T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Başvuru için Gerekli Evraklar
KAYIT TARĐHLERĐ
1- Diploma veya Çıkış Belgesi (Onaylı)
2- Transkript (Onaylı)
3- ALES Sonuç Belgesi
4- 6 Adet Fotoğraf
5- Kimlik Fotokopisi
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için)
7- Doktora Başvuruları için (Dil Sınavı Sonuç Belgesi)
S. No Adı - Soyadı
1 Rezzan TEMELLİ
2 Mehmet Servet GÜMÜŞ
3 Abdullah YÜZKAT
S. No Adı - Soyadı
1 Hidayet ERÇEK
S. No Adı - Soyadı
1 Şeyda YILMAZ
2 Büşranur ÖZPOLATER
3 Tahir İGİT
S. No Adı - Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sinan EKİNCİ
Kamber SÜMER
Seher DEĞİRMENCİ
Burcu İYİBİÇER
Ebubekir KAPLAN
Zeynep ÖLMEZ
Semra BİLEN
Mehmet KOÇARSLAN
Fahri AŞKAN
Çiğdem ŞİRAN
ASIL ÖĞRENCİ
YEDEK KAYITLAR
06-12 Şubat 2014
13-17 Şubat 2014
NOT: MÜLAKAT SINAVINDAN ELLİ'NİN (50) ALTINDA KALAN
ADAYLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞLARDIR.
Anabilim Dalı
Statüsü
Eczacılık Meslek Bilimleri
Eczacılık Meslek Bilimleri
Eczacılık Meslek Bilimleri
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Temel Eczacılık Bilimleri
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Tıp - Histoloji ve Embriyoloji
Tıp - Histoloji ve Embriyoloji
Tıp - Histoloji ve Embriyoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
ALES
86,105
81,147
68,727
ALES
86,869
ALES
85,463
82,786
75,491
ALES
78,636
79,338
70,483
77,484
75,078
63,57
63,881
74,079
70,345
67
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
95,56
87,86
66,63
90
70
70
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
69,9
70
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
85,76
66,63
72,25
80
75
65
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
75,28
66,3
88,72
79,7
79,46
69,63
90,9
72,61
72,55
68,96
95
85
80
65
65
90
75
70
65
70
Başarı Puanı Sonuç
89,1645 BAŞARILI
79,1455 BAŞARILI
68,6895 BAŞARILI
Başarı Puanı Sonuç
78,4145 BAŞARILI
Başarı Puanı Sonuç
83,884
77,219
71,696
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
Başarı Puanı Sonuç
82,874
78,429
76,9855
74,182
72,931
72,711
72,6205
72,5615
69,1825
68,292
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
Durumu
Asıl
Asıl
Asıl
Durumu
Asıl
Durumu
Asıl
Yedek
Yedek
Durumu
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Yedek
Yedek
Yedek
11
12
13
14
Zülfiye OBUZ
Elif AYDIN
Gülsüm MÜLAYİM
Hanife ERLİ
S. No Adı - Soyadı
1 Galip SARISU
S. No Adı - Soyadı
1 Evren TİLEKLİOĞLU
S. No Adı - Soyadı
1 Osman YILMAZ
S. No Adı - Soyadı
1 Cemil ÖZYER
2 Fatih ARSLAN
3 Doğa Can NALBANTOĞLU
S. No Adı - Soyadı
1 Uğur ÖZDEK
S. No Adı - Soyadı
1
2
3
4
5
Hikmet YILMAZ
Gülay YERTÜRK YAYCI
Ergin TAŞKIN
Selçuk EMEKÇİ
Hikmet YILMAZ
S. No Adı - Soyadı
1 Tunahan SANCAK
S. No Adı - Soyadı
1 Mehtap TÜFEKÇİ
2 Erkan KAYA
3 Sefer DURMUŞ
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Tıp - Mikrobiyoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Tıp - Parazitoloji
Doktora
Anabilim Dalı
Statüsü
Tıp - Parazitoloji
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Anatomi
Doktora
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Besin Hij. ve Tek.
Veteriner - Besin Hij. ve Tek.
Veteriner - Besin Hij. ve Tek.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Biyokimya
Doktora
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Biyokimya
Veteriner - Biyokimya
Veteriner - Biyokimya
Veteriner - Biyokimya
Veteriner - Biyokimya
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Cerrahi
Doktora
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Cerrahi
Veteriner - Cerrahi
Veteriner - Cerrahi
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
69,94
58,781
55,265
57,418
ALES
71,219
ALES
67,347
ALES
70,031
ALES
72,486
69,01
67,785
ALES
65,882
ALES
68,903
59,305
63,216
60,532
68,903
ALES
80,44
ALES
67,95
69,069
61,953
68,26
70,77
58,46
60,33
65
80
85
65
68,122
67,5445
64,8245
60,275
Lis.Tran.Notu Y.L.Trn.Notu Yazılı S.Not
85,76
78,38
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
74,75
70
70,27
66,86
64,76
Başarı Puanı Sonuç
50
50
52
87,63
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
73,22
86,28
71,8
54,49
73,22
100
100
100
100
100
69,66
85
85
85
Asıl
Durumu
Asıl
Asıl
Asıl
Başarı Puanı Başarı Durumu Durumu
100
75,210 Başarılı
Başarı Puanı Sonuç
Asıl
Durumu
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Başarı Puanı Başarı Durumu Durumu
95
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
76
63
62,04
77,296 Başarılı
65,297 BAŞARILI
62,877 BAŞARILI
62,4445 BAŞARILI
Lis.Tran.Notu Y.L.Trn.Notu Yazılı S.Not
Asıl
Başarı Puanı Başarı Durumu Durumu
Başarı Puanı Sonuç
79,0955
76,9085
75,968
71,164
79,0955
Asıl
Durumu
69,6235 BAŞARILI
Lis.Tran.Notu Y.L.Trn.Notu Yazılı S.Not
60,83
73,231 Başarılı
85
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Başarı Puanı Başarı Durumu Durumu
65
Lis.Tran.Notu Y.L.Trn.Notu Yazılı S.Not
83,9
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
82,652 Başarılı
Başarı Puanı Sonuç
74,675 BAŞARILI
72,6345 BAŞARILI
68,8845 BAŞARILI
Durumu
Asıl
Asıl
Yedek
Asıl
S. No Adı - Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
Mehmet YILDIZ
Ufuk AKBUDAK
Mustafa TOKER
Savaş GÜNEŞYÜZ
Akın GÜLYÜZ
Muharrem ÇAKAR
Ahmet Rıdvan VAROL
S. No Adı - Soyadı
1
2
3
4
5
Fatma ERTAŞ
Veysel ÇELİK
Uğur HAR
Mahsun ACAR
Vedat BALDAZ
S. No Adı - Soyadı
1 Ali Volkan BİLİCİ
2 Samet KOLTAŞ
S. No Adı - Soyadı
1 Osman Yasir KOYUN
S. No Adı - Soyadı
1 Şükrü POLATER
S. No Adı - Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NECMİ TÜRKMEN
ZEYNEP AKIN
Pınar Kartal
EYLEM MENGÜNOĞUL
mehmet çeçen
yesim akdas
Hatice TOPAL
ilyas öner
cihan dikilidal
semra sevdi
Hanifi ULUDAĞ
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Veteriner - Dölerme ve Sun'i Toh.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - İç Hastalıkları
Veteriner - İç Hastalıkları
Veteriner - İç Hastalıkları
Veteriner - İç Hastalıkları
Veteriner - İç Hastalıkları
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Mikrobiyoloji
Veteriner - Mikrobiyoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Mikrobiyoloji
Doktora
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Parazitoloji
Doktora
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
ALES
73,417
65,648
68,305
66,33
63,806
67,883
63,58
ALES
64,213
67,527
64,739
66,173
67,245
ALES
77,23
62,833
ALES
74,506
ALES
72,02
ALES
71,58107
71,83723
66,75935
69,06671
65,86788
65,75542
79,61622
79,4524
79,336
71,95124
74,46365
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
66,16
75,67
61,03
62,26
67,83
55,9
63,13
90
90
90
90
90
90
90
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
70,6
60,56
69,95
67,8
63,83
68
65
58
50
50
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
55,2
72,85
60
60
Başarı Puanı Sonuç
76,9405
74,958
73,3585
72,617
72,469
72,1215
71,416
66,6265
65,3755
63,7595
61,6465
61,3885
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
90
90
95
90
90
90
50
50
50
50
50
70,333 Başarılı
Asıl
Başarı Puanı Başarı Durumu Durumu
73,798 Başarılı
Başarı Puanı Sonuç
79,396535
78,114615
76,563675
74,733355
72,69994
72,54971
69,81411
68,7202
68,33
66,09562
65,649825
Asıl
Asıl
Başarı Puanı Başarı Durumu Durumu
80
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
Asıl
Asıl
Yedek
Yedek
Yedek
Durumu
67,655 BAŞARILI
63,9865 BAŞARILI
60
68,94
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Durumu
Başarı Puanı Sonuç
Lis.Tran.Notu Y.L.Trn.Notu Yazılı S.Not
83,03
75,98
73,42
66
63,83
63,36
75,03
69,97
68,31
75,6
67,09
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
Başarı Puanı Sonuç
Lis.Tran.Notu Y.L.Trn.Notu Yazılı S.Not
75,4
Durumu
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
Durumu
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Asıl
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
isa kiye
Tayyar BAYHAN
Beşir KARAYEL
UMUT DEMİR
elif acar
Elvan Demir
SERHAT GÜLBEY
MUZAFFER ULUSAL
SEMRA BOZLAR
Ferhat Erdemci
Elif SAYİR
gevez bağış
ÖMER AKBABA
S. No Adı - Soyadı
1 Leyla ERTEKİN TAŞTAN
2 Erhan ESİM
3 İsmail KELEŞ
S. No Adı - Soyadı
1 Süleyman ÖZSANCAKTAR
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Veteriner - Parazitoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Patoloji
Veteriner - Patoloji
Veteriner - Patoloji
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Yük.Lis.
Anabilim Dalı
Statüsü
Veteriner - Zootekni
Yük.Lis.
71,47945
71,81264
71,66925
71,96879
70,39866
70,44141
70,86541
70,18277
62,11091
69,58607
65,72788
65,33135
65,78969
ALES
74,582
72,204
70,512
ALES
68,539
73,08
72,15
71,98
67,39
70,97
70,1
68,51
69,29
72,93
65,21
68,28
69
67,01
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
64,53
69,9
68,95
75
60
60
Lis.Tran.Notu Yazılı S.Not
53,33
88
65,355725
65,33632
65,230625
64,462395
64,39333
64,240705
64,134705
63,949385
63,641455
62,835035
61,51994
61,465675
61,296845
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
Başarı Puanı Sonuç
72,697 BAŞARILI
68,082 BAŞARILI
67,046 BAŞARILI
Başarı Puanı Sonuç
71,336
BAŞARILI
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Durumu
Asıl
Asıl
Asıl
Durumu
Asıl
Download

(As\375l ve Yedek Listesi.xls)