T.C.
YIĞILCA KAYMAKAMLIĞI
Yığılca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MERKEZ HALK EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME PLANLAMA KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI VE ALINAN KARARLAR
Toplantı No : 1
Toplantı tarihi: 09.02.2015 Pazartesi Saat:16.00
Toplantı Yeri : Halk Eğitim Merkezi Müdür Odası
Karar No
Karar Tarihi
Karar Özeti
:1
: 09.02.2015
: Düzce Yığılca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Merkez Halk Eğitimi Ve Hayat
Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu Toplantı Tutanağı
Milli Eğitim Bakanlığı, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 57. maddesine
istinaden, 09.02.2015 tarihinde, saat 16.00’da, Halk Eğitim Merkezi Müdür Odası’nda; Düzce
İli Yığılca İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
Planlama Komisyonu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Yıldıray TOSUN’un başkanlığında toplandı.
Gündem Maddeleri
1) Açılış
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3) Toplantıya katılanların tespiti ve tutanak yazman seçimi
4) Kurumun fiziki durumu
5) Mesleki, genel ve okuma yazma kursları
6) Açılması istenen ve düşünülen kurslar
7) Proje Çalışmaları
8) İşbirliği Protokolleri
9) Açık Lise İşlemleri
10) Dilek ve Temenniler
11) Kapanış
1-2) Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Yoklama yapıldı.
3) Toplantı tutanağı yazmanı olarak Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilaver AYBEY seçildi.
“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIYAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MADDE 57 – (1) Hayat boyu öğrenme kapsamında çevrenin yaygın eğitim ihtiyaçlarının planlanması,
değerlendirilmesi, ortaya çıkan güçlüklerin giderilmesi, uygulamaya yönelik kararlar alınması ve ilçe,
gerektiğinde de il hayat boyu öğrenme ve halk eğitimi planlama komisyonuna götürülecek istek ve önerilerin
belirlenmesi amacıyla merkez müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, atölye veya laboratuar şefi, her
alandan birer öğretmen; öğretmen bulunmadığı takdirde usta öğretici, kulüp başkanlarından bir temsilci ve okul
aile birliği başkanından merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonu oluşturulur.
(2) Merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonu yılda en az üç defa toplanır. Gerektiğinde
merkez müdürünün çağrısıyla da toplantı yapılabilir. Komisyon kararları il hayat boyu öğrenme, halk eğitimi
planlama ve iş birliği komisyonu çalışmalarında göz önünde bulundurulur. Toplantılar il hayat boyu öğrenme,
halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu toplantısından önce yapılır.”
1
Toplantıda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yıldıray TOSUN, Müdür Yardımcısı A. Cemal EDİBOĞLU,
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilaver AYBEY, Okul Öncesi Öğretmeni Fatma ŞAHİN, VHKİ Durcan
KIBRIS, Usta Öğreticiler Nihal YAĞIZ, Ayşe MERT, Fadimana KAYA ve Okul Aile Birliği başkanı Bilal
ERSOY hazır bulunmuşlardır. 2. Toplantının Örgün Eğitim Kurumlarında okulların tatil olması ile 2.
Dönemim değerlendirilmesinin yapılması ve yaz dönemi faaliyetlerinin görüşülmesi için 15 Haziranda
yapılması, 3. Toplantının ise yeni eğitim öğretim yılı çalışmalarının görüşülmesi için 1 Eylül 2015 Salı
günü yapılması kararlaştırıldı.
4) 1970 yılında eski kaymakamlık binasında hizmete açılan kurumumuz 1986 yılında İmam Hatip
ortaokulunun bulunduğu binaya; 1998 yılında Ç.P.L. nin son katına; 2000 yılında Ahmetçiler İlkokulu
binasına; 2003 yılında şimdiki belediye binasının bulunduğu yerdeki kütüphane binasına; 2005 yılında
Yığılca ÇPL bahçesine kurumumuza ait hizmet binası yapıldı. Ancak o bina kız pansiyonu yapılınca
şimdiki İmam Hatip Lisesi binasına; 2012 yılında şimdi hizmet vermekte olduğumuz Belediyeye ait
binaya taşındık ve halen bu binada hizmetimizi sürdürmekteyiz. Kuruluşundan bu yana kendine ait bir
binası bulunmayan kurumumuz maalesef bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Şu an
bulunduğumuz bina fiziki olarak yetersiz olup, elektrik, ısınma, çatı, boya, güvenlik, donanım
konularında yetersizdir. Özellikle derslik bulunmaması akşam açılacak kurslarda sıkıntılar
oluşturmakta, merkezde akşam kurslarını Mevlana İlkokulunda açmaktayız.
