AYAR ÇUBUKLU DĠġLĠ
STATIK BALANS VANALARI
1.6
ACS UYGUNLUK
ÜRÜN YELPAZESĠ
Okuma alanı
Kod
619.03.30
619.04.30
619.05.30
619.06.30
619.07.30
619.08.30
619.09.30
Ölü
DiĢli
⅜”
½"
¾"
1"
1"¼
1"½
2"
Kvs
Asgari taşıma
miktarı(debi)
( p 100 daPa)
Azami debi
( p 2.500 daPa)
L/h
2,35
3,35
4
11,2
13,4
19
28,4
235÷1.175
335÷1.675
400÷2.000
1.120÷5.600
1.340÷6.700
1.900÷9.500
2.840÷14.200
Olası kullanım alanı
ısıtma
t 10°C
Soğutma
t 5°C
DeğiĢtirileblir kW DeğiĢtirilebilir kW
2,7÷13,7
3,9÷19,5
4,7÷23
13÷65
16÷78
22÷110
33÷165
1,4÷6,8
1,9÷9,7
2,3÷12
6,5÷33
7,8÷39
11÷55
16,5÷83
AKSESUARLAR
Kod
621.01.50
Transit akış debisinin dolaylı okunması amacıyla kullanılacak dişli balans vanaları
üzerinde hazırlanacak piyezometre delikleri (mis. ⅛")
622.00.00
Su devreleri üzerinde, debi ve basınçların doğrudan okunması için uygun elektronik
diferansiyel basınç ölçüm cihazı. Batarya beslemeli, piyezometre deliklerine bağlantı kiti
ve çantasıyla birlikte.
932.01.00
Basınç ölçmek için pinli (iğneli) adaptör çifti. Ölçüm hatları ve Blanflow ⅜ 2”. Balans
vanaları üzerinde bulunan basınç prizlerine, diferansiyel basınç ölçüm aygıtının
bağlanması.
1
1.6
TANIMLAMA
Balans vanaları, tek bir komponent içinde, kapalı ve
açık devre sistemlerin içinden geçen sıcak ve soğuk
akışkanları ayarlama, durdurma ve ölçüm işlevlerini
yürüten bir aygıttır.
Amaç
Balans vanası, akışkan devrelere takıldığında ,
aşağıdaki hedef ve yararlarla birlikte, ince debi ayarı
gerçekleştirir:
Geçmekte olan akışkanın mikrometrik ayarı;
Ölçülendirilmiş çubuk aracılığıyla kalibrasyon
devirlerinin belirlenmesi;
Vana gövdesinde yer alan piyezometrik prizler
aracılığıyla debinin dolaylı olarak
ölçülmesiyle
devre performansının kontrolü;
Vana kalibrasyon derecesinde mühürlenebilen
kilitleme sistemli memory stop işlevi;
(Bu işlev vananın aynı zamanda,
mükemmel
sızdırmazlık özelliğine sahip bir durdurma organı
olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu
işlev sayesinde, vana tekrar açıldığında torkun ilk
kalibrasyon pozisyonunda durması sağlanmaktadır).
KULLANIM
Özellikle aşağıdaki durumlar için kullanılmaktadır:
Isıl akışkanlar üreten santrallerin içindeki
pompalama istasyonlarının servis ayarı;
Kullanım
sapmalarının
(lateral
sapmalar)
dengelenmesi;
Taşıyıcı kolonların dengelenmesi;
Termoregülasyon grupları üzerindeki üçüncü yolun
denge ayarı;
SEÇĠM
Sürgünün (obturatör) yaklaşık yarısına karşılık gelen bir
ayar derecesine sahip bir balans vanası seçmeniz
tavsiye edilir.
Böylece, projenin nominal debi geçişinde, sistemin
kurulum aşamasında, güzergahta yapılacak kaçınılmaz
değişikliklerin yapılmasına olanak sağlayan yeterlilikte bir
kalibrasyon marjı elde edilir.
NOT:
Diferansiyel basıncın ölçüm işlemleri için piyezometrik
prizler sadece flanşlı balans vanaları için seri olarak
tedarik edilebilirler.
