T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
MAYIS DÖNEMİ ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ
Proje Teklif Çağrısı: TRC2-14-DFD: Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
BAŞVURU KODU
PROJE ADI
BAŞVURU SAHİBİ
İL
TRC2/14/DFD/0008
Şanlıurfa İli Madde Kullanıcı Alan Taraması Projesi
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü
Şanlıurfa
TRC2/14/DFD/0010
Diyarbakır İli Bağcılığının Sektörel Durum Analizi Projesi
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Diyarbakır
TRC2/14/DFD/0004
Bismil İlçesi Sulak Yörelerinde Önemli Biyolojik Çeşitlilik Alanlarının
Belirlenmesi Projesi
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi
Diyarbakır
1
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
TRC2/14/DFD/0013
Kırsal Alanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Hizmet Algısının
Ölçülmesi ve Öncelikli Hizmet Alanlarının Tespiti Projesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
TRC2/14/DFD/0012
Eyyübiye İlçesi Stratejik Planını Oluşturuyor
Eyyübiye İlçe Belediyesi
Şanlıurfa
TRC2/14/DFD/0006
Şanlıurfa İli Süleymaniye Alt Bölgesinde Bulunan Mahallelerin Yoksulluk
Olgusunun Araştırılması Projesi
Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü
Şanlıurfa
TRC2/14/DFD/0011
Şanlıurfa Mutfağının Araştırılması ve Arşivlenmesi Projesi
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma
Vakfı
Şanlıurfa
2
Diyarbakır
Download

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 1