04.04.2014
ELEMENTLER
MALZEMELERİN KİMYASAL VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIMLARI



ELEMENTEL TABLO VE TABLODAKİ KONUMA BAĞLI OLARAK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ
http://www.webelements.com/


International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC)
114 adet onaylanan element
92 adet doğal element
Son onaylananlar 114 ve 116 atom numaralı
elementler
İsim önerileri:
 114, Flerovium, Fl
 116, Livermorium, Lv
DÜNYA
04.04.2014
İSİMLENDİRME
Farklı temalar
 Gökyüzü, gezegenler, mitoloji
Palladyum (Pd-46) Pallas, keşfedilen ikinci
asteroid
Helyum=Güneş (helios, Yunan dili)
Prometyum (Pm-61)  Yunan mitolojisinden
 Renkler
Sezyum=gri-mavi (caesium, Latince)
Rodyum (Rh-45)=pembe (rhodon, Yunan dili)
ÖRNEKLER











Oksijen (Asit yapan)
Hidrojen (Su yapan)
Kadmiyum (Dünya)
Plütonyum (Plüton)
Selenyum (Ay)
Uranyum (Uranüs)
Argon (Eylemsiz)
Astatin (Kararsız)
Fosfor (Işık veren)
Kripton (Gizli)
.....
İSİMLENDİRME


Keşif sahipleri
Küriyum (Cm-96), Aynştaynyum (Es-99),
Röntgenyum (Rg-111), Seaborgiyum (Sg-106), ....
Yer ismi
Kaliforniyum (Cf-98), Germanyum (Ge-32),
Skandiyum (Sc-21), Polonyum (Po-84), ....
Ytterby  4 element, Erbiyum (Er-68), Terbiyum
(Tb-65), İterbiyum (Yb-70), İtriyum (Y-39)
Holmiyum (Ho-67)  Stokholm’ün Latince
karşılığı
İLK KİMYA SİMGELERİ
04.04.2014
DALTON’UN SİMGELERİ - 1805
BERZELIUS - 1813
Harflerin sembol olarak kullanılmasını
ilk söyleyen
Oksijen, O
Karbon, C
Kükürt, S
.....
 50 sene sonra kullanılmaya başlandı
Notasyonunda tek fark:
H2O yerine H2O
BUGÜN




ELEMENTLERİN KEŞFİ
Küçük azınlık tek harfli (H, O, C, N, S, F)
Çoğunluk iki harfli, İngilizce’den (Li, Be, Ca, ...)
Cl (Chlorine)  Cr (Chromium)
Latince yada eski dillerdeki isimlerinden
kaynaklanan kısaltmalar
Element
İlk kullanan  Plato, M.Ö. 5.yy
Element=Stoicheion
(Yunan dilinde “şekil”, Latince “elementum”)
Na (Sodyum:Natrium), K (Potasyum:Kalium), Fe
(Demir:Ferrum), Cu (Bakır:Cuprum), Ag
(Gümüş:Argentum), Sn (Kalay:Stannum), W
(Tungsten:Wolfram), Au (Altın:Aurum), ....


İlk elementler:
Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun, Kalay, Demir, Civa,
Karbon
04.04.2014
PLATO ve ARISTO’nun elementleri, M.Ö.400 ler
Lavoisier’nin
33 elementi
Bir kısmı
bugünkü
tabloda
2000 yıl sürdü
ELEMENTEL TABLOYA DOĞRU




Cannizzaro (1860, Karlshue)  Atom kütleleri
yayını (60 element)
Elementel Tablo şablonları başlangıcı
Davy (1778-1829)  Elektroliz ile 10 elementi
izole etti
Radyoaktivite, nükleer rxn, radyokimya keşifler
ile Elementel Tablo’nun boş kısımları hızla
dolmaya başladı
ELEMENTEL TABLONUN GELİŞİMİ
Döbereiner
Chancourtois
Newlands
Odling
Hinrichs
Meyer
Mendelev
04.04.2014
İLK ELEMENTEL TABLO ÖRNEĞİ
NEWLANDS – Sekizliler Yasası - 1866
Döbereiner,
1817
“Üçlüler”
Üçlü element
grupları
ODLING – 1864
HINRICHS – 1869
04.04.2014
MEYER - 1868
MENDELEV – 1869 – Dikey Tablo
1860, Karlsruhe, İlk uluslararası kimya kongresi sonrası
MENDELEV – 1869 – Yatay Tablo
MENDELEV TAHMİNLERİ - EKA
04.04.2014
MOSELEY - 1913
ELEMENTLER - 1900
Atom numaralarına göre sıralama
1949’dan önce
SEABORG - 1949
Lantanid ve Aktinid serileri tasarlandı
04.04.2014
Dufor’un
elementel
ağacı
Piramit
format
Maya
Elementel
Tabla
04.04.2014
GELECEK ELEMENTLER
Yapay üretilen Uranyum ötesi elementler
 Joint Institute for Nuclear Research (JINR),
Dubna, Rusya
 Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI),
Darmstadt, Almanya
 Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, CERN
 The Institute of Physical and Chemical
Research, Riken, Japonya
 The Hewbrew University, Jerusalem, Israil
Download

ELEMENTLER DÜNYA