Izbor proizvoda
www.teroson-training.com
Popravka karoserije
Lepljenje stakala
Teroson® PU 8596
Teroson® PU 8597
Teroson® PU 8591T
Teroson® PU 8597 HMLC
Teroson® PU 8599 HMLC
Teroson® PU 9097 HMLC
Teroson® PU 8630 HMLC
Dodatni proizvodi za
lepljenje stakala
Teroson® Glass Cleaner
Teroson® PU 8519 P
Teroson® FL+
Teroson® RB Elastic
Loctite® 319/7649
Loctite® 3888
Loctite® 3863
Lepljenje malih delova
Loctite® 401
Loctite® 454 / 7457
Loctite® 406 / 7239
Loctite® 480
Loctite® EA 3450
Teroson®
PU 8591T
Teroson® PU 8597
HMLC
Teroson® PU 8599
HMLC
Zaštita šupljina
Teroson® WX 400
Teroson® WX CC
Aerosol
Teroson® ET CC Gun
Premaz za zaštitu
donjeg postroja
Teroson® WT R2000
na vodenoj bazi
Teroson® WT R2000
Teroson® MS 9320 SF
Čišćenje ruku
Teroson® Hand Clean
Loctite® SF 7855
 Popravka plastičnih delova  Lepljenje karoserijskih delova
 Lepljenje malih delova
Teroson® PU 8597
Zaštita od korozije
Bonderite® 1455-W
Loctite® SF 7505
Teroson® Rust Primer
Teroson® PU 9225 SF
Teroson® UP Plastic
Zaštita od udaraca
kamenja
Teroson® SB S3000
Teroson® WT S3000
Variac® SB UBC
Teroson® RB R2000
Teroson® WT R2000
Teroson® ET UBC Premium Gun
Teroson® ET UBC Normal Gun
Popravka plastičnih delova
Loctite® 3090
Teroson® 150
Teroson® PU 9225
Teroson® PU 9225 SF
Teroson® UP Plastic
 Zamena vetrobrana i pomoćni proizvodi
 Zaptivanje karoserijskih delova
ctite.rs
Lepljenje
karoserijskih delova
Teroson® EP 5055
Teroson® MS 9220
Teroson® PU 6700
Teroson® SB 2444
Teroson® RB Aerosol
Zaptivanje karoserijskih delova
Teroson® EP 5010 TR
Teroson® PU 9100 / 9200
Teroson® MS 9120 SF
Teroson® MS 9320 SF
Teroson® RB Tape
Teroson® ET Powerline
Teroson® ET Multipress
Teroson® ET Flat-/
Widestream
Teroson® ET Flexhose
Direktno zastakljivanje
www.lo
Zaštita od korozije
 Premaz za zaštitu donjeg postroja
 Čišćenje ruku
Teroson® PU 9097
HMLC
Teroson® PU 8630
HMLC
 Zaštita od udaraca kamenja
 Prigušenje buke
Čišćenje ruku
• Evropski test sudara:
64 km/h, zid: 40% preklapanje = 40% širine
najšireg dela automobila (8597 i 8630 HMLC)
Prigušenje buke
Teroson® BT SP 300
Teroson® BT SP 100
Teroson® PU 9500 Foam
Teroson® MS 9320 SF
Teroson® VR 320
Čišćenje, održavanje
klima uređaja
Loctite® SF 7085
Teroson® Glass Clean
Teroson® Dash Clean
Loctite® SF 7080
Teroson® WT Airco
 Zaštita od korozije  Zaštita šupljina
 Čišćenje, održavanje klima uređaja
Loctite® 7850
Loctite® SF 7855
Ulja, masti,
pranje bez vode
Vodena baza,
miris limuna
Lepkove (npr. vetrobranske),
lakove, smolu, silikone
• Sa supstancama za održavanje i zaštitu kože
• USA test sudara:
50 km/h, zid: 100% preklapanje
Osnovne karakteristike
Opšta upotreba
Autobusi/kamioni,
pogodan za fugovanje
Bezbednost
Brzina
Bez prajmera
Velika snaga
Uklanjaju sledeće
Ulja i masti
1–4 h
2–24 h
1h
15 min.
1h
2–5 h
Osnova proizvoda
Meko drvo kokosa
Drive-away vreme FMVSS 212/208
(sa airbag-om)
Vrste pakovanja
Dodatni proizvodi za
lepljenje stakala
Osnovne karakteristike
Pakovanje
Kartuša 310 ml
Salama 570 ml
Set
Lepljenje karoserijskih
delova
Pakovanje
Salama 600 ml
Pakovanje
Kartuša 310 ml
Salama 400 ml
Salama 570 ml
IDH
1692715
IDH
1467800
1467916
1467915
Pakovanje
Kartuša 310 ml
Set
IDH
450441
450434
Pakovanje
Kartuša 310 ml
Set
IDH
1231001
1234100
Pakovanje
Kartuša 310 ml
Set
IDH
794668
867677
Teroson®
PU 8519 P
Teroson® FL+
Teroson®
RB Elastic
Loctite® 319 / 7649
Loctite® 3863
Čišćenje,
održavanje klima
Čišćenje stakla
Prajmer, aktivator
Priprema površine,
rastvarač
Za gumene zaptivke na
staklima vozila
Lepljenje retrovizora
Popravka grejača
Primena
Alkohol, voda
Poliuretan
Petrolej alkohol
Sintetička guma
Modifikovani akrilni
ester, aktivator
Pakovanje
1 kg
5 kg
20 kg
IDH
1510476
1510450
1509978
Pakovanje
Bočica 25 ml
Bočica 100 ml
8517H 500 ml
IDH
1178000
1178026
310511
Pakovanje
Boca 1 l
Kanister 10 l
IDH
1696704
1471127
Pakovanje
Kartuša 310 ml
IDH
800673
Pakovanje
0,5 ml + mrežica
5 ml + 4 ml
50 ml
Srebro, rastvarač
IDH
195908
249998
149312
Pakovanje
Osnova proizvoda
1151364
IDH
1137653
1137651
211835
Pakovanje
Bočica 400 ml
Boca 3 l
Teroson® EP
5055
Teroson® MS
9220
Teroson® PU
6700
Dvostrano
lepljiva traka
Teroson® RB
Aerosol
Popravka plastičnih delova
Strukturalno kruto
lepljenje panela
Elastično lepljenje
Kruto lepljenje
Lepljenje metala, stakla,
farbanih površina, plastike
Lepljenje tkanine
Primena
-
10 min.
Pakovanje
Flašica 400 ml
Pumpica 1.75 l
IDH
235321
235320
Loctite® SF 7080
Teroson®
WT Airco
Čišćenje
tapacirunga
Dezinfekcija
klima uređaja
Antiseptik,
miris mente
Dezinfekcija
klima uređaja
Antiseptik,
miris limuna
Pakovanje
Aerosol 500 ml
Vrste pakovanja
IDH
1658420
1658178
Loctite® SF 7085
Anjonska aktivna pena
IDH
Set 2 g
Pakovanje
Kantica 300 g
Kofa 8,5 kg
Dozer + držač
Vrste pakovanja
Teroson® Glass
Cleaner
Osnova proizvoda
Vrste pakovanja
IDH
265666
317767
150052
Vodena baza,
miris limuna
IDH
195915
Pakovanje
Aerosol 150 ml
IDH
731335
Pakovanje
Mašina
Bočica 200 ml
Kanister 5 l
IDH
1282250
1393023
791947
Loctite® 3090
Teroson® 150
Teroson® PU
9225
Teroson®
PU 9225 SF
Teroson®
UP Plastic
Popravke malih delova
Prajmer
Popravke
plastičnih branika
Hitne popravke
Fleksibilni kit
• Krovni i bočni paneli, spojleri i delovi poda
Primena
Vreme otparavanja/stvaranja pokorice
Vrste pakovanja
Lepljenje malih delova
1–4 h
Pakovanje
Kartuša 250 ml
Statički mešači 10 kom.
4 mm / 24 h
IDH
1358254
780805
Loctite® 401
Pakovanje
Tubica 80 ml
Kartuša 310 ml
IDH
452386
265673
Loctite® 454 /
7457
2h
Pakovanje
Kartuša 2×25 ml
Statički mešači 12 kom.
IDH
264880
142242
Loctite® 406 /
7239
Pakovanje
10 m x 12 mm
10 m x 19 mm
10 m x 25 mm
IDH Pakovanje
93357 Aerosol 400 ml
93358
150039
Loctite® 480
Zona popravke
Zaštita od korozije
Loctite® EA 3450
Zaptivanje
karoserijskih delova
1379599
1453183
Pakovanje
Aerosol 150 ml
15 min.
IDH
267078
Pakovanje
Kartuša 2×25 ml
Kartuša 250 ml
45 min.
IDH
267081
881837
Pakovanje
Kartuša 2×25 ml
Bonderite® 1455-W
Loctite® SF 7505
Teroson® VR 4600
Poboljšanje adhezije,
zaštita od korozije
Konvertor rđe
Zaštita od korozije
20 min.
IDH
882088
Pakovanje
Kanta 920 g
IDH
882485
Loctite® SF 7900
• Priprema metalnih površina,
rukovanje, zaštita
Opšta upotreba
Opšta upotreba, za
porozne materijale
5–20 sec.
5–20 sec.
Vreme otparavanja/stvaranja pokorice
Vrste pakovanja
5 min.
IDH
Dupli špric 10 g
Mlaznica 10 kom.
Vrste pakovanja
• Cijanoakrilati i epoksidi
Osnovna primena
1 min.
Pakovanje
IDH
860240
Pakovanje
Tubica 3 g
Bočica 20 g
IDH Pakovanje
195904 454: 3 g
149335 454: 20 g
7457: 150 ml
Teroson®
EP 5010 TR
Za gumu
Za gumu i metal
5–20 sec.
