YGS - LYS
UYGULANACAK SINAV MODELİ
1.Basamak
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
2.Basamak
Lisans Yerleştirme
Sınavları
(LYS)
ÖSYS
1. BASAMAK
YGS
2. BASAMAK
LYS
TÜRKÇE
MatematikGeometri
Sınavı
T.
MATEMATİK
Fen Bilimleri
Sınavı
SOSYAL BİL.
T.Dili ve Ed.Coğ.1
Sınavı
FEN
BİLİMLERİ
Sosyal Bilimler
Sınavı
Yabancı Dil
Sınavı
GENEL İLKELER

Üniversiteye giriş iki aşamalı sınavla olacaktır. (YGS-LYS)

Lise müfredatından sorumlu olunacaktır.

Bireysel başarıdan elde edilen diploma notu esastır.

YGS’nin toplam puan içindeki ağırlığı % 40, LYS’nin ise % 60
olacaktır.

YGS ve LYS Puanları 100-500 aralığında hesaplanacaktır.
Ortaöğretimde
okutulan ortak derslerden
soru yöneltilecektir.
Sınavda adaylara tek soru kitapçığı ve tek
cevap kağıdı verilecektir.
YGS’ de toplam soru sayısı 160 olacak,
soruların çözümü için 160 dakika süre
verilecektir.
Bu sınav sonucunda 6 farklı puan türü
hesaplanacaktır.
YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI
TESTLER
DERSLER
SORU SAYISI TOPLAM SORU
SAYISI
TÜRKÇE
TEMEL MAT.
SOSYAL BİL.
FEN
BİLİMLERİ
TOPLAM SORU
SAYISI
40
MATEMATİK
32
GEOMETRİ
8
TARİH
15
COĞRAFYA
12
FELSEFE
8
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
5
FİZİK
14
KİMYA
13
BİYOLOJİ
13
40
40
40
160
YGS PUAN TÜRLERİ
PUAN
TÜRÜ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
TÜRKÇE
T. MAT.
SOS. BİL.
FEN BİL.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMLARINA
BAŞVURABİLMEK
İÇİN EN AZ KAÇ
PUAN ALMAK
GEREKİR?
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMININ TÜRÜ
İLGİLİ PUAN PUAN
TÜRLERİ
KOŞULU
Meslek Yüksekokulu ön lisan programlarını
tercih edebilmek için (Sınavsız Geçişten boş
kalan kontenjanlar dahil)
İlgili YGS Puan Türünde
En az 140 puan
Açık öğretim ön lisans programlarını tercih
edebilmek için
İlgili YGS Puan Türünde
En az 140 puan
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön
kayıt yaptırabilmek için
YGS Puan Türünde
En az 140 puan
Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek
puan verilen lisans programları ile Teknoloji,
Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri lisans
programlarının M.T.O.K kontenjanlarını tercih
edebilmek için
İlgili YGS/LYS Puan
Türünde
En az 180 puan
Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek
puan verilen programlar dışındaki lisans
programlarını tercih edebilmek için
İlgili LYS Puan Türünde
En az 180 puan
 Haziran
ayının 2. yarısında (iki hafta sonunda c.tesi –pazar
günü) uygulanacaktır.
 Ortaöğretim
9. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan
konulardan oluşacaktır.
5
ayrı oturum olarak uygulanacaktır.
 Her
oturumda farklı bir test uygulanacaktır.
barajı geçen adaylar istedikleri LYS’lere
girebileceklerdir.
 İlgili
 Test
grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları
kullanılacak, cevap kağıdı ise ortak olacaktır.
MATEMATİK SINAVI (LYS-1)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
MATEMATİK
50
75 Dakika
GEOMETRİ
30
60 Dakika
TOPLAM
80
135 Dakika
DERSLER
FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
FİZİK
30
45 Dakika
KİMYA
30
45 Dakika
BİYOLOJİ
30
45 Dakika
TOPLAM
90
135 Dakika
DERSLER
EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
TÜRK DİLİ VE ED.
56
85 Dakika
COĞRAFYA-1
24
35 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
TARİH
44
65 Dakika
COĞRAFYA-2
14
20 Dakika
FELSEFE GRUBU
İLE DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ
32
FELSEFE GRUBU
24
DERSLER
PSİKOLOJİ
8
SOSYOLOJİ
8
MANTIK
8
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
8
50 Dakika
YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
YABANCI DİL
80
120 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde
hazırlanacaktır.
Testlerin her biri ayrı soru kitapçığında bulunacaktır. Aday LYS
başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecektir.
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Matematik-Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları
Sağlık Bilimleri Programları
Mühendislik ve Teknik Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Matematik-Geo.
Sınavı
LYS-1
Fen Bilimleri
Sınavı
LYS-2
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN AĞIRLIKLI KONUSU SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
TÜRÜ
MF-1
Matematik Ağırlıklı
Temel Bilim Prog.
Aktüerya Bil., Matematik, İstatistik, Finans
Matematiği, Mat. Öğret., Uygulamalı Mat.,
Bilgisayar Bilimleri.
MF-2
Fen ağırlıklı Temel
Bilim Programları
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Öğret., Biyoloji
Öğret.
MF-3
Sağlık Bilimleri
Programları
Tıp, Eczacılık, Diş Hek., Hemşirelik,
Veteriner, Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehb.,
Genetik ve Biyomühendislik,
Mühendislik ve Teknik
Programlar
İnşaat Müh., Makine Müh., Bilgisayar Müh.,
Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık, Gıda
Müh., Biyomühendislik, Gemi Makineleri
İşletme Müh.
MF-4
LYS PUAN TÜRLERİ
1. MF Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programları
Hukuk, Uluslar arası İlişkiler gibi Programlar
Psikoloji, PDR, Felsefe, Sosyoloji gibi Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Matematik-Geo.
Sınavı
LYS-1
TD ve Edb.-Coğ.1
Sınavı
(LYS-3)
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
İktisat, İşletme, Ekonometri, Deniz İşlet.
Yön., İşletme Enf., Ulus.Tic. ve Lojistik,
Bankacılık ve Finansman, Sağlık
Yönetimi, İç Mim. ve Çevre Tasarımı.
TM-1
Matematik ağırlıklı
TM-2
Matematik ile Türkçe-Ed.
eşit ağırlıklı
Hukuk, Kamu Yön., Ulus.İlişkiler, Sınıf
Öğretmenliği.
TM-3
Türkçe-Edebiyat ağırlıklı
Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Rehberlik ve
Psk.Danışmanlık, Sosyal Hizmet,
Arkeoloji, Antropoloji.
LYS PUAN TÜRLERİ
2. TM Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Dil, Tarih Programları
Medya ve İletişimle ilgili Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
TD ve Edb.-Coğ.1
Sınavı
(LYS-3)
Sosyal Bilimler
Sınavı
(LYS-4)
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
TS-1
Sosyal Programlar
TS-2
Dil ve Tarih ağırlıklı Prog.
SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
Halkla İliş., Gazetecilik, Radyo -TVSinema, Coğrafya, Sosyal Bil.Öğr.,
Basın ve Yayın, Görsel İletişim
Tasarımı,Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sanat Tarihi, Türk Dili ve Ed., Tarih,
Türkçe Öğr., Hititoloji
LYS PUAN TÜRLERİ
3. TS Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
LYS-3
YGS
Puan
Türü
LYS-4
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.Gr
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Yabancı Dil ile İlgili Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Yabancı Dil Sınavı
LYS-5
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
DİL-1
İngilizce, Almanca ve
Fransızca Yabancı Dil
Programları
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğr.,
Fransız Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı
Edebiyat(Alm,Fra,İng), MütercimTerc.(Alm,Fra,İng)
Batı Dilleri
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili
ve Ed., İspanyol Dili ve Ed., Çeviribilim
(Batı Dilleri), Arnavutça
Doğu Dilleri
Çin Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Ed.,
Japonca Öğretmenliği, Urdu Dili ve
Edebiyatı, Çeviribilim (Doğu Dilleri)
DİL-2
DİL-3
LYS PUAN TÜRLERİ
4.Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
Y.DİL
YGS
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
20
7
5
20
OBP, 250-500 aralığında bir değerdir. Yerleştirme
puanları hesaplanırken, diploma notu önce 5 ile
çarpılacak ve çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile çarpılarak
sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.
Örneğin: 80*5=400, 400*0.12=48 olacaktır
Okul puanına TÜBİTAK tan derece almış adayların ek
puanları da eklenecektir.
YGS ve LYS puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için
yerleştirme puanının en büyük değeri: 500 + (0,12 x
500) = 560 olacaktır.
Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adayların
kendi alanlarındaki lisans programlarına
yerleştirilme işleminde ek puan uygulanır. Adaylar
kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans
programlarına yerleştirilirken 0,12 katsayısına
ek olarak 0,06 katsayısından da yararlanır.
Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına (AÖF
kontenjansız programları hariç) merkezi sistemle
veya özel yetenek sınavıyla yerleştirilen adayların
yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 ve 0,06
katsayılarının yarısı alınır.
SAKÇAGÖZÜ ÇPAL
REHBERLİK SERVİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN
NERİMAN HAŞTEMOĞLU
Download

YGS - LYS - Meb.k12.tr