DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
ÜRÜN YELPAZESĠ
BASĠT AYARLI VANA
RADYATÖR DÖNÜġ VANASI-AYAR DEDANTÖRÜ
DEMĠR BORU BAĞLANTI
Bağlantı
GAZ
UNI-EN-ISO 228
Ölçü
Kod
Bağlantı
KöĢe (Açı)
Düz
3/8” *
7.03.00
8.03.00
1/2” *
7.04.00
8.04.00
GAZ
UNI-EN-ISO 228
Ölçü
Kod
KöĢe
Düz
3/8” *
9.03.00
10.03.00
1/2” *
9.04.00
10.04.00
3/4”
9.05.00
10.05.00
3/4”
7.05.00
8.05.00
1”
7.06.00
8.06.00
1”
9.06.00
10.06.00
1”1/4
7.07.00
8.07.00
1”1/4
9.07.00
10.07.00
BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORU BAĞLANTI
Standard RBM
3/8” *
27.03.00
28.03.00
3/8” *
29.03.00
30.03.00
3/8” * (1)
27.03.10
28.03.10
3/8” * (1)
29.03.10
30.03.10
1/2” *
27.04.00
28.04.00
1/2” *
29.04.00
30.04.00
29.04.10
30.04.10
1/2” *
(1)
27.04.10
Standard RBM
1/2” *
28.04.10
(1)
TANIMLAMA
RBM basit ayarlı manuel vana ve dedantörler ısıtma ve
iklimlendirme sistemlerinde ısıtıcı unsurlar (radyatörler, fanlar,
vs.) için kapatma ve ayar elemanları olarak kullanılmaktadır.
3/8” ve 1/2” nominal ölçekte, her türlü ısıtıcı elemanla süratli ve
güvenli bir bağlantıya olanak sağlayan “RFS” olarak adlandırılan
hermetik mekanik birleştirme, sistemin radyatör
tarafında
bulunmaktadır. Hermetik birleştirme sistemi, PTFE sıkıştırma
bileziği ve EPDM (Etilen ve Propilen) O-ring conta ile garanti
edilmektedir.
Vanalar ve dedantörler, tesisatta farklı tiplerdeki borulara
bağlanabilmek için düz ve köşeli olarak üretilmişlerdir.
AMAÇ
RBM basit ayarlı manuel vana ve dedantörler, tam anlamıyla gerçek
kalibrasyon elemanları değildir, dolayısıyla mevcut obtüratörün
(sürgü) torkunu ayarlamak suretiyle hidrolik sistemi dengeleme
görevi görebilirler.
Tesisat tarafı, dişli, yivli vana ve dedantörler demir borularla
bağlantı için hazırlanmıştır.
Bu çarkı saat yönünde çevirerek vana veya dedantör kapanır, aksi
yönde çevirerek ise vana veya dedantör açılır.
Standard RBM dişli yivli vana ve dedantörler, tesisat tarafı,
bakır, polietilen ve özel bir bağlantı parçaları, öngörülen çok katlı
borulara bağlantı için hazırlanmıştır.
RBM basit ayarlı manuel vana ve dedantörlerin hidrolik özellikleri ve
basınç düşüşleri teknik şemada yer alan diyagramlarda
gösterilmiştir.
ĠġLEYĠġĠ
RBM basit ayarlı manuel vana ve dedantörler sürgünün manuel
olarak ayarlanması ile çalışırlar. Bu ayarlama vananın veya
dedantörün gövdesinde bulunan küçük çark (vana kafası) üzerine
müdahale etmek suretiyle gerçekleştirilir.
ÖNEMLĠ:
Standart RBM dişli yivli vana ve dedantörlerin, dış çapı Ø18 olan
bakır bir boruya bağlanması, spesifik rakora ek olarak bir
redüksiyon uygulamakla mümkün olacaktır (kod 57.18.00).
1
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
TEKNĠK ÖZELLĠKLER
VANA VE DEDANTÖRLER DEMĠR BORU BAĞLANTI
Gövde:
Sızdırmazlık:
Vana kafası :
Giriş bağlantısı:
Çıkış bağlantısı:
Ön-conta ojiv :
Nikel pirinç kaplama
etilen-propilen elastomer (EPDM)
ve nitril elastomer (NBR).
ABS
F UNI-EN-ISO 228
M UNI-EN ISO 228
PTFE
MAX
MAX
çalışma T :
çalışma P:
110°C
1000 KPa - 10 bar
VALVOLE E DETENTORI ATTACCO RAME O POLIETILENE
Gövde :
Sızdırmazlık:
Vana kafası:
Giriş bağlantısı:
Çıkış bağlantısı:
Sizdirmazlik contası:
etilen-propilen elastomer (EPDM)
ve nitril elastomer (NBR).
ABS
M Standard RBM (W24,5x19F)
M UNI-EN ISO 228
PTFE
MAX
MAX
çalışma T:
çalışma P:
110°C
1000 KPa - 10 bar
YEDEK PARÇALAR
Ürün
Tanımlama
Ölçek
Kod
Demir, Bakır veya Polietilen O-ringli boru bağlantıları için
küresel dişli somun
3/8“
426.013
1/2“
426.013
3/8“
1/2“
3/4"
1”
1”1/4
2711.005
2711.005
3511.005
3511.005
3511.005
3/8“
2711.055
1/2“
2711.055
3/8“
2587.003
1/2“
2587.003
3/4”
1”
1”1/4
331.013
332.013
333.013
3/8“
2587.053
1/2“
2587.053
Dedantör başlığı
Dadantör başlığı- – Kromaj versiyon
Vidalı uzun vana kafası göbeği
Vidalı uzun vana kafası göbeği
Vidalı uzun vana kafası göbeği – kromaj versiyon
2
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
BOYUT ÖZELLĠKLERĠ
DEMĠR BAĞLANTI
KÖġE VANASI
ÖLÇÜ
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1” 1/4
ø A (mm)
33,5
33,5
53
56
65
B (mm)
55
56
34,5
75
82
DÜZ VANA
C (mm)
19,5
22,5
28
33,5
37,5
D (mm)
50
51,5
62,5
67,5
81
ÖLÇÜ
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1” 1/4
(mm)
62
62
72
85
97
KÖġE DEDANTÖR
Ölçü
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1” 1/4
A (mm)
28
28
37
41
48,5
(mm)
45
46
48,5
57,5
68,5
C (mm)
19,5
22,5
28
33,5
37,5
B (mm)
22,5
24,5
33
38
41,5
C (mm)
48,5
50
59,5
62
75
ø D (mm)
33,5
33,5
53
56
65
DÜZ DEDANTÖR
D (mm)
50
51,5
62,5
67,5
81
ÖLÇÜ
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1” 1/4
A (mm)
52
52
56
68
83,5
B (mm)
22,5
24,5
33
38
41,5
C (mm)
48,5
50
59,5
62
75
D (mm)
28
28
37
41
48,5
BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BAĞLANTI
KÖġE VANASI
Ø1
Ø2
ØA [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
G 3/8” Standard RBM 33,5
55,5
17
50
G 1/2” Standard RBM 33,5
55,5
17
51,5
DÜZ VANA
Ø1
G 3/8”
G 1/2”
KÖġE DEDANTÖR
Ø1
Ø2
A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
G 3/8” Standard RBM 28
45,5
17
50
G 1/2” Standard RBM 28
45,5
17
51,5
Ø2
Standard RBM
Standard RBM
A[mm]
62
62
B[mm]
23,5
2 ,5
C[mm]
49
50,5
DÜZ DEDANTÖR
Ø1
G 3/8”
G 1/2”
Ø2
Standard RBM
Standard RBM
A[mm]
52
52
B[mm]
23,5
23,5
C[mm]
49
50,5
3
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
AKIġKAN DĠNAMĠĞĠ ÖZELLĠKLERĠ
DEMĠR BAĞLANTI VANALARI VE DEDANTÖRLER
3/8” köĢe vana ve dedantör
100.000
Giri
0,5
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Açık
vana
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
10.000
2
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
1,04
1,52
1,92
2,32
2,6
2,72
2,97
3,26
3,26
