Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları
Çalışma Grup Koordinatörlüğü
Dr. İrfan DAŞKIRAN
Koordinatör
17.03.2014
Sunu Planı
•
•
•
•
•
•
Küçükbaş Hayvancılık Çalışma Grubu
Bağlı Enstitüler/İstasyonlar
Araştırma Bütçesi
Dünya ve Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık Verileri
Küçükbaş Hayvancılık
TAGEM Projeleri Ve Bütçe Durumu
Araştırmaları Çalışma Grubu
Devam eden, sonuçlanan ve uygulamaya aktarılan
Koordinatörlüğü
projeler
• Türkiye'de Küçükbaş Hayvancılık Sektörünün Temel Sorunları,
Yapılan Çalışmalar ve Çözüm Önerileri
• Koordinatörlüğün Proje & Faaliyet Önerileri
2
Küçükbaş Hayvancılık Çalışma
Grubu
3
Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubu
Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubu
AFA ve Görevleri
Dr. Vedat AKGÜNDÜZ
Ziraat Müh.
V.Serkan GÜNBEY
Ziraat Yük.Müh.
Doç.Dr.
İrfan DAŞKIRAN
Koordinatör
Özden SARIKAYA
Ziraat Müh.
Serdar YAĞCI
Ziraat Yük.Müh.
Nizamettin YÜCEDAĞ
Vet.Hek.
N.Celal ÖZEKİN
Vet.Hek.
AFA - Küçükbaş Hayvancılık
Programlar: Islah Ve Yetiştirme - Yüksek
Hayvan Besleme - Düşük
Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla;
Küçükbaş Hayvancılık
• Hayvan ıslahı ve biyoteknolojik uygulamalar,
Araştırmaları
Çalışma Grubu
• Yetiştirme sistemleri,
• Küçükbaş hayvan besleme konularında projeler
Koordinatörlüğü
hazırlanması ve takibi,
• Yapılan
araştırma
sonuçlarının
ulusal
ve
uluslararası alanda yayınlanması,
• Sektörle ilgili her türlü bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin izlenmesi,
• Sektör paydaşları ile işbirliği yapılmasıdır.
4
Enstitüler/İstasyonlar
5
TAGEM ARAŞTIRMA BİRİMLERİ
ARAŞTIRMACILARIN NİTELİKLERİ
Toplam: 109 Araştırmacı
(Büyükbaş, Küçükbaş ve Genetik Kaynaklar )
2 Merkez Ar. Enstitüsü
GAP TAE
HAYVANCILIK
MAE
6.
7.
KOYUNCULU
Aİ
5.
GAP
ULUSLARARA
SI TAEM
3.
4.
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ANKARA Yayın Şekli
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü/KONYA
Ulusal
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA yayın
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
sayısı
Müdürlüğü/ERZURUM
Uluslarara
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
sı yayın
Müdürlüğü/DİYARBAKIR
Sayısı
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ŞANLIURFA
Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/BALIKESİR
TOPLAM
DOĞU
ANADOLU
TAE
1.
2.
BAHRİ
DAĞDAŞ UTAE
1 Konu Ar. İstasyonu
Toplam 7 Arş. Birimi
DOĞU
AKDENİZ TAE
4 Bölge Ar. Enstitüsü
TOPLAM
32
76
31
10
100
5
402
656
9
29
14
5
13
-
71
141
41
105
45
15
113
5
473
797
6
Dünya ve Türkiye’de
Küçükbaş Hayvancılık Verileri
7
Avrupa, Dünya ve Türkiye Keçi Varlığı
Yıllar
Dünya
Avrupa
Avrupa, Dünya ve Türkiye Koyun Varlığı
Türkiye
Yıllar
Dünya
Avrupa
Türkiye
2000
18.940.725
751.632.381
7.774.000
2000 146.694.240
1.059.082.358
30.256.000
2005
18.310.598
882.959.041
6.609.937
2005
137.276.468
1.117.011.022
25.201.155
2006
17.886.469
893.406.772
6.517.464
2006
136.305.706
1.124.663.042
25.304.325
2007
17.750.168
927.755.108
6.643.294
2007
135.525.307
1.138.471.612
25.616.912
2008
17.818.677
950.387.460
6.286.358
2008
133.806.180
1.127.841.146
25.462.293
2009
17.181.303
963.493.483
5.593.561
2009
131.655.882
1.121.734.267
23.974.591
2010
2010
17.082.043
973.056.029
5.128.285
129.956.884
1.127.475.009
21.794.508
2011
16.574.840
981.878.863
6.293.233
2011
128.356.751
1.152.396.163
23.089.691
2012
2012
16.557.060
996.120.851
7.277.953
128.618.357
1.169.004.916
25.031.565
- 25,3
69,1
- 39,0
Değişim
%
- 56,4
3,04
Değişim %
- 42,6
Kaynak: FAOSTAT
8
Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Varlığı
2.500.000.000
2.000.000.000
DÜNYA KOYUN Koyun
1.500.000.000
DÜNYA KEÇİ Keçi
1.000.000.000
500.000.000
0
1991
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
350.000.000
300.000.000
EU KOYUN Koyun
250.000.000
EU KEÇİ Keçi
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
1991
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60.000.000
50.000.000
40.000.000
TR KOYUN
TR KEÇİ
30.000.000
20.000.000
10.000.000
9
0
1991
