2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLANI
15 OCAK 2014
Ajansımız tarafından 15 Temmuz 2013 tarihi itibariyle ilan edilen ve son başvuru tarihi 20
Aralık 2013 saat 17:00 olarak belirlenen Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (DFD)
kapsamında 2’ si son başvuru tarihi ve saatinden sonra alınan proje olmak üzere toplam 38
adet proje başvurusu alınmıştır. Söz konusu program için Ajansımız tarafından sağlanacağı
belirtilen 500.000 TL kaynak için Bölgemizden 36 adet geçerli proje başvurusuyla
1.996.937,91 TL’lik kaynak talebi gelmiştir.
DFD başvuruları Ajansa ulaştığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilerek,
değerlendirme sonuçları ilk Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Değerlendirme
sonuçları, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınıp karara bağlanmaktadır. Yönetim
Kurulunun onayından sonra, başarılı bulunan DFD başvuruları Ajansın internet sitesinde
yayınlanmakta, ayrıca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde de bulunulmaktadır.
15 Temmuz- 20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan başvuruların 2013 Yılı DFD Programı
Başvuru Rehberinde belirtilen Ön İnceleme ve Değerlendirme Tabloları dikkate alınarak
yapılan değerlendirme sonucunda, Hatay ilinden 4, Kahramanmaraş ilinden 2 ve Osmaniye
ilinden de 2 olmak üzere, TR63 Bölgesinde toplam 8 başvuru başarılı bulunmuş olup destek
almaya hak kazanmıştır. Başarılı olan 8 projeye Ajansımız tarafından toplam 420.953,18 TL
kaynak kullandırılması planlanmaktadır.
Hatay
Kahramanmaraş
Osmaniye
25
8
3
Başarılı
Başvuru
Sayısı
4
2
2
TOPLAM
36
8
Uygun Başvuru
TR63 Bölgesi İlleri
Sayısı
Ajans Destek
Miktarı (TL)
Toplam Proje
Bedeli (TL)
212.545,18
120.951,00
87.457,00
420.953,18
358.716,08
124.451,00
97.457,00
580.624,08
Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri
arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme
imzalanmadan hiçbir şekilde proje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve
hizmet vb. satın alımına başlanmaması gerekmektedir.
Başvuru Sahiplerine Sözleşme İmzalama sürecine ilişkin yazılı bildirim yapılacaktır.
Sözleşme imzalama ve uygulama sürecine yönelik tüm bilgiler ayrıca Ajansımız internet
sitesinden duyurulacağından, başarılı proje sahiplerinin Ajansımız internet sitesi
www.dogaka.gov.tr internet adresini düzenli olarak takip etmelerini gerekmektedir.
Kalkınma yolunda Ajansımız Destek Programlarına projeleri ile ilgi gösteren herkese
teşekkür eder, destek almaya hak kazanan proje sahibine hayırlı olmasını dileriz.
İllere Göre Başarılı Başvuru Sayıları
8
4
2
2
İllere Göre Projelere Ajans Tarafından Sağlanacak Kaynak Dağılımı
87.457,00
212.545,18
Hatay
Kahramanmaraş
120.951,00
Osmaniye
2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞARILI PROJELER LİSTESİ
NO
1
2
REF. NO
BAŞVURU SAHİBİ
KURUM/ KURULUŞ
TR63/13/DFD Hatay Talasemi Ve Orak Hücre
/0026
Anemi Hastalıkları Derneği
TR63/13/DFD
/0009
Antakya Ticaret Ve Sanayi
Odası
BAŞVURU
KONUSU
İL
İLÇE
Hatay İli Talasemi Ve
Orak Hücre Anemisi
Araştırma Raporu
Hatay
Merkez
Hatay
Antakya
Osmaniye
Merkez
Hatay İli İhracatı
Araştırma Raporu
3
TR63/13/DFD
/0016
Osmaniye İl Gıda, Tarım Ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Yerfıstığında Aflatoksin
Probleminin
Çözümünde Römorklu
Kurutma Sisteminin
Uygulanabilirliğinin
Araştırılması
4
TR63/13/DFD
/0022
Ttkd Hatay Şubesi
Belen Kuş Gözlem
Temalı Tabiat Parkı
Fizibilite Projesi
Hatay
Kırıkhan
TR63/13/DFD
/0001
Elbistan Ticaret Ve Sanayi
Odası
İşgem'le İlçedeki
Kobiler Hayat Buluyor
Projesi
K. Maraş
Elbistan
TR63/13/DFD
/0025
Düziçi Belediyesi
Düziçi Düldül Dağı
Teleferik Tesisi
Fizibilite Çalışması
Osmaniye
Düziçi
K. Maraş
Merkez
Hatay
Dörtyol
5
6
7
TR63/13/DFD
/0031
Kahramanmaraş Bilim Sanayi
Ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Yenilenebilir Solar
Enerji Üretim
Potansiyelinin Ortaya
Çıkarılmasına Yönelik
Yazılım Geliştirme
Projesi
8
TR63/13/DFD
/0024
T. C. Dörtyol Kaymakamlığı
Sahil Benim İncim
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği
Download

2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN