İSTANBUL KALKINMA AJANSI
2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
BAŞVURU SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında gerekli ön
inceleme ve değerlendirme süreçleri sonunda desteklenmesine karar verilen başarılı faaliyet
teklifleri aşağıdaki gibidir.
Sıra
Program
Referans
Numarası
Yararlanıcı
Teklif Adı
1
DFD
2
2
DFD
9
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi
Projesi
İstanbul Sanayi Strateji Belgesi
3
DFD
10
MÜSİAD
4
DFD
17
İstanbul Bilimler
Akademisi Vakfı
İstanbul İli Lojistik Sektörü Analizi
Raporu
İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde
Üniversitelerin Mevcut Durumu
2014 yılı DFD programı kapsamında belirlenen konuların yer aldığı güncel liste Ajans’ın
internet sitesinde yayımlanmaya devam etmektedir. Doğrudan Faaliyet Desteği ’ne başvuru
yapmayı düşünen muhtemel başvuru sahiplerinin faaliyetler desteklendikçe listenin
güncellendiğini dikkate alarak başvurularını uygun olan en kısa zamanda yapmaları tavsiye
olunur.
Download

desteklenen proje başvuruları