Halk eğitimi merkezi müdürü halk eğitimi merkezinde bir müdür, bir müdür yardımcısı, iki kadrolu
öğretmen, 09.02.2015 tarihi itibariyle 3 adet Usta öğretici, kurs veren 42 öğretmen (öğretici) , bir
kaloriferci memur ve bir hizmetlinin görev yaptığını söyledi. Kurumun kendine has bir binası
bulunmadığını belirten kurum müdürü kadrosu kurumda olan öğretmen ve memurların başka
kurumlarda görevlendirildiğini belirtti. Kuruma yeni bir bina kazandırmak için girişimlerinin devam
ettiğini söyledi. Kurum müdürü; kurumun bünyesinde bir adet Bilişim Laboratuarı; iki adet giyim
atölyesi olduğunu söyleyerek diğer kurumlarla yaptıkları işbirliği protokolü ile yaygın eğitim
faaliyetlerini ilçedeki her alana yayarak halkın rahatça kursa katılımını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Merkezde yangın söndürme tüplerini yenilendiği ve sivil savunma ile ilgili önlemlerin alındığı belirtildi.
Kurum müdürü; kurum web sayfasının günlük güncellendiğini ve her türlü haber, duyuru ve bilgini
paylaşıldığını belirtti. Kurumdaki internet bağlantı hızının en üst dereceye çıkartıldığını, kurum brifing
dosyasının hazırlandığını, stratejik planının hazırlanması için ilin planını hazırlamasını beklediklerini,
kuruma yeteri kadar yakıt ve kırtasiye alımı yapıldığını; kurumun arşiv sitemi elden geçirildiğini;
kursların ve yapılan çalışmaların internet sitesinden ve toplu mesaj yoluyla duyurulduğunu; kurumun
elektrik tesisatının elden geçirildiğini; kurumda demirbaş sayımı yapılarak taşınır bilgilerinin ilgili
yerlere asıldığını, kurumda çalışan SSK’lı personelin özlük hakları ile mali durumlarının sistemli olarak
takip edildiğini belirtti. Kuruma Şubat ayı içinde kamera güvenlik sistemi kazandırılacağını belirtti.
Kurumda kadrosu olup başka kurumlarda görevlendirilen personelin görevlendirildiği kurumlarda
yapılan duyuruları takip etmeleri ve yapılacak iş ve işlemlerde merkez müdürünü arayarak bu işin
yapılmasını istemesi gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim’den yapılan evrak dağıtımında bazen Halk Eğitim
Merkezi’ne hitap etmediği düşünülen yazılar dolap gözüne konulmamakta, oysa kurumda kadrolu
öğretmen bulunduğundan ve bunların mebbis ve kbs gibi işlemleri merkez müdürlüğü tarafından
yürütüldüğünden öğretmenlerin duyuruları inceleyerek Halk Eğitimi bilgilendirmeleri gerekmektedir.
5) Kurslarla ilgili sayısal verilere geçen kurum müdürü; 2014 - 2015 eğitim ve öğretim yılında açılan 38
genel kurstan 10’unun tamamlandığını ve 28’inin devam ettiğini, açılan 7 mesleki kurstan 2’sinin
tamamlandığını ve beşinin devam ettiğini belirtti. Okuma yazma ile ilgili bu eğitim öğretim yılında
kurs açılmadığını yapılacak alan taramaları ile bu konuda ihtiyaç tespit edilmesi durumunda kurs
açılabileceğinin belirtti.
2
Mesleki Kurslar
Kurs Başlığı
Kursun Adı
Devam
Eden
Tamamla
nan
Toplam
Öğretmen
Sayısı
El Sanatları Teknolojisi
El Sanatları Teknolojisi
El Sanatları Teknolojisi
Ormancılık
Bilişim Teknolojileri
Makine Nakışları
Kırkyama
Bebek Odası Hazırlama
Avcı Eğitimi
Bilgisayar Kullanımı
Toplam
1
1
1
1
1
5
0
1
0
1
0
2
1
2
1
2
1
7
1
2
1
4
2
10
Genel Kurslar
Kurs Başlığı
Kişisel Gelişim
Spor
Spor
Spor
Kişisel Gelişim
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi
Kursun Adı
Ortaokul Öğ. Y. D. Kurs.
Satranç
Dama
Voleybol
Okullar Hayat Olsun PE
Ofis Programları Kullanımı
Temel Bilgisayar Okury.
Aile Eğitimi 3-6 Yaş
Toplam
Devam
Eden
12
4
2
1
8
0
0
1
Tamaml
anan
4
0
3
0
0
2
1
0
Toplam
16
4
5
1
8
2
1
1
Öğretmen
Sayısı
22
4
5
1
6
2
1
2
28
10
38
43
6) 2014-2015 Eğitim Öğretim yılının 2. Döneminde Kültür, Sanat, Yabancı Dil, Mesleki kurslara ve
halka yönelik kurslara ağırlık verilmesi düşünülmektedir. Halktan gelen istek ve alan taramaları
sonucunda aşağıdaki kurslar öncelikle açılacaktır.
