TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 72823417/480.99/3131657
23/03/2015
Konu: Anket Çalışması
....................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün 20/03/2015 tarihli ve 3100783 sayılı yazısı ile "Kazanım Kavrama Testleri
Mezuniyet Anketi" 23/03/2015 tarihinden itibaren Bakanlığımız anket.meb.gov.tr internet
adresinden yayımlanmaya başlanacağı ve Anket formlarının 31/03/2015 tarihine kadar
yayımda kalacağı bildirilmiştir.
Bu nedenle ekte gönderilen bakanlık yazısının okulunuz 8. Sınıf öğrencilerine
duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet Ali ARSLAN
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Eki: 1 Yazı(1 Sayfa)
Dağıtım:
Tüm Ortaokul Müd.
Yeni Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Kaymakamlık Binası 1. Kat Reyhanlı
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M.HADİM Bil. İşlet.
Tel: (0 326) 413 10 56
Faks: (0 326) 413 37 02
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3529-2d33-3f01-84fc-0371 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Sayı : 34878943/44/3100783
Konu: Anket Çalışması
……………………… VALİLİĞİNE
( İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
20/03/2015
Genel Müdürlüğümüzce Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce olmak üzere 6 (altı) dersten, 8 inci
sınıf öğrencilerine yönelik Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi kapsamında, uygulanmakta olan kurslara destek olmak amacıyla “Kazanım
Kavrama Testleri” hazırlanmış ve Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanmaya
başlanmıştır.
Halen yayımlanmakta olan Kazanım Kavrama Testleri' ne ilişkin öğretmen ile
öğrencilerden görüş ve önerilerinin alınması amacıyla geliştirilen “Kazanım Kavrama
Testleri Memnuniyet Anketi” formları, 23/03/2015 tarihinden itibaren Bakanlığımız
anket.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmaya başlanacaktır.
Söz konusu anket formları, 31/03/2015 tarihine kadar anket.meb.gov.tr internet
adresinde yayımda kalacak olup, anketlerin iliniz ortaokullarında görev yapmakta olan
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük ve İngilizce branş öğretmenleri ile 8. sınıf öğrencileri tarafından elektronik
ortamda doldurulmasının sağlanması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yunus YAĞMUR
Bakan a.
Daire Başkanı
Dağıtım:
B Planı
Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı
06500 Teknikokullar / ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi için: Lütfi SAN Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı)
Tel: (0 312) 296 94 00 Dahili : 94 96
Faks: (0 312) 296 94 57
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc905-ade5-39b0-aa0d-662e kodu ile teyit edilebilir.
Download

TEOG Anket Çalışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü