T.C
KANGAL KAYMAKAMLIĞI
Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
ARI EKİBİ
TKY ÇALIŞMA RAPORU
2013-2014
Sayfa 1 / 15
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ARI EKİBİ İYİLİŞTİRME RAPORU- İLETİŞİM BİLİLERİ
3
EKİBİN ADI
3
NEDEN ARI
3
EKİP ÜYELERİ :
3
ÇALIŞMANIN ADI
4
1-İYİLEŞTİRME KONUSUNUN OKUL İÇİN ÖNEM DERECESİ
4
KONUYU NASIL BELİRLEDİK
4
1.2.ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMAMIZ
5
1.3.EĞİTİM SOKAĞININ SAĞLAYACAĞI YARARLAR
7
2.PROBLEMİN TANIMI ve ANALİZİ
8
2.1.OKUL BASARISI ŞU NEDENLERLE ÖNEM KAZANMAKTADIR
10
2.2.DERSLERİNDE BASARI GÖSTEREN BİREYLER
10
3.PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ KISA ÖZETİ
11
4.ELDE EDİLEN SONUÇLAR
12
( Ek-1) ( Ek-2) ( Ek-3) ( Ek-4) ( Ek-5) ( Ek-6) RESİMLER CD
ÖĞRENCİ-VELİ-PERSONEL
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Sayfa 2 / 15
KANGAL YBO
ARI EKİBİ İYİLİŞTİRME RAPORU
İL/İLÇE
: SİVAS /KANGAL
OKUL/KURUM ADI
: KANGAL YATILI BÖLGE ORTAOKULU
ADRES
: KARŞIYAKA MAH. 1. ÇEVRE YOLU NO 120
KANGAL/SİVAS
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİNİN
Adı-Soyadı:
GÖREVİ
TELEFONU
E-MAİL ADRESİ
Cahit ASLAN
Okul Müdürü
05072571587
[email protected]
OKAN HALİL ÖZTÜRK
EKİP LİDERİ
05333322699
[email protected]
EKİBİN ADI :
“ ARI EKİBİ ”
Neden Arı?
Çünkü Arı Çalışkanlığın, Başarının ve Ekip Çalışmasının Sembolüdür. Arılar tek bir vücut hâlinde koloniyi
desteklemek için bir arada başarılı bir şekilde çalışırlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine, yasam alanlarını
değiştirebilmelerine, kaynaklardan yararlanabilmelerine ve kendilerini savunabilmelerine yardımcı olur. Arı
topluluklarında her birey kendi üzerine düseni eksiksiz olarak yapmaktadır. Hiçbiri bulunduğu mevkii, yaptığı isin niteliğini
problem edinmeden sadece kendisine verilen görevi yerine getirmektedir. Önemli olan koloninin devamlılığıdır. Arı
topluluklarında is bölümü, bireyler arası iletişim ve karmaşık problemlerin çözümüne rastlanır.
“Bizler de Arı Ekibi olarak , insan toplulukları ile birçok paralellikler gösteren bu canlı gibi,öğrencilerimizin
toplum hayatında eğitim yoluyla başarılı bir birey olarak yetişmelerine yardımcı olmak, arılar gibi çalışarak yapacağımız
iyileştirme çalışmaları sayesinde ders başarılarını olumlu olarak artırmak amacındayız.”
EKİP ÜYELERİ :
ADI-SOYADI:
Cahit ASLAN
Okan Halil ÖZTÜRK
SEFA KALMİ
HARUN ŞAHİNOL
ŞAZİYE ŞAHİN YILMAZ
ZEYNEP YILMAZ
ORHAN KUZU
HÜSEYİN AKKUŞ
ÜNVANI
Okul Müdürü
Ekip Lideri (Müdür Başyrd)
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
SINIF ÖĞRETMENİ
ÖĞRENCİ
DESTEK PERSONELİ
MUHTAR
Sayfa 3 / 15
ÇALIŞMANIN ADI:
“EĞİTİM SOKAĞI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK”
1-İYİLEŞTİRME KONUSUNUN OKUL İÇİN ÖNEM DERECESİ :
