Çiğdem ÇEBİ ŞEN
ADI SOYADI (Name Surname)
FAKÜLTESİ (Faculty)
BÖLÜMÜ (Department)
ANABİLİM DALI
İŞ TELEFONU (Office telephone)
VETERİNER
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Dölerme ve Sun’i Tohumlama A. D.
00 90 414 318
FAKS NUMARASI (Fax number)
MİLLİYETİ (Nationality)
ÜNVANI (Title)
DOĞUM YERİ (Birth place)
DOĞUM TARİHİ (Date of birth)
İŞ ARDESİ (Office address)
00 90 414 318 39 22
T.C.
Araş. Gör. Dr.
SAMSUN
11.12.1981
Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Sun’i Tohumlama A. D.
63200 Eyyübiye Kampüsü /Şanlıurfa/Türkiye
MEZUNİYETİ (Graduation date) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2005
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
(Assistant)
DR.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER
FAKÜLTESİ 2007
2013
DOKTORA TEZİ (Doktora
Thesis)
YARD. DOÇ. DR. (Assist. Prof.)
DOÇ. DR. (Assoc. Prof)
PROF. DR.
YABANCI DİLİ (Language)
E-MAİL ADRESİ
İngilizce
Download

Çiğdem ÇEBİ ŞEN - Harran Üniversitesi