5.2014
80
AES ENTEK BURSA
Santral Arızası
5.5.2014
5.5.2014
70
AKENERJİ BOZÜYÜK SANTRALİ
Santral Arızası
2.5.2014
8.5.2014
60
BOSEN
Santral Arızası
1.5.2014
29.5.2014
60
ASLANCIK BARAJI VE HES
Santral Arızası
8.5.2014
28.5.2014
59
AKENERJİ KEMALPAŞA SANTRALİ
Santral Arızası
15.5.2014
29.5.2014
55
ZORLU ENERJİ BURSA SANTRALI
Santral Arızası
20.5.2014
27.5.2014
53
KÜTAHYA GEDİZ DGKÇ
Santral Arızası
1.5.2014
23.5.2014
51
ESKİSEHİR ENDÜSTRİYEL
Santral Bakımı
6.5.2014
27.5.2014
50
KÖPRÜBAŞI HES
Santral Arızası
31.5.2014
31.5.2014
50
Haziran 2014
12
Santral
Mesaj Tipi
Başlangıç
Bitiş
MW
UZUNDERE 1 REGÜLATÖRÜ VE HES
Santral Arızası
18.5.2014
28.5.2014
50
UZUNÇAYIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
Santral Bakımı
4.5.2014
4.5.2014
47
AMBARLI FUEL -OİL
Santral Arızası
2.5.2014
13.5.2014
45
ERENLER HİDROELEKTRİK SANTRALİ
Santral Arızası
7.5.2014
8.5.2014
36
KARADENİZ EGE ELEKTİRK ÜRETİM A.Ş
Santral Arızası
3.5.2014
28.5.2014
34
KILAVUZLU HES
Santral Arızası
20.5.2014
20.5.2014
33
KİRAZLIK REGÜLATÖRÜ VE HES
Santral Arızası
1.5.2014
24.5.2014
31
FEKE II
Santral Arızası
3.5.2014
30.5.2014
30
GÜLLÜBAĞ BARAJI VE HES
Santral Arızası
2.5.2014
18.5.2014
27
PANER
Santral Arızası
1.5.2014
31.5.2014
26
SÖNMEZ ELEKTRİK
Santral Arızası
1.5.2014
21.5.2014
26
BAYRAMHACILI HES
Santral Arızası
13.5.2014
13.5.2014
21
TEKNO DGKÇ
Santral Arızası
3.5.2014
22.5.2014
21
OMV SAMSUN
Santral Arızası
4.5.2014
6.5.2014
20
SAMSUN 1 MOBİL
Santral Bakımı
16.5.2014
1.6.2014
20
GLOBAL 2
Santral Arızası
4.5.2014
30.5.2014
18
TİRE TES
Santral Arızası
2.5.2014
31.5.2014
16
YUKARI MANAHOZ HES
Santral Arızası
3.5.2014
17.5.2014
11
EŞEN2 HES
Santral Arızası
8.5.2014
29.5.2014
10
KALETEPE HES
Santral Arızası
1.5.2014
15.5.2014
10
NAKSAN ENERJİ SANTRALİ
-2
Santral Arızası
4.5.2014
21.5.2014
10
AVANOS HES
Santral Arızası
7.5.2014
15.5.2014
9
ESENDURAK HES
Santral Arızası
2.5.2014
24.5.2014
9
FALEZ ELEKTRIK ÜRETİM A.Ş.(AOSB)
Santral Arızası
6.5.2014
22.5.2014
9
SÖLPEREN
Santral Arızası
10.5.2014
29.5.2014
9
ÇALDERE HES
Santral Arızası
2.5.2014
30.5.2014
8
BANDIRMA III RES
Santral Arızası
12.5.2014
20.5.2014
7
ZORLU ENERJİ YALOVA SANTRALI
Santral Arızası
7.5.2014
27.5.2014
7
DERBENT
Santral Arızası
6.5.2014
6.5.2014
5
BOSSA ENERJİ TESİSLERİ
Santral Arızası
13.5.2014
13.5.2014
3
ÇAKIRMAN HES VE REGÜLATÖRÜ
Santral Arızası
9.5.2014
9.5.2014
3
YAYLABEL HES
Santral Arızası
31.5.2014
31.5.2014
3
AKKAYA HES
Santral Arızası
9.5.2014
14.5.2014
2
AKÇAY HES
Santral Arızası
17.5.2014
29.5.2014
1
ÇORAKLI HES
Santral Bakımı
12.5.2014
15.5.2014
1
LAMAS III -IV HES
Santral Arızası
2.5.2014
2.5.2014
1
18 MART ÇAN TS
Santral Arızası
15.5.2014
28.5.2014
0
ACARSOY DENİZLİ
Santral Arızası
1.5.2014
27.5.2014
0
AÇMA HES
Santral Arızası
21.5.2014
21.5.2014
0
AES ENTEK KOCAELİ
Santral Arızası
2.5.2014
2.5.2014
0
ALES
Santral Arızası
1.5.2014
28.5.2014
0
ATAER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Santral Arızası
13.5.2014
27.5.2014
0
BALSUYU
Santral Arızası
5.5.2014
5.5.2014
0
ÇOLAKOĞLU GT
-1
Santral Arızası
31.5.2014
31.5.2014
0
FEKE I
Santral Arızası
24.5.2014
24.5.2014
0
İÇDAŞ
Santral Arızası
29.5.2014
29.5.2014
0
İSBİRLİGİ
-ENERJI
Santral Arızası
1.5.2014
31.5.2014
0
KARAKÖY HES
Santral Arızası
16.5.2014
27.5.2014
0
MURATLI HES
Santral Arızası
28.5.2014
28.5.2014
0
NUH ÇİMENTO
Santral Arızası
1.5.2014
28.5.2014
0
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.
Santral Arızası
8.5.2014
28.5.2014
0
OVA ELEKTRİK
Santral Arızası
31.5.2014
31.5.2014
0
PROKOM ENERJİ
Santral Arızası
14.5.2014
26.5.2014
0
SIRAKONAKLAR HES
Santral Arızası
8.5.2014
8.5.2014
0
Haziran 2014
13
Download

haziran 2014