1.1. KONUYU NASIL BELİRLEDİK?
Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan ve yürürlüğe giren
"İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre İlköğretim kurumlarının amaçları; öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini
geliştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, öğrencilerin, gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle
millî kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak, öğrencilere, bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu
sorunlara çözüm arama alışkanlığı kazandırmak, öğrencilere, kendisi, ailesi ve toplumun sağlığı ile çevreyi koruma bilinci
ve alışkanlıkları kazandırmak, öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini
sağlamak, öğrencilerin araç - gereç kullanımlarını, sistemli düşünebilmelerini, özgüvenlerini geliştirmelerini, çalışma
alışkanlığı kazanmalarını, estetik duygular ve yaratıcılık güçlerinin geliştirilmesini sağlamak, öğrencinin ilgi alanlarını ve
kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara
yöneltmek , öğrencileri ailesine ve topluma karsı sorumluluk duyan, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirmek, kişisel ve toplumsal araç - gereçler ile kaynakları verimli
kullanmalarını, okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak seklinde belirlenmiştir.
İlçemizin en önemli sorunlarından biri de eğitimdeki başarının düşük olmasıdır. Sınavlarda ilçemiz istenen başarıyı
elde edememiş, ilçemiz adına yakalanan başarılar da bireysellikten öteye gidememiştir. Başarıyı tüm eğitim kurumlarımıza
sirayet ettirememiştir.
Öğretmenler kurulu toplantılarının vazgeçilmez maddesi ise “Öğrenci başarısını artırmak” olmuştur. Bu duruma
katkı sağlamak adına okulumuz daha önceden derslik sistemine geçmiştir. Eski sistemde yani bir dersliğin birden çok
öğretmen tarafından kullanıldığı sistemde öğretmenlerimiz sınıfı kendi dersleri adına etkin kullanamıyordu. Çünkü kendi
dersi için faydalı olan bir materyal diğer ders için bir kirlilik oluşturuyordu. Bu noktadan hareketle kurumumuz derslik
sistemine geçmiş, ardından gerek öğretmenlerimizin gerekse öğrencilerin derslere karşı tutumunda olumlu bir değişim
gözlemlenmiştir. Ancak bu sistemin sadece sınıf duvarları içinde etkili olduğu da ayrı bir gerçekti. Bu gerçekten hareket
eden ekibimiz eğitimin sınıf dışında da devam etmesi önem kazanmıştır.
Yapılan gözlemler neticesinde öğrencilerin okula karşı ilgisiz tutum sergiledikleri, devamsızlık yaptıkları, derslere
yeteri kadar motive olmadıkları, öğretmen ve personelin yeteri düzeyde performans sergileyemedikleri birtakım belgelerle
tespit edilmiştir. Bunlar;

Dilek ve Temenni kutusuna atılan dilek ve şikâyetler

Nöbetçi öğretmenlerin nöbetleri esnasında karşılaştıkları olaylar ile ilgili tespit tutanakları

Öğretmenlerin olumsuz davranış sergileyen öğrenciler hakkında tuttuğu tutanaklar

Velilerin dilek ve şikâyetleri
Bu isteklerin ve şikayetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde okulumuzda olumsuz bir iklim ortamının
olduğu görülmüş; bu doğrultuda okulumuzda TKY çalışması yapılması kararlaştırılmış ve ekip oluşturulmuştur. Yapılan
incelemeler sonucunda ekibimiz okulun koridorlarının da eğitim-öğretimin devam ettirileceği alanlar olarak gördü ve gerek
okulumuzdaki gerekse ilçemizdeki başarının artırılması hedeflendi. Ekibimiz tarafından eğitim sokağının eğitimde
kalıcılığa etkisi %15 olarak hedeflenmiştir.
Sayfa 4 / 15
1.2.ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMAMIZ
Öz değerlendirmemizi yapmak ve mevcut durumumuzu sağlıklı bir şekilde ortaya koymak için memnuniyet anketi
uygulanmasına ve swot analizi yapılmasına karar verilmiştir.(tablo-5) Her gruba özgü memnuniyet anketi uygulanmıştır.
