SORULAR
1. Kapalı alan çalışmalarına başlamadan önce kapalı alan giriş izin formuna yazılan
çalışma saat aralığı en fazla ne kadar olabilir?
A) 1 gün
B) 1 saat
C) 6 saat
D) 12 saat
2. Makinelerle çalışan tezgahlarda min. olması gereken açıklık miktarı kaç cm'dir?
A) 50
B) 60
C) 80
D) 100
3. Kapalı işyerlerinde günde kaç defa ve kaç saatten az olmamak koşuluyla
havalandırılmalı?
A) Günde 1 defa ve 1 saatten az olmamak koşulu
B) Günde 2 defa ve 1 saatten az olmamak koşulu
C) Günde 1 defa ve 2 saatten az olmamak koşulu
D) Günde 2 defa ve 2 saatten az olmamak koşulu
4. İş yerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı metrekaredir?
A) 2
B) 2,5
C) 3,5
D) 4
5. Yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. genişliği kaç cm'dir ?
A) 70
B) 80
C) 100
D) 120
6. 4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi en
fazla kaç cm'dir?
A) 100
B) 110
C) 130
D) 140
7. Aşağıdakilerden hangisi öldürücü konsantrasyon değeridir?
A) LL50
B) LD45
C) LD50
D) LD45
8. İşitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansı hangi ses aralığıdır?
A) 2000-2500 Hz
B) 3000-3500 Hz
C) 4000-4500 Hz
D) 5000-5500 Hz
9. Çalışanın gürültüden etkilendiği süreye ne denir?
A) Sınır düzeyi
B) Eşik düzeyi
C) Etkin düzey
D) Maruziyet düzeyi
10. Aşağıdakilerden hangisi Enfeksiyon zincirinden değildir?
A) Atık
B) Enfeksiyon kaynağı
C) Sağlam kişi
D) Bulaşma kaynağı
CEVAPLAR: 1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-B 7-C 8-C 9-D 10-A
Download

İSG Deneme Sınavı 03