1
TÜRK DIŞTİCARET VAKFI
DIŞ TİCARET EGİTİM PROGRAMI ANKARA
Ders kodu : DUP – ANK 13-14-V
Toplam Ders Sayısı : 64 Ders(1 ders 45 dakikadır)
Ders günleri : Cumartesi ve Pazar (09.30 -13.15 )
Başlama tarihi :13 Eylül 2014 Cumartesi
Bitiş tarihi : 09 Kasım 2014 Pazar
Yer : Türk Dışticaret Vakfı İdare Binası Ankaralılar Cad. No.5 Çayyolu 06530 Ankara
1.HAFTA
13 Eylül 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dışticaret
10.30 – 11.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dışticaret
11.30 – 12.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dışticaret
12.30 – 13.15 : Başlarken A’dan Z’ye Dışticaret
14 Eylül 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar / Sundukları Hizmetler
“Nasıl İhracatçı-İthalatçı Olunur” / Şirket Kuruluşu
10.30 – 11.15 : İhracat Türleri / İhracat Yöntemleri
11.30 – 12.15 : İhracat Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : İhracat Akışı / Süreç Analizi II
2. HAFTA
20 Eylül 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : İthalat Sistemimiz ve İthalat Türleri
10.30 – 11.15 : İthalat Akışı / Süreç Analizi
11.30 – 12.15 : AB ve İthalat Uygulamaları
12.30 – 13.15 : İthalatta Haksız Rekabetten Korunma (Anti-damping v.b.)
21 Eylül 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : “Dışticarette Risk” Kavramı ve Risk Yönetimi
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Sözleşmeler – ITC Sözleşme Örneği
11.30 – 12.15 : Ülkelere Özgü Sözleşmeler / Proforma Fatura-Sözleşme İlişkisi
12.30 – 13.15 : Uyuşmazlıklar ve Çözümü; Tahkim (Hakem)
Ankaralılar Caddesi No. 5 Çayyolu Ankara
Tel. 312 2235 65 10 Faks. 312 235 65 15
www.tdvsem.com e-mail: [email protected]
2
3. HAFTA
27 Eylül Cumartesi
09.30 – 10.15 : Uluslararası Pazarlama
10.30 – 11.15 : Uluslararası Pazarlama
11.30 – 12.15 : Pazarlamanın Projelendirilmesi ve Strateji Belirleme
12.30 – 13.15 : Ürünler-Sektörler-Alıcılar-Piyasalar
28 Eylül 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : E-Ticaret Uygulamaları
10.30 – 11.15 : E-Ticaret Uygulamaları
11.30 – 12.15 : E-Ticaret Uygulamaları
12.30 – 13.15 : E-Ticaret Uygulamaları
NOT: 4-5 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramı sebebiyle ders yapılmayacaktır.
4. HAFTA
11 Ekim 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama I
10.30 – 11.15 : Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulama II
11.30 – 12.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Akreditif Akışı / Süreç Analizi II
12 Ekim 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri / INCOTERMS 2010
10.30 – 11.15 : İhracatta Alternatif Finansman Araçları (Faktoring, Forfaiting v.b.)
11.30 – 12.15 : Dış Ticaretin Finansmanı I (İhracatçı -İthalatçı ve Banka)"
12.30 – 13.15 : Dış Ticaretin Finansmanı II
(Hükümet İhracat Programları / Alıcı Kredileri, Sendikasyon Kredileri v.b.)
5. HAFTA
18 Ekim 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : İhracatın Teşviki Yöntemleri – Genel
Devlet Yardımları – AR-GE; Çevre; İstihdam Yardımları
10.30 – 11.15 : Devlet Yardımları – Fuar; Yurtdışı Birim (Mağaza), Marka Yardımları
11.30 – 12.15 : Devlet Yardımları – Pazar Araştırması, Pazara Giriş; Tasarım;
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi; Teknik Müşavirlik Yardımları
12.30 – 13.15 : KOSGEB’in Sağladığı İhracat Teşvikleri
19 Ekim 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması (Sevk Öncesi Krediler)
10.30 – 11.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması (İhracata Hazırlık Kredileri)
11.30 – 12.15 : Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması (Diğer Kredi Programları)
12.30 – 13.15 : Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması
Ankaralılar Caddesi No. 5 Çayyolu Ankara
Tel. 312 2235 65 10 Faks. 312 235 65 15
www.tdvsem.com e-mail: [email protected]
3
6. HAFTA
25 Ekim 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : Kambiyo (döviz) mevzuatının dünü bugünü
Dış ticarette dövize ilişkin düzenlemeler, yaptırımlar
10.30 – 11.15 : Kambiyo mevzuatında dış ticaret uygulamaları;
İhracatçı/ithalatçının bilmesi gereken kambiyo operasyonları
11.30 – 12.15 : Yatırım teşvikleri / Dış ticaret firmaları açısından önemi
12.30 – 13.15 : Yatırım teşvikleri / Teşvik belgesi alma süreci
26 Ekim 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : Gümrük Mevzuatı ve Uygulamadaki Önemi
10.30 – 11.15 : Gümrük Beyannamesi ve Doldurulması
11.30 – 12.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi I
12.30 – 13.15 : Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi II
7. HAFTA
01 Kasım 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler ve Doldurma Yöntemi (Ticari Belgeler)
10.30 – 11.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler (Resmi Belgeler-Dolaşım Belgeleri)
11.30 – 12.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler (Taşıma Belgeleri)
12.30 – 13.15 : Dışticarette Kullanılan Belgeler (Sigorta Belgeleri; Teşvik Belgeleri)
02 Kasım 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : Nakliye ve Lojistik
10.30 – 11.15 : Navlun ve Sigorta
11.30 – 12.15 : Dışticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama I
12.30 – 13.15 : Dışticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama II
8. HAFTA
08 Kasım 2014 Cumartesi
09.30 – 10.15 : Dahilde İşleme Rejimi / Uygulama Örnekleri / DİR Otomasyonu
10.30 – 11.15 : Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulama Örnekleri
11.30 – 12.15 : İhracat Sayılan Satış ve Teslimler / İhracatta Vergi, Resim, Harç İstisnaları
12.30 – 13.15 : Geçici İthalat / İhraç Kaydıyla Satış / İhracatta KDV İadesi
09 Kasım 2014 Pazar
09.30 – 10.15 : Örnek Vaka Analizleri (Case study)
10.30 – 11.15 : Örnek Vaka Analizleri (Case study)
11.30 – 12.15 : Örnek Vaka Analizleri (Case study)
12.30 – 13.15 : Örnek Vaka Analizleri (Case study)
13.15 – 13.45 : Sınav
13.45 : Sertifika Töreni
Ankaralılar Caddesi No. 5 Çayyolu Ankara
Tel. 312 2235 65 10 Faks. 312 235 65 15
www.tdvsem.com e-mail: [email protected]
4
Açıklamalar:
“Serbest Bölgeler”; “İhracat ve İthalatta Zorunlu Standartlar”; “Yazışma Teknikleri ve
Örnekleri” gibi konular, birinci günün ders programında yer alan “A’dan Z’ye Dış Ticaret”
kapsamında ve ayrıca, son gün “Örnek Vaka Analizleri” içinde işlenecektir.
Son gün verilecek “Vaka Analizleri” dersleri, her derste 4 adet vaka, toplam 16 vaka olarak
formatlanmıştır. Ancak tüm eğitmenlerimiz, deneyimlerini aktarırken, vaka analizi benzeri
(gerçek veya kurgu örneklemeler, simulasyonlar vb.) anlatımlar yapmaktadırlar.
Bunun yanında, eğitmenlerimiz, bir başka derste değinilen konuya, kendi ders konusunu
ilgilendiren yönüyle değinmek durumunda kalmaktadır. Bunun “mükerrer” (tekrarlanan) bir
anlatım olarak algılanmaması gerekmektedir. Örneğin; “İhracat Akışı”- “İthalat Akışı” “Gümrükleme Akışı” konularında, farklı bağlamlarda “doğal” çakışmalar olabilmektedir.
Ankaralılar Caddesi No. 5 Çayyolu Ankara
Tel. 312 2235 65 10 Faks. 312 235 65 15
www.tdvsem.com e-mail: [email protected]
Download

Müfredat