BOYUTSAL ÖZELLĠKLER
DiĢli vana
Kod
Boyut
619.03.50
⅜"
½"
¾"
1"
1"¼
1"½
2"
619.04.50
619.05.50
619.06.50
619.07.50
619.08.50
619.09.50
A
B
C
D
Ağırlık
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
79,5
12
89
19,5
0,4
79
15
96
16,5
0,5
80,6
17,8
97
16
0,5
93
21,3
103,3
24
0,7
96
28
111
23,5
1
102
31
120
21,5
1
110
37
132
16,5
1,8
Not.: Ayar çubuğunu, kafanın üzerindeki düğmeye sokmak için en az 7.5 cm. (çubuğun uzunluğu) serbest boşluk
olması gerekmektedir.
YAPISAL ÖZELLĠKLER
Gövde, temas edilen yüzeyler : pirinç
Sızdırmazlık
: VITON
Dişli bağlantılar
: FF UNI-EN-ISO 228
Basınç priz bağlantıları
: G⅛"
TEKNĠK ÖZELLĠKLER
Azami çalışma basıncı
:
2000
İzin verilen sıcaklıklar
:
-30 +120°C
İzin verilen akışkan
:
kPa
(130° çok kısa bie süre için)
su
su+glicol
(azami % 50)
Ayar bölme sayısı
:Bknz.4.sayfadaki tablo
2
AYAR ÇUBUKLU DĠġLĠ
STATIK BALANS VANALARI
1.6
AKIġKAN DĠNAMĠĞĠ ÖZELLĠKLERĠ
Dişli
Kvs
Boyut
3
m /saat
2,35
3,35
4
11,2
13,4
19
28,4
⅜"
½"
¾"
1"
1"¼
1"½
2"
1 kg/dm3 sıvılar ıçın
basınç düşüşünün
belirlenmesi
ΔP
2
Q
Kvs
10.000
0 ila 30 °C arası
sıcaklıktaki su için
geçerlidir
1 kg/dm3 den farklı farklı
basınçdaki akışkanlar için
P nin düzeltilmesi
ΔP'
ΔP ρ
burada:
= daPa olarak yük
kaybı
P' = daPa olarak doğru
yük kaybı
Q
= m3/h debi
Kvs = m3/h hirolik özellik
'
= kg/dm3 olarak sıvı
yoğunluğu
P

Belirtilen özellikler tamamen açık sürgülü diĢli balans vanaları ile ilgilidir (Bknz. 4.sayfadaki tablo).
3
1.6
DEBĠNĠN AYARLANMASI
Farklı ayarlama pozisyonlarında balans vanalarının akıĢkan dinamiği özellikleri
Değerler Kv. in m3/saat olarak verilmiştir
Değerler Kv. in m3/saat olarak verilmiştir
N°
giri
⅜"
½"
¾"
1"
1"¼
1"½
2"
1/2
1
1 1/2
2
2 1/2
3
3 1/2
4
4 1/2
5
5 1/2
6
6 1/2
7
7 1/2
8
8 1/2
9
9 1/2
10
10 1/2
11
11 1/2
12
12 1/2
13
14
15
16
17
18
19
0,21
0,30
0,38
0,47
0,52
0,64
0,74
0,99
1,10
1,35
1,45
1,65
1,75
2,08
2,12
2,25
2,35
-
0,20
0,30
0,38
0,49
0,58
0,69
0,86
1,11
1,32
1,55
1,75
2,00
2,32
2,69
3,06
3,35
-
0,14
0,28
0,38
0,48
0,56
0,82
1,12
1,42
1,62
1,85
2,12
2,48
2,78
3,18
3,50
3,80
4,00
-
0,32
0,52
0,72
0,92
1,10
1,30
1,48
1,67
1,85
2,08
2,50
3,00
3,70
4,45
5,35
6,30
7,40
8,40
9,40
10,20
11,20
-
0,42
0,61
0,82
1,00
1,20
1,38
1,52
1,70
1,90
2,10
2,62
3,32
4,00
4,80
5,82
6,98
7,98
8,90
10,00
10,98
12,00
12,60
13,40
-
0,66
1,16
1,50
1,80
2,10
2,35
2,65
3,00
3,80
5,20
6,80
8,40
10,20
11,40
12,50
13,50
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
-
0,90
1,55
1,95
2,35
2,75
3,45
4,50
6,20
7,60
9,00
10,60
12,20
14,00
15,90
17,50
19,00
20,60
22,40
23,70
25,00
26,25
27,30
28,40
-
N°
tacche
asta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
⅜"
½"
¾"
1"
1"¼
1"½
2"
0,21
0,47
0,99
1,45
2,08
2,35
-
0,20
0,49
1,11
1,75
2,69
3,35
-
0,38
1,12
1,85
2,78
4,00
0,52
0,92
1,30
1,67
2,08
3,00
4,45
6,30
8,40
10,20
11,20
-
0,42
0,82
1,20
1,52
1,90
2,62
4,00
5,82
7,98
10,00
12,00
13,40
-
1,50
2,10
2,65
3,80
6,80
10,20
12,50
15,00
17,00
19,00
-
1,95
2,75
4,50
7,60
10,60
14,00
17,50
20,60
23,70
26,25
28,40
-
Tablo 1 (Vana kafası devirleri)
Tablo 2 (Çubuk çentikleri)
Çubuğun doğru bir şekilde konumlandırılması ve çentik
numaraları için 7. sayfadaki şemaya bakınız. vedere lo
schema riportato a pag. 7.
Ayar derecesinin belirlenmesi
3
0 ila 30 °C sıcaklıklarda ve
1 kg/dm su için geçerlidir
0,5
Kv
10.000
Q
P ile daPa
P
Kv
Q
P ile mmH2O
P
burada:
3
Q = m /saat olarak debi
3
Kv = m /saat olarak vananın hidrolik özelliği
3
Kv' = m /saat olarak vananın doğru hidrolik
özelliği
3
' = kg/dm olarak sıvının yoğunluğu
Kv'
Kv
ρ'
3
1" çapında taşıyıcı kolonun 2,2 m /saat dağıtım
yapması gerekmektedir. Hidrolik açıdan en dezavantajlı
taşıyıcı kolona göre bir balans yapmak için 2.500
mmH20 lik ek bir yük kaybı yaratmak gerekmektedir.
Kv
0,5
10.200
Örnek:
Sıvılar için Kv düzeltilmesi
3
1 kg/dm den farklı değeri ile
2,2
10.200
2.500
0,5
3
= 4,44 m /h
3
1,12
kg/dm
yoğunluğa
sahip
bir
akışkan
kullanıldığında,daha yoğun bir akışkanın geçmesi için
hesaplanan değeri, vananın yarattığı basınç düşüş
değerini değiştirmeden düzeltmek gereklidir.
Kv'
4,44
1,12
3
= 4,20 m /h
1" lik bir balans vanası monte ederek, hesaplanan Kv
değerine en yakın değere karşılık gelen sayıda
kalibrasyon devir sayısına yükselmek mümkündür
(örnekte 7,00 devir veya çubuğun 10.çentiği).
4
1.6
DEBĠ ÖLÇÜMÜ
Ölçüm, vanaların gövdesinde bulunan basınç prizleri aracılığıyla yapılmaktadır.
Elektronik diferansiyel manometre (Kod. 622.00.00)
Isıtma ve klima sistemlerinin hidrolik balansı ve bakımı için taşınabilir cihaz.
Alınan verilerin incelenmesi ve yazdırılması için bir PC ye bağlanabilen cihaz,
entegre bir diferansiyel manometre ve bir debi ölçer aracılığıyla, ölçüm verilerini
dijital olarak işlenmesini sağlamaktadır.
(cihazın içinde, gerek RBM balans vanalarının gerekse Avrupa’daki başlıca vana
üreticileri tarafından üretilen balans vanalarının hidrolik özelliklerini içeren bir veri
arşivi bulunmaktadır).