Bu anketler;

Öğrenci memnuniyet anketi 205 öğrenciye, (tablo-2)

Veli memnuniyeti anketi 100 veliye, (tablo-3)

Okul çalışanları memnuniyet anketi 20 çalışana uygulanmıştır(tablo-4)
“OKUL MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-1)
VELİ
55
ÖĞRENMEDE KALICILIK
PERSONEL
40
ÖĞRENCİ
65
70
60
50
40
30
20
10
0
ÖĞRENMEDE KALICILIK
Bu grafikte, uygulanan memnuniyet anketinde öğrenmede kalıcılık ayrı ayrı genel ortalamaları gösterilmiştir.
“ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-2)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Öğrenmede Kalıcılık
MATEMA
TİK
TÜRKÇE
SOSYAL
BİLGİLER
35
60
75
FEN VE
İNGİLİZCE
TEKNOLOJ
İ
55
40
Bu grafikte, öğrencilere uygulanan memnuniyet anketinde( Ek-1) “öğrenmede kalıcılık” ders ortalamaları
gösterilmiştir. Bu ankette özellikle matematik (%35) ve İngilizce (%40) derslerindeki kalıcılığın çok yetersiz olduğu
görülmüştür.
Sayfa 5 / 15
“VELİ MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-3)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MATEMAT
İK
Öğrenmede Kalıcılık
35
TÜRKÇE
50
SOSYAL
BİLGİLER
65
FEN VE
TEKNOLOJİ
50
İNGİLİZCE
40
Bu grafikte, velilere uygulanan memnuniyet anketinde ( Ek-2) “öğrenmede kalıcılık” ders ortalamaları
gösterilmiştir. Bu ankette özellikle matematik (%35) ve İngilizce (%40) derslerindeki kalıcılığın çok yetersiz olduğu
görülmüştür.
“PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-4)
70
60
50
40
30
20
10
0
MATEMAT
İK
Öğrenmede Kalıcılık
30
TÜRKÇE
55
SOSYAL
BİLGİLER
70
FEN VE
TEKNOLOJİ
50
İNGİLİZCE
35
Bu grafikte, personellere uygulanan memnuniyet anketinde ( Ek-3) “öğrenmede kalıcılık” ders ortalamaları
gösterilmiştir. Bu ankette özellikle matematik (%30) ve İngilizce (%35) derslerindeki kalıcılığın çok yetersiz olduğu
görülmüştür.
Toplam kaliteyi artırmak için yapılan anketler sonucunda dilek, şikâyet ve öneriler değerlendirilerek swot analizi
yapıldı.(tablo-5)
Sayfa 6 / 15
SWOT ANALİZİ (tablo-5)
Güçlü Yanlarımız (Başarı İçin Elimizde Olanlar)
Zayıf Yanlarımız (Eksiklerimiz İçin)
1. Dayanışma içinde çalışan idare ve öğretmen
kadromuz,
2.
Değişime, yeniliğe açık genç ve dinamik
öğretmen ve idare kadromuz,
3.
Öğretmen öğrenci ve idarecilerin daha nitelikli
eğitim ortamlarında çalışma isteği,
4.
1. Okulun binasının 12 yıllık oluşu ve bazı
birimlerin yetersi oluşu
2. Velilerimizin maddi durumlarının yetersiz
olması,
3. Velilerimizin eğitim seviyelerinin düşük ve
okula karşı duyarsız olmaları,
Okul Aile Birliği üyelerinin ve velilerimizin
çalışmalar için bizleri sürekli desteklemeleri ,
teşvik etmeleri, öğrencileri için daha nitelikli bir
eğitim ortamı istekleri,
5.
Çalışmalara 2013 te başlayacak olmamız
Fırsatlarımız/İşimizi Yapmada, Başarıyı Artırmada
Değerlendireceğimiz Durumlar
1. İlçe Kaymakamlığının okula maddi ve
manevi katkıları,
2. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün okulumuz
Tehditler Başarıyı Engelleyen Durumlar
1. Yeterli maddi kaynak bulunamaması endişesi,
2. Mevcut kaynakların yetersizliği,
3. Öğrencilerin yatılı olmasından dolayı ailelerin
uzak olması
ile yakından ilgilenmesi,
3. İlçemizin önde gelen maddi durumu iyi
ailelerin okullara olan maddi ve manevi
destekleri,
4. İlçemizdeki esnafların maddi destekleri
Yapılan bu tespit çalışmalarında elde edilen veriler bilimsel metotlarla analiz edilerek kurumun öz değerlendirilmesi
yapılmıştır.
