Büyükdere Cad. Sakarya Apt. No. 6/7
Şişli - İstanbul Tel: 0212-343 05 98-99 Faks: 0212-230 34 19
Mecidiyeköy VD. 6320153107
Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti.
Tarih:
MAIL ORDER FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Kart Sahibinin Adı
Telefon
E-mail
KART BİLGİLERİ
Kart No
Kart tipi
Master Card
Visa
Geçerlilik süresi
Güvenlik No (CVC)
Tutar
FATURA BİLGİLERİ
Fatura Adresi
Vergi Dairesi
Vergi No
Yukarıdaki tutarın Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından sağlanan ürün/hizmet karşılığı
kredi kartımdan çekilmesini onaylıyorum.
Kart sahibi İsim / imza
Download

maıl order formu