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dünya Koyun, Keçi Et ve Süt Üretim Miktarları
Yıl
KOYUN ETİ
2000
7.790.565
2005
Toplam
KIRMIZI ET
Toplam SÜT
KOYUN SÜTÜ
KEÇİ SÜTÜ
3.751.169 70.457.954
8.159.940
12.819.288
580.363.263
8.051.338
4.630.585 74.991.658
9.017.302
15.076.693
649.059.910
2006
8.241.976
4.573.341 76.948.129
9.335.976
15.246.020
668.435.619
2007
8.491.189
4.723.978 79.003.182
9.197.555
15.997.689
684.494.722
2008
8.415.221
4.905.903 79.247.673
9.047.469
16.216.399
698.204.262
2009
8.354.287
5.043.858 79.880.156
9.486.480
16.523.035
705.942.873
2010
8.228.746
5.211.907
80.114.932
9.952.722
17.202.616
721.823.000
2011
8.348.072
5.262.709 80.084.588
9.930.800
17.695.427
736.074.347
2012
8.470.267
5.300.298 80.656.487
10.122.522
17.846.118
751.139.576
Değişim
8,72
14,47
24,05
39,21
29,43
-
1,3
2,3
-
*Toplamdaki
PAYI (%)
KEÇİ ETİ
41,30
10,5
6,6
* 2012 yılı itibarı ile hesaplanmıştır
(İnek+Manda+Koyun+Keçi)
Kaynak: FAOSTAT
10
Türkiye’de Yıllara Göre Küçükbaş Et ve Süt Üretimi
Yıl
Koyun Eti
Keçi Eti
Toplam
Koyun Sütü
Keçi Sütü
Toplam
2000
111.139
21.395
132.534
774.380
220.211
994.591
2005
73.743
12.390
86.133
789.878
253.759
1.043.637
2006
81.899
14.133
96.032
794.681
253.759
1.048.440
2007
117.524
24.136
141.659
782.587
237.487
1.020.074
2008
96.738
13.752
110.491
746.872
209.570
956.442
2009
74.633
11.675
86.308
734.219
192.210
926.429
2010
135.687
23.060
158.747
816.832
272.811
1.089.643
2011
107.076
23.318
130.394
892.822
320.588
1.213.410
2012
97.334
17.430
114.764
1.007.007
369.429
1.376.436
Değişim
Kaynak:TÜİK
-12,42
-18,53
-13,41
30,04
67,76
38,39
11
Avrupa Birliği’nde Yıllara Göre Et ve Süt
Üretim ve Tüketim Miktarları
Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nüfus
Süt Üretimi
(ton)
482.767.71
0
483.797.21
8
484.636.74
7
486.647.83
1
488.799.60
1
491.153.64
4
492.996.26
6
495.291.93
1
497.683.27
2
499.694.28
4
500.679.00
0
155.462.51
3
154.588.76
8
154.845.49
8
155.078.55
6
152.973.04
8
153.972.63
5
153.504.79
0
152.939.87
9
154.486.11
0
153.033.42
0
152.666.32
1
Kaynak:TÜİK-FAO
Yıllık Kişi
Sığ+Mand+Koyn
Yıllık Kişi
Başına Düşen
+Keçi
Başına Düşen Et
Süt Miktarı (It) Eti Üretimi (ton)
Miktarı (kg)
322
9.693.590
20,1
320
9.384.038
19,4
320
9.447.724
19,5
319
9.394.098
19,3
313
9.423.301
19,3
313
9.220.410
311
Türkiye Küçükbaş Et ve Süt Üretiminin Toplam Üretimdeki Payları
Yıl
Koyun Eti
(%)
Keçi Eti
(%)
Koyun Sütü
(%)
Keçi Sütü
(%)
2000
22,6
4,4
7,9
2,2
2005
18,0
3,0
7,1
2,3
2006
18,7
3,2
6,6
2,1
2007
20,4
4,2
6,3
1,9
18,8
2008
20,1
2,9
6,1
1,7
9.222.637
18,7
2009
18,1
2,8
5,9
1,5
309
9.287.088
18,8
2010
17,4
3,0
6,0
2,0
2011
310
9.092.019
18,3
13,8
3,0
5,9
2,1
2012
10,6
1,9
5,8
2,1
306
8.872.497
17,8
305
9.141.298
18,26
Türkiye Et ve Süt Tüketimi
SIĞIR-DANA ET İ: 10 kg
KOYUN-KEÇİ ETİ: 2 kg.
12 kg
Türkiye kişi başına süt tüketimi 26 kg
12
DEVAM EDEN, SONUÇLANAN VE
UYGULAMAYA AKTARILAN
PROJELER
13
BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU
BANDIRMA BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİ
2013-2017
8 Milyon TL
 Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde 2013 yılı itibariyle başlamıştır.
 Hayvancılıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik biyoteknolojik ve genetik uygulamalarla
moleküler düzeyde ıslah çalışmalarının yapılması,
 Evcil hayvan genetik materyalinin dondurularak korunması ve kullanımı amacıyla sperma ve
embriyo bankasının kurulması,
 Suni tohumlama, embriyo transferi, babalık testi gibi genetik çalışmaların yapılması
amaçlanmaktadır.
14
GELİŞTİRİLEN IRKLAR
BANDIRMA KOYUNU
Alman Siyah Başlı X Kıvırcık
HASMER KOYUN TİPİ
Hampshire X Anadolu Merinosu
Yapağısı homojen olup, yerli ırklardan daha
kalitelidir.
 Entansif besi şartlarına uygundur.
 Etçi koyun tipidir. Kuzu Verimi 1.16-1.20
 İkizlik Oranı %25,
 Kuzuların Beside Günlük Canlı Ağırlık Artışı 320-360
g
 İlk Kırkım Sonu Canlı Ağırlık Ortalaması, 50-55 kg
 Ergin Canlı Ağırlık Ortalaması 60-65 kg,:
 Koçların Canlı Ağırlık Ortalaması 80-90 kg
 Laktasyon Süt Verimi (5 ay) 60-65 kg
Geliştiren Enstitü
 Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü.

Kuyruk ince ve uzun. Et verim yönlüdür.
Kuzu verimi 1.2 – 1.4,
Doğum ağırlığı 3.9 – 4.0 kg.,
Ergin yaş canlı ağırlık erkek ort. 85 kg , dişi ort.60 kg
Sütten kesim canlı ağırlık ortalaması 32 – 33 kg.,
Sütten kesim yaşama gücü % 95,
Östrus oranı % 84, doğum oranı ise % 75’dir.
İlk kırkım sonu canlı ağırlık erkeklerde ort. 65 kg,
dişilerde ort.50 kg
 Yayılma alanı Güney Marmara Bölgesidir.
Geliştiren Enstitü
 Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü








15
GELİŞTİRİLEN IRKLAR
HASAK KOYUN TİPİ
Hampshire X Akkaraman
Kuyruk yapısı ince uzundur. Etçi koyun tipidir.
Kuzu verimi 1.10-1.14,
İkizlik Oranı % 17,
Kuzuların Beside Günlük Canlı Ağırlık 300-330 g,
İlk kırkım sonu ağırlık ortalaması 48-53 kg,
Laktasyon Süt Verimi (5 ay) 50-60 kg’dır.
Ergin ağırlık 58-63 kg koçların ağırlık ortalaması 80-85 kg,
Kirli yapağı ağırlığı ortalaması 3,1 kg, elyaf çapı 26-32
mikron,
 Yapağı uzunluğu 11-12 cm dir.
Geliştiren Enstitü
 Konya BDUTAE








SİYAHBAŞLI MERİNOS
(Alman Siyahbaşlı Et X Karacabey Merinosu G1)
Kuyruk ince ve uzundur. Et verim yönlüdür,

Erken gelişme özelliğine sahiptir.

Kuzu Verimi 1,4 Laktasyon süt verimi 50 kg.

Yapağı verimi 4-5 kg.

Sütten kesim canlı ağırlık ortalaması 30 kg,

Sütten kesim yaşama gücü % 95’dir.

Ergin yaş canlı ağırlık erkeklerde 90 kg, dişilerde
70 kg

İlk kırkım sonu canlı ağırlık Erkek Ort. 65 kg, dişi
ort.50 kg

Kızgınlık Oranı % 95, doğum oranı %77, tek
doğum oranı % 53, ikiz doğum oranı % 47’dir.
Geliştiren Enstitü

Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü.

16
HAMPSHİRE DOWN X KARACABEY MERİNOSU
Verim Özellikleri

Kuyruk ince ve uzundur.

Et verim yönlüdür,

Erken gelişme özelliğine sahiptir.

Kuzu verimi 1,2-1,3.

Laktasyondaki süt verimi 50 kg.

İlk kırkım sonu canlı ağırlık erkeklerde ort. 70 kg, dişilerde ort 55 kg’dir.

Ergin yaş canlı ağırlık; erkeklerde 95 kg, disilerde ort 70 kg

Sütten kesim canlı ağırlık ortalaması 30 kg, Sütten kesim yaşama gücü % 96 ‘dır.
Geliştiren Enstitü

Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü.
17
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi
Amaç
• Yerli koyun ve keçilerimizin et, süt, yapağı-tiftik ve döl
verimlerini artırmak,
• Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının
karşılanması,
• Damızlıkçı işletmelerin kurulması,
• Birlik ve yetiştiricilere hayvan ıslahı uygulamalarının ve
organizasyonun öğretilmesi.
18
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
Yıllar
Irkı
İl Sayısı
Yetiştirici
Sayısı
Hayvan Sayısı
2005-2010
12
13
472
81.900
2011
23
42
3027
478.529
2012
27
54
4.566
789.910
2013
28
61
5.000
960.000
19
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
PROJESİ
20
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
PROJESİ
Personel Sayıları
YAYINLAR
PROJE, YAYIN VE
DOKÜMANLARI
PROJELER
Yerli Yayın
Yabancı Yayın
TOPLAM
Bitirme Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Doktora Tezi
TÜBİTAK Projesi
TAGEM Projesi
BAP Projesi
TOPLAM
44
40
84
2
8
3
5
6
8
32
21
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
PROJENİN KARAKTERİSTİKLERİ;
Çok paydaşlıdır; -Bakanlığa Bağlı 7 Araştırma Enstitüsü/İstasyon
•
•
•
•
-24 Üniversite
-61 İl Damızlık Yetiştirici Birliği
-140 Zooteknist/Veteriner Hekim ve teknisyen istihdamı
Bugüne kadar sahada yürütülen en büyük ölçekli küçükbaş uygulama projesi,
En büyük ölçekte materyalin verim kaydının tutulduğu ilk ve tek küçükbaş ıslah projesi,
Üniversite, Bakanlık ve Yetiştirici Birlikteliği .
En büyük ölçekli uygulamalı bilinç artırma ve eğitim çalışması
AKADEMİK ANLAMDA KAZANIMLAR
 Ülke genelinde küçükbaş hayvancılık birliklerinin kurulumu proje sayesinde başlatılmış ve
hızlandırmıştır,
 Yetiştiricilerde bu proje ile kayıt tutma bilinci oluşturulmuştur,
 İlk defa küçükbaş hayvancılığa destek verilmesi bu proje ile başlamıştır,
 Yetiştiriciler damızlık seçiminin önemini kavramışlardır,
 Üniversite Öğretim Üyeleri ve Enstitü Araştırıcı Personeli yetiştirici elindeki hayvanlarda
çalışma imkanı bulmuş, yetiştiricilik konusunda yetiştiriciye uygulamalı eğitim verme
22
imkanına kavuşmuşlardır,
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi
2021 Hedeflerimiz
 2015 Yılı sonunda hedefini tutturan projelerden belirli bir oranının kontrollü
olarak birliklere devredilmesi,
 2015 yılında benzer proje yürütmek isteyen Birliklere TAGEM kontrolünde proje
yaptırılması için alternatif modellerin devreye sokulması,
 Islah denetim Kurullarının Oluşturulması
Projede istenen başarıyı yakalayan işletmeler Damızlıkçı işletmelerin tescil
edilmesi ve sertifikalı üretime geçmesi,
 GTHB projenin İl Birliklerine devri aşamasından sonra ülke ihtiyaçlarına
yönelik olarak projenin ikinci aşamasının başlatılması,
 II. Aşama Islah programında seleksiyonla ulaşılan seviyelerin üzerinde ülke et,
süt ve yapağı ihtiyacını karşılamaya yönelik;
Bölgesel bazda yüksek verimli ırklar geliştirmek üzere yeni projelerin başlatılması.
23
Tanıtım Çalışmaları
Yayın Çalışmaları
Daskiran, I. and Ayhan V. National Sheep and Goat Breeding Program and Breeder Associations’
Collaboration Systems of Turkey. Morocco, June 2013.
Ankarali, B., Daskiran, I., Akgunduz, V., 2013 . National Sheep and Goat Breeding Program of
Turkey. VI.th International Balkan Animal Conference. 2013. Tekirdağ, Turkey.
Ankaralı, B., Ö. Sözen ve İ. Daşkıran, “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi”, Türkiye
Koyunculuk Kongresi, İzmir,2009.
Halk Elinde Ülkesel
Küçükbaş Hayvan Islahı
Tanıtım Etkinliği
Daskıran, İ., Ankaralı, B. ve Ö. Sozen, “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi”,
Hasad Hayvancılık Dergisi,2009.
Daşkıran, İ., Ankaralı, B. ve Sözen, Ö. 2012. “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde
Mevcut Durum ve Hedefler (2011-2015)”, Hasad Hayvancılık Dergisi, 2012.
24
24
TÜRKİYE'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN
TEMEL SORUNLARI

Düşük verimli yerli ırkların mevcudu

Uygun teknoloji ve yeterli hijyene sahip olmayan işletmelerin çok olması

Hayvan hastalıkları ile mücadelede yetiştiricilerin bilgi, beceri ve donanımlarının yetersiz
oluşu

İşletme ölçeklerinin küçük olması,

Mera alanlarının daralması, mevcutların vasıflarının yetersiz oluşu ve yoğun otlatma
baskısı

Yeterli çoban olmayışı mevcutların bilgi yetersizliği

Kaçak hayvan giriş ve çıkışlarının engellenemeyişi

Genç nüfusun kentlere göçü

Kaliteli kaba yem üretim azlığı
25
TÜRKİYE'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN
DARBOĞAZLARI, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Darboğaz
Enstitü ve
İstasyonların altyapı
ve beşeri kapasite
sorunu
Yapılan çalışmalar
İlave çalışmalar/Hedefler
-Lalahan ve Bandırma Biyoteknoloji
•Enstitü personeline ilave olarak kısa süreli yurtdışı ve
Merkezlerinin Kurulması projeleri
yurtiçi eğitim ve teknik destek sağlanması
- Enstitülere yeni kadro tahsisi
•Yurtdışı sempozyum, kongre ve konferanslara sunulu
- Enstitü personeline dil eğitim kursları bildiriler ile katılımın özendirilmesi
- Enstitü personeline yurtdışı eğitim ve • Uluslararası proje ortaklıkları ve bilgi değişimi
araştırma olanakları
faaliyetlerinin özendirilmesi
Küçükbaş hayvan - Halk Elinde Islah projesi kapsamında
yetiştiricisinin
ıslah ve yetiştirme teknikleri
bilinç eksikliği ve
konusunda yetiştiricilere eğitim
eğitim seviyesi
çalışmaları yapmak
düşüklüğü
Yetersiz beslemeye Küçükbaş hayvan besleme konusunda
dayalı sorunlar
yapılan TAGEM projeleri, TÜBİTAK
projeleri ve Ar-Ge projeleri
Kayıt sistemleri,
Elektronik hayvan
takibi ve Islahta
otomasyon
• Liflet, el kitapçığı eğitim filmi, toplantı konferans
vb. iletişim unsurları kullanarak modern yetiştirme
teknikleri ve hayvancılık konularında yetiştiriciye
bilgi akışı sağlamak
• Çayır-Mera veya otlaklarda da münavebeli otlatma
konusunda ilgili birimlerle ortak çalışmalar yürütmek
•Mera ıslah çalışmalarında hayvancılık konularında
etkin rol almak
Ülkesel koyun-Keçi Islah Bilgi sistemi •Damızlık değer tahmini programları yapımı için
yazılımı çalışmaları
yazlım yapana çalışmaları desteklemek
•Enstitülere hayvan takip ve ıslah programları temin
etmek
26
TÜRKİYE'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN
DARBOĞAZLARI, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Darboğaz
Düşük verimli
yerli ırkların
varlığı
Yapılan çalışmalar
-Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının
Korunma ve Geliştirilmesi Projesi
-Elde Edilen Yeni Etçi koyun tipleri
-Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi
Çözüm Önerileri
-Yerli küçükbaş ırklarımızın üzerindeki yoğun melezleme
baskısının kontrol altına alınarak melezleme çalışmalarının
bilimsel kurallarla organize edilmesi.
-Sektör sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması
-Kayıtlı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılarak damızlıkçı
işletmelerin oluşturulması
Hijyenik
Küçükbaş hayvancılığa uygun mobil
olmayan koyun- ve sabit sağım sistemleri konusunda
keçi sütü ve
Ar-Ge öncelikleri belirlemek
ürünleri üretimi
•Özel sektör ile işbirliği yaparak koyun ve keçi sağım
sistemleri üreten projeler yapmak yapılan projeleri
destekleme
•Koyun ve keçi sütünden üretilen ürünlerin sağlıklı
koşullarda üretimini sağlayan üretim modelleri geliştirmek
•Yetiştiricileri hijyenik süt üretimi konusunda destekleyici
uygulamalı projeler yapmak ve yaptırmak
Mera alanlarının
daralması,
mevcutların
vasıflarının
yetersiz oluşu ve
yoğun otlatma
baskısı
-Mevcut mera alanlarının amacı dışında kullanımının yasal
olarak engellenmesi
-Meralarda bitki gelişim dönemlerinin dikkate alınarak
belirli dönemlerde otlatmanın yasaklanması
-Mera ıslah çalışmalarının ilgili bakanlık yerel idareler ve
STK’ lar işbirliğinde uygulanmasının sağlanması
-------
27
KOORDİNATÖRLÜĞÜN
PROJE & FAALİYET ÖNERİLERİ

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde Uluslararası Küçükbaş
Hayvancılık Toplantısı Düzenlemek (FAO CIHEAM İşbirliği ile)
FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats
Sub-Network on Production Systems

Koyunculuk
Araştırma
Enstitüsünde
Küçükbaş
Hayvancılıkta
Suni
Tohumlama İstasyonu kurmak (Özel Sektör &Enstitü İşbirliği )
- İlk Toplantı yapıldı taslak taraflara bildirildi

Koyunculuk Araştırma Enstitünde Çoban Köpeği (Kangal & Akbaş) Yetiştirme
ve Eğitim Ünitesi oluşturulması

Küçükbaş Islah Projesinde köklü dönüşüm yapılması

2021 yılında Kültür Irkları İle Küçükbaş hayvancılıkta yeni Irklar için pilot
melezleme çalışmalarına başlanılması projesi
28
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
29
Download

Küçükbas H.A.Ç.G._İrfan DAŞKIRAN