IDH
195906
142597
142747
Teroson®
PU 9100 / 9200
Pakovanje
406: 20 g
7239: 4 ml
770: 10 ml
Za metal
30–120 sec.
IDH
149339
333360
142624
Teroson®
MS 9120 SF
Pakovanje
Bočica 20 g
IDH
142411
Teroson®
MS 9320 SF
Primena
4–6 min.
Pakovanje
Špric 25 ml
Osnova proizvoda
IDH
471926
Teroson® RB
Tape
Kiselina
Pakovanje
Kutija 25 kom.
Vrste pakovanja
Teroson®
ET Powerline
Teroson®
ET Multipress
Teroson® ET
Flat-/Widestream
IDH
1745299
Teroson®
ET Flexhose
Emulzija veštačke smole
Pakovanje
Bočica sa četkicom 12 ml
Flašica 200ml
Kanister 1 l
IDH
161794
142253
142403
Zaštita kod zavarivanja
Cink, epoksid
Pakovanje
Aerosol 400 ml
IDH
333170
Bor-nitrid keramika
Pakovanje
Aerosol 400 ml
®
WX CC
Teroson® WX 400 Teroson
Aerosol
Zaštita šupljina
tri generacije proizvoda za postizanje
fabričkog izgleda:
I - zaptivanje putem pištolja
II - nanošenje zaptivke prskanjem (aerosol)
III - zaptivanje pod visokim pritiskom
IDH
1238883
Teroson® ET CC
Gun
• Sve
Primena
Generacija
Vrste pakovanja
Zaštita od udara kamenja
• Proizvodi koji sadrže vosak i inhibitore korozije
Popravka površine
Zaptivanje ivica
Zamena za kalaj
Pakovanje
Kartuša 175 ml
IDH
1560580
Teroson® SB
S3000
Zaptivanje ivica
I
Pakovanje
Beli, 310 ml
Sivi, 310 ml
Crni, 310 ml
Finalna tekstura za
vozila
I, III
IDH
1400223
1400230
1400356
Teroson® WT
S3000
Pakovanje
Sivi, 310 ml
Crni, 310 ml
Beli, 310 ml
Traka za zaptivanje
Pištolj za rad
pod pritiskom
Pištolj za prskanje
I
I, II, III
I, II
I, II, III
IDH
1358216
1358214
1358213
Variac® SB UBC
Pakovanje
Sivi, 300 ml
Crni, 300 ml
Oker, 300 ml
IDH
1370738
1370739
1370737
Teroson® RB
R2000
Pakovanje
8 mm ×16 m
10 mm ×16 m
IDH
451119
451115
Teroson® WT
R2000
IDH
960304
142241
Teroson® ET UBC Teroson® ET UBC
Premium Gun
Normal Gun
Pakovanje
10 kom. / cs.
Primena
I, III
IDH
1305486
Pakovanje
10 kom. / cs.
Zaštita šupljina
Boja
IDH
1470999
bež-prozirna
Pakovanje
Flašica 1 l
Kanta 10 l
Bure 60 l
Vrste pakovanja
Prigušenje buke
IDH
793958
793960
793957
Teroson® PU
Foam
Teroson® SP 200
Teroson® SP 300
2K poliuretan
PUR pena
Bitumen / plastika
• Punioci
• Prigušenje buke i vibracija
Osnovne karakteristike
Vrste pakovanja
Nastavci
III
IDH
• Obnova fabričkog izgleda
• Proizvodi se mogu farbati
Osnov proizvoda
Brizgaljke
Rastvarač
Vodeni rastvor
Veštačka smola
Disperzija veštačke
smole
Pakovanje
Beli, 1 l
Crni, 1 l
IDH
782601
767199
Pakovanje
Crni, 1 l
Svetao 1 l
IDH
882415
1335491
Rastvarač
Rastvarač
Vodeni rastvor
Guma, veštačka smola Guma, veštačka smola
Pakovanje
Flašica 1 l
IDH
197377
Pakovanje
Sivi, 1 l
Crni, 1 l
IDH
767198
767197
Disperzija veštačke
smole
Pakovanje
Flašica 1 l
IDH
1335490
Podešavanje strukture Podešavanje strukture
–
Način nanošenja
–
IDH
1589356
Primena
IDH
1585815
Vrste pakovanja
Prskanje
Pakovanje
Aerosol 200 ml
Lepljenje
IDH
939813
Pakovanje
2 kom, 100×50 cm
Lepljenje zagrevanjem
IDH
268286
Pakovanje
4 kom 50×50 cm
4 kom 100×50 cm
IDH
150055
150054
Aerosol za zaštitu
šupljina
smeđe-pozirna
Pakovanje
Aerosol 500 ml
IDH
794224
Pištolj pod pritiskom
–
Termék
Pištolj sa rezervoarom
Sonda, 50 cm
Sonda, 130 cm
IDH
1589354
1669493
1667919
Download

Otvori - Loctite