T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, PATATES VE DİĞER ENDÜSTRİ
BİTKİLERİ) ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
15-21 Şubat 2015
16 Şubat 2015 Pazartesi
9:30-12:30
Ortak Açılış Programı
Yemek Arası
12:30-14:00
I. OTURUM
14:00-15:30
Proje Lideri
Projenin
Proje / Sunum Adı
Kurumu
/ Sunan
Durumu
Başkanlık Divanının Oluşturulması
Hüseyin AKYOL
Grup Koordinatörü Sunusu
TAGEM
SUNU
Grup Sorumlusu
1. Patates
Hüseyin
Proje Koordinatörü Sunumu
PAİ
SUNU
ONARAN
1.1. Ülkesel Patates Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi
1.1.1. Patates Islah Çalışmaları
Hüseyin
Devam
Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı
PAİ
ONARAN
Eden
Hüseyin
Devam
Orta Anadolu Patates Islahı Projesi
PAİ
ONARAN
Eden
Ara
15:30-15:50
II. OTURUM
15:50-18:00
Hüseyin
Yeni
Orta Anadolu Patates Islahı Projesi
PAİ
ONARAN
Teklif
Türkiye’de Mevcut Bazı Patates Çeşitleri ile Islah
Hüseyin
Devam
Programında Gelen Klonların Patates Siğil Hastalığına
PAİ
ONARAN
Eden
Dayanıklılıklarının Moleküler Belirteçler İle Belirlenmesi
DATAE
Devam
Dr. Canan KAYA Doğu Anadolu Bölgesi Patates Islah Projesi
Erzurum
Eden
Dr. Gün
Devam
Ege Bölgesi Patates Araştırmaları
ETAE
KIRCALIOĞLU
Eden
1.2.2. Patates Yetiştirme Tekniği Çalışmaları
Patates Mini Yumru Üretiminde Aeroponik ve Topraklı
Yeni
Tuğba USLU
Ortam Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurları Yönleriyle PAİ
Teklif
Karşılaştırılması
17 Şubat 2015 Salı
III. OTURUM
09:00-10:30
Ana Ürün Patates Üretiminde Azotlu Gübre
Devam
Ömer GÜÇ
PAİ
Uygulamalarının Optimizasyonu Üzerine Araştırmalar
Eden
Hüseyin
ONARAN
Niğde ve Nevşehir Koşullarında Farklı Ekim Nöbeti
Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite Özellikleri ile
Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri
PAİ
Devam
Eden
Dr. Mücahit
Patateste 2013 Yılı Tescil Denemelerinin ve Tohumluk
TTSM
SUNU
KOMSER
Sertifikasyon Sisteminin Sunulması
2. Ülkesel Yağlı Tohumlu Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi
2.1. Ülkesel Ayçiçeği Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama Ve Eğitim Projesi
Dr. Göksel EVCİ Proje Koordinatörü Sunumu
TTAE
SUNU
Ara
10:30-10:50
IV. OTURUM
10:50-12:30
2.1.1-Ülkesel Ayçiçeği Islah Araştırmaları
Devam
Dr. Göksel EVCİ Yağlık Ayçiçeği Islah Çalışmaları
TTAE
Eden
Devam
Dr. Göksel EVCİ Çerezlik Ayçiçeği Islah Çalışmaları
TTAE
Eden
Orobanşa Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması
Devam
Veli PEKCAN
TTAE
ve Orobanşa Dayanıklı Ayçiçeği Hatlarının Islahı
Eden
M. İbrahim
Devam
Herbisitlere Dayanıklı Ayçiçeği Islah Çalışmaları
TTAE
YILMAZ
Eden
Dr. Oğuz
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yağlık Ayçiçeği Hatları ve
Devam
BDUTAE
GÜNDÜZ
Hibrit Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Eden
Yemek Arası
12:30-14:00
V. OTURUM
14:00-15:30
Dr. A. Şemsettin
Devam
Ege Bölgesi Ayçiçeği Araştırmaları Projesi
ETAE
TAN
Eden
DATAE
Devam
Abdullah ÇİL
Doğu Akdeniz Bölgesi Ayçiçeği Islah Çalışmaları
Adana
Eden
Ayçiçeğinde Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Hatların
DATAE
Devam
Ayşe Nuran ÇİL
Moleküler Markörler Yardımıyla Geliştirilmesi
Adana
Eden
Doğu Anadolu Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon ve Islah
DATAE
Devam
Aydın KARAKUŞ
Projesi
Erzurum
Eden
Ara
15:30-15:50
VI. OTURUM
15:50-18:00
Yeni
Levent YAZICI
Bazı Yerli Çerezlik Ayçiçeği Genotiplerin Karakterizasyonu OKGKTAİ
Teklif
2.1.2- Ayçiçeği Yetiştirme Tekniği Çalışmaları
Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Çevre Koşullarının Yağlık
DATAE
Devam
Dr. Abdullah ÇİL Ayçiçeğinde Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin
Adana
Eden
Araştırılması
Devam
Mustafa ACAR
Karadeniz Bölgesi Ayçiçeği Adaptasyon Projesi
KTAE
Eden
2.2.-Ülkesel Kolza Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi
Şahin GİZLENCİ Proje Koordinatörü Sunumu
KTAE
SUNU
Devam
Şahin GİZLENCİ Karadeniz Bölgesi Kolza Islahı Çalışmaları
KTAE
Eden
18 Şubat 2015 Çarşamba
VII. OTURUM
09:00-10:30
2.2.1-Ülkesel Kolza Islah Araştırmaları
Dr. A. Şemsettin
Devam
Ege Bölgesi Kolza Araştırmaları Projesi
ETAE
TAN
Eden
Dr. Sami SÜZER
Trakya-Marmara Bölgesi Kolza Islah Araştırmaları
Devam
Eden
TTAE
2.3. Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama Ve Eğitim Projesi
2.3.1-Ülkesel Soya Islah Araştırmaları
Mehmet
ERDOĞMUŞ
Mehmet
ERDOĞMUŞ
Proje Koordinatörü Sunumu
KTAE
SUNU
Karadeniz Bölgesi Soya Islahı Araştırmaları
KTAE
Devam
Eden
Ara
10:30-10:50
VIII. OTURUM
10:50-12:30
Dr. Pınar
ÇUBUKCU
Dr. Eylem Tuğay
KARAGÜL
Dr. Metin
BABAOĞLU
Mehmet
KOCATÜRK
Çukurova Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
DATAE
Adana
Ege Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
ETAE
Marmara Bölgesi Soya Islah Araştırmaları
TTAE
Batı Akdeniz Soya Islah Çalışmaları
BATAE
Devam
Eden
Devam
Eden
Devam
Eden
Devam
Eden
Yemek Arası
12:30-14:00
IX. OTURUM
14:00-15:30
Uğur SEVİLMİŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Soya Islah Çalışmaları Projesi
Dr. Mehmet
KARAKUŞ
Dr. A. Şemsettin
TAN
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Yöresi Soya Islah
Çalışmaları
Devam
Eden
Devam
GAPUTAE
Eden
Devam
GAPTAE
Eden
Proje Koordinatörü Sunumu
ETAE
Gönül GÜMÜŞÇÜ Orta Anadolu Bölgesi Soya Islah Projesi
BDUTAE
SUNU
Ara
15:30-15:50
X. OTURUM
15:50-18:00
2.4. Ülkesel Susam Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Uygulama Ve Eğitim Projesi Araştırmaları
Dr. A. Şemsettin
Devam
Ege Bölgesi Susam Araştırmaları Projesi
ETAE
TAN
Eden
Devam
Şeymus FURAT
Batı Akdeniz Susam Araştırmaları Projesi
BATAE
Eden
2.5. Ülkesel Aspir Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
Dr. Metin
Proje Koordinatörü Sunumu
TTAE
SUNU
BABAOĞLU
2.5.1. Ülkesel Aspir Islah Araştırmaları
Dr. Metin
Devam
Marmara Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları
TTAE
BABAOĞLU
Eden
Yeni
İlhan SUBAŞI
Aspir Islah Çalışmaları
TBMAE
Teklif
19 Şubat 2015 Perşembe
XI. OTURUM
09:00-10:30
Dr. Fatma
Mutasyon Islahı Yoluyla Kışa Dayanıklı Mutant Aspir
Devam
TBMAE
KAYAÇETİN
(Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Geliştirilmesi.
Eden
Dr. Hasan KOÇ
Dr. Arzu KÖSE
Mehmet
ERDOĞMUŞ
Dr. Abdullah
KADİROĞLU
Dr. Abdullah
KADİROĞLU
Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi
BDUTAE
Geçit Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları Projesi
GKTAE
2.5.2. Ülkesel Aspir Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Orta Karadeniz Geçit Bölgesinde Aspir (Carthamus
tinctorius L.) Ekim Zamanının ve Ekim Sıklığının
KTAE
Belirlenmesi
Ara
10:30-10:50
XII. OTURUM
10:50-12:30
2.6. Ülkesel Yerfıstığı Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
Proje Koordinatörü Sunumu
BATAE
Batı Akdeniz Yerfıstığı Islah Çalışmaları
BATAE
Ayşe Nuran ÇİL
Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah Çalışmaları
DATAE
Adana
Halil
HATİPOĞLU
Şanlıurfa Koşullarında Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)
Bitkisinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi
Yemek Arası
12:30-14:00
XIII. OTURUM
14:00-15:30
Yağlı Tohumlu Bitkilerde 2013 Yılı Tescil Denemelerinin
ve Tohumluk Sertifikasyon Sisteminin Sunulması
3. Diğer Endüstri Bitkileri
3.1. Tütün
Mehmet SEZGİN
Dr. Ali
PEKSÜSLÜ
Dr. Ali
PEKSÜSLÜ
Fırat SEFAOĞLU
Erdem ERTÜRK
GAPTAE
SUNU
Devam
Eden
Devam
Eden
Devam
Eden
SUNU
Proje Koordinatörü Sunumu
ETAE
SUNU
Tütün Araştırmaları
ETAE
Devam
Eden
DATAE
Erzurum
Devam
Eden
DAGKTAİ
Devam
Eden
3.2. Şeker Pancarı Araştırmaları
Erzurum Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Genotiplerinin
(Beta vulgaris saccharifera L.) Hasat Tarihi ile Ekonomik
Parametreleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ara
15:30-15:50
XIV. OTURUM
15:50-18:00
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık -Yazlık
Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Monogerm Hibrit Şekerpancarı Geliştirme Islah Projesi
DAGKTAİ
Rıza ÜLKER
Konya Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim
ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Konya Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim
ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağında Bazı Şekerpancarı Çeşit
Adaylarının Performanslarının ve Cercospora’ ya
Dayanıklılığının Belirlenmesi
BDUTAE
Ömer Faruk
NOYAN
Sonuç
TTSM
Erdem ERTÜRK
Rıza ÜLKER
Devam
Eden
Devam
Eden
Yeni
Teklif
Devam
Eden
BDUTAE
Sonuç
OKGKTAİ
Devam
Eden
3.3. Keten
Dr. Metin
BABAOĞLU
Ülkesel Keten Islah Araştırmaları
TTAE
Devam
Eden
KTAE
Devam
Eden
20 Şubat 2015 Cuma
XV. OTURUM
09:00-10:30
Serkan YILMAZ
Mehmet Emin
Sanlı
Prof.Dr. Günnur
KOÇAR
Mustafa ACAR
Ayşegül
EFENDİOĞLU
ÇELİK
Karadeniz Bölgesi Keten Islahı Araştırmaları
3.4. Şeker Kamışı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şeker Kamışı (Saccharum
officinarum)’nın Yetiştirilmesi ve Değerlendirme
GAPTAE
Olanaklarının Araştırılması
4. Enerji Tarımı Araştırmaları
E.Ü. Güneş
İkinci Nesil (Lignoselülozik) Biyoetanol Üretimi
Enerjisi
Ens.