1.000
100
AÇIKLAMA
Kullanım alanı
10
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
3/8” düz vana ve dedantör
Devir
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Açık
vana
0,5
1
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1,5
2
10.000
2,5
3
3,5
Kvs
[m3/h]
0,39
0,63
0,76
0,96
1,05
1,15
1,21
1,36
1,36
4
1.000
100
AÇIKLAMA
Kullanım alanı
10
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
4
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
1/2” köĢe vana ve dedantör
Devir
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Açık
vana
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
10.000
2
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
1,20
1,75
2,20
2,66
2,90
3,20
3,60
4,02
4,02
1.000
100
AÇIKLAMA
Kullanım alanı
10
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
1/2” düz vana ve dedantör
Devir
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Açık
vana
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
2
10.000
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
0,54
0,84
1,08
1,28
1,45
1,58
1,68
1,80
1,80
1.000
100
AÇIKLAMA
Kullanım alanı
10
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
5
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
3/4” köĢe vana ve dedantör
Giri
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Valvola
aperta
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
2
10.000
2,5
3
3,5
4
1.000
Kvs
[m3/h]
2,76
3,81
5,06
5,88
6,62
7,26
7,36
8,28
8,74
9,38
10,86
100
LEGENDA
10
Campo utilizzo
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
3/4” düz vana ve dedantör
Devir
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Açık
vana
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
10.000
2
2,5
3
3,5
4
1.000
4,5
Kvs
[m3/h]
1,35
2,13
2,78
3,27
3,74
4,13
4,44
4,70
4,94
5,20
5,20
5
APERTA
100
LEGENDA
10
Campo utilizzo
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
6
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
1” köĢe vana ve dedantör
Giri
100.000
0,5
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Valvola
aperta
1
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1,5
2
10.000
2,5
3
3,5
4
4,5
1.000
5
5,5
Kvs
[m3/h]
3,84
6,10
8,50
10,30
11,22
12,7
14,43
14,11
14,96
15,72
16,32
17,12
17,12
6
100
10
10
100
1.000
10.000
100.000
LEGENDA
Campo utilizzo
Portata [l/h]
1” düz vana ve dedantör
Devir
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Açık
vana
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
10.000
2
2,5
3
3,5
4
1.000
4,5
5
Kvs
[m3/h]
1,65
2,44
3,71
4,28
5,01
5,06
6,12
6,39
6,95
7,30
7,54
7,90
8,25
5,5
6
APERTA
100
10
10
100
Portata [l/h]
1.000
10.000
AÇIKLAMA
Kullanım alanı
7
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
1” 1/4 köĢe vana ve dedantör
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Açık
vana
0,5
1
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
Kvs
[m3/h]
5,40
6,85
9,72
12,60
13,30
14,50
16,00
17,20
18,20
19,00
19,40
19,70
20,50
21,50
Devir
100.000
1,5
2
10.000
2,5
3
3,5
4
4,5
1.000
5
5,5
6
22,50
6,5
7
100
APERTA
10
10
100
1.000
10.000
100.000
AÇIKLAMA
Portata [l/h]
Kullanım alanı
1” 1/4 düz vana ve dedantör
Devir
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
Açık
vana
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
2
10.000
2,5
3
3,5
4
4,5
1.000
5
5,5
6
Kvs
[m3/h]
2,05
3,63
5,26
6,11
7,26
7,92
8,71
9,37
9,80
10,40
10,89
11,31
11,61
22,50
6,5
7
100
APERTA
10
10
100
1.000
10.000
100.000
AÇIKLAMA
Portata [l/h]
Kullanım alanı
8
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BAĞLANTILAR ĠÇĠN VANALAR VE DEDANTÖRLER
3/8” köĢe vana ve dedantör
Giri
100.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Valvola
aperta
0,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
10.000
2
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
1,04
1,52
1,92
2,32
2,6
2,72
2,97
3,26
3,26
1.000
100
LEGENDA
10
10
100
1.000
Campo utilizzo
10.000
Portata [l/h]
3/8” düz vana ve dedantör
0,5
1
1,5
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
0,39
0,63
0,76
0,96
1,05
1,15
1,21
1,36
Açık vana
1,36
Devir
100.000
2
10.000
2,5
3
3,5
4
1.000
100
10
AÇIKLAMA
10
100
1.000
10.000
Kullanım alanı
Portata [l/h]
9
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
1/2” köĢe vana ve dedantör
0,5
1
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
1,20
1,75
2,2
2,66
2,9
3,2
4
4,02
Açık vana
4,02
Devir
100.000
1,5
10.000
2
2,5
3
3,5
4
1.000
100
AÇIKLAMA
10
Kullanım alanı
10
100
1.000
10.000
Portata [l/h]
Debi [l/h]
1/2” düz vana ve dedantör
100.000
Perdita di carico Pa (10 Pa=1 mmH20)
1
1,5
2
10.000
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Kvs
[m3/h]
0,54
0,84
1,08
1,28
1,45
1,58
1,68
1,8
Açık vana
1,8
Devir
0,5
2,5
3
3,5
4
1.000
100
10
10
100
Portata [l/h]
1.000
10.000
AÇIKLAMA
Kullanma alanı
10
DEMĠR, BAKIR VEYA POLĠETĠLEN BORULAR ĠÇĠN BASĠT AYARLI
RADYATÖR VANALARI VE RADYATÖR DÖNÜġ VANALARI
(AKIġKAN TUTUCULAR -DEDANTÖRLER)
2.1
UYGUN RAKORLAR
POLĠETĠLEN BORULAR
Rakor tipi
DiĢli bağlantı sayısı
DiĢli bağlantı tipi
Boru
Kod
SIKILACAK RAKOR
1
RBM Standard somun
POLİETİLEN
71.12...20.X0
122.12...20.00
Rakor tipi
DiĢli bağlantı sayısı
DiĢli bağlantı tipi
Boru
Kod
SIKILACAK RAKOR
1
RBM Standard somun
ÇOK KATMANLI
POLİETİLEN
70.10...20.X0
1216.14…16.00
Rakor tipi
DiĢli bağlantı sayısı
SıkıĢtırılacak bağlantılar
Tubazione
Kod
SIKIġTIRILACAK
RAKOR
1 RBM Standard
1
ÇOK KATMANLI
POLİETİLEN
826.14...20.X0
Rakor tipi
DiĢli bağlantı sayısı
ÇOK KATMANLI POLĠETĠLEN BORU
BAKIR BAĞLANTI
SIKILACAK RAKOR
1
DiĢli bağlantı tipi
RBM Standard somun
Boru
Kod
BAKIR
602.10...16.00
41.10...16.20
41.18.20* (Sadece Ø18 boru)
* Ø18 boru rakorunun bağlantısı için kod 57.18.00 redüksiyon öngörünüz
MÜMKÜN OLAN BAĞLANTILAR
Resimlerde,
ısıtma
ve
iklimlendirme
sistemlerinde,
radyatör, fan ısıtıcı, vs. gibi
unsurlar için akış durdurma ve
ayarlama elemanları olarak
kullanılan RBM manuel vana ve
dedantörleri gösterilmektedir.
11
Download

Teknik kılavuz için tıklayınız