KİŞİSEL BİLGİLER
Adı-Soyadı:
Nur Betül Atakul
Unvan:
Araştırma Görevlisi
Doğum Yeri ve Yılı:
Ankara/ 1985
Bölüm:
Felsefe ve Din Bilimleri
E-Posta:
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Üniversite
Felsefe
Galatasaray Üniversitesi
Din Felsefesi
Marmara Üniversitesi
Felsefe
Galatasaray Üniversitesi
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yıl
2009
2012
2012-
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Ülke
Şehir
Türkiye Ankara
Bölüm/Birim
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalı/ Din Felsefesi
Görev
Dönemi
Görev Türü
Araştırma
Görevlisi
Ocak 2014
TEZLER
1. Yüksek Lisans: “Emmanuel Levinas’ın Düşüncesinde Din”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu (Tez Danışmanı), 2012.
ÇEVİRİ KİTAPLAR VE MAKALELER
1. A. J. Wensinck, “İslam Kelamında Allah’ın Varlığına Dair Deliller”, Din Felsefesi Açısından Mutezile
Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi I, Recep Alpyağıl (der.), İstanbul, İz Yayıncılık, 2014.
SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ
1. “Levinas Etiği ve İsrail Devleti”, 2. Uluslararası İsar Sempozyumu Gelenek ve Gelecek Arasında
Devlet, 20-21 Aralık 2013, İstanbul.
Download

Ar. Gör. Nur Betül Atakul - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi