nove
nove tehnologije
tehnologije
Henkelov Centar za
tehnologije u Garhingu
HENKEL
K
Obuka i sertifikacija Henkelovih partnera
ompanija Henkel, u cilju kontinualnog obučavanja svojih
saradnika unutar poslovne jedinice “Adhezivi tehnologije”,
redovno održava obuke iz oblasti primene svojih proizvoda.
Ove profesionalne obuke se odvijaju u veoma modernom Centru za
tehnologije u Garhingu (Garching), nadomak Minhena u Nemačkoj.
Višednevni kursevi su podeljeni u nekoliko grupa, pri čemu se akcenat stavlja na različite tehnologije koje se primenjuju u određenim
oblastima, a pod brendovima Loctite, Bonderite, Teroson i drugim.
Neke od obuka su:
• Tretman i zaštita površina (en. Surface Engineering Solutions),
• Podlivanje (en. Marine Chocking),
• Strukturalno lepljenje (en. Structural Bonding),
• Reparacija cevi i cevovoda (en. Pipe Repair).
Tehnološki centar u Garhingu je izgrađen po najvišim svetskim
standardima i opremljen je alatima koji se svakodnevno koriste u industriji, a neophodni su za primenu Henkelovih proizvoda. Takođe,
raspolaže jako velikim brojem, kako praktičnih primera preuzetih iz
industrijskih aplikacija, tako i nastavnih trening uzoraka na kojima je
moguće isprobati primenu i ponašanje različitih proizvoda.
Nanošenje zaštite prskanjem
Svih pet segmenata kursa obuhvataju teorijski i praktični deo sesije.
Teorijski deo obrađuje proizvode koji se koriste u određenom koraku
tretmana površina i teorijsku pozadinu tih proizvoda. Praktični deo
uključuje njihovu konkretnu primenu na realnim industrijskim primerima. U praktičnom delu se koriste sve tehnologije nanošenja i obrade
površina dostupne u industriji, kao i tehnologije nanošenja koje su
specijalno razvijene za Henkel proizvode.
Henkelov Centar za tehnologije u Garhingu kraj Minhena
Dvočlani tim iz Srbije, koji su činili Henkelovi saradnici iz distributerske firme “Tristrel“ iz Niša, učestvovao je u jednoj od obuka iz oblasti ’’Tretman i zaštita površina”, održanih početkom marta 2014.
godine u Garhingu. Tretman i zaštita površina mašinskih delova su
od velike važnosti inženjerima i firmama koje se bave održavanjem
opreme, ali i proizvođačima opreme, jer se proizvodi za tretman površina mogu koristiti prilikom reparacije postojeće opreme i tokom
prve ugradnje. U cilju unapređenja svog poslovanja, firma “Tristrel”,
partner kompanije Henkel u Srbiji, upravo se odlučila za ovu vrstu
obuke svojih zaposlenih.
Kurs je podeljen u pet segmenata, koji su zasnovani na pet različitih
koraka kod tretmana i zaštite površina:
1. Čišćenje i priprema metalnih površina (en. Cleaning &
Pretreatment),
2. Primena metalom punjenih epoksida (en. Metal-filled
Compounds),
3. Primena zaštitnih premaza za metalne površine (en. Protective
Coatings & Compounds),
4. Reparacija i zaštita betonskih površina (en. Concrete Repair
and Protection),
5. Provera (en. Inspection).
46
Industrija 49 / april 2014.
Površine koje su bile izložene nekom od mehanizama degradacije –
koroziji, habanju, abraziji ili kavitaciji, prethodno je neophodno pravilno očistiti, kako od hemijskih nečistoća, tako i od krupnijih ostataka.
Nakon čišćenja, površine je potrebno dovesti do hrapavosti od 100
mikrona, kako bi se povećale, radi nanošenja zaštitnog sloja.
Ukoliko je površina koja se tretira usled degradacije izgubila svoju geometriju, neophodno je izvršiti njeno nadograđivanje, pre postupka
zaštite od dalje degradacije. Nadograđivanje površina se vrši metalom
punjenim epoksidima, koji se veoma jednostavno nanose i imaju identične mehaničke karakteristike kao i nadograđivani deo.
Nakon nadograđivanja površina sledi njihova zaštita. Izbor tipa zaštite zavisi od mehanizma degradacije površina. Ukoliko je oštećenje
površine nastalo usled korozije, tada je neophodno zaštititi površinu
samo od korozije. Međutim, ukoliko je površina bila izložena nekom od
mehaničkih oblika degradacije, poput abrazije ili habanja, neophodno
je, osim od korozije, zaštititi površinu i takvih uticaja. Ova vrsta zaštite
se vrši dvokomponentnim epoksidom čiji je punilac keramika, koja ima
visoku tvrdoću i samim tim je veoma otporna na degradaciju.
Tretman i zaštita površina mašinskih delova su veoma važne stavke
za njihovo pravilno funkcionisanje. Henkelovi proizvodi za tretman i
zaštitu površina povećavaju otpornost i produžavaju vek trajanja materijala nad kojima se primenjuju, dok kompanijama koje ih koriste
ostvaruju uštede i prednost nad konkurencijom. Međutim, samo
pravilna upotreba proizvoda za tretman i zaštitu površina obezbeđuje maksimalno iskorišćenje potencijala tih proizvoda. U tom smislu,
preporuka je da ih isključivo primenjuju obučena i sertifikovana lica.
Hen­k el Sr­bi­ja d.o.o, Bu­le­var oslo­bo­đe­nja 383, 11040 Be­o­grad, Srbija
Tel: +381 11 2072 242, Fax: +381 11 2072 273
E-mail: [email protected]
www.loctite.rs
Download

Otvori - Loctite