 Arı Yetiştiriciliği
 Bilgisayar Kullanımı (160 saat)
 Cenaze Hizmetleri
 Küçükbaş, Büyükbaş kurban Kesimi (Yaz Dönemi)
 El Sanatları Teknolojisi
 Türk Halk Oyunları
 Resim/Görsel Sanatlar
 Müzik
 Yabancı Diller (İngilizce, Almanca,Arapça)
 Osmanlıca
Okullarda öğrencilere yönelik kurslarda aynı isimle birden fazla kurs açılmayacak, öğrenciler buna
göre yönlendirilecek, okul müdürü ile gerekli istişare yapılacaktır. Ayrıca özellikle taşımalı eğitim
verilen okullarda öğrencilerin okulda bulunduğu saatler dikkate alınarak günlük ders saati
belirlenecektir. Salı günleri İlçede Halk Pazarı olduğundan ve öğrenciler velileri tarafından okuldan
alınıp çeşitli ihtiyaçlar için ilçe pazarına götürüldüğünden gerekmedikçe Salı günlerine kurs
konulmayacaktır. Velilerle yapılan istişareler sonucunda okul çıkışında öğrencilere yönelik kurslarda
günde 2 saati geçilmeyecektir. İsrafı engellemek amacıyla bir eğitim öğretim yılında bir okulda aynı
kurs aynı isimle ikinci defa açılmayacaktır. Aynı isimli kursu açmak isteyen öğretmenler arasında
seçimi merkez komisyonunca yapılacaktır. Kurs denetimleri düzenli olarak yapılacak ve kurs
memnuniyet anketleri doldurulacaktır.
7) Yığılca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de içinde
bulunduğu Aile Eğitimi ve Değerler Eğitimi projeleri ile ilgili kurum içinde de gerekli çalışmalar
3
yapılacaktır. Ayrıca web sayfasının güncellenerek Kişisel Gelişim bölümü altında değerlerimizi aktaran
içeriklere yer verilmesi kararlaştırıldı. Proje komisyonuna Yıldıray TOSUN, Cemal EDİBOĞLU ve Dilaver
AYBEY’in seçilmesine ve yeni projeler oluşturulmasına karar verildi.
8) Bakanlık, Genel Müdürlük ve diğer bağlı olduğumuz kurumlardan gelen ve yerel düzeyde sivil
toplum kuruluşları veya kamu kuruluşları ile yapılan protokollerin takip edildiği ve oluşturulduğu ve
bunları içeren bir protokol dosyası oluşturulması kararlaştırıldı. Özellikler merkeze uzak kurs
yerlerinde kurs yeri sorumlusu ile protokol yapılması gerekmektedir.
9) Açık Lise ve Açık ortaokul iş ve işlemleri Müdür Yardımcısı A. Cemal EDİBOĞLU tarafından düzenli
takip edilmektedir. Öğrencilere kolay ulaşım için toplu mesaj Okul Aile birliği tarafından satın alınması
gerekmektedir. Üst kurumlarca istenen her türlü işlem zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
10) 2014-2015 Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin daha başarılı bir dönem olması dilekleriyle ve
15 Haziran 2015 saat 16:00’da buluşmak dileğiyle toplantı sonlandırılmıştır.
Alınan kararlar
1. Kuruma kalıcı ve daha kullanışlı bir bina kazandırmak amacıyla gerekli girişimlerde
bulunulması;
2. Binaya kamera güvenlik sisteminin Şubat 2015 içerisinde kazandırılmasına;
3. Bina kazan dairesinin, bodrum katının kaloriferci Tamer Samet KAYA tarafından temiz ve
bakımlı tutulmasına, (burada bulunan öğretmenevine ait hurdalarla ilgili İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bilgi verilmiştir.)