Donanımda verilenler







Ölçüm cihazı
Esnek bağlantı boruları
Hızlı bağlantılar
Ölçüm adaptörleri
PC ye bağlantı kabloları
PC ye bağlanmak için Software
Kullanım kılavuzu
∆P max.
Girişteki max. P
Filtreleme
Sıcaklıklar :
- akışkan
10
15
50μm
bar
bar
-5 90
°C
- ortam
-5 50
°C
- depolama
+2 70
°C
Akışkan
Su, su+ glikol (50% max.)
Besleme
Elektrik tüketimi:
-azami
6F22; 9V Batarya
10 mA
- PC bağlantısı ile
15 mA (azami)
- stand-by
0,8 mA (azami)
Elektrik koruma sınıfı
PC ye bağlantı
gereklilikler
IP40
için
asgari
PC 486, 16MB RAM, Hard diskte 2MB
boş alan, Windows 95/98/NT
Veri girme kapasitesi
2.500 giriş
Veri giriş aralığı
Arayüz
1 saniyeden 24 saate kadar
Azami 170 farklı tipte vanayı hafızaya
kaydedebilir
RS 232
Boyutlar
77 x 192 x 25 mm
Ağırlık
0,350 Kg
Azami vana tipolojisi hafızası
Sensöre zarar vermemek için, söz konusu akışkan bir kez ölçüldükten sonra, cihazı asla ölçülen akışkanın donma noktasından (katılaşma) daha
düşük sıcaklıklara maruz bırakmayınız .

Boruların bağlantı rakorları, 50μm elekli filtre ile donatılmıştır: yüksek kirlilik seviyesindeki sistemlerin ölçülmesi halinde bunlar tıkanabilir; ayrıca,
esnek borular çıkarıldıktan sonra aygıtın yüksek bir basınç değeri bildirmesi halinde veya basınç girişlerinden biri çalışmıyorsa, filtrelerin
değiştirilmesi gereklidir.
Her halükarda, aygıtın düzgün çalışması için, aygıtın yeniden kalibre edilmesi için fabrikaya gönderilmesi önerilmektedir ( önerilen süre 12 ay),
filtrelerin değiştirilmesi için önerilen süre ise 6 aydır (daha fazla bilgi için, aygıt ile birlikte verilen kullanım kılavuzundaki “Bakım”” bölümüne bakınız).
Yüksek sıcaklıkta akışkanın söz konusu olduğu bir sistemde ölçüm yapıldığında aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilmesi
gerekir:

Güvenlik koşullarında çalışıldığından emin olunuz; yüksek sıcaklıktaki sıvıların veya tehlikeli akışkanların ölçümünün
yapılması halinde, uygunsuz biçimde gerçekleştirilen bağlantılar veya kopmalar yaralanmaya neden olabilir;
Cihazı, su ile temas ettikten hemen sonra 0°C den daha düşük sıcaklıklara maruz bırakmayınız;
Doğru diferansiyel basınç ölçümleri yapmak için boruların havasının tamamen boşaltılmış olması gerekmektedir (daha
fazla bilgi için cihazla birlikte tedarik edilen kullanım kılavuzunun “Cihazın ölçüme hazırlanması “ bölümüne bakınız).
Her halükarda, edinilen değerleri kıyaslayabilmek amacıyla, ama öncelikle yanma ve haşlanma olaylarına karşı güvenliği
sağlamak için, basıncın sistem soğukken okunması tavsiye edilir.

İşbu sayfa cihaz ile birlikte verilen kullanım kılavuzndan alınan bir çıktıdır. Daha fazla bilgi için, çalıştırma, kullanım, bakım vs. ile bilgiler için anılan
kullanım kılavuzunda yer alan talimatları izleyiniz.
5
1.6
Vanalara bağlantı
Tubo flessibile presa
bassa pressione
(in dotazione con lo
strumento di misura)
1) Esnek boruları, pinli adaptörlere bağlayınız(hızlı kuplaj).
2) Tıpaları gevşeterek her iki basınç prizini açınız.
