KREDİ KARTI PROTOKOLÜ
KREDİ KARTI SAHİBİNİN
ADI :
SOYADI :
BABA ADI :
KART NO :
BANKA ADI :
TAKSİT SAYISI :
KART TİPİ :
RAKAM İLE TUTAR :
VISA
TL
MASTER
KR
SON KULLANMA TARİHİ
YAZI İLE TUTAR : ……………………………………………………………………………………
….……..………………………………………………………………………………………………………
/
GÜVENLİK KODU
Yukarıda yazılı olan bilgilerin doğruluğunu ve yazılı miktarın kredi kartımdan PRODEV BİLGİ SİSTEMLERİ
tarafından alınmasını kabul ediyorum.
Kart numaramın değişmesi ve geçerlilik tarihinin sona ermesi halinde sizi haberdar edeceğimi taahhüt
ederim. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorun çıktığında Samsun Mahkemelerinin yetkinliğini kabul ederim. Kart
çalınması veya kaybolması durumunda önceki ödemelerimin ve daha önceden vermiş olduğum, tarihi geçmemiş
ödeme talimatlarının iptal veya ödenmemesi söz konusu değildir.
NOT: Bir kredi kartının ilk defa kullanılması durumunda ilgili kredi kartının fokopisi ve kredi kartı sahibinin
nüfus cüzdanı fotokopisi önemle istenecektir.
SATICI
KAŞE - İMZA
KREDİ KARTI SAHİBİ
ADI SOYADI - İMZA
TARİH
……../……../…………
PRODEV BİLGİ SİSTEMLERİ
Zafer Mah. Gazi Cad. Gazi Apt. No:150/1
TEL : 0362 233 40 86 FAX : 0362 233 40 87
19 Mayıs V.D : 4352 5938 830
Download

Mart 2015 Üroloji Hastalıkları Branşı Çalışma Listesi