DEVAM EDEN PROJE
Bölüm
Afa Adı
Program Adı
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihi
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Tarla Bitkileri
Sıcak iklim tahılları
Mısır
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Bölge Verim Ve
Adaptasyon Araştırmaları
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Şehmus ATAKUL
Sevda KILINÇ, Şerif KAHRAMAN
01.01.2009 / 31.12.2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM
10.000
10.000
11.000
11.500
12.000
54.500
Proje Özeti: Bu proje ile Mısır ıslahı konusunda çalışan araştırma enstitüleri arasında koordinasyon
ve işbirliği çerçevesinde genetik materyal değişimi yaparak mısırda genetik varyasyon Bölge
koşullarına uygun kaliteli, verimli, hastalıklara dayanıklı çeşit geliştirmek amaçlanmıştır.
DEVAM EDEN PROJE
Bölüm
Afa Adı
Program Adı
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihi
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Tarla Bitkileri
Tahıllar
Diğer Sıcak İklim Tahılları (Sorgum)
Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Bazı Şeker Sorgum Çeşitlerinin
Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Sevda KILINÇ
Şehmus ATAKUL,Şerif KAHRAMAN,Belgizar ÇAM
01.01.2015 / 31.12.2016
2014
2015
2016
2017
2013
TOPLAM
7.000
2.000
9.000
Proje Özeti: Biyoetanol üretimi için dünyanın en ucuz etanol kaynağı olarak bilinen, tarla bitkileriyle
rekabete girmeyecek, gıda arzında herhangi bir daralmaya meydan vermeyecek, kaynakları etkin
kullanabilen, üretim maliyetleri düşük, sıcağa ve kurağa dayanıklı ve kuru tarım alanlarının
değerlendirilmesine olanak sağlayan alternatif bir enerji bitkisi olan şeker sorgum bitkisinin, ana ürün
ve ikinci ürün olarak bazı genotiplerin verim ve verim öğeleri belirlenerek ülkemizin sürdürülebilir
biyoetanol üretimine katkı sunmak amaçlanmıştır.
DEVAM EDEN PROJE
Bölüm
Afa Adı
Program Adı
Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama - Bitiş Tarihi
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Tarla Bitkileri
Tahıllar
Tahıllarda Organik Tarım
TAGEM /TA/11/07/03/005
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım
Olanaklarının Araştırılması ve Konvansiyonel Tarım İle
Karşılaştırılması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, BÜGEM
Şerif KAHRAMAN
Şehmus ATAKUL, Sevda KILINÇ
Dic. Ün. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl. Doç. Dr. Aydın ALP
01.01.2011 / 31.12.2014
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM
19.000
19.000
Proje Özeti: Bu proje ile konvansiyonel ve organik tarım arasındaki farklılıklar ortaya konulacak ve
organik üretim koşullarında yeterli ürün elde etme ve karlılık imkanları araştırılmaktadır. Ayrıca kır
çeltikçiliği dediğimiz; ekim öncesi araziyi işlemeksizin, fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan
çeltik üretimi yapılan Karacadağ Bölgesindeki alanların organik tarım açısından uygunluğu görülmüş
olacaktır.
Araştırma GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait deneme
arazisinde ve çeltik tarımının yoğun olarak yapıldığı Karacadağ Bölgesinde çiftçi tarlasında
yürütülmektedir. Araştırmada materyal olarak, yerel Karacadağ
ve Osmancık-97 çeşitleri
kullanılmaktadır.
Download

DEVAM EDEN PROJE Bölüm Tarla Bitkileri Afa Adı Sıcak iklim