3) Adaptörleri basınç prizlerine sokunuz ve kaplin
bileziğini tamamen sıkınız.
4) Ölçüm cihazı üzerindeki değeri okuyunuz.
5) Kaplin bileziğini gevşetiniz, adaptörleri basınç
prizlerinden çıkarınız ve ilgili tıpalarla prizleri kapatınız.
Adattatore ad ago
(in dotazione con lo
strumento di misura)
Ghiera di aggancio
dell'adattatore ad ago
Presa di pressione
(optional a richiesta:
cod. 621.01.50)
Göstergeli fark basınç farkı manometresi
Taşınabilir elektronik ölçüm cihazının bulunmadığı hallerde, diferansiyel basıncı alternatif aletlerle çok
basit bir şekilde ölçmek mümkündür
Resimde, aşağıdaki özelliklerdeki göstergeli fark basınç manometresinin kullanılması yer almaktadır:
Okuma alanı 0 ile 2000 3000 daPa arasında ( 2000 3000 mmH2O)
Okuma bölmeleri en az 20 daPa ( 20 mm H2O).
Taşınabilir elektronik ölçüm aletinin öngörülmediği durumlarda, geçen suyun debisi, saptanan
diferansiyel basınç değeri, beher balans vanasının her kalibrasyon derecesindeki hidrolik özelliğini
gösteren spesifik kat sayı ile çarparak hesaplanır.
Transit debinin belirlenmesi
Q
3
1kg/dm den farklı yoğunluğa sahip sıvının Q debisinin düzeltilmesi
Q'
'
burada:
Q=
Q'=
Kv =
’ =
Q
Q
3
m /saat olarak debi (0 ila 30 °C arası sıcaklıkta ve
3
m /saat olarak doğru debi
3
vananın m /saat olarak hidrolik özelliği
3
kg/dm olarak sıvının yoğunluğu
Kv
P = bar olarak saptanan diferansiyel basınç
P
Kv2
P
100
Q
Kv2
3
1 kg/dm olan su için geçerlidir)
P
P = kPa olarak saptanan diferansiyel basınç
P = daPa olarak saptanan diferansiyel basınç
10.000
Q
Kv2
P
P = mmH2O olarak saptanan diferansiyel basınç
10.200
Q
Kv2
P
100.000
P = Pa olarak saptanan diferansiyel basınç
6
1.6

Elektronik diferansiyel manometre ile aşağıdaki tiplerde ölçüm yapmak mümkündür:
Statik basınç ölçümü
Statik basınç girişte (kırmızı,+) veya yüksek basınç tarafında ölçülür. Alçak basınç tarafı (mavi,-) veya çıkış bağlantısız
kalır.
Bilgisayar, bağıl basıncı ölçer, yani sistem basıncının atmosferik basınca göre ne kadar yüksek olduğunu ölçer ( bu
amaçla, girişteki azami bağıl basıncın 15 bardan yüksek olmaması gerektiğini hatırlatalım, aksi halde ölçüm aleti zarar
görecektir).
Diferansiyel basınç ölçümü ve debinin ölçülmesi
Bu ölçümü yapmak için cihazın her iki basınç girişini, vananın basınç prizlerine bağlamak gerekir, bu işlemi
yaparken boru renklerinin basınç girişleri ile çakışmasına dikkat ediniz:
 Kırmızı, +
: yüksek basınç tarafı veya vana yeri/girişinden önce.
 Mavi,
: alçak basınç tarafı veya vana yeri/çıkışından sonra;
Daha fazla bilgi için, cihaz ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurunuz.
KURULUM ĠÇĠN ÖNERĠLER
Balans vanasının kurulumunda aşağıdaki talimatlara uyulması tavsiye edilir:
Balans vanası, gerek dikey ve gerekse yatay borulara monte edilebilir.
Sadece vana gövdesi üzerinde belirtilen akış yönüne dikkat ediniz.
Balans vanasının indirekt transit debinin okunması için de kullanılması halinde, türbülansları sınırlamak ve
diferansiyel basıncın okuma stabilitesini ve presizyonunu arttırmak için, vanayı, yön değiştirme noktaları, daralan
bölümler, ayarlama ve durdurma organlarının mümkün olduğunca uzağına monte ediniz .
