ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih: ^ 7 0 9 /2 0 1 4
MECLİS TOPLANTISININ
t a r ih i v e g ü n d e m
MADDESİ
Belediye
Büyükşehir
11.09.2014
tarihli
gündemin 71. maddesi
Meclisinin
toplantısında
Büyükşehir Belediye Başkanlığının
2014 Yılı Mali Yılı bütçesinde, Sağlık
işleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar
Şube Müdürlüğü’nün gelir tarifesi
değişikliği.
KONU
KOMİSYON RAPORU
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün 23.07.2014 tarih ve 2608
sayılı yazılarında yer alan, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 2014 yılı gelir tarifesi değişikliği
hususunun aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekliyle;
Belediyece gömülecek cenazelerden
Kadın, erkek ve çocuk cenazelerden yıkama ücreti
Özel cenaze Hizmeti Yapan Şirketler (Kadın ve Erkek)
Sanduka (Tabut) ile gömülen cenazelerden
Teklif
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
100,00
150,00
2014
Teklif
Sanduka kendilerinden
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Sanduka belediyeden
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Tabut
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Cenaze Nakli
2014
Teklif
Şehir içine cenaze nakli
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Şehir dışından cenaze nakli (gidiş. Km başına)
1.50TL/KM
1.50TL/KM
Gazi, Fakir ve Kimsesiz Cenazelerin Nakli
ÜCRETSİZ
ü c r e t s iz
Donör (Organ Bağışı Yapmış Kişi)
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
. Belediye personeli ve
t : ::
2014
A I
~r: :
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
E
2014
Teklif
Şehir mezarlıklarında kullanılan kapak taşı takımı
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Şehir mezarlıklarında kullanılan briket
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
30,00
30,00
Mezarda kullanılan kapak taşı ve briket
Dışarıya verilen kapak taşı takımı
2014
Mezarlıklarda mezar üstü yapan ustalardan
100,00
100,00
1.500,00
2.000,00
50,00
50,00
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
1.500,00
2.000,00
200,00
300,00
Mermer mezarlardan
Mezarlıklarda çeşme yaptırma bedeli
Briket ve tuğla mezar için
Belediye Personeli, Donör, Fakir ve Kimsesizler için Mermer
Mezar girişi ile
Teklif
Aile mezarlığına çeşme yaptırma bedeli
Mezar inşaatı sırasında çevre kirletme bedeli
2014
Teklif
Kadın, erkek ve çocuk cenazelerinden
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Cenaze Yıkama Aracı Şehir İçi
ÜCRETSİZ
ü c r e t s iz
150,00
1,5 TL/KM
Mezarlıklar Gasılhanesinde cenaze yıkama
Cenaze Yıkama Aracı Şehir Dışı
Mezarlık Kazım Ücreti
2014
Teklif
Aile Mezarlığı Kazım Ücreti
100,00
150,00
Mahalle Mezarlığı Kazım Ücreti
130,00
180,00
Kabirden Cenaze Çıkarma
120,00
150,00
AİLE MEZARLIĞI SATIŞ BEDELİ
2014
Teklif
24 m2 Aile Mezarlığı
20.000,00
25.000,00
12 m2 Aile Mezarlığı
10.000,00
12.500,00
2014 Y ılı’nda;
1-Fakir ve kimsesiz cenazelerden (Muhtarlık, savcılık ve hastanece belgeli) ücret alınmaz.
_2-Donör, gazi ve mücavir alan içindeki Tüm Belediye personeli ve 1. derece yakınlarından
v defin, nakil ve mermer mezar giriş ücreti alınmaz.
3-Mükerrer defin, hıfzısıhha kanununun 223. maddesine göre 5 yılı dolduran mezarlardan
gömülü 1.derece yakınının muvafakati ile yine gömülü olan anne, baba, koca, kardeş
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
yakınlığındaki kişiler üst üste gömü yapılır.
4-Ozel Defin şirketleri mezarlık gasilhanesinde cenaze yıkayamaz.
5-Ozel Defin şirketleri Belediye morglarını kullanamaz.
6-Aile Mezarlığı satış bedeli peşin alınır.
Yerine;
Teklif;
1-Fakir ve kimsesiz cenazelerden (Muhtarlık, savcılık ve hastanece belgeli) ücret alınmaz.
2-Donör, gazi ve mücavir alan içindeki Tüm Belediye personeli ve 1. derece yakınlarından
defin, nakil ve mermer mezar giriş ücreti alınmaz.
3-Mükerrer defin, hıfzısıhha kanununun 223. maddesine göre 5 yılı dolduran mezarlardan
gömülü 1.derece yakınının muvafakati ile yine gömülü olan anne, baba, koca, kardeş
yakınlığındaki kişiler üst üste gömü yapılır.
4-Özel
Defin şirketleri mezarlık gasilhanesinde cenaze yıkayamaz.
5-Özel Defin şirketleri Belediye morglarını kullanamaz.
6-Aile Mezarlığı satış bedeli peşin alınır.
7-Mezarın yanına talep edilmesi halinde, 1. Derece yakını (eş, çocuk, anne ve baba)
olmak üzere satış ücreti 2.500,00 TL, katlı mezar talep edilmesi halinde, 1. Derece yakını
(eş, çocuk, anne ve baba) olmak üzere satış ücreti 2.500,00 TL olması uygun görüşüyle,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
Plan ve Bütçe/ Kom. Bşk.
Üye
Komisyon Bşk.V.
Sözcü
Süleyman ACAR
Üye
KATILMADI
Erg
Download

Gündemin 11.Maddesi - Antalya Belediyesi