4. Gece bina ana giriş kapısının kapatılması, bununla ilgili kaloriferci Tamer Samet KAYA’nın
gerekli önlemleri alması;
5. Kadrosu kurumumuzda olup farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan memurların gerekli
duyuruları takip ederek yapılacak işlemlerle ilgili ve izin/rapor işlemleri merkez müdürlüğü
tarafından yapıldığından böyle durumlarda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü
bilgilendirmeleri;
6. Sivil Savunma dosyasının kurum müdürü tarafından hazırlanması ve 28 Şubat’ta gerekli
tatbikatların yapılması;
7. Her türlü kursla ilgili başvurunun doğrudan yüz yüze kurum müdürüne yapılmasına;
8. Kurslara önbaşvuru için kurum web sayfasına elektronik Başvuru bağlantısının eklenmesine;
9. Kursiyer, halk ve öğreticilerle iletişim için Okul aile Birliği tarafından Toplu Mesaj sistemi satın
alınmasına ve müdür tarafından aktif kullanılmasına;
10. Kurs denetimlerinin Şubat-Mayıs arasında planlanıp tamamlanmasına;
11. Usta Öğreticilerin SGK, ücret işlemleri ve kurum TKYS işlemlerin Müdür Yardımcısı A. Cemal
EDİBOĞLU tarafından düzenli kontrol edilmesine;
12. Kurum Bilişim Laboratuarının Bilişim Teknolojileri Öğretmeni tarafından aktif/çalışır vaziyette
tutulmasına;
13. Üst katta bulunan Dikiş/Nakış Atölyelerinde güvenlik önlemlerinin Usta Öğreticiler Ayşe
MERT, Nihal YAĞIZ ve Yardımcı Hizmetli Cengiz ŞAHİN tarafından alınmasına;
14. Arşivin ve Kütüphane’nin düzenli tutulması için Müdür Yardımcısı A. Cemal EDİBOĞLU’nun
gerekli çalışmaları yapmasına;
15. Bina girişine kurslar ve Açık Öğretimle ilgili duyurular için pano hazırlanmasına;
16. Bina çevre düzeninin ve güvenliğinin kaloriferci Tamer Samet KAYA tarafından yapılmasına;
17. Mesleki kurs sayısının artırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına, yerel basın, belediye
hoparlörü, internet sayfası ve Kısa Mesaj sistemi ve pano duyuruları yapılmasına;
18. Halka yönelik resim, görsel sanatlar, müzik, enstrüman, yabancı dil, kişisel gelişim, aile
kurslarının düzenlenmesine çalışılmasına;
19. Yerelde halk oyunları ekibi kurmak için gerekli çalışma yapılmasına;
4
20. Köy öğretmenleri e muhtarlar ile görüşerek ihtiyaç olması halinde okuma yazma kurslarının
açılmasına;
21. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılının 2. Döneminde Kültür, Sanat, Yabancı Dil, Mesleki kurslara
ve halka yönelik kurslara ağırlık verilmesine;
22. Okullarda öğrencilere yönelik kurslarda aynı isimle birden fazla kurs açılmamasına;
öğrencilerin buna göre yönlendirilmesine; okul müdürü ile gerekli istişare yapılmasına;
23. Özellikle taşımalı eğitim verilen okullarda öğrencilerin okulda bulunduğu saatler dikkate
alınarak günlük ders saati belirlenmesine ve salı günleri İlçede Halk Pazarı olduğundan ve
öğrenciler velileri tarafından okuldan alınıp çeşitli ihtiyaçlar için ilçe pazarına
götürüldüğünden gerekmedikçe Salı günlerine kurs konulmamasına;
24. Velilerle yapılan istişareler sonucunda okul çıkışında öğrencilere yönelik kurslarda günde 2
saati geçmemesine;
25. İsrafı engellemek amacıyla bir eğitim öğretim yılında bir okulda aynı kurs aynı isimle ikinci
defa açılmamasına, aynı isimli kursu açmak isteyen öğretmenler arasında seçimi merkez
komisyonunca yapılmasına
26. Kurs memnuniyet anketlerinin doldurulmasına;
27. Kurs sonu evraklarını teslim etmeyen öğreticilerle ilgili rapor hazırlanmasına;
28. Bilişim Teknolojileri alanındaki kurslarda önceliğin kurumun kadrolu öğretmenine
verilmesine;
29. Proje Hazırlama Komisyonun çalışmalar yapmasına;
30. Açık Lise ve Açık Ortaokul iş ve işlemlerinin düzenli yapılmasına, öğrencilerin toplu mesaj ile
bilgilendirilmesine, Açık Mesleki Eğitim veren Yığılca İHL ve Yığılca ÇPAL ile işbirliği içinde
çalışılmasına;
Karar verilmiştir.
Ayşe MERT
Usta Öğretici
Fadimana KAYA
Usta Öğretici
Nihal YAĞIZ
Usta Öğretici
Durcan KIBRIS
VHKİ
Cengiz YAZICI
Yard. Hizmetli
T. Samet KAYA
Kaloriferci
Dilaver AYBEY
Bilişim Tekn. Öğrt.
Fatma ŞAHİN
Okul Öncesi Öğrt.
Bilal ERSOY
Okul Aile Bir. Başk.
A. Cemal EDİBOĞLU
Müdür Yardımcısı
Yıldıray TOSUN
HEM Müdürü
5
Download

2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZ HALK