MİSYONUMUZ
Çağdaş yeniliklere açık, üretim çeşitlerini artıran üreten, ürettiklerini değerlendiren bireyler yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Milli Eğitim İlkelerine uygun olarak; gelişen teknolojiyi
yakından izleyerek ve kültürümüzden gelen yöresel işlerin yaşatılmasını; iş ve hizmet sektörüne uygun üretken bireyler
haline gelmesini sağlamak.
Sayfa 7 / 15
1.3.EĞİTİM SOKAĞININ SAĞLAYACAĞI YARARLAR:
Öğretmenlerin en büyük şikâyetlerinden birisi öğretilenlerin çok hızlı bir şekilde unutulmasıdır. Bundan şikâyetçi
olmayan öğretmenimiz yoktur herhalde. Bu duruma engel olmak adına yapılacak en etkin çalışma öğretilenlerin sınıf
duvarlarının dışarısına taşınmasıdır herhalde. Çünkü öğrenci günün tamamını sınıfın içerisinde geçirmemektedir. Görsel
zekânın öğrenme üzerine etkisini göz önünde bulunduran ekibimiz okul koridorlarında Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce,
Sosyal Bilgiler ve Matematik sokakları oluşturdu.
Teneffüslerini eğitim sokaklarında geçiren öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri bu sokaklarda pekiştiriyor.
Proje ile Öğretmen, öğrenci ve velilere yeni bir bakış açısı getiriliyor. Eğitimde devrim niteliği taşıyan bu uygulama, rutin
eğitim anlayışının yerine yenilikçi bir eğitim anlayışı getiriyor. Öğrencilerin ilgisini çeken afişlerle bilgiyi görsel
hafızalarıyla birleştirerek kalıcılığının artırılacağı düşünüldü.
Yapılan araştırmalar insanımızın %60'nın görsel eğimli olduğunu göstermektedir. İnsanlar okuduklarının % 10'nu,
dinlediklerinin %20'sini, gördüklerinin ise % 50'den fazlasını anlayıp hafızalarına alırlar. Eğitim Sokağı görselliği daha çok
öne çıkardığı için öğrenme daha üst seviyede olacaktır.
Bu sistem monotonluğu kırar. Bütün bir yıl boyunca aynı sınıfta aynı sırada ders dinlemek, öğretmene ve tahtaya
sürekli aynı açıyla bakmak bir monotonluktur. İnsan beyni farklı eğitim ortamlarında daha iyi öğrenir.
2.PROBLEMİN TANIMI ve ANALİZİ:
Kangal YBO Toplam Kalite Yönetim anlayışını benimsemiş ve bu anlayışa uygun olarak
çalışmalarına başlamıştır. Okulumuzda Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları bir plan ve proje dâhilinde
gerçekleştirilmekte, eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınmaktadır. Toplam
Kalite Yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların etkin şekilde gönüllü olarak beyin gücü ile katılımlarının
sağlanarak, ekip halinde çalışılmasına özen gösterilir.
Ekibimiz; Ana problemi doğuran alt problemleri belirlemek için ekip üyelerimizle Balık Kılçığı yöntemini kullandık.
Sayfa 8 / 15
ÖĞRENCİDEN
KAYNAKLANAN
NEDENLER
lideri
Üye 2 Üye 3 Üye 4 Üye 5 Üye 6 Üye 7
Öncelik
Ekip
Alt Problemler
Toplam
OKULDAN
DIŞ
PERSONEL DEN Problem
KAYNAKLANA ETKENLERDEN
KAYNAKLANAN kaynakları
N NEDENLER KAYNAKLANAN
Balık Kılçığı Diyagramı analiziyle ortaya çıkan alt problemlerin önceliklerinin tespit edilmesi amacıyla, Nominal
Gruplama Tekniği kullanmaya karar vermiştir. Beyin Fırtınası Yöntemi kullanılarak üyelerden en önemli gördükleri alt
problemleri alttaki tabloda olduğu gibi puanlandırmaları istenmiştir. Bu puanlamalar sunucunda sınıflarda görsel
materyallerin yetersizliği ön plana çıkmıştır.
Öğretmenin mesleki tecrübesi
2
2
2
2
3
2
3
16
11
ÖĞRENCİYE YAKLAŞMA
3
3
3
3
5
4
5
26
4
Sabırsızlık
2
2
2
2
4
2
3
17
9
Ailenin Ekonomik Sorunu
1
1
1
1
3
2
2
11
13
Aileden Uzun süre uzakta olma
2
2
2
2
4
3
3
18
8
Aileden destek görmeme
3
3
4
3
4
4
4
25
5
Sınıflarda işitsel materyalin az olması
2
3
3
2
2
3
3
20
6
Yetersiz iletişim
2
3
3
3
3
2
4
20
7
Sınıflarda görsel materyalin az olması
5
5
5
5
5
5
5
35
1
Ders çalışmama
5
5
5
5
4
4
5
33
2
Yorgunluk
2
2
2
2
2
2
3
15
12
Okulu sevmeme
2
2
2
3
3
3
2
17
10
Derslere ilgisizlik
5
5
5
5
4
3
5
32
3
5- Çok Önemli
4- Önemli
3- Orta Derecede Önemli
2- Az Önemli
1- Önemsiz
Nominal Gruplama Tekniği sonucunda:



Sınıflarda görsel materyalin az olması
Öğrencilerin ders çalışmaması
Öğrencilerin derslere ilgisizliği öğrenmede kalıcılığı etkileyen en önemli alt nedenler olarak ortaya çıkmıştır.
Sayfa 9 / 15
Problemin çözümünde iyileştirme yapacağımız problemimize neden olan öncelikli etmenleri ekibimizle belirleyerek”
NASIL ?- NASIL?” yöntemi ile bu etmenlere çözüm ürettik.
Her anne baba çocuğunun okul başarısını önemser. Fakat önemseme nedenleri farklıdır.
2.1.OKUL BASARISI ŞU NEDENLERLE ÖNEM KAZANMAKTADIR:






Öğrencinin başarı duygusunun tatmin edilmesi
Öğrencinin sosyalleşmesini sağlaması
Öğrencinin kabiliyetlerini geliştirme fırsatı sunması
Öğrencinin zamanını olumlu yönde kullanma fırsatı sunması
Öğrencinin olumlu alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olması
Öğrencilerin geleceğe ümitle bakabilmeleri, gelecekten beklentilerinin olması
2.2.DERSLERİNDE BASARI GÖSTEREN BİREYLER;









Çoğunlukla çevrelerine olumlu yönde tesir edebildikleri,
Zararlı alışkanlıklardan kaçınabildikleri,
Zamanını verimli kullanabildikleri,
Sosyal hayata uyumun üst düzeyde olduğu,
Risk alma becerilerinin geliştiği,
Özgüven duygusu geliştiği,
Oto kontrol mekanizması geliştiği,
Problem çözme gücünün geliştiği,
Çevreden olumlu mesajlar alıp, çevreye olumlu mesajlar verdiği belirlenmiştir.
Okul dersleri iyi olan öğrenciler, hayata daha olumlu bakmakta olup çevreleriyle ilişkileri de üst düzeyde
olmaktadır.
Çocuğun gittiği okulun genel durumu, öğretmeninin özellikleri, sınıfın özellikleri, verilen eğitimin kalitesi, bu
eğitime ek olarak sağlanan imkânlar çocukların ders başarısını direk olarak etkiler. Okul, çocuğun yaşamındaki ilk
toplumsal kurumdur. Okul kişiye yaşamında gerekli olacak değerleri ve bilgileri kazandırırken, topluma uyum sağlaması
için gerekli sosyalleşme becerilerini de kazandırmaktadır.
