Sayı : Yaz.İşl/2014/063
Konu : Hijyen Eğitimi Hk.
24/01/2014
ODALARA 6 NOLU GENELGE
İLGİ : TESK Genel Başkanlığı’nın 16.01.2014 tarih ve 111 sayılı (7 nolu genelge) yazısı.
İlgi yazıda; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
Valiliklere gönderilen 11/11/2013 tarihli ve 3298248 sayılı yazı ile; 1593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanunu kapsamında çıkarılan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca e-yaygın
sistemi üzerinden hijyen eğitimine ilişkin kurs bitirme belgesi düzenleneceği, e-yaygın sistemi
dışında kurum ve kuruluşların vereceği belgeler ile daha önce alınan belgelerin geçerli
olmayacağı ve bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan hijyen eğitimi programlarından alınacak
belge ile denk olmayacağının belirtildiği,
Valiliklere gönderilen bu yazı üzerine, TESK Genel Başkanlığınca Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğüne 09/12/2013 tarihli ve 2610 sayılı bir yazı gönderilerek, Genel
Müdürlüklerince Valiliklere gönderilen yazıda, daha önce alınan belgelerin geçerli
olmayacağına vurgu yapılmasının; 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarınca halen verilmeye devam edilen gıda hijyeni
eğitimi ile sahip olunan belgelerin geçerliliği konusunda tereddütlerin yaşandığı ve yanlış
anlaşılmalara yol açtığının belirtildiği, 5996 sayılı Kanun kapsamında alınan gıda hijyeni
belgelerinin geçerli olduğunun ve 5996 sayılı Kanun gereğince alınan Gıda Hijyeni Eğitimi
ile 05/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince alınan Hijyen
Eğitiminin farklı mevzuattan kaynaklandığının ve eğitimler sonunda alınan belgelerin de
farklılık arz ettiğinin Genel Müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlarına bir yazıyla bildirilmesi
ve konunun açıklığa kavuşturulmasının talep edildiği,
Söz konusu talep üzerine de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından Valiliklere 31/12/2013 tarihli ve 4084505 sayılı yazının gönderilerek;
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 2. maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik, 11/06/2010 tarihli
ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan Gıda Hijyeni konularını kapsamaz.” hükmü
uyarınca 11/11/2013 tarihli ve 3298248 sayılı yazılarında bahsedilen ve alınması zorunlu olan
belgeler 05/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında alınan
belgeler olduğu, diğer alınması zorunlu olan ve kendi yönetmelikleri ve kanunları bulunan
gıda hijyeni eğitimlerini kapsamadığının belirtildiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda
gereğini rica ederiz.
Download

Sayı : Yaz.İşl/2014/063 24/01/2014 Konu : Hijyen Eğitimi Hk