Ara
10:30-10:50
XVI. OTURUM
10:50-12:30
Proje Koordinatörü Sunumu
KTAE
Bazı Tarımsal Artıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım
İmkânlarının Araştırılması
KTAE
Yeni
Teklif
Bilgi
SUNU
Sonuç
Üreticilerimiz ve Fabrikalarımız İçin Sorun Teşkil Eden
Devam
Bazı Tarımsal Atıkların Alternatif Enerji Kaynağı Olarak
KTAE
Eden
Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
Dr. Reyhan
Ketencik’ in (Camelina sativa L. (Crantz)) Adaptasyonu ve
Devam
KTAE
KARAYEL
Biyoyakıt Kalitesinin Belirlenmesi
Eden
Yemek Arası
12:30-14:00
XVII. OTURUM
14:00-15:30
Bazı Tarımsal Atıkların Helezon ve Hidrolik Tip Briket
Yeni
Mahmut DOK
KTAE
Makinelerinde Briketleme Parametrelerinin Belirlenmesi
Teklif
Bazı Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz.)
Dr. Yusuf
Devam
Populasyonlarının ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
TBMAE
ARSLAN
Eden
ve Moleküler Karakterizasyonu
Ara
15:30-16:00
XVIII. OTURUM
16:00-18:00
Endüstri Bitkileri Araştırma Programlarında Genel Değerlendirme ve Program Hedeflerine Uygun Yeni
Araştırma Konularının ve İşbirliği İmkânlarının Görüşülmesi
Sertifika Töreni
Dilek ve Temenniler
Kapanış
Şahin GİZLENCİ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ) ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (16-19 Şubat 2015)
16 Şubat 2015
Pazartesi
Ortak Açılış Programı
09:00-12:30
Yemek Arası
12:30-14:00
I. OTURUM
14:00-15:30
Proje
Lideri/Sunan
Proje Sunum Adı
Mehmet
ALTUNKAYA
Grup Koordinatörü Sunusu
TAGEM
Sunu
Ahmet Bircan
TINMAZ
Proje Koordinatörü Sunusu
ABKMAE
Sunu
Kurum
Projenin
Durumu
1 – Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Dr. Fethullah
TEKİN
Bazı Boya Bitkilerinin Agronomik ve Teknolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
GAPUTAEM
Sonuç
Dr. Fethullah
TEKİN
Bazı Boya Bitkilerinin Agronomik ve Teknolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
GAPUTAEM
Yeni
Dr. Fethullah
TEKİN
GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) Geliştirme Projesi
GAPUTAEM Devam
Ara
15:30-15:50
II. OTURUM
15:50-18:00
Dr. Fethullah
TEKİN
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyan Bitkisinin
(Glycyrrhiza glabra L.) Kültüre Alınması ve
Değerlendirilmesi
GAPUTAEM Devam
2-Ege Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Mehmet TUTAR
Sakız (Pistacia lentiscus var. Chia Duham.) İçin Uygun
Pistacia Anaçlarının Belirlenmesi
ETAE
Sonuç
Mehmet TUTAR
Sakız (Pistacia lentiscus var. Chia Duham.) İçin Uygun
Pistacia Anaçlarının Belirlenmesi
ETAE
Yeni
Dr. Ünal KARIK
Salep Orkidelerinde Yumru Verimini Artırma
Olanaklarının Araştırılması
ETAE
Yeni
Dr. Ünal KARIK
Şevketi Bostan (Scolymus hispanicus L.)’da Verim ve
Kalite Optimizasyonu
ETAE
Yeni
17 Şubat 2015
Salı
I. OTURUM
09:00-10:30
Mehmet TUTAR
Kuşburnu (Rosa spp.) seleksiyon ıslahı
ETAE
Devam
Fatih ÇİÇEK
Anadolu Adaçayı (Salvia spp.) Seleksiyon Islahı
ETAE
Devam
Fatih ÇİÇEK
Defne (Laurus nobilis L.) Seleksiyon Islahı
ETAE
Devam
GKTAE
Sonuç
Dr. Ahmet GÜNEŞ Karabuğday Islah Projesi
BDUTAE
Sonuç
Dr. Ahmet GÜNEŞ Karabuğday Islah Projesi
BDUTAE
Yeni
GKTAE
Yeni
3-İçanadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
İsmail KARA
Nejla ÇALIŞKAN
Kuzey Batı Geçit Bölgesi Önemli Bazı Baharat Bitkileri
Çalışmaları
Ara
10:30-10:50
II. OTURUM
10:50-12:30
Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Mutasyon Islahı ve
Sulamanın Safran ve Soğan Verimine Olan Etkisinin
Araştırılması
Ferda Ç. KOŞAR
Ülkesel Haşhaş Islah Projesi
GKTAE
Devam
Yemek Arası
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:30
Dr. Reyhan
BAHTİYARCA
BAĞDAT
Orta Anadolu Bölgesi’ne Adapte Olabilecek İstanbul
Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) Genotiplerinde
Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenerek, Genetik
Karakterizasyonlarının Araştırılması
TBMAE
Devam
İsmail KARA
Anason Islah Projesi
GKTAE
Devam
İsmail KARA
Ülkesel Kimyon Islah Çalışmaları
GKTAE
Devam
ABKMAE
Sonuç
BBGAM
Yeni
ABKMAE
Devam
ABKMAE
Bilgi
Karabuğday (Fagopyrum esculentuntum Moench)’ın
Rahime KARATAŞ Tokat Şartlarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarının
Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
OKGKTAİ
Yeni
Levent YAZİCİ
OKGKTAİ
Yeni
4-Marmara Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Dr.Ünal KARIK
Marmara Bölgesindeki Anadolu Adaçayı (Salvia
fruticosa Mill.) Populasyonlarının Morfolojik ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi, Kültüre Alınma
Olanaklarının Araştırılması
Ara
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:50-18:00
Türkiye Gölsoğanı (Leucojum aestivum L.)
Çağla ÇOLAK
Populasyonlarının Karakterizasyonu Tıbbi ve Süs Bitkisi
Özellikleri Yönünden Üstün Hatların Geliştirilmesi
Salep Üretiminde Kullanılan Orkidelere Alternatif Olan
Ahmet B. TINMAZ Konyak Bitkisinde (Amorphophallus konjac)
Adaptasyon Çalışmaları
Mükremin TEMEL Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Sektör Analizi
5-Karadeniz Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Haşhaş Islah Projesi
Başak ÖZYILMAZ
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Temin Edilen Tatlı
Rezene ve Çörekotu Hat ve Populasyonlarının
İncelenerek Ümitvar Hatların Belirlenmesi
OKGKTAİ
Devam
18 Şubat 2014
Çarşamba
I. OTURUM
09:00-10:30
6-Akdeniz Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları
Dr. Saadet
TUĞRUL AY
Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Dağ çayı
(Sideritis spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite
Değerlerinin Belirlenmesi
BATAE
Sonuç
Kadriye YÜKSEL
Bazı Ticari Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağlarının Kalite
Özelliklerinin Araştırılması
BATAE
Sonuç
Muzaffer
ÖZDEMİR
Doğu Akdeniz de Bulunan "Origanum " türü Kekiklerin
Kahramanmaraş Koşullarında Adaptasyonunun
Belirlenmesi
DAGKTAİ
Sonuç
DAGKTAİ
Yeni
BATAE
Yeni
BATAE
Yeni
BATAE
Devam
Ara
10:30-10:50
II. OTURUM
10:50-12:30
Muzaffer
ÖZDEMİR
Farklı Lavanta Türlerinin, Kahramanmaraş Koşullarına
Adaptasyonlarının ve Bazı Kalite Kriterlerinin
Belirlenmesi
Dr. Muharrem
GÖLÜKCÜ
Kantaron Yağı Üretim Aşamasında Yer Alan Bazı
Parametrelerin Optimizasyonu
Ahu ÇINAR
Ahu ÇINAR
Stevya’nın (Stevia rebaudiana Bertoni) Ülkemiz Farklı
Bölgelerine Adaptasyonu ve Sentetik Çeşit
Geliştirilmesi
Antalya Koşullarında Stevia rebaudiana Bertoni
Bitkisinin Kültüre Alınması ve Adaptasyonu Üzerine Bir
Araştırma
Yemek Arası
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:30
Muslime
TANRİSEVEN
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Bazı Thymus
ve Origanum Türlerine Ait Uçucu Yağların
Antibakteriyal ve Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi
Hasan ASLANCAN
Rafet SARIBAŞ
BATAE
Devam
Lavandula angustifolia Mill. Çeşit ve Tiplerinin Farklı
Bölge Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi
MAİ
Devam
Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa Damascena
Mill.)’nde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
MAİ
Devam
Ara
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:50-18:00
Endüstri Bitkileri Araştırma Programlarında Genel Değerlendirme ve Program Hedeflerine
Uygun Yeni Araştırma Konularının ve İşbirliği İmkânlarının Görüşülmesi
Sertifika Töreni
Dilek ve Temenniler
Kapanış
19 Şubat 2014
Perşembe
TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER ÇALIŞTAYI
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (PAMUK ) ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
(16-18 Şubat 2015)
16 Şubat 2015 Pazartesi
Ortak Açılış Programı
09:00-12:30
Yemek Arası
12:30-14:00
I. OTURUM
14:00-15:30
Proje Lideri / Sunan
Birnur İLHAN
M. Koray Şimşek
Özlem
YILDIRANCAN
Süleyman ÇİÇEK
Süleyman ÇİÇEK
Mehmet ÇOBAN
Mehmet ÇOBAN
Kurum
Başkanlık Divanının Oluşturulması
Grup Koordinatörü Sunusu
TAGEM
Ülkesel Pamuk Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi
PAİ
Proje Koordinatörü Sunumu
1.Ülkesel Pamuk Islahı ve Biyoteknoloji Alt Projesi
1.1.Ege Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
Nazife ÖZKAN OĞUR
Özlem
YILDIRANCAN
Proje / Sunum Adı
Ege Bölgesi ve GAP Pamuk Alanlarına
Uygun, Üstün Özelliklere Sahip Pamuk
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Farklı Ekim Alanlarına Uygun Yerli Pamuk
Hatlarının Geliştirilmesi
Kuraklığa Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin
Belirlenmesi ve Bu Genotiplerden Kuraklığa
Dayanıklı
Yerli
Pamuk
Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Ara
15:30-15:50
II. OTURUM
15:50-18:00
Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk Çeşitleri
Geliştirilmesinde
Diallel
Melezleme
Yönteminin Kullanılması
Ege Bölgesi Standart Pamuk Çeşitlerinin
Muhafaza Islahı
Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L. X
Gossypium barbadense L.) Melezlerinde Lif
Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) In Vitro
Kültür
Tiplerinin
Farklı
Eksplant
Kaynaklarından
Tam
Bitki
Rejenerasyonlarının Sağlanması Üzerine
Etkileri.
PAİ
PAİ
PAİ
Projenin
Durumu
Sunu
Sunu
Yeni
Devam
Devam
PAİ
Devam
PAİ
Devam
PAİ
Devam
PAİ
Devam
Mehmet ÇOBAN
Resiproksuz
Diallel
Melez
Popülasyonlarında Verim, Verim Unsurları
ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
PAİ
Devam
17 Şubat 2015 SALI
I.OTURUM
9.00-10.30
Lif Kalite Özellikleri Üstün Pamuk
Dr. Volkan SEZENER Çeşitlerinin Geliştirilmesinde Line X Tester
Yönteminin Kullanılması
Pamukta Genetik Stok ve İntrodüksiyon
Dr. Volkan SEZENER Materyali ile Çeşit Geliştirme Araştırmaları.
Pamuk Islahında, Moleküler Teknolojileri
Kullanarak
Vertillicium
Solgunluğuna
Dr. Volkan SEZENER
Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi
Bazı
Pamuk
Çeşitlerinde
Işınlamasının
(Cobalt-60)
Fatih KÜÇÜKTABAN
Etkilerinin Saptanması
1.2.Çukurova-Akdeniz
Islah Çalışmaları
Dr.Metin Durmuş
ÇETİN
Gamma
Mutasyon
Bölgesi
PAİ
PAİ
Devam
Devam
PAİ
Devam
PAİ
Devam
BATEM
Yeni
DATAE
Yeni
DATAE
Sonuç
DATAE
Sonuç
DATAE
Sonuç
DATAE
Bilgi
Pamuk
Batı Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah
Çalışmaları Erkenci Pamuk Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
II.OTURUM
10:50-12:30
Hacer KAYA
KOCATÜRK
Doğu Akdeniz
Araştırmaları
Sedat SÜLLÜ
Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
Hacer KAYA
KOCATÜRK
Ayten DOLANÇAY
Ayten DOLANÇAY
Bölgesi
Pamuk
Islah
Doğu Akdeniz Bölgesinde Melezleme ve
Mutasyon Islahı ile Lif Kalitesi Yüksek ve
Verimli
Yeni
Pamuk
Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve
Adaptasyon Araştırmaları
Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve
Adaptasyon Araştırmaları
B.S.ÖZBEK
İbrahim ÇELİK
YemekArası
12:30-14:00
III.OTURUM
14:00-15:30
Çukurova ve Harran Ovası Koşullarında Bazı
Jüt (Corchorus capsularis L. ve Corchorus
olitorius L.) Genotiplerinin Adaptasyon ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Antalya Yöresi Pamuk Ekim Alanlarında
Görülen Solgunluk Hastalığı (Verticillium
dahliae Kleb)’na Dayanıklı Pamuk Islahı
DATAE
Devam
BATEM
Sonuç
GAP
UTAEM
Devam
GAP
UTAEM
Devam
GAP
UTAEM
Devam
GAP
UTAEM
Devam
GAP
UTAEM
Devam
GAP
UTAEM
Devam
1.3.GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
Uğur SEVİLMİŞ
Uğur SEVİLMİŞ
Uğur SEVİLMİŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah
Araştırmaları:
Bazı
İleri
Pamuk
Hat/Çeşitlerinin Diyarbakır ve Mardin
Koşullarına Adaptasyonu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah
Araştırmaları:
Yüksek Sıcaklık Stresine
Tolerant Pamuk Islahı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah
Araştırmaları: (II.Aşama) Line x Tester
Analiz Yöntemi ile GAP Bölgesine Uygun
Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Ara
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:50-18:00
Uğur SEVİLMİŞ
Uğur SEVİLMİŞ
Uğur SEVİLMİŞ
Ömer KÜÇÜK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah
Çalışmaları (III. Aşama)Verimli ve Lif Kalite
Özellikleri Üstün Pamuk Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah
Çalışmaları : (III. Aşama) Verimli ve II.
Ürüne Uygun Erkenci Pamuk Çeşitlerinin
Geliştirilmesi
GAP Bölgesine Uygun Pamuk Çeşitlerinin
Çift Melez Yöntemi ile Geliştirilmesi
GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
GAP TAE
(URFA)
Devam
18 Şubat 2014 ÇARŞAMBA
I.
OTURUM
09:00-10:30
Hatice Mehtap
KODAZ
Güven BORZAN
Pamuk Bitkisinde
(G. hirsutum L. G.
barbadenseL.)
DAGKTAİ
EthylMethaneSulphonateMutageninin,
Etkisiyle Belirlenen Hatlar İçerisinden Yeni
Tiplerin Seçilmesi
Maraş-92 ve Erşan-92 Pamuk Çeşitleri DAGKTAİ
Muhafaza Islahı
Serhan CANDEMİR
Doğal
Renkli
Life
Sahip
Genotiplerinin Geliştirilmesi
Pamuk
Doğan GÖZCÜ
Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin
Solgunluk
Hastalığı
DAGKTAİ
(VerticilliumdahliaeKleb.)’na
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
DAGKTAİ
Sonuç
Sonuç
Devam
Devam
2.Pamuk Lif Teknolojisi Araştırmaları
Dr. Feride ÖNCAN
SÜMER
Ege Bölgesinde Pamuk Üretim Havzalarında
Pamuk Lif Kalite Dağılımları ve Havzalar
Arasındaki Farklılıkların Araştırılması
PAİ
Devam
PAİ
Devam
PAİ
Devam
PAİ
Devam
10.30-10.50 Ara
II.OTURUM
10.50-12.30
3.Pamuk Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Dr. Nedim ÖZBEK
Dr.Nedim
ÖZBEK
M.Koray ŞİMŞEK
Geç Ekilen Pamukta (Gossypiumhirsutum
L.)Düşük Sıcaklıklarda Uygulanan Farklı
Hasat Yardımcılarının Uygulama Başarısı ve
Lif Kalitesi Üzerine Etkileri
Ege Bölgesinde Makine ile Toplanan
Pamuklarda
Başlıca
Kontaminantların
Belirlenmesi ve Kontaminasyonsuz Pamuk
Üretim Olanaklarının Araştırılması
Salisilik Asidin Pamukta (Gossypium
hirsutum L.) Kuraklığa Bağlı Fizyolojik
Parametreler ve Lif Kalitesi Üzerine Etkisi
Mücahit KOMSER
Pamukta 2014 Yılı Tescil Denemelerinin ve
Tohumluk
Sertifikasyon
Sisteminin
Sunulması
TTSM
Sunu
BATEM
Devam
Yemek Arası
14:00-15:50
III. OTURUM
14:00-15:50
Dr. Metin Durmuş
ÇETİN
Antalya’da İkinci Ürün Pamuk Tarımı
Olanaklarının Araştırılması
Şerife BALCI
Pamukta Hasat Zamanında Gerçekleşen
Yağışın Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Türkiye'de
Çifçilerin
Pamuk
Üretim
Kararlarını
Etkileyen
Faktörlerin
Belirlenmesi"
Önder ERALP
M. Niyazi KIVILCIM
Gülşen BOZOK
Büyük Menderes ve Gediz Havzalarının
Organik Doğal Renkli Bazı Pamuk
Çeşitlerinde Verim ve Lif Kalitesi Üzerine
Etkisinin Araştırılması.
Bazı Pamuk Islah Projeleri Sonucunda Elde
Edilmiş Olan Ümitvar İleri Hatların
Verticillium dahliae Kleb. Solgunluğuna
Dayanıklılığının Araştırılması
PAİ
Devam
PAİ
Bilgi
PAİ
Bilgi
Bilgi
Ara
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:30-18:00
Endüstri Bitkileri Araştırma Programlarında Genel Değerlendirme ve Program Hedeflerine Uygun
Yeni Araştırma Konularının ve İşbirliği İmkânlarının Görüşülmesi
Sertifika Töreni
Dilek ve Temenniler
Kapanış
ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
16-19 Şubat 2015
16 Şubat 2015 Pazartesi
ORTAK AÇILIŞ
09:30-12:30
YEMEK ARASI
12:30-14:00
I. OTURUM
14:00 – 15:30
Açılış konuşması
Birgül GÜNER
TAGEM
Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Gündem Hakkında Görüşmeler
AFA
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ
PROGRAM
Proje Lideri / Sunan
Şerafettin ÇAKAL
AFA Koordinatörü
TTSM
BÜGEM
Celalettin AYGÜN
Çayır-Mera
Proje / Sunum Adı
2014 yılı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Çalışmalarının
Değerlendirmesi
2014 Yılı Çayır Mera - Yem Bitkileri ve Yeşil Alan Çim
Bitkileri Çeşit Tescil Denemeleri
Çayır-Mera Daire Başkanlığının Çalışmalarının Genel
Değerlendirmesi
Mera Varlığının ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi
Projesi
Kurum
Doğu
Anadolu
TAE
TTSM
BÜGEM
Projenin
Durumu
Bilgi
(20 dk.)
Bilgi
(20 dk.)
Sunu
(20 dk.)
Geçit
Kuşağı
TAE
Bilgi
(20 dk.)
Ege TAE
Devam
Ülkesel Çayır-Mera Araştırmaları Projesi
Ülkesel Mera Tipi Yem Bitkisi Islah Araştırmaları
Uzm. A.Alptekin
ACAR
ARA
15:30-15:50
II. OTURUM
15:50-18:00
Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkisi Türlerinde Çeşit
Geliştirilmesi ve Mera Islahında Kullanılma Olanaklarının
Araştırılması
- 1. Alt Proje: Kılçıksız Brom Islah Çalışmaları
Dr. Firdevs N.İNAL
-2. Alt Proje: Domuz Ayrığı Islah Çalışmaları
-3. Alt Proje Sarı Çiçekli Gazalboynuzu Islah Çalışmaları
Dr. Hüseyin
ÖZPINAR
-4. Alt Proje: Mavi Ayrık Islah Çalışmaları
-5. Alt Proje: Kamışsı Yumak Islah Çalışmaları
Uzm.Serhat AKSU
-6. Alt Proje: İngiliz Çimi Islah Çalışmaları
17 Şubat 2015 Salı
I. OTURUM
09:00-10:30
Ülkesel Mera Tipi Yem Bitkisi Islah Araştırmaları
Cengiz KURT
Trakya Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları-1. Alt Proje:Fiğ Islah Çalışmaalrı Alt Projesi
-2.Yem Bezelyesi Çalışmaları Alt Projesi
Mustafa UZUN
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem
Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması
Mustafa UZUN
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem
Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması
Dr. Sabahattin
ÜNAL
AFA
PROGRAM
Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Islahında Kullanılabilecek
Bazı Bitki Türlerinde Germplasmı Geliştirmek
ARA
10:30-10:50
II. OTURUM
10:50-12:30
TTAE
Doğu
Anadolu
TAE
Doğu
Anadolu
TAE
TARM
Devam
Ara
Sonuç
Yeni
Teklif
Devam
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ
Yem Bitkileri
Ülkesel Yem Bitkileri Araştırmaları Projesi
Mehmet ÖTEN
İbrahim Halil
CÖMERT
Dr. Sabahattin
ÜNAL
Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah Projesi-Mürdümük
(Lathyrus sativus L.) Islah Çalışmaları
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mürdümük (Lathyrus sativus L.)
Islah Çalışması
Orta Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Yonca Islah Araştırmaları
GAP
TAE
Yeni
Teklif
Yeni
Teklif
TARM
Devam
BATEM
Ülkesel Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Dr. Sabahattin
ÜNAL
Ziya MUTLU
Ayten TAVLAŞ
YEMEK ARASI
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:30
Orta Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı
TARM
Devam
Korunga Islah Projesi
TARM
Devam
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Alaca taçotu (Coronilla varia L.) Islah Projesi
Doğu
Anadolu
TAE
Sonuç
ARA
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:50-18:00
Uzm. A. Alptekin
ACAR
Dr. Firdevs N.İNAL
Dr. Hüseyin
ÖZPINAR
Ege Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
-1. Alt Proje: Yonca Islah Çalışmaları
-2. Alt Proje: Fiğ Islah Çalışmaları
Ege TAE
Devam
- 3. Alt Proje: İtalyan Çimi Islah Çalışmaları
- 4. Alt Proje: İskenderiye Üçgülü Islah Çalışmaları
Ali Alptekin ACAR
Çim Bitkilerinde Çeşit Geliştirme
Ege TAE
Ali Alptekin ACAR
Çim Bitkilerinde Çeşit Geliştirme
Ege TAE
Ara
Sonuç
Yeni
Teklif
20:00
Sorumlu Enstitü
Temsilcileri
TAGEM-BÜGEM Protokol Çalışmaları
18 Şubat 2015 Çarşamba
I. OTURUM
09:00-10:30
Dr. Reşat
DEĞİRMENCİ
KKTC Koşullarına Uygun Fiğ Hatlarının Geliştirilmesi ve Fiğ
Tescili
Zir.Yük.Müh.
Hüseyin VAROĞLU
KKTC koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık
mısır çeşitlerinin, verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
üzerine
Zir.Yük.Müh.
Hüseyin VAROĞLU
KKTC Koşullarında Yetiştirilebilecek Bazı Sıcak ve Serin İklim
Çim Bitkilerinin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
Projesi
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Korunga Islah Çalışması
Erdal AKSAKAL
Pınar UYSAL
ARA
10:30-10:50
II. OTURUM
10:50-12:30
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı
Doç. Dr. Mustafa
AVCI
Yonca Islah Araştırmaları
Doç. Dr. Mustafa
AVCI
Alt Yapı Geliştirme Projesi
Yonca Islahı ve Orijinal Tohumluk Üretim Merkezi
Feyza Döndü
GÜNDEL
Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı
KKTC
TAE
Bilgi
KKTC
TAE
Bilgi
KKTC
TAE
Bilgi
Doğu
Anadolu
TAE
Devam
Doğu
Anadolu
TAE
Doğu
Akdeniz
TAE
Doğu
Akdeniz
TAE
Doğu
Akdeniz
TAE
Devam
Devam
Bilgi
Devam
Cengiz
ERDURMUŞ
Süreyya Emre
DUMLU
Necda ÇANKAYA
Gazi ÖZCAN
Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah Çalışmaları
Adi Fiğ (Vicia sativa L) Islah Çalışmaları
YEMEK ARASI
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:30
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Yonca Islah Çalışmaları
Karadeniz Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
Yerel Fiğ Populasyonlarından Fiğ Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Ayşe YAZICI
Çukurova Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah
Araştırmaları
ARA
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:50-18:00
Macar Fiği (Vicia panoca Crantz.) Bitkisinde Gama Işını
Uygulaması İle Mutasyon Islahı
Macar Fiği (Vicia panoca Crantz.) Bitkisinde Gama Işını
Uygulaması İle Mutasyon Islahı
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Buğdaygil Yem bitkileri Islah Çalışmaları
Pınar UYSAL
Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Islah Araştırmaları
Gazal Boynuzu (Lotus Sp.) Islah Projesi
Doç. Dr. Celal
YÜCEL
Berna BİLEN
Berna BİLEN
A. Levent SEVER
Kışlık Fiğ Islah Çalışmaları
Batı
Akdeniz
TAE
Doğu
Anadolu
TAE
Karadeniz
TAE
Devam
Devam
Devam
BDUTAE
Devam
Doğu
Akdeniz
TAE
Devam
TARM
TARM
Doğu
Anadolu
TAE
Doğu
Anadolu
TAE
Geçit
Kuşağı
TAE
Ara
Sonuç
Yeni
Teklif
Devam
Devam
Sonuç
19 Şubat 2015 Perşembe
Seyithan
SEYDOŞOĞLU
A. Levent SEVER
Dr. İlker İNAL
Ahmet Korhan
ŞAHAR
I. OTURUM
09:00-10:30
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
Farklı Lokasyonlarda Dört Kanatlı Tuz Çalısı (A. canescens
pursh nutt.) Bitkisinin Yem Üretimi, Toprak ıslahı ve Erozyonla
Mücadele Yönünden Değerlendirilmesi
Çukurova Koşullarında, Farklı Sıra Aralıklarında Bazı
Kimyasalların Yonca (Medicago Sativa L.)’nın Tohum Verimine
ve Bitkisel Özelliklere Etkisi
Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık
Soyada Farklı Hasat Dönemlerinin Hasıl Verimine ve Katkı
Maddelerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Saptanması
(Doktora Tezi)
GAP
UTAEM
Devam
Geçit
Kuşağı
TAE
Sonuç
Doğu
Akdeniz
TAE
Devam
Doğu
Akdeniz
TAE
Devam
ARA
10:30-10:50
II. OTURUM
10:50-12:30
Sezai GÖKALP
Ziya MUTLU
Yasin KORKMAZ
Dr. Erol
KARAKURT
Soner GÜNAY
Kadir İSPİRLİ
Dr. Sibel
KADIOĞLU
Ülkesel Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Tokat ve Sivas Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafesi
ve Tohumluk Miktarlarının Gazal Boynuzu (Lotus Corniculatus
L.)’nda Ot Verimi, Tohum Verimi ve Ot Kalitesi Üzerine
Etkileri
Farklı Gelişme Devrelerinde Biçim Zamanı Uygulamalarının
Bazı Yonca Çeşitlerinde Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
(Doktora Tezi)
Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek
Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kalitesi Üzerine Bir
Araştırma
YEMEK ARASI
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:30
Ülkesel Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
1. Alt Proje: Orta Anadolu Koşullarında Fiğ-Buğday Ekim
Nöbetinde Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin Araştırılması
2. Alt Proje: Orta Anadolu Koşullarında Tahıl ve Fiğ Alt Bitki
Ekim Olanaklarının Araştırılması
Farklı Eğim Derecelerinde Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı
Islah Metodlarının Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri
ARA
15:30-15:50
IV. OTURUM
15:50-16:40
Karadeniz Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları
(Ekonomik Değere Sahip Bazı Sebze Türlerinden Elde Edilen
Artıkların Miktarı ve Silaj Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma)
Erzurum Şartlarında Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin
Sonbahar ve İlkbaharda Yetiştirilebilme İmkânlarının
Araştırılması
16:40-17:30
SERTİFİKA TÖRENİ
DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ
Orta
Karadeniz
GKTAİ
Yeni
Teklif
TARM
Yeni
Teklif
Doğu
Akdeniz
TAE
Devam
TARM
Devam
ATSKAE
Sonuç
Karadeniz
TAE
Devam
Doğu
Anadolu
TAE
Devam
SERİN İKLİM TAHILLARI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
16-20 Şubat 2015
16 Şubat 2015 Pazartesi
I. OTURUM
14.00 – 15.30
Proje Lideri/ Sunan
Proje /Sunum Adı
Kurum
Projenin
Durumu
Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Gündem Hakkında Görüşmeler
Dr. Semra ACER
Açılış Konuşması (Grup sorumlusu)
TAGEM
Vicdan ACAR
Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller Çalışma Grubu Koordinatör
Sunusu
TAGEM
Özel Sektör ve Üniversite Sunumları
Ülkesel Serin İklim Tahılları Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
Ülkesel Kışlık Dilim Arpa Islah Araştırmaları
Namuk ERGÜN
Ülkesel Kışlık Dilim Maltlık ve Yemlik Arpa Islah Çalışmaları
Koordinasyon Projesi
Kuzey Kıbrıs Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi,
Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin
Oluşturulması
Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
İbrahim KARA
Arpa Islah Araştırmaları
BDUTAE
Devam
Soner YÜKSEL
Geçit Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
GKTAE
Devam
Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
BDUTAE
Devam
Yeni
Arzu AKIN
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arpa Kalite Çalışmaları
GKTAE
Devam
Ümran
KÜÇÜKÖZDEMİR
Doğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
DATAE
Devam
Dr. İrfan ÖZTÜRK
Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
TTAE
Devam
Dr. Turhan
KAHRAMAN
Trakya-Marmara Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Kalite Özellikleri
Belirlenmesi
TTAE
Rahime KARATAŞ
Maltlık Arpalarda Diallel F1 Melez Döllerinde Agronomik ve Bazı
Fiziksel Malt Kalite Karakterlerinin Belirlenmesi
OAGKTAİ
İsmail SAYİM
Dr. Reşat
DEĞİRMENCİ
TARM
Devam
ARGE
Devam
TARM
Devam
ARA
15.30-15.50
II. OTURUM
15.50-18.00
Seydi AYDOĞAN
Devam
Devam
17 Şubat 2015 Salı
I. OTURUM
09.00-10.30
Ülkesel Yazlık Dilim Arpa Islah Araştırmaları
Enver KENDAL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
GAP UTAE
Devam
Ali İLKHAN
GAP Bölgesi Arpa Islah Çalışmaları
GAP TAE
Dr. Hasan AY
Çukurova Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
DATAE
Devam
Yeni
Devam
Aydın İMAMOĞLU
Dr. Safure GÜLER
GELİŞME
RAPORUGELDİ
Ege Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları
ETAE
Devam
Ülkesel Kışlık Dilim Arpa Kalite Araştırmaları
Ülkesel Yazlık Dilim Arpa Kalite Araştırmaları
TARM
Devam
ETAE
Yeni
ETAE
Devam
Yazlık Dilim Serin İklim Tahıllarında Anter Kültür Yönteminin
Uygulanması Çalışmaları
ETAE
Devam
Karadeniz Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
KTAE
Devam
KTAE
Bilgi
BATAE
Devam
Ülkesel Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Nihan BAŞ
ZEYBEKOĞLU
Rıza ÜNSAL
Seda PELİT
Hasan Orhan
BAYRAMOĞLU
Hasan Orhan
BAYRAMOĞLU
Ali KOÇ
İzmir ve Sahil Kuşağı Yufka Üretimine Uygun Buğday Çeşit ve
Hatlarının Saptanması ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
(Doktora)
ARA
10.30-10.50
II. OTURUM
10.50-12.30
Ege Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Yüksek Kalite Değerine Sahip “Altındane” Ekmeklik Buğday
Çeşidinin Orta Karadeniz Bölgesi Üreticilerine Tanıtılması Ve
Tohumluklarının Üretilmesi
Batı Akdeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Adaptasyon Çalışmaları
Dr. M. Nazım
DİNÇER
Doğu Akdeniz Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
DATAE
Devam
Ali İLKHAN
GAP Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları
GAP TAE
Devam
Yeni
YEMEK ARASI
12.30-14.00
III. OTURUM
14.00-15.30
Hasan GEZGİNÇ
Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
DAGKAİ
Devam
Dr. Hüsnü AKTAŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Güneydoğu Anadolu Geçit Bölgesi Fakültatif Buğday Islah
Çalışmaları
Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
GAP UTAE
Devam
GAP UTAE
Devam
MAİ
Devam
Dr. İrfan ERDEMCİ
Lütfü DEMİR
Ülkesel Kışlık Dilim Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Selami Yazar
Ülkesel Kışlık Buğday Islah Çalışmaları Koordinasyonu
TARM
Devam
Bayram ÖZDEMİR
Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
TARM
Devam
Savaş BELEN
Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
GKTAE
Devam
BDUTAE
Devam
BDUTAE
Devam
DATAE
Devam
DATAE
Devam
DATAE
Devam
TTAE
Devam
ARA
15.30– 15.50
Enes YAKIŞIR
Dr. Seyfi TANER
Ümran
KÜÇÜKÖZDEMİR
Ümran
KÜÇÜKÖZDEMİR
Berrin DUMLU
Dr.İrfan ÖZTÜRK
IV. OTURUM
15.50 – 18.00
Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, Hastalıklara
Tolerans ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Doğu Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Doğu Anadolu Yerel Buğday Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki
Performansının İzlenmesi ve Soğuğa Dayanıklılık Derecelerinin
Belirlenmesi (Doktora)
(2015 yılı başlangıçlı-sunum yapılmayacak)
Soğuğa Dayanıklı Buğday Genotipleri Geliştirmek İçin Anter
Kültürü (Double Haploidi) Yönteminin Uygulanması
(2015 yılı başlangıçlı-sunum yapılmayacak)
Trakya-Marmara Bölgesi Buğday Islah Araştırmaları
18 Şubat 2015 Çarşamba
I. OTURUM
09.00 – 10.30
Ülkesel Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Rıza ÜNSAL
Ege Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
ETAE
Devam
Dr. M. Nazım
DİNÇER
Doğu Akdeniz Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
DATAE
Devam
Sertaç TEKDAL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah
Araştırmaları
GAP UTAE
Devam
Ali İLKHAN
GAP Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları
GAP TAE
Devam
Yeni
Ülkesel Kışlık Dilim Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Bayram ÖZDEMİR
Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
TARM
Devam
Savaş BELEN
Geçit Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
GKTAE
Devam
Musa TÜRKÖZ
Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
BDUTAE
Devam
ARA
10.30 - 10.50
II. OTURUM
10.50 -12.30
Ülkesel Buğday Kalite Araştırmaları
Aliye PEHLİVAN
M. Erkan BAYRAM
Dr. Yaşar
KARADUMAN
Dr. Turhan
KAHRAMAN
Seydi AYDOĞAN
Makarnalık Buğday Genotipleri ile Yabani Makarnalık Buğdaylar
Arasındaki Melez Hatlarının Kalite Özelliklerinin ve Gluten
Elektroforegramlarının Belirlenmesi
Yüksek ve Düşük Moleküler Ağırlıklı Gluten Alt-Birimlerinden
Yararlanılarak Ekmeklik Buğdayda Kalitenin Belirlenmesi
(Doktora)
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik Islah
Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday Islah
Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Ülkesel Kışlık Dilim Ekmeklik Buğday Kalite Araştırmaları
Turgay ŞANAL
Dr. Yaşar
KARADUMAN
Dr. Aysun
GÖÇMEN
AKÇACIK
Asuman K.EVLİCE
Turgay ŞANAL
Sertaç TEKDAL
TARM
Yeni
MAİ
Sonuç
GKTAE
Devam
TTAE
Devam
BDUTAE
Devam
Yeni
Devam
TARM
Ülkesel Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Kalite Araştırmaları
YEMEK ARASI
12.30-14.00
III. OTURUM
14.00-15.30
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Makarnalık
Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Bulgurun Fonksiyonel Özellikleri ve Teknolojik Kalitesine Buğday
Çeşidi Ve Üretim Yönteminin Etkisi (Doktora)
Ülkesel Kışlık Dilim Makarnalık Buğday Kalite Araştırmaları
Ülkesel Yazlık Dilim Makarnalık Buğday Kalite Araştırmaları
Türkiye’deki Durum Buğday Çeşitleri ile Bazı Yerel Populasyon ve
İleri Kademede Hatların Bulgurluk Kalitesi Yönünden Taranması
(Sonuç)
ARA
15.30 – 15.50
IV. OTURUM
15.50 – 18.00
Devam
GKTAE
Devam
BDUTAE
Devam
Yeni
TARM
Devam
TARM
Devam
Devam
TÜBİTAK
Bilgi
TARM
Devam
TARM
Yeni
TARM
Yeni
TARM
Yeni
Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalık ve Zararlı Araştırmaları
Dr. Zafer MERT
Dr. Zafer MERT
Dr. Kadir AKAN
Dr. Kadir AKAN
Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalık Araştırmaları Projesi
Orta Anadolu Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları
Materyalinin Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
Orta Anadolu Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Bazı Fungal
Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları
Materyalinin Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
19 Şubat 2015 Perşembe
I. OTURUM
09.00 – 10.30
Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalık ve Zararlı Araştırmaları
Berkan YILMAZ
Geçit Bölgesi Buğdayda Hastalıklara Dayanıklılık Islahı
Aysel
YORGANCILAR
Buğday Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı ile Buğday Kist
ve Lezyon Nematodlarına Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi
Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test
Edilmesi
Doğu ve Güney Marmara Serin İklim Tahıl Hastalıkları
Araştırmaları Projesi
Buğday ve Tritikalede İleri Kademe Hatların Bazı Fungal
Hastalıklara (Pas, Sürme ve Rastık) Karşı Test Edilmesi
(2015 yılı başlangıçlı-sunum yapılmayacak)
ARA
10.30-10.50
II. OTURUM
10.50-12.30
Ülkesel Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Birol ERCAN
Vesile URİN
Hatice CENGİZ
Dr. Neslihan
ŞENGÜL
Dr. Neslihan
ŞENGÜL
Mehmet
KARAMAN
Dr. Muzaffer AVCI
Erzurum Koşullarında Farklı Toprak Düzenleyicilerin Buğdayda
Verim ve Verim Unsurları ile Toprak Biyolojik Aktiviteleri Üzerine
Etkileri (Doktora)
Yeni geliştirilmiş bazı arpa çeşitlerinin azotlu gübrelemeye
tepkilerinin belirlenmesi
Yeni geliştirilmiş buğday çeşitlerinin azotlu gübrelemeye
tepkilerinin belirlenmesi
Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Selenyum Uygulamasının
Geç Dönem Kuraklık Üzerine Etkisi
Batı Akdeniz Bölgesi Sahil Koşullarında Ekmeklik Buğdayın
(Triticum aestivum L.) Uygun Ekim Zamanı ve Sıklığının
Belirlenmesi
YEMEK ARASI
12.30-14.00
III. OTURUM
14.00-15.30
Yeni Geliştirilen Bazı Arpa Çeşitlerinde Ekim Sıklığının
Araştırılması
Yeni Geliştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Ekim Zamanı ve Ekim
Sıklığı
Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin
Verim ve Kalite İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi (Doktora)
Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları
Musa KARAÇAM
Orta Anadolu Ekim Nöbeti Araştırmaları
Ramazan SELÇUK
Seda SEVİM
Seda SEVİM
Sinan BAYRAM
Murat ÇALIŞKAN
Oğuz ÖNDER
ARA
15.30-15.50
III. OTURUM
15.50-18.00
Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Bazı Ekmeklik Buğday
Çeşitlerinin Karbonhidrat Translokasyonuna Etkisinin Belirlenmesi
(Doktora)
GKTAE
Yeni
GKTAE
Devam
Yeni
BDUTAE
Devam
MAİ
Devam
DATAE
Devam
DATAE
Yeni
TARM
Yeni
TARM
Yeni
GAPUTAE
M
Yeni
BATEM
Yeni
TARM
Yeni
TARM
Yeni
GAPUTAE
M
TARM
Yeni
Yeni
TARM
Devam
Yeni
GKTAE
Sonuç
2014
Oğuz ÖNDER
Dr. Erdinç SAVAŞLI
Mehmet
KARAMAN
Fevzi PARTİGÖÇ
Dr. Erdinç SAVAŞLI
İzzet ÖZSEVEN
Dr. Nur KOYUNCU
Dr. Mikail
ÇALIŞKAN
Recep KODAŞ
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik
Buğday Islah Materyalinin Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi
(2015 yılı başlangıçlı-sunum yapılmayacak)
Eskişehir Koşullarında Buğdayda Azotlu Gübre Kalibrasyonu
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fizyolojik ve Morfolojik
Özelliklerinin Araştırılması (Y. Lisans)
Konya İlinde Kuru Koşullarda Geleneksel ve Doğrudan Ekim
Yöntemlerinde Farklı Münavebe Sistemlerinin Karşılaştırılması
Derine Azot Uygulamasının Ekmeklik Buğdayın Tane Proteini
Kapsamı Üzerine Etkisi
20 Şubat 2015 Cuma
I. OTURUM
09.00 – 10.30
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Su
Baskınlarına Toleranslarının Belirlenmesi. (Doktora)
Buğday Ve Arpada Anter Kültürü İçin En Uygun Yetiştirme
Koşullarının Belirlenmesi Ve Anterlerin Ultra Soğuk Koşullarda
Muhafazasının Optimizasyonu
Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Ekin Sap
Arılarına (Cephidae. Hymenoptera) Dayanıklılık Sağlayan Sap
Sertlik Genlerinin Moleküler Markörlerle Taranması ve Zararlıya
Karşı Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Ankara Ekolojik Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen
Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
ARA
10.30-10.50
II. OTURUM
10.50-12.30
GKTAE
Devam
GKTAE
Devam
GAP UTAE
Devam
BDUTAE
Devam
Yeni
GKTAE
Devam
MAİ
Devam
TARM
Devam
TARM
Devam
TARM
Devam
Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları
Dr. Emel ÖZER
Dr. Aysun
GÖÇMEN
AKÇACIK
Ümran
KÜÇÜKÖZDEMİR
Yılmaz YILDIRIM
Devam
Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları
BDUTAE
Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
BDUTAE
Devam
Yeni
Doğu Anadolu Bölgesi Tritikale Islah Araştırmaları
DATAE
Devam
Geçit Bölgesi Tritikale Islah Araştırmaları
GKTAE
Devam
BDUTAE
Devam
Ülkesel Çavdar Islah Araştırmaları
Şah İsmail CERİT
Çavdar Çeşit Geliştirme Projesi
YEMEK ARASI
12.30-14.00
III. OTURUM
14.00-15.30
Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları
Sait ÇERİ
Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları
BDUTAE
Devam
Mehmet ŞAHİN
Aydın İMAMOĞLU
Ali Cevat SÖNMEZ
Dr. Turhan
KAHRAMAN
Dr. Turhan
KAHRAMAN
Yulaf Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ege Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
Geçit Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
BDUTAE
ETAE
GKTAE
Trakya-Marmara Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları
TTAE
Devam
Devam
Devam
Sonuç
Devam
İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Çeşitlerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK
ARA
15.30-15.50
III. OTURUM
15.50-18.00
Yeni Araştırma Konuları ve Projelerin Belirlenmesi
Sertifika Töreni
Dilek ve Temenniler
Kapanış
Bilgi
SICAK İKLİM TAHILLARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
(16 – 19 Şubat 2015)
16 Şubat 2015
Pazartesi
ORTAK AÇILIŞ PROGRAMI
Yemek arası
12:30-14:00
I. OTURUM
14:00-15:40
Başkanlık Divanının Oluşturulması
Türkan AYDEMİR
Sıcak İklim Tahılları Çalışma Grubu
TAGEM
Açılış Konuşması
Vicdan ACAR
Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller Çalışma Grubu
Koordinatör Sunusu
TAGEM
Sunu
ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE SUNULARI
Proje lideri/Sunan
Proje/Sunum Adı
Prof. Dr. Dursun
AKTAŞ
Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kurak Koşullar Altında
Verim ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Kurum
Projenin Durumu
AKDENİZ
ÜNİ.
ARGE
BİTEN PROJE
Bilgi
ÜLKESEL SICAK İKLİM TAHILLARI EÜY ARAŞTIRMALARI
ÜLKESEL ÇELTİK ARAŞTIRMALARI
Proje lideri/Sunan
Dr. Halil SÜREK
Dr. Halil SÜREK
Dr. Halil SÜREK
Dr. Halil SÜREK
Proje/Sunum Adı
Ülkesel Çeltik Islah Araştırmaları
Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah araştırmaları
KAHVE ARASI
15.40-16:00
II.OTURUM
16:00 -18:00
Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaporthe grisea) Dayanıklı
Çeltik Islahı Çalışmaları
Yabancı Ot İlaçlarına Dayanıklı Çeltik Islahı
Kurum
Projenin Durumu
TTAE
Genel Bilgi
TTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
TTAE
TTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
Devam
(Gelişme Raporu)
17 ŞUBAT 2015
Salı
I. OTURUM
09:00-10:30
Rasim ÜNAN
Hibrit Çeltik (Oryza sativa L.) Islah Araştırmaları
TTAE
Yeni teklif
Proje
Rasim ÜNAN
Çeltik (Oryza sativa L.) Genotiplerinin Soğuğa Tolerans
Yönünden Değerlendirilmesi (Doktora Tez Projesi)
TTAE
Serkan YILMAZ
Karadeniz Bölgesi Çeltik Islah Araştırmaları
KTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
Devam
(Gelişme Raporu)
Serkan YILMAZ
Samsun İlinin Çelik Yetiştiriciliği İle İlgili Problemlerinin
Belirlenmesi ve Üreticilere Uygulamalı Olarak Yeni
Geliştirilen Çeltik Çeşitlerinin Tanıtılması
KAHVE ARASI
10:30-10:50
II.OTURUM
10:50-12:30
KTAE
Yayım Projesi
Bilgi
ÜLKESEL MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI
Ali KOÇ
TİGEM Mısır Adaptasyon Araştırmaları
TİGEM
Bilgi
Rahime CENGİZ
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi
MAİ
Rahime CENGİZ
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
MAİ
Devam
(Gelişme raporu)
Devam
(Gelişme raporu)
Devam
(Gelişme raporu)
Devam
(Gelişme raporu)
Yemek arası
12:30-14:00
I.OTURUM
14:00-15:40
Mesut ESMERAY
Ülkesel Mısır Islah Biyoteknoloji Araştırmaları
MAİ
Bülent CENGİZ
Ülkesel Mısır Islah Materyalinin Kalite
Özelliklerini Belirlenmesi
MAİ
Ahmet DUMAN
Ülkesel Mısır Hatlarının Silaj Kalite Değerlerinin
Belirlenmesi
MAİ
Devam
(Gelişme raporu)
Cavit SEZER
Şeker Mısırda Genetik, Morfolojik ve Teknolojik
Analizlerden Yararlanarak Kaliteli Kendilenmiş
Hat ve Melezlerin Belirlenmesi (Doktora Tezi)
KAHVE ARASI
15.40-16:00
II.OTURUM
16:00 -18:00
MAİ
Yeni Teklif Proje
KTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
BDUTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
Ülkesel Mısır Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının
Belirlenmesi
BDUTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
Devam
(Gelişme Raporu)
Erkan ÖZATA
Karadeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
Mehmet TEZEL
Gazi ÖZCAN
18 ŞUBAT 2015
Çarşamba
I. OTURUM
09:00-10:30
Mehmet PAMUKÇU
Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
BATEM
Şekip ERDAL
Bazı Mısır Hatlarının Su Stresi ve Normal Koşullar
Altında Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
BATEM
Dr. İbrahim CERİT
Çukurova Mısır Islah Araştırmaları
DATAE
Dr. İbrahim CERİT
Özel Sektör-Enstitü İşbirliği İle Yerli Hibrit Mısır
Çeşit Geliştirme Projesi
DATAE
Mehmet Ali
TÜRKAY
Dr. GÖNÜL
CÖMERTPAY
KAHVE ARASI
10:30-10:50
II.OTURUM
10:50-12:30
Çukurova Bölgesinde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia
Nonagrioides Lef.) ve Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis
Hübn.)’na Dayanıklı Mısır Islahı
Heterotik Grupları ve Pedigrileri Belirli Bazı Mısır
Gen Kaynaklarına Ait Saf Hatlar ile Yerel Mısır
Populasyonlarının Silajlık Melez Mısır Geliştirmede
Kullanılması
Yemek arası
12:30-14:00
DATAE
Sonuç raporu
Devam
(Gelişme Raporu)
Devam
(Gelişme Raporu)
Devam
(Gelişme Raporu)
Yeni Teklif Proje
DATAE
I.OTURUM
14:00-15:40
HAT DEVRİ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMASI ÇALIŞMA TOPLANTISI
KAHVE ARASI
15.40-16:00
II.OTURUM
16:00 -18:00
HAT DEVRİ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMASI ÇALIŞMA TOPLANTISI
19 ŞUBAT 2015
Perşembe
I. OTURUM
09:00-10:30
Proje lideri/Sunan
Şehmus ATAKUL
Nedim ACAR
Dr. Hüseyin
ÖZPINAR
Proje/Sunum Adı
Kurum
Projenin
Durumu
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Ana Ürün Bölge
Verim ve Adaptasyon Araştırmaları (Diyarbakır
Lokasyonu-2014 )
GAP
UTAEM
Devam
(Gelişme Raporu)
DAGKAİ
Devam
(Gelişme Raporu)
Ülkesel Mısır Adaptasyon Projesi
Bazı Mısır Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarına
Adaptasyonun Belirlenmesi
Ege Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
- Silajlık Mısır Çeşit Geliştirme Islahı
ETAE
Devam
(Gelişme Raporu)
GAPTAE
Devam
(Gelişme Raporu)
KAHVE ARASI
10:30-10:50
II.OTURUM
10:50-12:30
Timuçin
TAŞ
Sevda KILINÇ
GAP Bölgesine Uygun Mısır Hat ve Çeşitlerinin
Belirlenmesi
Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Bazı Şeker Sorgum
Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi
GAPUTAEM
Devam
(Gelişme Raporu)
ÜLKESEL MISIR YETİŞTİRME TEKNİĞİ ARAŞTIRMALARI
Özlem AVŞAR
Fertigasyon yöntemiyle farklı miktarlarda azot
uygulamalarının şeker mısır verim ve verim parametreleri
üzerine etkilerinin belirlenmesi
GAPUTAEM
Devam
(Gelişme Raporu)
Betül KOLAY
Yemek arası
12:30-14:00
I.OTURUM
14:00-15:40
Mısırda Farklı Dar Sıra Ve Çift Sıra Yetiştirme
Tekniğinin Verim, Verim Bileşenleri Ve Bazı Toprak
Özelliklerine Etkisi
Erdal GÖNÜLAL
Konya Şartlarında Dallı Darı Çeşitlerinin Farklı Su
Streslerinde Verim , Bazı Morfolojik ,Fenolojik ve
Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
(Doktora Tezi)
Mehmet Davut
ŞAHİN
Mısırda Verim Tahmini ve Ürün İzleme Projesi, Ş.Urfa
Örneği (Yüksek Lisans Tezi)
KAHVE ARASI
15.40-16:00
II.OTURUM
16:00 -18:00
GENEL DEĞERLENDİRME
SERTİFİKA TÖRENİ
DİLEK VE TEMENNİLER
KAPANIŞ
GAPUTAEM
Devam
(Gelişme Raporu)
KTSÇMAİ
Yeni Teklif Proje
GAPTAE
Yeni Teklif Proje
Bilgi
YEMEKLİK TANE BAKLAGİL ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
16 – 19 Şubat 2015
16 Şubat 2015 Pazartesi
I. OTURUM
14:00 – 15:40
Proje Lideri
/ Sunan
Proje/Sunum Adı
Kurum
Projenin
Durumu
Başkanlık Divanının Oluşturulması
Süveyla
YILMAZ
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
TAGEM
Açılış
Konuşm
ası
Vicdan
ACAR
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Grup Koordinatörü
Sunusu
TAGEM
Sunu
Özel Sektör ve Üniversite Sunuları
ARA
15:40-16:00
II. OTURUM
16:00-18:00
Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
Dr. Hüseyin
ÖZÇELİK
Ülkesel Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
KTAE
Arslan UZUN Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
KTAE
Cevdet
KILINÇ
İbrahim
ULUKAN
Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
DAGKTA
İ
Erzincan Yöresi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları
EBKAİM
Devam
Devam
Devam
Devam
17 Şubat 2015 Salı
I. OTURUM
09.00 – 10.30
Dr. Evren
ATMACA
Dr. Evren
ATMACA
Ramazan
KELEŞ
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
GKTAE
Bodur Gelişme Formunda, Dermason, Barbunya ve Şeker
Tane Tipinde, İri Taneli Kuru Fasulye Islah Yarıyol
Materyali Geliştirme Projesi
GKTAE
Orta Güney Anadolu Havzası Kuru Fasulye Adaptasyon ve
Islah Araştırmaları
BDUTAE
Devam
Sonuç
Devam
ARA
10:30-10:50
II. OTURUM
10.50 – 12.30
M.Melis
TUNALI
Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları
MAİ
Devam
Aysema
T.ÇAVUŞOĞ Doğu Anadolu Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi
LU
DATAE
Devam
Ülkesel Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Aysema
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bakteriler Kullanılarak Kuru
T.ÇAVUŞOĞ
Fasulyede Soğuğa Dayanıklılığın Araştırılması
LU
Kuru ve Yeşil Yerel Fasulye Çeşit ve Çeşit Adaylarının
Dr. Hüseyin
Samsun İli Üreticilerine Tanıtılması ve Tohumluklarının
ÖZÇELİK
Üretilmesi
Selçuk
YILMAZ
DATAE
Devam
KTAE
Bilgi
EBKAİM
Bilgi
Yemeklik Tane Baklagiller Tescil Denemelerinin Sunulması
TTSM
Bilgi
Ege Bölgesi Bakla Islah Araştırmaları
EGE TAE
Devam
DATAE
Devam
Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları
TARM
Devam
Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islahı Araştırmaları
TARM
Devam
Sonuç
Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
GKTAE
Devam
Orta Güney Anadolu Havzası Nohut Adaptasyonu ve Islahı
Projesi
BDUTAE
Devam
Fasulyede Bakteri Aşılama, Çinko Uygulama ve Değişik
Azot Dozlarının Tane Verimi ve Verim Unsurlarına Etkileri
YEMEK ARASI
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:40
Ülkesel Bakla Islah Araştırmaları
Dilek
BİLHAN
Dr. Eylem
TUĞAY
KARAGÜL
Dr. Dürdane
MART
Diğer Yemeklik Tane Baklagiller
Çukurova Bölgesi Bezelye (Pisum sativum L.) Islah
Araştırmaları
ARA
15:40 - 16.00
IV. OTURUM
16.00 – 18.00
Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları
Dr.
Abdulkadir
AYDOĞAN
Ayşegül
GÜRBÜZ
Dr.Evren
ATMACA
Dr. Hakan
BAYRAK
18 Şubat 2015 Çarşamba
I. OTURUM
09.00 – 10.30
Dr.İrfan
ERDEMCİ
Muammer
TEKATLI
Mahmut
GAYBERİ
AysemaT.
ÇAVUŞOĞL
U
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
GAP
UTAEM
Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
DAGKTA
İ
GAP Bölgesi Nohut Islahı Araştırmaları
GAP TAE
Doğu Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
DATAE
Devam
Devam
Devam
Devam
ARA
10:30-10:50
II. OTURUM
10.50 – 12.30
Dr.Hüseyin
ÖZÇELİK
Dr. Dürdane
MART
Özcan
YORGANCI
LAR
Karadeniz Nohut Islah Araştırmaları
KTAE
Devam
Çukurova Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
DATAE
Doğu Akdeniz Nohut Islah Araştırmaları
Nohutta Antraknoza Dayanıklılık İçin Moleküler Markörler
Yardımıyla Seleksiyon Yapılması
Devam
GKTAE
Devam
Ülkesel Kuru Nohut Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Mehmet Akif
ÇINKIR
Dr. Serpil
Gültekin
Dr. Eylem
TUĞAY
KARAGÜL
Dr. Zafer
MERT
Dr.
Abdulkadir
AYDOĞAN
Nohutta Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve
Verim Unsurlarına Etkisi
Orta Anadolu Bölgesinde Doğrudan Ekim Yöntemi
Uygulamalarına Nohut Tarımının Kazandırılması
YEMEK ARASI
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:40
Ege Bölgesinde Nohut Hastalıklarına Dayanıklılık Test
Çalışmaları
Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islah Materyalinin Nohut
Antraknozu (Ascochyta rabiei (Pass) Labr. ) Hastalığına
Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Nohudun İklim Koşullarına Esneklik Özelliklerinin
Zenginleştirilmesi
Antraknoza Toleranslı Ve Kaliteli Yeni Nohut Çeşitleri
Arslan UZUN Sezenbey ve Zuhal’in Bölge Üreticilerine Tanıtılması Ve
Tohumluklarının Üretilmesi
ARA
15:40 - 16.00
IV. OTURUM
16.00 – 18.00
DAGKTA
İ
Yeni
BDUTAE
Devam
Ege TAE
TARM
Devam
Yeni
ICRISAT
ICARDA
TARM
Bilgi
KTAE
Bilgi
2016 ULUSLARARASI BAKLİYAT YILI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
19 Şubat 2015 Perşembe
I. OTURUM
09.00 – 10.30
Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları
Murat KOÇ
Ülkesel Mercimek Islah Araştırmaları
Murat KOÇ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Islah Araştırmaları
Dr.Abdülkadir Orta Anadolu Bölgesi Mercimek Islah Araştırmaları
AYDOĞAN
ARA
10:30-10:50
II. OTURUM
10.50 – 12.30
Dr. A.
Gülgün
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Islahı Çalışmaları
ÖKTEM
GAP
UTAEM
GAP
UTAEM
TARM
Devam
Devam
Devam
GAP TAE
Devam
GAP TAE
Devam
Ülkesel Mercimek Yetiştirme Tekniği Araştırmaları
Hasan
ASLAN
Medeni
YAŞAR
Ramazan
AKIN
Ramazan
AVCIOĞLU
Kırmızı Mercimekte Dane Dökme Nedeniyle Verim
Kayıplarının Bazı Kimyasallar Kullanılarak Azaltılması
YEMEK ARASI
12:30-14:00
III. OTURUM
14:00-15:40
Kırmızı Mercimek ve Nohut’ta Farklı Bitki Sıklığında Sırta
GAP
Ekim Yönteminin Geleneksel Yöntem ile Kıyaslanması
UTAEM
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane
Baklagiller (Kuru Fasulye, Nohut ve Mercimek) Islah GKTAE
Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ülkesel Yemeklik Tane Baklagiller Kalite Araştırmaları
ARA
15:40 - 16.00
IV. OTURUM
16.00 – 18.00
GENEL DEĞERLENDİRME
SERTİFİKA TÖRENİ
DİLEK-TEMENNİLER
KAPANIŞ
TARM
Sonuç
Devam
Devam
ORGANİK TARIM ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI
SONUÇLANAN PROJE SAYISI
:
DEVAM EDEN PROJE SAYISI
:
YENİ TEKLİF PROJE SAYISI
:
BİLGİ AMAÇLI SUNULAN PROJE SAYISI :
TOPLAM PROJE SAYISI
:
TOPLAM SÜRE
:
6 Adet- 120dk.
18 Adet -270dk.
3 Adet - 90dk.
4 Adet –60dk.
31 Adet
540 dk. ( 9 SAAT )
16 ŞUBAT 2015-PAZARTESİ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
ÇAĞRILI SUNULAR
SONUÇLANAN PROJELER: 6 adet 120 dk
OTURUM BAŞKANI:
10:00-10:30
10:30-12:30
SAAT
Proje Yürütücüsü
14:00-14:20
Zühtü POLAT
14:20-14:40
Dr. Talip TUNÇ
14:40-15:00
Dr. Alev KIR
15:00-15:20
Şerif KAHRAMAN
15:20-15:40
Müslüm COŞKUN
15:40-16:10
16:10-16:30
Dr. Selma
ÖZTEKİN
Proje Başlığı
Organik Biber Yetiştiriciliğinde Sclerotium Yanıklığı (Sclerotium
rolfsii Sacc.) Hastalığı ve Yabancı Ot Mücadelesinde Solarizasyon,
Farklı Malçlama ve Biyofumigasyon Uygulamalarının Etkisi
Ekmeklik Buğday (Bezostaya)’ın Metabolik Özellikleri ve Büyüme
Parametreleri Üzerine Organik Gübre Olarak Mikroskobik Yosun
(Nostoc Sp.) ’un Etkisi.
Organik Marul (Lactuca sativa L. ) Yetiştiriciliğinde Değişik
Kompostların Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi ve
Kompost Mikrobiyolojik Kalite Standartlarının Belirlenmesi
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım
Olanakla-rının Araştırılması ve Konvansiyonel Tarım ile
Karşılaştırılması
Şanlıurfa Tarla Koşullarında Sertifikalı Organik Gübre ve
Kompostun Pamuk ve Susamın Ekim Nöbetinde Kullanılması
Olanaklarının Araştırılması
ARA ÇAY-KAHVE MOLASI
Farklı Organik Gübre Kaynaklarının Karnabaharda (Brassica
oleraceae var. botrytis )Verim, Bitki Gelişmesi, Kalite ve Toprak
Özellikleri Üzerine Etkisi
DEVAM EDEN PROJELER: 18 Adet 270dk.
16:30-16:45
Emre BİLEN
16:45-17:00
Dr. Yasin
ÖZDEMİR
17:00-17:15
Dr. Gülay BEŞİRLİ
17:15-17:30
Mustafa Kemal
SOYLU
Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde Bahçe Zemin Yönetimi
Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde Örtü Bitkisi ve Malç Kullanımının
Verim, Kalite ve Çevreye Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar
(DOKTORA)
Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin Geliştirilmesi
Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi
Organik Kayın Mantarı (Pleurotus ostreatus)
Üretiminin
Geliştirilmesi
17 ŞUBAT 2015 -SALI
DEVAM EDEN PROJELER
OTURUM BAŞKANI:
SAAT
Proje Yürütücüsü
09:00-09:15 Ahmet B. TINMAZ
09:15-09:30 İlker KURŞUN
09:30-09:45 Erhan SOLAK
09:45-10:00 Dr. Fadime ATEŞ
10:00-10:15 Erdal DAŞCI
10:15-10:30 Dr. Alev KIR
Proje Başlığı
Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon Açıklıklarında Bazı
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Olarak Yetiştiriciliğinin
Araştırılması
Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Gökçeada’da Yürütülen Organik Bağcılıkta Yeşil Gübreleme ve
Diğer Organik Materyallerin Kullanma İmkânlarının Araştırılması
Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin
Belirlenmesi
Organik Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği
Organik Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Koruyucu Toprak İşleme
Yöntemleri ve Yabancı Ot Kontrolünde Yeni Yaklaşımlar
Biyolojik Gübre Olarak Kullanılabilecek Nitelikte Bitki Büyümesini
Teşvik Eden Bakterilerin Organik Buğday Yetiştiriciliğine Potansiyel
Yararları
Organik Biberin (Capsicum annuum L.) Uygun Ön Bitkilerinin
Belirlenmesi.
10:30-11:00
ARA- ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00-11:15
Dr. Gülen ÖZYAZICI
Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve Yağlık
Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri
11:15-11:30
Dr. Gülen ÖZYAZICI
11:30-11:45
Necati ŞİMŞEKLİ
11:45-12:00 Hülya HANOĞLU
12:00-12:15 Hasan ASLANCAN
12:15-12:30 Niyazi KIVILCIM
12:30-14:00
Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun Organik Çay
Üretiminde Kullanılması
Organik Tarımda Biyolojik ve Organik Gübrelemenin Patates, Buğday,
Kuru Fasulye Münavebe Sisteminde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Marmara Bölgesinde Organik Sığır Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Organik Sistemde Üretilen Boz Irk Sığırların Karkas ve Et Kalitesi
Özellikleri
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü için
Allelopatiden Yararlanma Olanakları
Büyük Menderes ve Menemen Ekolojik Koşullarının Organik Doğal
Renkli Bazı pamuk Çeşitlerinde Verim ve Lif Kalitesi Üzerine
Etkilerinin Araştırılması.
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM BAŞKANI:
14:00-14:30 Atilla ERTEM
14:30-14:45 Recep KODAŞ
14:45-15:00 Ülfet ERDAL
15:00-15:15
Dr. Pervin
ERDOĞAN
15:15-15:45 Kutay Coşkun
ETO faaliyetleri ve Alman – Türk İşbirliği ile Organik Tarım Çift
Taraflı İşbirliği Projesi tanıtımı
Ankara Ekolojik Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Ekmeklik
Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Üretiminde Farklı
Münavebe Sistemlerinin Karşılaştırılması
Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının Hazırlanması ve
Sebzelerde
Zararlı
Tetranycus
urticae
Koch.(Arachnida:
Tetranychidae) ile Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae)’e
Karşı Etkisinin Araştırılması
YENİ TEKLİF PROJELER : 3 Adet 90 dk.
Bazı Sebze Türlerinin Organik Tarım Koşulları Tohum Üretiminde
YILDIRIM
Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (II. Dilim)
Organik ve Konvansiyonel Koşullarda Yetiştirilmiş Biber (Capsicum
annuum L.) Çeşitlerinde Tohum Gelişimi, Kurutma ve Depolamanın
Tohum Kalitesine Etkisi (Doktora)
15:45-16:00
ARA- ÇAY-KAHVE MOLASI
16:00-16:30
Özlem BOZTEPE
Örtücü Bitki ve Malç Kullanımının Organik Kivi Üretiminde Verim,
Kalite ve Yabancı Ot Gelişimi Üzerine Etkisi
16:30-17:00
Birgül ERTAN
Organik Tarımda Hasat Sonrası Teknolojilerinin Kullanılması
Organik Taze İncirin Dondurularak Muhafazasının Optimize Edilmesi
18 ŞUBAT 2015 -ÇARŞAMBA
BİLGİ AMAÇLI PROJELER: 4 Adet 60dk.
OTURUM BAŞKANI:
SAAT
Proje Yürütücüsü
09:00-09:15 Serdar TUNCER
09:15-09:30 Dr.Alev KIR
09:30-09:45 Dr.Adem ATASAY
09:45Dr.Suat KAYMAK
10:00
10:00-10:15 Nazlı SUNER
10:15-10:30 Gürsel TONBUL
Proje Başlığı
Targeted precision biocontrol and pollination enhancement in
organic cropping systems (BİCOPOLL)
Coordinating Organic Plant Breeding Activities for diversity
(COBRA)
Organik Bitki Islahında Çeşitliliği Arttırmak için Çalışmaların
Koordinasyonu
Sağlıklı Büyüme: Doğruluk ve güven ile niş pazardan geniş hacimli
pazarlara (HEALTYGROWTH)
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Sağlığının Arttırılması İçin
Modern Tekniklerin Geliştirilmesi (BIOINCROP)
Gerçekleştirilen faaliyetler hakkında grubun bilgilendirilmesi
Gerçekleştirilen faaliyetler hakkında grubun bilgilendirilmesi
10:30-12:00
12:00-14:00
GENEL DEĞERLENDİRME
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-18.00
Organik Tarım Eylem Planı Çalışmaları
Download

2015