KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
ALİ ALPASLAN EZİCİ
Ünvan
MÜHENDİS
Telefon
(322)3340055-110
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
[email protected]
[email protected]
1971- OSMANİYE
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / 1997
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / 1993
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
56
65
TOEFL
IELTS
-
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
MAKALELER
Yaktubay, Ş., Cömertpay, G., Ezici, A. A., 2014. Dünyada ve Türkiye’de Buğday ve Arpa Üretimi
Türk Tarım Dergisi. Kasım-Aralık 2014 50. Sayı.
1. Proje Adı
Ülkesel Alt Proje Adı
Proje Adı
Proje Kod No
Başlama Ve Bitiş Tarihi
Projedeki Görevi
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
: Ülkesel Serin İklim Tahılları EÜY Araştırmaları Projesi
: Ülkesel Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları
: Doğu Akdeniz Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
: TAGEM/TA/03/03/01/019
: Devam eden proje olup her yıl ara raporları ve 5 yılın sonunda
da sonuç raporları yazılmaktadır.
: Yardımcı Araştırıcı
2. Proje Adı
Ülkesel Alt Proje Adı
Proje Kod No
Proje Adı
Başlama Ve Bitiş Tarihi
Projedeki Görevi
: Ülkesel Serin İklim Tahılları EÜY Araştırmaları Projesi
: Ülkesel Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları
: TAGEM/TA/03/03/02/004
: Doğu Akdeniz Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
: Devam eden proje olup her yıl ara raporları ve 5 yılın sonunda
da sonuç raporları yazılmaktadır.
: Yardımcı Araştırıcı
3. Proje Adı
Başlama Ve Bitiş Tarihi
Projedeki Görevi
4. Proje Adı
İşbirliği Yapılan Kuruluş
Başlama Ve Bitiş Tarihi
Projedeki Görevi
: Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Projesi (IWWIP)
: Devam eden proje
: Yardımcı Araştırmacı
: Genetic Gains For Grain Yield and Yellow rust Responses
in a Historical set of Spring Wheat Varieties devoloped
During1964-2007
: TAGEM, CIMMYT, ICARDA
: 2009-2013
: Yardımcı Araştırmacı
5. Proje Adı
Proje Kod No
Başlama Ve Bitiş Tarihi
Projedeki Görevi
: Vejetatif ve Generatif Dönemlerde Yapraktan N,S ve Zn
Uygulamalarının Ekmeklik Buğday’ın Verim, Mineral Element
ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.
:
: 2014-2017
: Yardımcı Araştırıcı
YAYINLAR
TEZLER
Yüksek Lisans Tezi
EZICI, A. A., KIRTOK.,Y. 1997. Çukurova Bölgesi Şartlarında Farklı Dozlarda Gama Isınları
Uygulanan Kaya ve Gem Arpa çeşitlerinin M2 Generasyonunda Mutagenik Etkilerin Saptanması.
Ç.Ü. Ziraat fakültesi Dergisi Sayı 10, Sayfa 35. ADANA
POSTER
Genetic Gains For Grain Yield and Yellow Rust Responses in a Historical set of Spring Wheat
Varieties Devoloped During 1964-2007. II.International Wheat Stripe Rust Symposium. 0205/05/2014 İZMİR.
PROJE SONUÇ RAPORLARI
1. Çukurova Ekmeklik Buğday Araştırmaları Proje Sonuç Raporu, Yayın No:
12.01DATAEM.1e.F.F03.2014/01. Nisan 2013 ADANA.
2. Çukurova Makarnalık Buğday Araştırmaları Proje Sonuç Raporu, Yayın No:
12.01DATAEM.1e.FfF03.2014/02. Nisan 2013 ADANA.
Download

Ali Alpaslan EZİCİ