Yatay güzergahlarda, çamurun ve zorlu kirlerin birikmesini ve yoğunlaşmasını engellemek için, piyezometrik priz
deliklerinin bağlantıları yapılırken daima yukarı doğru yönlendirilmiş olmalarına dikkat ediniz.
DEBĠ AYARI :
Debi ayarı için aşağıda belirtilen bazı basit işlemler gerçekleştirilir:
a. Vana kafasını (2) saat yönünde döndürmek suretiyle vana sürgüsünü tamamen kapatınız;
b. Ayar çubuğunu (1), vana kafasını (2) bloke eden vidaya (3) sokunuz ve strok sonuna kadar saat yönünde
döndürünüz;
c. Ayar çubuğunu (1), vana kafasının ucunda bulunan vidada (3) arzu edilen değere karşılık gelen çentiğe ulaşana
kadar saatin ters yönünde çeviriniz. Diyagramda (sayfa 4, tablo 1), çubuktaki her çentiğe (toplam 16 çentik), karşılık
gelen değerleri ve bunlara karşılık gelen L/saat değerlerini dikkate alınız.
d. Vana kafasını (2) sonuna kadar gevşetiniz.
re
Sv
i
re
Av
v
ta
ta
i
Not. Bu ayar, ayar çubuğundaki çentikler yerine, vana kafasını açmak için yapılan devir sayısı referans alınarak da
yapılabilir.
Bu durumda vana kafasını, tamamen kapalı pozisyondan (sürgünün tamamen kapalı olduğu pozisyon) başlayarak, arzu
edilen debi ayarına ulaşana kadar gevşetmek yeterli olacaktır.
Vana kafası devir sayısını ve karşılık gelen debi değerlerini gösteren, 4. sayfadaki 2 no.lu tabloya bakınız.
ġekil 1
Dişli vanalarla birlik verilen vana
kafası ve ayar çubuğu
7
1.6
AYAR ÇUBUĞUNDAKĠ ÇENTĠĞĠN KONUMLANDIRILMASI
Çubuğun çentiği, yandaki şemada gösterildiği
gibi, vana
kafasının ucunda bulunan vidanın içinde konik
biçimde
havşalanmış oyuğa oturtulmalıdır.
NOT Doğru bir debi ayarı elde etmek için, çubuk ayarının azami
presizyon ile yapılması gereklidir, çubuğun pozisyonlandırması
esnasında meydana gelebilecek en küçük varyasyon dahi debi
ayarı üzerinde çok büyük etkilere neden olacaktır. Aşağıda, 4
sayılı tabloda kullanılan çentiklerin numaralandırılması verilmiştir.
Figura 2
Schema di posizionamento
delle tacche dell’ asta.
BAZI OLASI UYGULAMALAR
ġekil 3 – Bir veya daha fazla taĢıyıcı kolon tarafından beslenen özerk termik alanlara yapılan uygulama
(A) Aynı taşıyıcı kolondan gelen çeşitli daire besleme kaynakları arasındaki balans.
[Beslenmeyen termik alanda, alan vanası üçüncü yol bu-pass balansı (kod. 114) kendi mikrometrik vanasının kalibrasyonu ile
sağlanır]
8
1.6
ġekil 4 – Sıcak su merkezi ısıtma trafosu uygulaması
(A) Termoregülasyon grubunun genel dağıtım şebekesine göre dengelenmesi.
(B) By-pass hattının direkt hatta göre dengelenmesi .
[Vana ayarının,(B) ısı eşanjörünü besleyen devre ile aynı direnci sunması gerekir].
BAZI OLASI UYGULAMALAR
ġekil 5 – Impianto di riscaldamento unifamiliare.
(A) Duvara monte kombi sirkülasyon pompası tarafından sağlanan debinin ayarı ve ölçümü.
(B) Tali dağıtım devresi debisinin ayarı ve ölçümü.
9
Download

the jewish state pdf free j2jbl By