VODONIK
 Latinski
naziv potiče od reči
hudor genos - graditelj vode



H, Z=1, A=1
3 izotopa
model atoma vodonika
Nalaženje





u slobodnom stanju malo u vulkanskim
gasovima i u višim slojevima Zemljine
atmosfere
narasprostranjeniji element u svemiru
u našoj okolini nalazi samo u jedinjenjima
u vodi sjedinjen s kiseonikom, a s
ugljenikom – u nafti, uglju i zemnom gasu
biogeni element, gradi živi svet (proteini,
masti i ulja, šećeri)
Laboratorijsko dobijanje



u reakciji između pojedinih metala
sa kiselinama
elektroliza vode (razlaganje vode)
Demonstracioni ogled dobijanja
 2H2
+ O2 →2H2O
Kada postoji
plamen i praskavi
gas, voda se stvori za tili čas !

U zapreminskom odnosu 2:1
vodonik s kiseonikom gradi
eksplozivnu smešu. Ta smeša
se zove praskavi gas.
Fizičke osobine
gas bez boje i mirisa
 nerastvoran u vodi
 lakši od vazduha
 najlakši poznati gas

Hemijske osobine



lako zapaljiv, gori svetloplavim
plamenom
praskavi gas
jedini se i sa metalima i nemetalima
Primena



za zavarivanje i sečenje metala
raketno gorivo
gorivo budućnosti

Početkom 20.veka za
transport u vazduhu
pravljeni su baloni
punjeni vodonikom ili
helijumom, koji su se
zvali DIRIŽABLI ili
CEPELINI.
Budući da je vodonik
lako zapaljiv, nemački
dirižabl Hinderburg se
1937. godine zapalio.
Od 92 putnika 36 je
izgubilo život. Posle
toga popularnost
cepelina kao
prevoznog sredstva se
smanjila, čak i onih
punjenih nezapaljivim
helijumom.


Odgovoriti na pitanja u radnoj svesci
na str.11-12
Grupni zadatak, radna sveska, str.15
Domaći zadatak



Radna sveska str. 13-15
www.svethemije.com
www.webelements.com
Download

VODONIK - WordPress.com