Sayfa 10 / 15
3.PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ KISA ÖZETİ:
Sıra no
3.1.İYİLEŞTİRMENİN
Faaliyetler
PLANLANMASI
Başlangıç
tarihi
Bitiş tarihi
Ve süresi
Çalışmanın
sorumlusu
18.11.2013
22.11.2013
5 Gün
SEFA KALMİ
Tedbirler
İzleme
Riskler
CAHİT ASLAN
Veli katılım
sayısının az
olması.
Davetiye
Gönderilmesi
OKUL
BİLGİSAYA
R
ÖĞRETMEN
İN ASKER
OLUŞU
FORMATÖR
ÖĞRETMENLERİ
NİN DESTEĞİ
CAHİT ASLAN
HÜSEYİN
AKKUŞ
ZEYNEP
YILMAZ
MALZEME
TEMİNİNDE
ZORLUK
ÇEKİLMESİ.
FORMATÖR
ÖĞRETMENLERİ
NİN DESTEĞİ
CAHİT ASLAN
HÜSEYİN
AKKUŞ
ZEYNEP
YILMAZ
MALZEME
TEMİNİNDE
ZORLUK
ÇEKİLMESİ.
SEFA KALMİ
OKAN HALİL
ÖZTÜRK
HARUN
ŞAHİNOL
ŞAZİYE ŞAHİN
YILMAZ
ORHAN KUZU
CAHİT ASLAN
HÜSEYİN
AKKUŞ
OKAN HALİL
ÖZTÜRK
OKUL
DUVARLAR
IN
ÖLÇÜLERİN
İN FARKLI
OLUŞU
CAHİT ASLAN
OKAN HALİL
ÖZTÜRK
1
Eğitim sokakları
tanıtım seminerinin
düzenlenmesi.
2
Eğitim sokakları için
öncelikli görsellerin
planlaması yapıldı
25.11.2013
13.12.2013
3 Hafta
SEFA KALMİ
OKAN HALİL
ÖZTÜRK
16.12.2013
03.01.2014
3 Hafta
SEFA KALMİ
OKAN HALİL
ÖZTÜRK
3
Eğitim sokakları için
görsellerin tasarımının
yapılması
4
Görsellerin yapımı ve
baskısı
06.01.2014
11.01.2014
1 hafta
5
Eğitim sokaklarının ders
ders yerlerinin
belirlenmesi
13.01.2014
15.01.2014
2 gün
SEFA KALMİ
OKAN HALİL
ÖZTÜRK
HARUN
ŞAHİNOL
ŞAZİYE ŞAHİN
YILMAZ
CAHİT ASLAN
6
7
Görsellerin montajının
yapılması
10.02.2014
28.02.2014
4 hafta
ORHAN KUZU
Eğitim sokaklarının
açılışının yapılması
05.03.2014
1 GÜN
CAHİT ASLAN
GÖRSELLER
İN
KORİDORL
ARDAKİ
KALICILIĞI
HAYIRSEVERLE
RİN DESTEĞİ
İLÇE ESNAFININ
DESTEĞİ
OKUL
TEKNİSYENİN
DESTEĞİ
OKUL
TEKNİSYENİN
İLÇE ESNAFININ
DESTEĞİ
HÜSEYİN
AKKUŞ
Sayfa 11 / 15
Ayrıca “ARI EKİBİMİZ” maliyet tablosu hazırlamıştır:
Yapılacak Çalışma
Kullanılacak Ürün adeti
Maliyet
Kaynak Kişi ve
Kuruluşlar
Afiş tasarımı
Bilgisayar tarayıcı
-
Okulumuz donanımından
yararlanılacaktır
150-50 afişler
45 adet
950 tl
İlçe Esnafı (marka AŞ)
70-50 afişler
60 adet
600 tl
Hayırseverler
200-50 afişler
2 adet
60 tl
Hayırseverler
Sert zemin
107 adet
450 tl
Öğretmenler- hayırseverler
Dübel vida
4 kutu
20 tl
Öğretmenler- hayırseverler
Toplam
118 ürün
2080 tl
-
Yukarıdaki bilgilerden hareket eden ekibimiz, öğrenmeye açık alanlarda afişlerle öğrenmeye katkı sağlamayı
hedeflemiştir. “ Aaa! Ben bunu biliyorum.” sloganıyla harekete geçen ekibimiz, okul koridorlarında Türkçe, Fen ve
Teknoloji, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Matematik sokakları oluşturdu. Sokaklar oluşturulmadan önce ekibimiz dersliklerin
yeri ve öğrencilerin koridorları kullanma alışkanlığını araştırdı. Daha sonra branş öğretmenlerinin fikri alındı. Ekim ayında
öğretmenlerimiz öğrencilerimiz kendi alanlarındaki sokakta neyin yer almasına dair öğrencilerin fikrini aldı. Asılacak
afişlerin içeriği hususunda yine öğrenci-öğretmen işbirliği sürdürüldü. Bu aşamadan sonra karar verilen afişlerin sağlanması
için gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda afişler temin edildi ve belirlen yerlerde afişler öğrencilerin
faydasına sunuldu.
