Sayı : Yaz.İşl/2014/297
Konu : 2014 Yılı Fuarları
24/07/2014
ODALARA 53 NOLU GENELGE
İLGİ : TESK Genel Başkanlığı’nın 18.07.2014 tarih ve 1921 sayılı (54 nolu genelge) yazısı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2014 yılında düzenlenecek olan ve
Bakanlıklarının görev alanında bulunan fuarların yer ve tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
Buna göre 2014 yılında şu fuarlar düzenlenecektir.
Fuarın Tarihi
26 Ağustos 2014
Fuarın Yeri
Urumiye/İran
26 Ağustos 2014
Urumiye/İran
26 Ağustos 2014
Urumiye/İran
26 Ağustos 2014
Urumiye/İran
26 Ağustos 2014
Urumiye/İran
26-29 Eylül 2014
El Cedide/Fas
23-26 Ekim 2014
Tebriz/İran
6-8 Kasım 2014
Vilnius/ Litvanya
Fuarın Adı
11. Uluslararası Gıda,
Tarım ve Tarımla İlgili
Sanayiler Fuarı
9. Uluslararası Şekerler,
Çikolatalar
ve
İlgili
Makinler Fuarı
5. Uluslararası İçecek ve
İlgili Sanayiler Fuarı
Geleneksel
İran
Yemekleri Fuarı
Restoran, Fast-Food ve
Kafeler Festivali
7. El Cedide Atçılık Fuarı
15. Uluslararası Tarımsal
Ürünler, Ekipmanlar ve
Makineleri Fuarı
Baltık Gıda ve İçecek
Fuarı 2014
Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica
ederiz.
Download

pdf dosya için tıklayınız