!
UİK 10. YIL KONGRESİ:
Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği
Çeşme/İzmir, 17-20 Nisan 2014
PROGRAM
17 NİSAN 2014 – PERŞEMBE
14.45’e
kadar
15.00-16.00
İzmir havaalanına varış ve Yaşar Üniversitesi’ne transfer
(Havaalanından son servis 14.45’de hareket edecektir)
Kayıt
16.00-16.30
Açılış Konuşmaları
Ø Prof. Dr. Murat Barkan, Yaşar Üniversitesi Rektörü
Ø Prof. Dr. Mustafa Aydın, UİK Yönetim Kurulu Başkanı
16.30-18.00
Ustalara Saygı Paneli
Prof. Dr. Oral Sander ve Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer
Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
18.30
Ø ‘Korku Dengesi’ Altında ‘Milletlararası Münasebetler’ Çalışmak: Bir Öğretim Üyesinin
Değerlendirmesi
Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer
Ø Geçmişten Geleceğe Bir Köprü: Oral Sander
Prof. Dr. Melek Fırat, Ankara Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi’nden Çeşme Altınyunus Otel’e hareket
20.00
Akşam Yemeği
18 NİSAN 2014 – CUMA
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
Panel 1
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplinin Gelişimi ve Mevcut Durum
Ø Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi (moderatör)
Ø Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kahve Arası
Panel 2A
Uluslararası İlişkilerde Eğitim-Öğretim-I
Moderatör: Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ø “Age of Empires” ile Strateji ve Güvenlik Eğitimi
Doç. Dr. Bezen Coşkun, Zirve Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Uluslararasılaşma: İletişim ve Bilgi Teknolojilerine
Dayalı Eğitim Modeli ve Yurtdışı Yerleşke Modeli İncelemesi
Doç. Dr. Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi
Ø Azerbaycan’da Uluslararası İlişkiler Disiplini Eğitimi
Dr. Nazım Caferov, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
!
!
!
Panel 2B
Uluslararası İlişkilerde Yöntem Tartışmaları-I
Moderatör: Doç. Dr. Balkan Devlen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkilerde Metod Eğitimi Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Murat Özkaleli, Harran Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Öğreniminde Yeni Metodlar
Yrd. Doç. Dr. Emre Hatipoğlu, Sabancı Üniversitesi
Ø Türkiye’de Siyasi Tarih Çalışmalarının Metodoloji Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Erkan Ertosun, Turgut Özal Üniversitesi
Panel 2C
Uluslararası İlişkilerde Kuramsal Çalışmalar
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Arıkan Açar, Yaşar Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Teorileri Eğitiminde Merkez-Çevre İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Dilek, Zirve Üniversitesi
Ø Devlet Teorileri ve Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Faruk Yalvaç, ODTÜ
Ø Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Yeşil Teori Nerede?
Yelda Erçandırlı, ODTÜ
12.30-15.00
Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
15.00-16.30
Panel 3A
Uluslararası İlişkilerde Eğitim-Öğretim-II:
The Experience of Teaching IR in Turkey: The Perspectives of Greek Academics
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Kadir Has Üniversitesi (moderatör)
Doç. Dr. Dimitris Tsarouhas, Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Kostas Ifantis, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Harry Tzimitras, PRIO
Yrd. Doç. Dr. Andreas Kotelis, Zirve Üniversitesi
Panel 3B
Uluslararası İlişkilerde Yöntem Tartışmaları-II
Moderatör: Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Disiplininde Araştırma Yöntemlerini Çeşitlendirmek: Etnografik
Anket ve Saha Çalışmaları
Dr. Merve Özdemirkıran, Bahçeşehir Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Araştırmalarında Data-Set Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Öner Akgül, Ahi Evran Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkilerde ‘Duygusal Analiz’ Mümkün mü?
Yrd. Doç. Dr. Melike Akkaraca Köse, Kocaeli Üniversitesi
!
!
Panel 3C
Uluslararası İlişkilerde Alt Disiplinler ve Bölge Çalışmaları
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Ø Bölge Çalışmaları, Küresel Tarih ve Uluslararası İlişkilerde Batı Merkezciliğin Ötesi
Yrd. Doç. Dr. Ceren Ergenç, ODTÜ
Ø Türkiye’de Latin Amerika Çalışmaları
Oya Yeğen, Boston Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Disiplininin Dekolonizasyonu Tartışmaları ve Bölge Çalışmaları:
Çin Örneği
Veysel Tekdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
16.30-17.00
Kahve Arası
17.00-18.30
Panel 4A
Komşu Disiplinlerle Temaslar: Çatışma, Savaş ve Barış
Moderatör: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
Ø Uluslararası Alanda Güncel İsyan/Ayaklanma ile Mücadele Kavramsallaştırmaları,
Uygulamaları ve Türkiye Örneğine Yansımaları
Yrd. Doç. Dr. Arıkan Açar, Yaşar Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkilerde Yerel/Bölgesel Hareketlerin Küresel Dinamikleri Nasıl
Anlaşılmalı?
Doç. Dr. Erdem Denk, Ankara Üniversitesi
Ø Bölgesel Çatışmalar, Uluslararası Çözümsüzlükler: Türkiye’deki Uluslararası İlişkilerin
Üvey Evladı Çatışma Çözümü
Elif Şimşek, Erciyes Üniversitesi
Ø Savaşın Değişen Biçimleri Üzerinden Uluslararası İlişkileri Yeniden Düşünmek
Doç. Dr. Evren Balta, Yıldız Teknik Üniversitesi
Panel 4B
Uluslararası İlişkiler ve Düşünce Kuruluşları-I: Ulusal ve Uluslararası Örneklerle
Düşünce Kuruluşlarının Politika Yapımındaki Rolleri
Moderatör: Prof. Dr. Nazif Mandacı, Yaşar Üniversitesi
Ø Düşünce Kuruluşlarının İşlevsellikleri ve Akademia ile Karşılıklı Konumları
Prof. Dr. Suat Öksüz, Gediz Üniversitesi
Ø Avrupa Birliği’nde Dış Politika Yapımı ve Düşünce Kuruluşları
Yrd. Doç. Dr. Sait Akşit, Gediz Üniversitesi
Ø Seçilmiş Örnekler Üzerinden Düşünce Kuruluşları
Doç. Dr. Çiğdem Üstün, Gediz Üniversitesi
Ø Türkiye’de SİAD’ların Birer Düşünce Kuruluşu Olarak Dış Politika Üretme Sürecinde
Bilgi Üretme ve Yayma İşlevi
Öğr. Gör. Nazlı Aytuğ, Gediz Üniversitesi
!
!
Panel 4C
Türkiye’de Avrupa Çalışmaları-I: Düşünsel Akımlar ve Türkiye-AB İlişkileri Alanına
Etkiler
Moderatör: Doç. Dr. Özgehan Şenyuva, ODTÜ
Ø Avrupa Şüpheciliği ve Türkiye’de Avrupa Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Rana İzci, Marmara Üniversitesi
Ø Türkiye’de Avrupa Çalışmaları Eleştirel Olabilir mi?
Zeynep Gülşah Çapan, Erfurt Üniversitesi
Ø Avrupalılaşma ve Türkiye’de Avrupa Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Özge Onursal Beşgül, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ø Türkiye-AB İlişkilerinde İnişler Çıkışlar ve Türkiye’de Avrupa Çalışmaları
Doç. Dr. Çiğdem Nas, Yıldız Teknik Üniversitesi
18.30-20.30
Akşam Yemeği
20.30-22.00
Akşam Sohbeti-I
Teoride ve Pratikte Uluslararası İlişkiler: Bir Akademisyenin Yaşam Biçimi
Ø Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, ODTÜ
Akşam Sohbeti-II
Uluslararası İlişkilerde Makale Yazım ve Proje Hazırlama Teknikleri
Ø Prof. Dr. Şule Toktaş, Kadir Has Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Disiplininde Tez Nasıl Yazılır? Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine
Tavsiyeler
Ø Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz, Atılım Üniversitesi
Akşam Sohbeti-III
Karadeniz’de İhtilaflar
Ø E. Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Yaşar Üniversitesi
19 NİSAN 2014 – CUMARTESİ
09.00-10.30
Panel 5
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Çalışanları
Moderatör: Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi
Ø Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Uluslararası İlişkiler Literatürüne Katkısı
Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç, Sabancı Üniversitesi
Ø Türkiye Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Ağ Haritası
Öğr. Gör. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ø Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans Derslerini Haritalandırma Denemesi
Yrd. Doç. Dr. Cemil Boyraz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ø Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Çalışmaları: Genel Bir Resim
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Tuğtan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
!
!
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Panel 6A
Türk Dış Politikası Çalışmalarında Realist Bakış
Moderatör: Prof. Dr. Aylin Güney, Yaşar Üniversitesi
Ø Realizm 101: Yeni Başlayanlar ve/veya Profesyoneller için Temel Hatırlatmalar
Doç. Dr. Ahmet Han, Kadir Has Üniversitesi
Ø Realist Etik ve Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Balkan Devlen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ø Sistem, Birey ve Bekâ: Ortadoğu’da Türk Dış Politikasına Neoklasik bir Yaklaşım
Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi
Ø İki Bakanın Hikayesi: Türk Dış Politikasında Realizmden İdealizme 1997-2013
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Tuğtan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Panel 6B
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika
Moderatör: Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ø Dış Politikada Bilgi Edinme Hakkı, Şeffaflık ve Hackerlar
Doç. Dr. C. Akça Ataç, Çankaya Üniversitesi
Ø Dış Politika ve Düşünce Kuruluşları: Karşılaştırmalı bir Analiz
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Uluslararası Antalya Üniversitesi
Ø Türkiye’de Komplo Teorileri ve Uluslararası İlişkiler
Yrd. Doç. Dr. Itır Toksöz, Doğuş Üniversitesi
Ø Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Kurgusu: Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Meta-Coğrafyası
Prof. Dr. Aylin Güney, Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Mandacı, Yaşar Üniversitesi
Panel 6C
Türkiye’de Avrupa Çalışmaları-II: Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri Deneyimi
Moderatör: Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi
Ø Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nde Avrupa
Çalışmaları
Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç, Sabancı Üniversitesi
Ø Bilgi Üniversitesi’nde AB Mükemmeliyet Merkezi: Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde
Avrupa Çalışmaları
Doç. Dr. Senem Aydın-Düzgit, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ø AT’den AB’ye Enstitü Deneyimi: Mükemmeliyet Merkezi ve Avrupa Çalışmaları
Doç. Dr. Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi
Ø Türkiye-AB İlişkileri Dersi ve Türkiye’de Avrupa Çalışmaları
Doç. Dr. Yonca Özer, Marmara Üniversitesi
12.30-15.00
Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
!
!
15.00-16.30
Panel 7A
Zamanı Yakalamak: Uluslararası İlişkiler Öğretiminde Simulasyon ve Oyunlaştırma
(Gamification)
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Fulya Ereker, Maltepe Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Öğretiminde Simulasyonlar: Model AB Simulasyonu-EUROSIMA
Doç. Dr. Özgehan Şenyuva, ODTÜ
Ø Çatışma ve Müzakere Eğitiminde Bilgisayar Simulasyonlarının Kullanımı
Doç. Dr. Esra Çuhadar, Bilkent Üniversitesi
Ø Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Savaş Oyunları ile Savaşları Öğretmek
Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Abdullah Turhal, ALTAR: Askeri Tarih Araştırmaları, Maket, Figür ve Savaş
Oyunları
Ø Uluslararası İlişkilere Giriş Derslerinde Simulasyon Uygulamalarına Dair bir
Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Panel 7B
Uluslararası İlişkiler ve Düşünce Kuruluşları-II: Uluslararası İlişkiler Disiplininin
Gelişiminde Düşünce Kuruluşlarının Rolü
Moderatör: Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi
Ø Bir Yumuşak Güç Alanı olarak Türkiye’de ve Fransa’da Düşünce Kuruluşları
Cem Savaş, Galatasaray Üniversitesi
Ø Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Düşünce Kuruluşlarının Rolü
Doç. Dr. Serhat Erkmen, Ahi Evran Üniversitesi
Ø Türk Dış Politikasının İşleyişinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü
Yrd. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu, Giresun Üniversitesi
Ø Dış Politika Yapımında Düşünce Kuruluşları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arabacı, Fatih Üniversitesi
Panel 7C
Türkiye’de Avrupa Çalışmaları-III: Türkiye-AB İlişkilerinde 60 Yılın Muhasebesi ve
Geleceğe Bakış
Moderatör: Doç. Dr. Erdem Denk, Ankara Üniversitesi
Ø AB Ülkeleriyle İlişkiler ve AB’ye Üyelik Süreci Türk Dış Politikasındaki Ağırlıklı Yerini
Koruyor mu?
Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi
Ø Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi: Ortaklıktan Müzakerelere
Prof. Dr. Tuğrul Arat, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ø Türkiye’nin AB Katılım Süreci: Mevcut Durum ve Geleceğe İlişkin Perspektifler
Prof. Dr. Sanem Baykal, Ankara Üniversitesi
16.30-17.00
Kahve Arası
!
!
17.00-19.00
Panel 8
UİK 10. Yıl Özel Paneli: Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü, Yarını
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
19.00-20.00
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi (moderatör)
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi
Değerlendirme ve Kapanış Oturumu
Ø Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
Ø Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Yükseköğretim Kurulu
20.30-24.00
Gala Yemeği
20 NİSAN 2013 – PAZAR
Tüm Gün
Serbest Zaman ve Dönüşler
Download

uik 10. yıl kongresi