Bu çalışmanın ardından öğretmenlerimiz, öğrencilerin konulara dair bilgileri hedeflenen gizil öğrenme ilkesiyle de
uyumlu olarak yer yer konuyu işlemeden o konuya ilişkin bir hazırbulunuşlukla geldiğini, bunun da hedeflenen kazanıma
ulaşmada eğitimdeki ekonomiklik ilkesine paralellik gösterdiği görülmüştür.
Yine bu uygulama ile öğrencilerimiz öğrencilerimizin görsel öğrenmesine katkı sağlamıştır. Bu da yine eğitimdeki
çoklu zeka kuramıyla ilintilidir. Ayrıca öğrencilerimizin konulara dair bilgisinin artması derse katılımlarını olumlu
etkilemiş, bu da öğrencinin kendini ifade etme, kendine güven duyma ve sosyalleşmesi gibi katkılar sağlamıştır.
“Aaa! Ben bunu biliyorum.” sloganıyla oluşturulan eğitim sokağımız ilçede ilk olmanın gururunu taşımaktadır.
Öğrencilerimizin faydası için gereken fedakarlıktan kaçınmayan kurumumuz, belirlenen misyon ve vizyona uygun,
Türkiye’yi ve kendisini ileriye taşıyacak bireyler yetişmeye devam edecektir.
Sayfa 12 / 15
4.ELDE EDİLEN SONUÇLAR:
Yapılan çalışmalar neticesinden okula ve derslere ilgisiz olan öğrencilerin iyileştirme sonucu okula ve derslerine
karşı ilginin arttığı gözlemlenmiştir. Böyle ce okul dersler ve koridorlar onlar için sıkıcı bir mekan değil eğlenceli cazip
mekan haline dönüşmüştür. Özellikle koridorların eğlenceli hale gelmesi okula ve derslere ilgiyi arttıran en önemli etkendir.
Aynı zamanda okul veli diyaloğu daha yoğun hale gelmiş okulu ziyaret eden ve öğrencisiyle ilgili olan veli sayımız
artmıştır.
VELİ MEMNUNİYET ANKETİ (tablo-6)
5
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASINDAN MEMNUN MUSUNUZ?
95
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASI SONUCU ÇOCUKLARINIZDA
ÖĞRENMEDE KALICILIĞIN ARTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
HAYIR
20
80 EVET
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASI SONUCU ÇOCUKLARINIZIN OKULA
İLGİSİNİN ARTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
13
87
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
İyileştirme çalışmasından önce velilere yapılan anketlerde öğrenmede kalıcılık üzerinde durulmuştur. Velilerimiz
de problemin ana nedeni derslere ilgisizlik ve görsel materyallerin az oluşunu dile getirmişlerdi. İyileştirme çalışmasının
sonucunda yapılan anketler sonucunda çalışmanın amacına ulaştığı ve velilerin personelin ve öğrencilerin bu durumdan
memnun oldukları açıkça görülmüştür.
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ (tablo-7)
4
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASINDAN MEMNUN MUSUNUZ?
96
HAYIR
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASI SONUCU ÖĞRENMENİZDE
KALICILIĞIN ARTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
15
EVET
85
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASI SONUCU OKULA İLGİSİNİZİN
ARTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
8
92
0
20
40
60
80
100
120
Okulumuz arı ekibinin yaptığı iyileştirme çalışmaları sonucu öğrenmede kalıcılık sorunu büyük oranda
giderilmiştir. Eğitim sokakları ile okul koridorlarının daha eğlenceli olduğu öğrenmenin sınıfı dışında da devam ettiği,
öğrencilerin daha aktif oldukları yapılan anket sonucu anlaşılmıştır.
PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ (tablo-8)
0
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASINDAN MEMNUN MUSUNUZ?
100
HAYIR
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASI SONUCU ÖĞRENCİLERDE
ÖĞRENMEDE KALICILIĞIN ARTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
30
EVET
70
EĞİTİM SOKAKLARI UYGULAMASI SONUCU ĞRENCİLERİN OKULA
İLGİSİNİN ARTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
10
90
0
20
40
60
80
100
120
Sayfa 13 / 15
EĞİTİM SOKAKLARI ÖĞRENCİLERİMİZE NE SAĞLAMIŞTIR?




Eğitim sokakları
Eğitim sokakları
Eğitim sokakları
Eğitim sokakları
ile görsel öğrenme sağlanmıştır.
ile öğrencilerimizin öğrenme sürecine katkıda bulunulmuştur.
ile okul koridorlarının monotonluğu ortadan kalkmıştır.
ile öğrencilerimize yeni bir motivasyon sağlanmıştır.
Velilerimiz ile yapılan görüşmelerde de eğitim sokakları öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğu ve bu
durumun da veliler tarafından olumlu karşılandığı yapılan anketlerden anlaşılmıştır.
Eğitim sokakları ile birlikte öğretmenlerimiz, öğrencilerin ve öğretmenlerin derslerde daha aktif olduklarını,
öğrencilerin derslerde daha istekli oldukları yeni bir motivasyon kazandıklarını ifade etmişlerdir.
EĞİTİM SOKAKLARI ÖĞRETMENLERİMİZE NE SAĞLAMIŞTIR?
Eğitim sokakları ile öğrenme sınıf dışında okul koridorlarında devam ettiğinden, materyal taşımaktan öğrencinin
kaynak bulamaması sıkıntılarından kurtulmuştur. Ayrıca ders öncesi öğrencileri topluca ön hazırlık yapabileceği bir ortama
kavuşmuştur. Görsel materyallerin ağırlıkta olması öğrenmede kalıcılığı artırmış ders işlenişi daha akıcı hale gelmiştir.
EĞİTİM SOKAKLARI KURUMUMUZA NE SAĞLAMIŞTIR?






Kurum vizyon ve misyonuna katkı sağlamıştır.
Binanın ve ders araçlarının yıpranmasını en aza indirerek maliyetin azalmasını sağlamıştır.
Öğrencilerin eğiteme bakış açısının düzelmesini sağlamıştır.
Öğrencilerin sorumluluk ve özgüven duygusu kazanmalarını sağlamıştır.
Velilerin okula bakış açısının düzelmesini sağlamıştır.
Akademik başarının düzelmesini sağlamıştır. Eğitimde kurumumuzda kalıcılık %25-30 oranında arttı.
Sayfa 14 / 15
Eğitim ne kadar ailede başlasa da çocuklarımın gelişiminde okullarımız büyük bir paya sahiptir. Yaptığımız
çalışmalar sonucunda okulda öğrenmede kalıcılık büyük oranda artış göstermiş.
Okul Memnuniyet Anketi (tablo-9)
100
80
60
40
20
0
ÖNCESİ
SONRASI
80
70
58
85
65
40
ÖNCESİ
SONRASI
VELİ
58
80
PERSONEL ÖĞRENCİ
40
65
70
85
Sonuç olarak iyileştirme çalışmalarından önce yapılan memnuniyet anketlerinde öğrenmede kalıcılık:
Veli Memnuniyeti : %55 den % 80 ‘e ( %25 artış)
Öğrenci Memnuniyeti: %65 ‘ten %85’e ( %20 artış)
Personels Memnuniyeti : %40’tan %70’e ( %30 artış) gibi bir memnuniyet sağlanmıştır. Ekibimizin hedeflediği %
15 artış sağlama gerçekleşmiştir.
Sayfa 15 / 15
Download

arı ekibi tky çalışma raporu 2013-2014